Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Veiksmīgi īstenots veselības un sporta nedēļas organizēšanas projekts

02.10.2020, 13:04

 

Riebiņu novada dome laika posmā no 23. septembra līdz 30. septembrim veiksmīgi īstenoja projektu “Veselības un sporta nedēļas organizēšana Riebiņu novadā”, kura mērķis bija iesaistīt iedzīvotājus veselīgās un fiziskās aktivitātēs, tādējādi uzlabojot zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes un sportošanas veidus, tādejādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu.

 

Finansējums projekta īstenošanai – EUR 995,00 apmērā, kas bija pasākumu organizēšanai un norisei, tika līdzfinansēts no Eiropas Savienības  Erasmus+ projekta “Eiropas sporta nedēļa” un valsts budžeta līdzekļiem. Riebiņu novada izglītības iestādēs tika organizētas fizisko aktivitāšu dienas, veicot dažādas sportiskas aktivitātes. Jāpiebilst, ka Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notika sesto gadu.

 

24. septembra vakarā Riebiņos notika “Nakts orientēšanās”, kurā aktīvi piedalījās ne tikai Riebiņu novada iedzīvotāji, bet arī blakus novada interesenti. 25. septembrī Rušonas pagastā tika organizēta aktivitāte senioriem – “Nūjošanas koptreniņš senioriem”, savukārt Galēnu pamatskolas sporta laukumā norisinājās futbola turnīrs novada jaunatnei. 26. septembrī notika izglītojoša lekcija “Veselīga dzīvesveida stūrakmeņi” Kastīres bibliotēkā, kuras laikā varēja iegūt ļoti vērtīgu informāciju kā motivēt sevi pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Savukārt 27. septembrī notika Ģimeņu diena un kross pa Riebiņu ielām ar Anitu Kažemāku Siliņu, kurā dalībnieki pārstāvēja ne tikai Riebiņu novadu, bet bija arī ciemiņi no Jēkabpils, Preiļiem, Dagdas, Līksnas, Līvāniem un Vārkavas. Bet 29. septembra pēcpusdienā Riebiņu pagastā notika vēl viena interesanta aktivitāte – “Veloorientēšanās ar šaušanu mērķī Riebiņu pagastā”. Paldies visiem dalībniekiem par aktīvu līdzdalību organizētajos pasākumos!

Attēlā: Veiksmīgi atrodot kontrolpunktus, jau tumsas aizsegā top “Nakts orientēšanās” dalībnieku kopbilde.

 

 

Projektā paredzēto aktivitāšu organizēšana tika rīkota projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2020” ietvaros. Pasākumi tika organizēti ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

 

Projekta koordinatore 

Mārīte Pokšāne

Dalīties ar galeriju: