Notikumu kalendārs

    Marts    

Izdoti jauni materiāli par makšķerēšanas iespējām Riebiņu novadā

12.12.2019, 15:09

 

Riebiņu novada dome realizējusi Valsts Zivju fonda projektu “Bukletu un flajeru “Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novadā” maketēšana un izdošana”.

 

Projekta mērķis: informēt sabiedrību par pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai un zināšanu līmeņa paaugstināšanu par ieviesto licencēto makšķerēšanu Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja, Rušona un Zolvu ezerā. 

Realizējot šo zivju fonda projektu, izgatavoti 3000 bukleti  un 3000 flajeri  Jau gandrīz gadu ir mainījušies Saistošie noteikumi Nr.14/2018 “Nolikums Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”, kas iekļauj arī licenču cenu izmaiņas, taču joprojām ir daudz makšķernieki, kas nav informēti par šīm izmaiņām, tāpēc informācija tika atjaunota un izplatīta pēc iespējas lielākai auditorijai.

 

Flajeros iekļauta informācija par makšķerēšanu un Riebiņu novada ezeros mītošajām zivju sugām, attēlotas 15 populārākās zivis, to nosaukumi tulkoti vēl 4 valodās, kā arī kartē norādītas makšķerēšanas vietas.

 

Bukletos publicēti Licencētās makšķerēšanas nolikuma svarīgākie punkti un licenču cenrādis, kartē norādīti ezeri, kuros notiek licencētā makšķerēšana, atzīmēti tuvākie tūrisma apskates objekti un aktivitātes, sakrālie objekti, naktsmītnes, tehniskais serviss un ceļu tīkls.

 

Materiāli sabiedrībai būs pieejami pašvaldības iestādēs, makšķerēšanas licenču pārdošanas vietās, vienotajā pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, pie kārtībniekiem – zivju inspektoriem, ezeriem tuvējās DUS, kā arī drīzumā elektroniskā formātā www.riebini.lv .

 

Projekta kopējās izmaksas EUR 2093,30 (tajā skaitā PVN), no kurām EUR 1779,00 finansē Zivju fonds un EUR 314,00 ir Riebiņu novada domes līdzfinansējums.

 

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Dalīties ar galeriju: