Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Nekustamā īpašuma izsole

03.10.2019, 15:42

 

 

Atbilstoši Civilprocesa likuma 606. panta 5. daļai, nozīmēta otrā izsole Sarmītei Slūkai piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas “Boņuks”, Sīļukalna pag., Riebiņu nov., kad. Nr. 76780030525, nod. Nr. 4209. Piedzinējs – A/S “SEB banka”.

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0.43 ha platībā un uz zemes gabala esošām dzīvojamās ēkas un septiņām palīgceltnēm. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 9300.00, izsoles sākumcena – EUR 6975.00. Izsoles solis – EUR 70.00. izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsole sāksies 11.10.2019. plkst. 13.00 un noslēgsies 11.11.2019. plkst. 13.00. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nepieciešams līdz 31.10.2019. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 930.00 ZTI Jūlijas Joffes, reģ. Nr. 22027110275, depozīta kontā: konta Nr. LV60TREL9199013001000, Valsts kase, kods TRELLV22, EKK F22010010, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Dalīties ar galeriju: