Notikumu kalendārs

    Decembris    

Projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” noslēdzies pirmais mācību gads

03.06.2019, 14:25

 

 

Ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests, līdz 2019. gada aprīlim, atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai saņēmuši jau vairāk nekā 16 000 skolēnu visā Latvijā. Projekta atbalstu var saņemt vispārējās izglītības iestāžu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī audzēkņi vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmu).

 

Riebiņu novadā 2018./2019. mācību gadu projektā Galēnu, Rušonas un Sīļukalna pamatskolās 5. – 9. klašu grupā noslēguši 26 skolēni. Atbalsts saņemts vairākos mācību priekšmetos: latviešu, angļu un krievu valodā, matemātikā, Latvijas un pasaules vēsturē, dabaszinībās, bioloģijā un sportā. Projekta ietvaros skolēniem sniegtas logopēda un psihologa konsultācijas.

 

Par audzēkņu dalību projektā stāsta Galēnu pamatskolas direktore Gunita Strode: “Iesaistoties projektā “PuMPuRS” skolēni ir noticējuši savām spējām, apguvuši iekavēto mācību vielu, ko dažādu iemeslu dēļ nebija apguvuši laikus. Tāpat skolēniem jūtami uzlabojumi mācību sasniegumos, sadarbībā ar skolotājiem audzēkņi ir attīstījuši prasmes strādāt ar tekstu, veidojuši atgādnes, attīstījuši savas plānošanas prasmes. Logopēda un psihologa nodarbībās skolēni attīstījuši prasmes sadarboties ar klases kolektīvu, vēlmi izprast savu uzvedību. Viena no pozitīvākajām lietām projektā ir tieši individuālās konsultācijas, kad skolēns var gūt pedagoga atbalstu vistiešākajā veidā, darbojoties divatā”.

 

Atbalsta sniegšana tiek īstenota arī caur dalību Jaunatnes iniciatīvu projektos, kur iepriekšējā uzsaukuma laikā apstiprināti un realizēti 78 projekti, kuros vairāk nekā 4000 skolēnu, neformālās izglītības ceļā, iesaistīti un motivēti izglītības turpināšanai. Projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” Riebiņu novadā turpinās līdz 17. maijam, sīkāka informācija un konkursa nolikums http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/3080 vai Attīstības un plānošanas daļā.

 

Vēlot jauku un krāsainu vasaru skolēniem un pedagogiem,

projekta “PUMPURS” koordinatore A. Meluškāne

Dalīties ar galeriju: