Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto R. Mūka muzeja krājuma glabātāja amatu

27.01.2020, 17:00

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 

 • Vēlama augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība humanitārajās vai mākslas zinātnēs.
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze līdzīgā amatā vai izglītības jomā.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte.
 • Spēja patstāvīgi plānot darbu.
 • Labas komunikācijas un sadarbības spējas.
 • Labas datorprasmes (biežāk lietojamām programmām Word, PowerPoint, Excel) un iemaņas darbā ar biroja tehniku.

 

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt muzeja krājuma uzskaiti atbilstoši ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt muzeja krājuma uzskaites dokumentācijas saglabāšanu.
 • Veikt krājuma uzraudzības, uzskaites un glabāšanas darbu.
 • Organizēt muzeja krājuma komisijas darbu, dokumentējot krājuma komisijas sēdes.
 • Veikt zinātniski pētniecisko darbu.
 • Vadīt ekskursijas un muzejpedagoģiskās nodarbības muzejā un ārpus muzeja.
 • Saskaņā ar muzeja krājuma digitalizācijas politiku, veikt darbu pie Nacionālā muzeju kopkataloga (krājuma priekšmetu fotografēšana, skenēšana, iegūto materiālu apraksts un ievietošana Nacionālajā muzeju kopkatalogā).
 • Iesaistīties muzeja pasākumu organizēšanā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule.
 • Izglītības dokumentu kopijas.
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu.
 • Darba algu EUR 461,00 (pirms nodokļu nomaksas) – 0.8 likmes

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domē pie sekretāres – Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV-5326, vai, sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz muzeja krājuma glabātāja amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 27. janvāra plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Dalīties ar galeriju: