Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Līdaku mazuļi ielaisti Salmeja un Kaučera ezerā

31.10.2019, 14:07

 

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2019. gadā ir realizēts vēl viens projekts zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā – “Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Salmeja un Kaučera ezerā” pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekts ir realizēts ar mērķi veikt Salmeja un Kaučera ezera zivju resursu pavairošanu, ielaižot līdaku mazuļus, makšķernieku lomu uzlabošanai un zivju barības ķēdes līdzsvara saglabāšanai. Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Salmeja ezerā 10 000 līdaku mazuļi un Kaučera ezerā 4 000 līdaku mazuļi.

 

Attēlā: Salmeja un Kaučera ezerā kopā ir ielaisti 14 000 līdaku mazuļi.

 

Projekta rezultātā ir palielināts zivju krājumus Salmeja un Kaučera ezerā, līdz ar to ir radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanas rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņos. Tāpat veicināta Salmeja un Kaučera ezeru apsaimniekošanas attīstība Riebiņu novadā. Papildinot zivju resursus Riebiņu novada Salmeja un Kaučera ezerā, tika radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi. Projekts ir atbilstošs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” izstrādātajām rekomendācijām zivju resursu mākslīgās atražošanas plānam 2017. – 2020. gadam, 3. rīcības virzienam.

 

Projekta kopējā summa –  EUR  4065,60, kur Valsts zivju fonda atbalsts ir EUR 3400.00 un pašvaldības finansējums – EUR 665.50 apmērā.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Dalīties ar galeriju: