Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Vēl joprojām jaunieši aktīvi darbojas projektā “PROTI un DARI!”

07.10.2020, 09:49

 

Projektā “PROTI un DARI!” vasara un rudens puse ir bijusi ļoti aktīva. No maija līdz septembrim savas individuālās pasākumu programmas īstenoja 4 jaunieši, kuri saņēma individuālu mentora un programmas vadītāja atbalstu, kā arī apguva jaunas prasmes un zināšanas dažādos veidos - daļa no jauniešiem apguva “B” kategorijas kursus – notika gan teorijas mācības, gan tika iegūta pirmā pieredze praktiskajās braukšanas nodarbībās, jaunieši arī ieguva praktisku pieredzi un iepazina profesijas dodoties ēnot uzņēmumus un iestādes, jaunieši iepazina manikīra, kokzāģētavas operatora, florista, grāmatveža un citas profesijas. Pašlaik aktīvi  savu individuālo pasākumu programmu iziet 3 jaunieši un līdz decembrim ir plānots iesaistīt vēl 5 jauniešus.

 

 

Kopumā no projekta sākuma projektā “PROTI un DARI!” savas individuālās pasākumu programmas ir  īstenojuši 70 jaunieši, kuri saņēma individuālu mentora un programmas vadītāja atbalstu, kā arī apguva jaunas prasmes un zināšanas dažādos veidos. Augustā kopā ar jauniešiem tika veikta arī dalības projektā izvērtēšana, kuras laikā gan jaunieši, gan mentores, gan programmu vadītājas analizēja, kā projektā ir veicies un kādi ieguvumi no tā saņemti un, kas būtu uzlabojams turpmāk. Jaunieši atzina, ka projekts ir bijis vērtīgs, jo palīdzējis ieraudzīt vairāk iespēju jau esošajā vidē, devis iespēju iepazīt viņus interesējošas profesijas, daudziem tā bijusi lieliska iespēja apgūt braukšanas prasmes un tiekties pēc sen lolota sapņa  - nokārtot autovadītāja apliecību. Prieks par katru jaunieti, kas projekta laikā ir iepazinis labāk gan sevi, gan iespējas nodarbinātības un izglītības jomā.

 

Projekts “PROTI un DARI!” dod iespēju jauniešiem vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri pašlaik nemācās, nav darba attiecībās un nav reģistrēti NVA bezdarbnieka statusā, apgūt jaunas prasmes un zināšanas un virza jaunieti turpināt iegūt zināšanas izglītībā vai palīdz uzsākt strādāt. Projekts veicina jauniešu izaugsmi un palīdz pašiem jauniešiem saprast savus nākotnes mērķus, savukārt mentors palīdz, atbalsta un motivē jaunieti nospraustos mērķus sasniegt. Projekts dod iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kuras var veicināt jaunieša iespēju atrast darbu, apgūstot dažādas prasmes un zināšanas kursos un apmācībās! Tāpat arī tā ir kā iespēja pamēģināt ko jaunu un saprast vai konkrētā sfēra jaunietim ir saistoša. Jaunieša iesaiste projektā var būt sākot no diviem līdz četriem mēnešiem, atkarībā no situācijas un projekta plānotajām aktivitātēm. 

 

Ja arī Tu vēlies iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”, zvani pa tālr. 65324379 vai raksti uz e-pastu inese.jakovele@riebini.lv .

 

Dalīties ar galeriju: