Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi pamazām tuvojas noslēgumam

21.07.2020, 12:57

 

Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai.

 

Projektu mērķis -  nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

 

Pabeigta projekta  Nr.18-03-A00702-000069 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve” realizācija, kura ietvaros tika veikta pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 Riebiņu novada Rušonas pagasta pārbūve 0.68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 187516.13 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 110490,65 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 72313.33 EUR. Šim pašvaldības autoceļam ir uzklāts  melnais segums, kurš tika ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minēto pašvaldības autoceļa pārbūves darbus veica būvuzņēmējs: SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību SIA”Firma L4” un autoruzraudzību IK Metrs.

 

Video no objekta: https://youtu.be/ql_6H8GMJHw

 

Informāciju sagatavoja Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Dalīties ar galeriju: