Notikumu kalendārs

    Marts    

Noskaidroti R. Mūka literāro jaunrades darbu konkursa laureāti

17.12.2019, 15:31

 

“Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaismā.”

(R.Mūks.)

 

Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar Roberta Mūka muzeju, Galēnu pamatskolu un Riebiņu novada domi īstenojusi Latvijas Valsts mežu atbalstīto Latgales kultūras programmas 2019 projektu ”Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2.-12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkursa organizēšana”.

 

2019. gada 13.decembrī Galēnu pamatskolas sporta zālē pulcējās  skolēni no dažādām Latvijas vietām konkursa noslēguma pasākumā.

 

Šogad konkurss norisinājās jau 14. reizi. Pavisam konkursam savus darbus iesniedza 330 skolēni no 65 dažādām Latvijas skolām. Rakstītājus konsultējuši 102 skolotāji. Darbi tika vērtēti četrās vecuma grupās.

 

2. – 4. klašu grupā tika iesniegti 42 darbi - daudzveidīgi, emocionāli dažnedažādu noslēpumu izklāsti.  Uzvarētāji 2.- 4. klašu grupā: 

1. vieta

 • Julianna Stemjanova – Aglonas Katoļu ģimnāzija
 • Egīls Sprindžs – Galēnu pamatskola

2. vieta

 • Krista Reinsone – Galēnu pamatskola
 • Danute Rudoviča un Liliāna Ivonna Mieze – Kārsavas vidusskola
 • Agata Bināne – Privātā vidusskola “Patnis”
 • Estere Keita Līcīte – Taurupes pamatskola

3. vieta

 • Marija Magdalēna Šēra – Aglonas Katoļu ģimnāzija
 • Jegors Ivanovs – Daugavpils 11. pamatskola
 • Aldis Veigulis – Dravnieku pamatskola
 •  Emīls Barkovits un Maija Sērmā – Galēnu pamatskola
 • Solvita Streļča – Kārsavas vidusskola
 • Kristers Zviedris – Ludzas pilsētas ģimnāzija
 • Jāzeps Hermanis un Kajs Benjamins Hermanis – Privātā vidusskola “Patnis”
 • Paula Stapulionīte – Rencēnu pamatskola
 • Rihards Trokšs – Varakļānu vidusskola

 

Atzinību šajā grupā ieguva 24 skolēni.

 

5. – 7. klašu grupā tika iesūtīti 113 darbi. Kā jau ierasts - šīs grupas rakstītāji izcēlās ar visplašāko fantāzijas lidojumu. Darbiem bija daudzveidīgi sižeti, pārstāvēti dažādi žanri - pasakas, dzejoļi, esejas, apraksti. Labākie jaunrades darbu autori šai grupā  ir:

 

1. vieta

 • Ādams Viļums – Privātā vidusskola “Patnis”
 • Marta Bruzgule – Viļānu vidusskola
 •  

2. vieta

 • Sonora Puķīte – Balvu pamatskola
 • Mārtiņš Markuss Ozoliņš – Cesvaines vidusskola
 • Adriana Sinkevičiute – Rencēnu pamatskola

3. vieta

 • Liene Vasile – Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
 • Edīte Rimša un Viktorija Grigorjeva – Galēnu pamatskola
 • Ričards Lisovskis – Jelgavas 4. sākumskola
 • Elza Voroņuka – Mālpils novada vidusskola
 • Sandija Anna Blūma – Mārupes Valsts ģimnāzija
 • Emīlija Vilcāne un Vineta Viviāna Čulkova – Praulienas pamatskola
 • Elīza Ārne – Rencēnu pamatskola
 • Marta Beča – Sīļukalna pamatskola
 • Oto Veliks – Vaboles vidusskola
 • Karīna Vingre un Laima Melne – Varakļānu vidusskola

 

33 skolēni ieguva Atzinības.

 

8 – 9. klašu  grupā konkursā tika iesniegts 89 darbs. Skolēni apcerējuši kontūras un noslēpumus dažādos kontekstos gan attiecībā uz savu ģimeni, gan atklājot dziļi personīgas lietas, gan arī jau sākot skatīties uz tēmu dziļi filozofiski.

 

 1. vieta
 • Una Velika – Daugavpils Valsts ģimnāzija

 

 1. vieta
 • Kerija Keita Kampāne – Aglonas Katoļu ģimnāzija
 • Sintija Ruskule – Kārsavas vidusskola
 • Laura Mežiņa – Krāslavas Valsts ģimnāzija
 • Evelīna Tīna Circene – Ķeipenes pamatskola

 

 1. vieta
 • Artjoms Leonovs – Daugavpils 11. pamatskola
 • Alise Zālīte un Dainis Rutkovskis – Galēnu pamatskola
 • Rainers Daibe – Jersikas pamatskola
 • Undīne Dzene – Madlienas vidusskola
 • Dārta Laizāne – Mālpils novada vidusskola
 • Katrīna Jansone-Apine – Mārupes Valsts ģimnāzija
 • Līna Valijeva – Privātā pamatskola “Gaismas tilts ’97”
 • Aivis Daiders un Jānis Bečs – Sīļukalna pamatskola
 • Miks Saulītis – Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle
 • Dārta Kancēviča – Vecpiebalgas vidusskola
 • Gunta Kroiča – Viļānu vidusskola

 

30 skolēni ieguva Atzinības.

 

10.-12. klašu grupā tika iesniegti 86 darbi. Šīs grupas laureātu darbi izcelās ar raitu un bagātīgu valodu, rakstot gan dzeju, gan prozas darbus.

 

1. vieta

 

 • Dāvids Rubens – Rudzātu vidusskola

 

2. vieta

 

 • Irina Adeļeviča un Viktorija Maksimova - Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola
 • Daniels Šulcs – Cesvaines vidusskola
 • Trīna Pavloviča – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
 • Laura Čuprinska - Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
 • Alise Klinta Broka un Megija Gunda Broka – Viļānu vidusskola
 1. vieta

 

 • Aiga Kroiče, Elmīra Botore-Tumova un Laura Zalāne – Aglonas vidusskola
 • Sandis Krūmiņš - Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
 • Elīza Poiša – Daugavpils Valsts ģimnāzija
 • Estere Elizabete Ponciusa - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
 • Emīlija Gustīne Zommere – Ērgļu vidusskola
 • Linda Smilškalne – Madlienas vidusskola
 • Elīza Anna Ozola – Mārupes Valsts ģimnāzija
 • Samanta Cvetkova - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
 • Ritvars Mūrnieks – Ogres tehnikums
 • Laura Grigule - Preiļu 2. vidusskola
 • Ieva Puzirevska un Marija Burceva - Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
 • Viktorija Sidorova – Viļānu vidusskola

 

35 skolēni ieguva Atzinības.

 

Konkursa dalībniekus iepriecināja arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studiju un zinātņu prorektores  Angelikas Juško-Štekeles teiktie atzinības vārdi un pasniegtās balvas, jo kā katru gadu arī šoreiz darbus lasīja un izvērtēja  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas žūrija. Viņu atzinību izpelnījās un simpātiju balvas un  diplomus saņēma šādi skolēni:

 1. Rencēnu pamatskolas  6. klases skolniece Sofija Elisa Balode
 2. Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece Elīza Poiša
 3. Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 12. klases skolniece Marija Burceva
 4. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 12. klases skolniece Viktorija Maksimova
 5. Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9. klases skolniece Kerijai Keitai Kampānei
 6. Rudzātu vidusskolas 12. klases skolnieks Dāvids Rubens
 7. Dravnieku pamatskolas 3. klases skolnieks Aldis Veigulis
 8. Kārsavas vidusskolas 3. klases skolniece Danute Rudoviča

 

2018. gadā Robertam Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā tika iedibināta jauna tradīcija – viena īpaša balviņa – “Vidsmuižas Annuža” – kura ietērpta rekonstruētajā 19. gs. 2. puses Vidsmuižas sievas tērpā. Tērpu rekonstruējusi un lellīti darinājusi Galēnu pamatskolas absolvente, biedrības “Latgales etnogrāfiskās vēstniecība” dibinātāja, Kultūras vēstniece Iveta Seimanova. 2018. gadā šī balviņa aizceļoja uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju kā pateicība par ilgo sadarbību. Sākot ar šo gadu balva tiks pasniegta attiecīgā gada labākajai skolai - skolai, kura iesūtījusi visvairāk augsti novērtētos darbus. Un šogad balviņa aizceļoja uz Viļānu vidusskolu, kuras skolēni konkursā ieguva vienu 1. vietu, divas 2. vietas, divas 3. vietas un vienu Atzinību.

 

Šogad arī īpaša balva tika pasniegta tiem skolēniem, kuri savos darbos pievērsuši uzmanību garīgajām vērtībām un to nozīmīgumam viņu dzīvēs. Vidsmuižas draudzes prāvests Aivars Kursītis īpašās balviņas pasniedza Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolniecei Unai Velikai un Krāslavas vidusskolas skolniecei Sintijai Ruskulei.

 

No sirds pateicamies konkursa atbalstītājiem: Riebiņu novada domei, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas vadītājai Dacei Pugačai, Galēnu pamatskolas kolektīvam, A/S “Latgales Piens” un personīgi Paulim Onckulim, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, Vidsmuižas draudzes prāvestam Aivaram Kursītim un Kultūras vēstniecei un biedrības “Latgales etnogrāfiskās vēstniecība” dibinātājai Ivetai Seimanovai.   Paldies par atsaucību un sapratni, labdarību un labvēlību!

 

Paldies sakām arī visiem konkursa dalībniekiem par gaišajiem, sirsnīgajiem darbiem, kurus lasot, raisījās tikai pozitīvas emocijas. Paldies pedagogiem par iedrošināšanu, konsultēšanu, atsaucību un ieguldīto darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā!

 

           

Galēnu kultūrvēstures biedrības projekta vadītāja

Mārīte Upeniece-Skutele

Dalīties ar galeriju: