Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti vēl divos objektos

22.11.2019, 15:53

 

Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Projektu mērķis – nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām. Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi pamazām tuvojas noslēgumam.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti vēl divos objektos. Pabeigti darbi projekta Nr. 18-03-A00702-000003 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari km 0.00-3.43 pārbūve”, kura ietvaros veikta iepriekšminētā ceļa pārbūve 3.43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 362 052.75, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 311 634.83 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 50 417.92. Ceļa pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “Alņi AS”.

 

 

Pabeigti darbi projekta Nr. 18-03-A00702-000004 “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18 Teilāni – Grāvuļi – Straujupe km 0.550-2.820 pārbūve”, veicot  pašvaldības ceļa pārbūvi 2.27 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 284 471.62, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 253 076.63 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 31 394.99. Minētā pašvaldības ceļu pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “Alņi AS”.

 

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi, kurus plānots pabeigt 2020. gadā.  

 

Ņemot vērā, ka objektos ir iestājušies nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi ceļu pārbūves darbiem, tad zemāk norādītajos objektos ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums un plānots, ka darbi atsāksies pavasarī. Tehnoloģiskais pārtraukums ir projekta Nr. 17-03-A00702-000063 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas – Sededži km 1,76-2,46 pārbūve”, kura ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu pārbūvi 1.80 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 190 233.79, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 168 852.65 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 21 381.14. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “E Būvvadība”.

 

Tehnoloģiskais pārtraukums ir projekta Nr. 18-03-A00702-000069 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve”, kur paredzēts veikt pašvaldības autoceļa pārbūvi 0.68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 182 803.98, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 110 490,65 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 72 313.33 EUR. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts arī melnais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minēto pašvaldības autoceļa pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “Ošukalns”.

 

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā. Ja rodas kādi jautājumi par ceļu uzturēšanu vai arī ekspluatāciju, lūgums vērsties pie Riebiņu novada ceļu būvinženiera Andra Bilzēna t. 29453676.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Dalīties ar galeriju: