Notikumu kalendārs

    Septembris    

Paziņojums par projektu konkursa rezultātiem

20.05.2020, 15:11

 

Riebiņu novada dome no 2020. gada 25. februāra līdz 20. aprīlim (ar pagarinājumu) aicināja jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus atklātajam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

 

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

 

Riebiņu novadā konkursam tika iesniegti 4 projektu pieteikumi. Komisija trīs locekļu sastāvā projektus izvērtēja un īstenošanai apstiprināja 3 projektu pieteikumus.

 

Biedrība “Jaunie Spārni”, projekts “Diennakts nometne “Tauriņu salidojums””– 47 punkti. Projekta mērķis ir Riebiņu novada Rušonas pamatskolas 20 bērniem un jauniešiem noorganizēt diennakts nometni 5 dienu garumā, kurā nodrošināt labvēlīgus apstākļus veselības nostiprināšanai, organizēt izglītošanos un atpūtu, veicināt līdzdalību, attīstot radošo un intelektuālo personības potenciālu, individuālās spējas un dotības, radošo aktivitāti, ievērojot katra bērna un jaunieša intereses.

 

Biedrība “Riebiņu novada attīstības biedrība”, projekts “Saliec rītdienu 153 dienās” – 46,5 punkti. Projekta mērķis – izveidot neformālu jauniešu klubu, iesaistīt Riebiņu novada priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus pozitīvās un motivējošās neformālās apmācībās un aktivitātēs, apgūstot jaunas prasmes un iegūstot piederības sajūtu. Ar projekta “Saliec savu rītdienu 153 dienās” palīdzību motivēt jauniešus rast iedvesmu rītdienai – nākotnei, radīt draudzīgu vidi un drošības sajūtu, sniegt atbalstu, lai jaunietis pārliecinoši turpinātu ceļu uz izvirzīto mērķu un sapņu īstenošanu.

 

Biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība”, projekts “Būt drosmīgam nozīmē dzīvot ar sirdi” – 45,3 punkti. Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu prasmi strādāt komandā, sociālās prasmes, motivāciju, veidot stiprāku raksturu, nomainot jauniešu ierasto vidi, paplašināt redzējumu par sociāliem izaicinājumiem sabiedrībā.

 

Viens iesniegtais projekta pieteikums tika noraidīts, neizpildot atbilstības kritērijus.

 

2019./2020. mācību gadā projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tika iesaistītas četras Riebiņu novada izglītības iestādes. Šajos jaunatnes iniciatīvu projektos piedalīties plānots Rušonas, Galēnu un Dravnieku pamatskolu audzēkņiem – gan PMP riska grupas, gan pārējiem skolēniem.

 

Projektus plānots īstenot laika posmā no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada martam. Projekta iesniedzējiem līdz projektu īstenošanas uzsākšanas datumam jānoslēdz līgums ar pašvaldību par projektu īstenošanu. Atbalstāmā summa katram projektam ir EUR 4600, kas pilnā apjomā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

 

 

Projekta koordinatore Riebiņu novadā

Antra Meluškāne

Dalīties ar galeriju: