Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Valsts dzimšanas diena svinēta ar koncertuzvedumu “Caur sidraba birzi”

22.11.2019, 15:08

 

Esam priecīgi un lepni, ka katru gadu Riebiņu novadā viens no plašāk apmeklētākajiem pasākumiem ir Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku koncerts. Šogad, svinot Latvijas simtu pirmo gadskārtu, Riebiņu novada kultūras centra zālē pulcējās īpaši daudz novada iedzīvotāju un ciemiņu, lai piedalītos valsts dzimšanas dienas svētku koncertuzvedumā “Caur sidraba birzi”.

 

Ir silta jauka istabiņa, bērza malkas kurināta. Bērza pirts slota, bērza tāss tūtās bērni lasa meža zemenes. Ar bērza tāsi mēs iekuram pavardu. Kā vēsta senie ticējumi, ja bērzs zied augstāk par alksni, būs sausa vasara, bet, ja bērzi savas lapas sāk mest no galotnes, tad gaidāma sekla ziema. Kad rudenī bērzs no apakšas dzeltē, tad pavasarī labība jāsēj vēlu, bet kad no augšas, tad jāsēj agri.

 

Ja bērzu nebūtu manā dzimtenē, citāda būtu mana dvēsele un arī mana tauta būtu citāda: citādi runātu, citas dziesmas dziedātu, māmuļas citādi villaines rakstītu un arājs citādi kumeļu pušķotu.

 

Ik gadu 18. novembrī sanākam kopā, lai pārdomātu, ko labu katrs varam darīt savai valstij. Viss, ko mēs darām savā labā, mīlot savu zemi, mēs darām arī valsts labā. Katra Latvijas cilvēka, katra Latvijas patriota veiksme rada jaunu gaismas staru Latvijai. Ikdienā pastiprināti tiek uzsvērts, cik ļoti svarīgi ir palikt savā dzimtenē, nostiprināt šeit savas saknes, dibināt ģimenes, strādāt un darboties, vairot patriotismu. Tādēļ valsts dzimšanas dienā – 18. novembrī neatņemama sastāvdaļa ir novada Atzinības rakstu un naudas balvas EUR 75 apmērā pasniegšana novada aktīvākajiem un darbīgākajiem novada cilvēkiem.

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis LR 101. dzimšanas dienā sveica gan nominantus, kas saņēma novada Atzinības rakstus, gan katru klātesošo. Šogad Riebiņu novadā tika pasniegti 13 novada Atzinības raksti un naudas balvas, kā arī pasniegts novada augstākais apbalvojums – Goda pilsonis, ko pasniedza Roberta Mūka muzeja vadītājai un Latvijas Lepnums 2016 balvas ieguvējai nominācijā “Novadnieks” Martai Bindukai – par mūža ieguldījumu, nesavtīgi darbojoties izglītības un kultūras jomā, inovatīvu un radošu pieeju Galēnu pagasta kultūrvēsturiskās vides sakārtošanā, piesaistot projektu finansējumu.

 

Attēlā: Riebiņu novada augstāko apbalvojumu – sudraba nozīmīti Goda pilsonis Marta Bindukai LR dzimšanas dienā pasniedza novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.

 

Par novada Goda pilsoni Martu Binduku raksta viņas izvirzītāji: “Marta ir Roberta Mūka muzeja izveidotāja un labais gariņš Ar apbrīnojamu un neizsīkstošu enerģiju viņa vada muzeju un ik gadu spēj ieinteresēt un piesaistīt aptuveni 2000 apmeklētāju gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Muzejā ir viesojušies cilvēki teju no visas Latvijas un katrs no viņiem ir patīkami pārsteigts par to mājīguma sajūtu, kas tur valda. Galēniešiem un novada iedzīvotājiem patiešām ir ar ko lepoties, jo pateicoties Martas darbam un neatlaidībai, muzejs ir pārvērties līdz nepazīšanai. Tikko ir beidzies viens projekts, kā tiek īstenoti jau nākamie. Marta vada arī ekskursijas, viņas krājumos netrūkst dažādu nostāstu gan par Galēnu muižu, gan par Vydsmuižas baznīcu un cilvēkiem, kuru saknes ir meklējamas Galēnos. Marta ir mūsu lepnums, kas ar savu labestību un gaišo enerģiju spēj uzlādēt apkārtējos cilvēkus”.

 

Novada Atzinības rakstu saņēma: Kliments Ahremovs – par ieguldījumu vecticībnieku tradīciju saglabāšanā Silajāņu pagastā; Inta Baško – par iejūtību un atsaucību darbā ar klientiem, īpaši ģimenēm ar bērniem Rušonas pagastā; Anita Betlere – par radošo pienesumu dzejā un Stabulnieku jauniešu motivēšanu radoši izpausties; Ļubova Fomina – par apzinīgu, profesionālu un ilggadēju darbu SIA “Agrofirma “Turība”” un apņēmību sasniegt rezultātus; Modris Mediņš – par veiksmīgu saimniekošanu un atbalstu līdzcilvēkiem Stabulnieku pagastā; Daina Mičule – par aktīvu jauno informācijas tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā un iesaisti ESF projektu realizācijā Galēnu pamatskolā; Rolands Naglis – par radošu ieguldījumu vietējā sabiedrībā, aktīvā dzīvesveida popularizēšanu un Riebiņu novada atpazīstamības veicināšanu; Iluta Prikule – par ilggadēju un apzinīgu darbu, inovācijām pavārmākslas jomā, veicot Sīļukalna pamatskolas pavāres pienākumus; Vija un Dainis Puduļi – par ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā, piesaistot ES projektu finansējumu, un labdarību Galēnu pagastā; Elvīra Strautmane – par nesavtīgu, pašaizliedzīgu un ilggadēju ieguldījumu Riebiņu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē; Lolita Šmukste – par godprātīgu un inovatīvu darbu, veicot pedagoga karjeras konsultanta pienākumus Riebiņu novadā, apzinīgu darbu PII “Sprīdītis”; Vasilijs Terentjevs – par ilggadīgu un apzinīgu darbu, veicinot uzņēmuma SIA “Agrofirma “Turība”” attīstību; Iveta Upeniece – par ieguldījumu izglītībā un līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs Sīļukalna pagastā.

 

Attēlā: 2019. gadā novada Atzinības rakstu saņēmušo kopbilde.

 

Koncertu izdziedāt, izdejot un izdzīvot palīdzēja gan pašmāju mākslinieki, gan ciemiņi, tādēļ Riebiņu pašvaldība izsaka milzīgu paldies visiem svētku radītājiem: deju kolektīvam “Stabulnieki” un vadītājai Natālijai Balodei, deju kolektīvam “Strūga” vadītāja Līga Uzulniece, deju kolektīvam “Amizieris” vadītājai Ilzei Kudiņai. Kā arī ciemiņiem – Līvānu novada kultūras centra jauktajam korim “Rubus” un mākslinieciskajai vadītājai Daigai Koļesņičenko ar pavadošo grupu “Miggla”, kā arī Latvijas Nacionālās operas solistei Ilonai Bagelei.

 

Attēlā: Populāras, patriotiskas un iemīļotas dziesmas koncertā izdziedāja Līvānu novada kultūras centra jauktais koris “Rubus”.

 

Neatņemama koncerta sastāvdaļa bija arī iespēja katram Latvijas dzimšanas dienas svētku apmeklētājam baudīt svētku kūku un kopā saskandināt vīna glāzes par Latviju.

 

Būsim lepni par to, kas jau sasniegts, būsim godīgi, izvērtējot to, kas vēl sasniedzams. Mēs esam brīvi! Un brīvība ir un paliek mūsu lielākā vērtība!

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

R. Naglis

Foto autors: Kristaps Gilučs

Dalīties ar galeriju: