Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Atbalsts Riebiņu novada skolēniem projekta ietvaros tiks nodrošināts arī šogad

05.10.2020, 14:24

 

Riebiņu novada dome arī 2020./2021. mācību gadā turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests.

 

Riebiņu novada pašvaldībā šogad projektā iesaistījušās visas 3 pamatskolas: Galēnu, Dravnieku un Rušonas pamatskola, kā arī Riebiņu vidusskola – kopskaitā 45 skolēni, kuriem konsultatīvo atbalstu mācību priekšmetos nodrošinās 35 pedagogi.

 

Katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek izvērtēti riski, izstrādāts individuālais PMP (priekšlaicīgas mācību pamešanas) riska mazināšanas plāns un atbalsta pasākumu īstenošana (papildus konsultāciju veidā dažādos mācību priekšmetos). Pateicoties pašvaldības atbalstam un nodrošinājumam, skolēniem nav nepieciešamības no projekta līdzekļiem segt sabiedriskā transporta pakalpojuma izdevumus, naktsmītnes nodrošināšanas dienesta viesnīcā vai internātā izmaksas, ēdināšanas izmaksas, individuālo mācību līdzekļu nodrošināšanu, tādējādi vairāk līdzekļu un laika veltot tieši skolēnu individuālajām konsultācijām.

 

Arī Riebiņu novada biedrības turpina aktivitātes projekta pasākumā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

 

Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Pakāpieni" piecu gadu jubilejas pasākuma ietvaros noritēja projekta aktivitātes, kuras apmeklēja Riebiņu, Galēnu un Dravnieku pamatskolas audzēkņi (kulinārijas meistarklase ar šefpavāru K. Ušacki). 

 

 

Noslēgumam tuvojas Sīļukalna pagasta biedrības “Saulrozītes” projekts „Mācies, pilnveidojies, sasniedz!”, kurš pavasarī tika pagarināts esošās ārkārtas situācijas dēļ. Aktīvi tiek realizēti šī gada uzsaukuma projekti. Galēnu pagasta biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība” realizē projektu “Būt drosmīgam nozīmē dzīvot ar sirdi”, kura ietvaros jau veiktas lielākā daļa plānoto aktivitāšu, iesaistot Galēnu pamatskolas audzēkņus. Savukārt Riebiņu novada attīstības biedrība turpina projekta “Saliec savu rītdienu 153 dienās” aktivitātes, iesaisot visu novada izglītības iestāžu skolēnus, savukārt Rušonas pagasta jauniešu biedrība “Jaunie Spārni” projekta ietvaros vasarā īstenojusi Diennakts nometni “Tauriņu salidjums” Rušonas pamatskolas skolēniem. 

 

 

Antra Meluškāne,

projekta koordinatore Riebiņu novadā

Dalīties ar galeriju: