Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Riebiņu novada dome realizējusi Latvijas Pašvaldību savienības "Meža dienas 2020" projektu "Pašvaldību labie darbi parkos"

09.10.2020, 10:04

 

Riebiņu novada dome ir realizējusi Latvijas Pašvaldību savienības “Meža dienas 2020” ietvaros projektu “Pašvaldību labie darbi parkos”.

 

Projekta ietvaros Rušonas pagasta Geļenovas parkā tika uzstādīta koka konstrukcija bērnu rotaļu laukums, radot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Rušonas pagasta iedzīvotājiem, veicinot un dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

 

Attēlā : Ierīkojot rotaļu laukumu bērniem Rušonas pagasta Geļenovas parkā, tika sakārtota un radīta pievilcīgāka vide parka teritorijā  kas piesaistīs jaunus apmeklētājus un dažādos bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

 

Geļenovas parks atrodas Rušonas pagasta Bicānu ezera krastā. Vasaras sezonā tas ir bieži apmeklēts. Parkā ir pieejama labiekārtota peldvieta, pontonu tilts, piknika vieta, nojume un tagad būs pieejams labiekārtots stūrītis bērniem. Tas ir ainavisks parks ar 23 eksotisku koku un krūmu sugām. Tā platība ir 8 hektāri. Parka vēsture aizsākās 19.gs. 90. gadu beigās, tas ir piederējis muižkungam, kurš parku ierīkojis par godu savai meitai Helēnai. Parka teritorijā bija muižas ēka un tai pieguļošas būves. Muiža bija renesanses stila atdarinājums. Līdz mūsdienām saglabājušies tikai pamati un dažas būves.

 

Rotaļu laukums ir dauzdzfunkcionāls – attīstīs bērnu rāpšanās un balansēšanas prasmes, ķermeņa kustības, stiprinās roku un kāju izturību, bērniem būs dota iespēja aktīvi darboties svaigā gaisā, uzlabot fiziskās prasmes un attīstīt veiklību.

 

             Pie rotaļu laukuma uzstādīti lietošanas noteikumi, lūgums tos ievērot!

 

2020. gada 2. oktobrī projekta ietvaros tika organizēts pasākums ar izglītojošu un informatīvu mērķi, kurā piedalījās Riebiņu, Galēnu, Rušonas pagasta iedzīvotāji, Riebiņu vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni. Izglītojošu lekciju vadīja Andrejs Svilāns (Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, dendrologs). Klātesošajiem tika sniegta informācija par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu parkos, parku apsaimniekošanu, koku nozīmi, to stādīšanas tehniku un par dabas vērtībām, kas ir pieejamas muižu parku teritorijās.

 

 

Attēlā: Izglītojoša nodarbība Riebiņu novada kultūras centrā, ko vadīja Andrejs Svilāns - Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, dendrologs.

 

Projekta kopējās izmaksas - EUR 1200.00, no kuriem Meža attīstības fonda finansējums ir EUR 700,00 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums EUR 500.00.

 

Projekta moto - “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”

 

Dalīties ar galeriju: