Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Riebiņu parkā uzstāda koka konstrukciju bērnu rotaļu laukumu

15.10.2019, 14:05

 

Riebiņu novada dome, realizējot Latvijas Pašvaldību savienības “Meža dienas 2019” ietvaros projektu “Pašvaldību darbi parkos”, oktobra sākumā uzstādīja Riebiņu parkā koka konstrukciju bērnu rotaļu laukumu, radot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Riebiņu pagasta iedzīvotājiem, veicinot un dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

 

Attēlā: Ierīkojot laukumu bērniem Riebiņu muižas parkā, tika sakārtota un papildināta Riebiņu muižas parka vide, kas piesaistīts arvien vairāk apmeklētājus un popularizēs Riebiņu novadu.

 

Riebiņu pagastā dzīvo 1365 iedzīvotāji, no tiem Riebiņu ciematā dzīvo 825 iedzīvotāji, 23.75 % no tiem ir bērni vecumā no 0 – 18 gadiem, no 0 – 12 gadiem ir 103 bērni un no 12 līdz 18 gadiem –  93 jaunieši. Uz doto brīdi Riebiņu ciematā ir divi labiekārtoti rotaļu laukumi daudzdzīvokļu māju pagalmos, lai padarītu Riebiņu novada Riebiņu ciemata iedzīvotāju dzīves vidi pievilcīgāku.

 

Teritorija, kas izvēlēta projekta mērķim atrodas Riebiņu ciemata Riebiņu parka teritorijā, kuru bieži pastaigām izvēlas ģimenes ar bērniem. Parka teritorija ir skaista, tā tiek kopta katru gadu. Lai parka teritorija kļūtu daudz pievilcīgāka, bija nepieciešams ierīkot rotaļu laukumu bērniem no koka konstrukcijām, kas uzlabotu parka vizuālo tēlu, kā arī nodrošinātu bērniem vietu, kur rotaļāties gan pasākumu norises laikā, gan brīvajā laikā, jo katru gadu Riebiņu parka estrādē notiek dažnedažādi kultūras pasākumi. Kopumā vasaras periodā estrādē rīkotos pasākumus apmeklē ap 5000 apmeklētāju. Tieši tādēļ jaunizveidotais bērnu rotaļu laukums atrodas pie Riebiņu estrādes, lai gan vecāki varētu baudīt koncertus, gan bērni – rotaļāties.

 

 

Jāpiebilst, ka bērnu rotaļu laukumu izveidošana ir ļoti nozīmīga Riebiņu ciemata un apkārtējo ciematu bērnu attīstībā. Rotaļu laukuma izveidošana bija nepieciešama, jo rotaļāšanās bērnam ir vissvarīgākā nodarbe pasaules izzināšanā un cilvēku iepazīšanā, rotaļāšanās palīdz trenēt un attīstīt dažādas bērna spējas, pozitīvi ietekmē bērnu augšanas un attīstības procesus, spēlēšanās sekmē bērna psihi un attīsta sociālās attiecības, dažādas rotaļas un spēles nostiprina bērna fiziskās un garīgās spējas, kā arī attīsta pašapziņu, rotaļāšanās laikā bērns apgūst dažādas zināšanas un prasmes.

 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1500,00 no kuriem Meža attīstības fonda finansējums EUR 900,00 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums – EUR 600.00.

 

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Dalīties ar galeriju: