Notikumu kalendārs

    Augusts    

Arī tad, kad neiet, nav jāpārtrauc iet

26.11.2019, 16:09

 

Biedrība „Galēnu Kultūrvēstures biedrība” 2019./2020. mācību gadā, sadarbojoties ar Galēnu pamatskolas kolektīvu, īsteno projektu „Arī tad, kad neiet, nav jāpārtrauc iet”, kurš ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrēts Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).

 

Projekts tiek realizēts 2019./2020. mācību gada 1. semestrī ar mērķi – iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas Galēnu pamatskolas jauniešus uz pozitīvām un produktīvi vērstām pašpilnveides aktivitātēm, kas attīsta un motivē mērķtiecīgai dzīves darbībai.

 

Projekta galvenās aktivitātes bija: personības mācību meistarklases sadarbībā ar kouču – transformācijas; radošas  improapvienības „ĀrPrāts” improvizācijas  nodarbības; Valmieras drāmas teātra izrādes „Nekas”, dāņu rakstnieces Jannes Telleres stāsta par pusaudžu bailēm pieaugt apmeklējums un diskusija par tēmu. Tāpat notika nodarbības pašattīstībai un motivācijai: kā nesabojāt savu karjeru, pirms tā sākusies jeb, kas jāzina par saskarsmi reālajā un virtuālajā vidē; jauni inženierzinātņu un vizuālās mākslas izteiksmes veidi, tehnisko prasmju darbnīca – roboti un elektronika; radošums un prasme sadarboties – kādēļ šīs kompetences jāizkopj šodienas un nākotnes profesionāļiem, kā arī tehnisko prasmju darbnīca – elektronika un lodēšana; skolēna personīgais zīmols – veiksmes atslēga konkurences apstākļos, kompetenču pieeja praksē jeb kādēļ katram cilvēkam nepieciešams apgūt daudz un dažādas iemaņas un mācīšanās, darot „elevator speach”.

 

Šajā projektā atbalsts tika sniegts jauniešiem, LAI TIE SPĒTU pašizteikties, veidot dialogu, ieraudzītu jaunus dzīves mērķus, iemācītos tos sasniegt ar dažādām mūsdienīgām saskarsmes metodēm, lai ieraudzītu jaunus apvāršņus un mūsdienīgus risinājumus, spētu sevi pozitīvi motivēt, attīstītu  ķermeņa valodu un komunikācijas prasmes caur improvizācijas teātri un garīgo līdzsvaru ikdienas saskarsmes situācijās, pārdomātu vērtību sistēmu un pievērstos apzinātības treniņiem, darbojoties ar kouču.

 

Iesaistītie jaunieši mācījās novērtēt savas iespējas, motivēt sevi darboties radoši un jēgpilni kādā no piedāvātajām mūsdienīgajām tehniskās jaunrades jomām.

 

Paldies par sadarbību SIA „Mazā Brīnumzeme” Edmundam un Kristīnai Sprūdžiem par kvalitatīvām, teicami sagatavotām, progresīvām idejām, nodarbībām un sadarbību ar jauniešiem. Ikviens varēja eksperimentēt, strādāt elektronikas un robotikas nodarbībās, spriest un dalīties savā pieredzē šajās jomās. Ikvienam iesaistītajiem jaunietim par mazu piemiņu, ka viņš spēj un var pats izgudrot un secīgi padarīt elektronikas jomā, palika pašgatavotā, mazā elektroniskā vabolīte.

 

Paldies Jānim Klucim, kurš pārstāvēja improvizācijas apvienību „ĀrPrāts” – par toleranci, prasmi iesaistīt jauniešus radošā izziņas procesā, pozitīvu saskarsmes mākslu, par dažādām improvizācijas tehnikām, kas palīdzēja projekta jauniešiem izzināt savas komunikācijas spējas.

 

Ceram uz tālāku sadarbību ar Kristīni Joannu Golubevu, vadītājprasmju treneri, kouču un konsultanti, kas mums mācīja atšķirt sapņus no sasniedzamajiem mērķiem, prasmi sakārtot savu ikdienas dzīves laika līniju un atšķirt neprasmi no slinkuma. Ikviens no iesaistītajiem jauniešiem pildīja savu dienasgrāmatu, kuru papildinās arī turpmāk. Trenere lika noticēt saviem spēkiem, prast sašķirot savas dzīves svarīgās lietas un atsijāt ikdienas mazsvarīgo jautājumu gūzmu. Radīja izpratni par sakārtotu un plānveidīgu virzīšanos uz saviem sasniedzamajiem mērķiem.

 

 

Lai sasniegtu un izprastu savus dzīves un ikdienas mērķus, projektā iesaistītajiem jauniešiem bija iespēja piedalīties Valmieras drāmas teātra izrādē „Nekas”. Tiešām piedalīties, jo visi skatītāji bija izrādes dalībnieki. Jauniešiem bija iespēja ieraudzīt, kā vienkārši mērķi var pārvērsties par pilnīgi bezjēdzīgām lietām. Pēc izrādes – diskusijās, brīvdabas picērijā Vīnkalni, iedziļinājāmies kā izvēlēties dzīvē reālus, sev un sabiedrībai vajadzīgus mērķus, kas ved cilvēku uz progresu, attīstību, noderīgumu sev, tuviem cilvēkiem un sabiedrībai, kā stereotipi traucē ikdienas saskarsmē un mērķu sasniegšanā. Savukārt veidojot personīgo zīmolu, lektores atklāja daudz ikdienas dzīves knifiņu gan reālajā, gan virtuālajā dzīvē, kā nesabojāt savu karjeru un nākotni.

 

Projekts izskan, bet dzīve turpinās. Ir brīži, kad reāli NEIET. Bet F. Usānam, kas dzimis un audzis Galēnu pagastā un bijis vairāku grāmatu autors, kurās atspoguļoti īsi un kodolīgi aforismi par dzīvi, ir taisnība, sakot: „Arī tad, kad neiet, nav jāpārtrauc iet”.  Mēs visi kopā šajos 4 mēnešos esam mācījušies „IET”. Iet uz priekšu un sasniegt savus ikdienas un dzīves mērķus. Pateicamies visiem, kas ir radījuši šo iespēju Galēnu jauniešiem mācīties, sadarboties un attīstīt savas prasmes!

 

 

Projekta vadītāja

Gunita Strode

Dalīties ar galeriju: