Notikumu kalendārs

    Augusts    

Pagarināts pieteikšanās termiņš vakancei - sociālās palīdzības organizators

25.06.2019, 17:00

 

Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru Riebiņu novada domes Sociālajā dienestā.

 

Darba pienākumi:

  1. sniegt sociālo palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē;
  2. veikt iedzīvotāju iesniegumu pieņemšanu Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē sociālās palīdzības jautājumos;
  3. novērtēt personas vai ģimenes sociālo un materiālo situāciju, resursus;
  4. nodrošināt sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu,  aprēķināšanu un izmaksu sagatavošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem ;
  5. veikt klientam piešķirtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti pašvaldības informācijas sistēmā.

 

Prasības pretendentiem:

  • Atbilstoša 1. līmeņa augstākā sociālā darba izglītība ;
  • Praktiskā pieredze tiks uzskatītas par prioritāti;
  • Organizatoriska darba prasmes, teicamas saskarsmes prasmes darbā ar cilvēkiem un darbs komandā;
  • Iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
  • Latviešu, krievu valodas zināšanas.

 

Piedāvājam:

·        Izaicinošu, interesantu un dinamisku darbu;

·        Ieguldījumam atbilstošu atalgojumu;

·        Lielisku iespēju likt lietā iniciatīvu.

 

Pieteikumu vēstules un dzīves gājuma aprakstu iesniegt personīgi Riebiņu novada domē vai sūtīt pa pastu vai e-pastu riebini@riebini.lv ar norādi vakance - Sociālās palīdzības organizators līdz 25.06.2019.  Adrese: Riebiņu novada dome, Saules 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novads, LV – 5326.

Dalīties ar galeriju: