Notikumu kalendārs

    Novembris    

Noslēdzies projekts “Tiltiņu izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā”

30.10.2020, 10:22

 

Riebiņu novada dome īstenojusi projektu Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000007 “Tiltiņu izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā”, kas tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.2. “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana” ietvaros. Projekts tika realizēts laika posmā no 2020. gada janvāra līdz oktobrim.

 

Projekta mērķis ir sasniegts – labiekārtota Riebiņu parka teritorija, izgatavojot un uzstādot 3 tiltiņus (25 m garumā un 2 tiltiņi 14 m garumā), tādējādi veicinot dzīves un atpūtas kvalitāti vietējai kopienai, uzlabojot parka ainavu un piesaistot tūristus apmeklēt Riebiņu novadu, tajā skaitā Riebiņu parku.

 

 

Uzstādot tiltiņus, apmeklētājiem ir pieejamas dīķu saliņas. Pašvaldībai nākotnē plānots parku attīstīt, izveidojot tematisko taku un labiekārtot piknika vietu.

 

Šis gads ir pierādījis, ka iedzīvotāji pandēmijas laikā arvien biežāk dodas dabā. Pēc pašvaldības speciālistu novērojumiem arī Riebiņu parks kļuvis apmeklētāks, cilvēki pastaigājas svaigā gaisā, bauda katru gadalaiku un pavada laiku kopā ar ģimenēm. Par to liecina arī daudzviet sociālajos tīklos publicētās jauno tiltiņu fotogrāfijas.

 

Tiltiņu izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA “Akron”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 23 050,50 apmērā, no kurām EUR 2305,05 ir pašvaldības finansējums (10% no attiecināmām izmaksām), savukārt EUR 20 745,45 ir publiskais finansējums.

 

Attīstības un plānošanas daļa

Dalīties ar galeriju: