Notikumu kalendārs

    Marts    

Šogad veiksmīgi īstenots vēl viens Zivju fonda projekts

20.12.2019, 15:57

 

Pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” šogad ir īstenots projekts “Sniega motocikla un meža kameru iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti, iegādājoties sniega motociklu un 6 meža kameras.

 

Projekta ieviešana realizēta Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvajā teritorijā, projekta ietvaros tika iegādāts sniega motocikls, lai atvieglotu zivju inspektoru darbu ziemā un 6 meža kameras kontroles nodrošināšanai, līdz ar to nodrošinot zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti.

 

Projekta rezultātā: uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšana Riebiņu novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli un sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu; ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada pašvaldība ilgtermiņā paredz risināt pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un tai pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas problēmas, kā arī veikt makšķernieku kontroli, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu; zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Riebiņu novada ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu it sevišķi ziemas laikā, kā arī projekta rezultātā tiek īstenota sabiedriski noderīga mērķa sasniegšana.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 15 919.99, no kuriem Zivju fonda finansējums – EUR 11 800.00, bet pārējo – EUR 4119.99 līdzfinansē pašvaldība.

 

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Dalīties ar galeriju: