Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Aizvadītajā gadā samazinājusies Riebiņu novadā reģistrētā mirstība

28.01.2020, 11:31

 

Riebiņu novada domes dzimtsarakstu nodaļa kā katru gadu īsumā sniedz statistiskās ziņas par aizvadīto gadu. Lai arī dzimstība rādītāji joprojām mazāki nekā mirstības, taču priecē fakts, ka novadā, salīdzinot ar 2018. gadu, kopumā samazinājusies reģistrētā mirstība.

 

2019. gadā Riebiņu novadā piedzimuši 27 bērni: 17 zēni un 10  meitenes. Trīspadsmit bērni savās ģimenēs ir pirmie bērni, septiņi kā otrie bērni, septiņi bērni dzimuši ģimenēs, kurās aug trīs un vairāk brāļi un māsas. No visiem bērniem   divdesmit trīs ir latvieši, četriem bērniem ir cita tautība. Desmit bērniem noteikta paternitāte. Vecāki saviem bērniem devuši skaistus vārdus – novadā aug meitenes: Viktorija, Evelīna, Annija, Gabriela, Ausma, Nellija, Laura, Paula, Amīlija un Sofija. Tāpat novadā aug braši zēni: Edmunds, Alekss, Artūrs, Olivers, Jānis, Valters, Arnolds, Genādijs, Toms, Ernests, Tomass, Reinis, Rihards, Nords, Lūkass, Jēkabs un Nauris. Jāpiebilst, ka visā valstī arvien samazinās tendence bērnam dod divus vārdus un mūsu novadā pagājušajā gadā nevienam bērnam nav reģistrēti divi vārdi.

 

2019. gadā reģistrētas 42 laulības, svinētas Sudraba, Zelta un Dimanta kāzu jubilejas. Baznīcās laulājušies 29 pāri. Laulību šķīruši 12 pāri.  Par laulību jubilāriem esmu stāstījusi Riebiņu pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī reģionālajā laikrakstā  „Vietējā”.

 

Aizvadītajā gadā reģistrēti miruši 53 cilvēki, tajā skaitā 25 vīrieši un 28 sievietes. 37 ir pensijas vecuma cilvēki, 35 latvieši un 18 citas tautības. Mirušo iedzīvotāju vidējais vecums: vīriešiem – 67 gadi, sievietēm – 76 gadi. Vecākajam mirušajam vīrietim ir 86 gadi, vecākajai mirušai sievietei – 97 gadi.  Jāpiebilst, ka no mirušajiem astoņdesmit gadus piedzīvojuši deviņpadsmit novada iedzīvotāji.

 

Pagājušajā gadā bez civilstāvokļa aktu reģistriem un apliecībām sagatavoti un izsniegti 396 dažāda veida dokumenti: izziņas, izraksti no reģistriem, dokumenti uzvārda maiņai,  apliecinājumi un citi dokumenti.

 

2019. gada 19. novembrī ir stājies spēkā likums „Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”. Saskaņā ar minēto likumu jaundzimušajam bērniņam nevar tikt reģistrēts nepilsoņa statuss. Reģistrējot bērna dzimšanu, mazulis reizē tiek deklarēts tēva vai mātes dzīvesvietas adresē.

 

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad plānojam rīkot kāzu jubilejas, jo šos pasākumus atbalsta Riebiņu novada dome. Ļoti labprāt organizēsim šos svētkus, tāpēc ceram, ka pieteiksies gan Dzintara un Sudraba, gan Zelta vai pat Dimanta pāri.  Gaidām jaunos pārus. Tāpat priecāsimies par katru mazuli, kas būs dzimis un reģistrēts Riebiņu novadā.

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

M. Litauniece

Dalīties ar galeriju: