Notikumu kalendārs

    Augusts    

Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina darbā aprūpētāju sociālajā mājā “Rudenāji”

10.09.2019, 14:45

 

Darba pienākumi:

  • Sniegt palīdzību sociālās mājās ”Rudenāji” iedzīvotājiem: telpu uzkopšanā, veļas mazgāšanā, ēdiena pagatavošanā;
  • Kopt sociālās mājās ”Rudenāji” koplietošanas telpas, sanitārās telpas un tās apkārtni.

 

Nepieciešamā izglītība:

Vidējā profesionālā izglītība vai augstākā  izglītība ar apgūtām zināšanām aprūpes jomā (pretendentiem ar sociālā darba, medicīnas vai psiholoģijas jomas izglītību tiks uzskatīta par  priekšrocība).

Darbs saistīts ar tiešu kontaktu ar klientiem.

 

Prasības pretendentam:

- izcilas komunikācijas prasmes ar veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

- latviešu un krievu valodas zināšanas;

- patstāvīgums un spēja organizēt savu darbu;

- augsta atbildības sajūta un precizitāte.

 

Piedāvājam:

  • Darba samaksu, kas tiek noteikta pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, kuri stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī;
  • Noteiktas darbinieku sociālās garantijas.

 

Pieteikumu vēstules un dzīves gājuma aprakstu iesniegt personīgi Riebiņu novada domē vai sūtīt pa pastu vai e-pasts riebini@riebini.lv ar norādi vakance - aprūpētājs līdz 20.09.2019.  Adrese: Riebiņu novada dome, Saules 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novads, LV – 5326.

Dalīties ar galeriju: