Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Riebiņu novada bāriņtiesas darba organizācija

20.03.2020, 13:12

 

Bāriņtiesa lūdz iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem un ziņot par bērniem, kam, iespējams, nepieciešama palīdzība.

 

Bāriņtiesa aicina, ja jūsu rīcībā ir šāda informācija:

-          Jums ir zināms, ka mūsu pašvaldības teritorijā ir bērni (vecumā līdz 18 gadiem), kuru vecāki valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, atrodas ārpus Latvijas robežām un bērni šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē;

-          Vai pašvaldībā ir bērni (vecumā līdz 18 gadiem), kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni mājās ir atstāti vieni;

-          Jums ir zināma kāda ģimene ar nepilngadīgiem bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā, un ir nepieciešama palīdzība;

-          ja aizgādnībā esošas personas aizgādņi nav Latvijā, vai arī, ja personai ar ierobežotu rīcībspēju nav nodrošināts nepieciešamais atbalsts

 

LŪDZAM  NEKAVĒJOTIES ZIŅOT BĀRIŅTIESAI uz e-pastu: marite.bogdanova@riebini.lv vai pa tālruņiem – 65392654 vai 22453617

 

Bāriņtiesa turpina darbu klātienē, lai prioritāri tiktu nodrošināta bērnu vai aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzība, taču šajos ārkārtas apstākļos aicina iedzīvotājus neapmeklēt iestādi klātienē, bet nepieciešamības gadījumā sazināties pa sekojošiem kontakttālruņiem: 

Priekšsēdētāja:

Mārīte Bogdanova

65392654, 22453617

 

Bāriņtiesas locekle:

Inta Baško

65392894

inta.basko@riebini.lv

 

 Bāriņtiesa turpina nodrošināt dokumentu un iesniegumu pieņemšanu klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu.

 

Bāriņtiesa nodrošina atsevišķu bāriņtiesas sēžu organizāciju klātienē, pirms tam aicinot procesa dalībniekus izvērtēt savu veselības stāvokli.

Dalīties ar galeriju: