Notikumu kalendārs

    Decembris    

Trīs pašvaldības autoceļi nodoti ekspluatācijā

07.05.2019, 10:15

 

2019. gada aprīlī tika nodoti ekspluatācijā trīs objekti – trīs pašvaldības autoceļi uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai: pašvaldības autoceļš Nr. 26 Saules iela 0.38-0.47 km un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.23 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, bet būvdarbu kopējās izmaksas EUR 193 134,31, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”, kur izmaksas – EUR 7 515.31. Pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.250 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns “, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 96 759,68, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4” – EUR 4 359.63. Pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.795 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 122 596,74, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4” – EUR 5 811.63 EUR.

 

Attēlā: Ekspluatācijā nodots pašvaldības autoceļš Nr. 19 Saimniecības iela, kur veikti pārbūves darbi 250 metru garumā.

 

Riebiņu novada dome realizē darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kur Preiļu novada dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu un Aglonas novadu pašvaldības kā projekta sadarbības partneri.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados: Preiļu, Riebiņu, Aglonas esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Projekta ietvaros Riebiņu novadā plānots atjaunot 3.5 ha lielu degradēto teritoriju, radīt 18 jaunas darba vietas un uzņēmēji ir apliecinājuši, ka veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā vairāk kā EUR 1 071 836,15 apmērā.

 

Projekta ietvaros paredzēta septiņu Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu pārbūve: pašvaldības autoceļa Nr. 26  Saules iela 0.00-0.38 km, Saules iela 0.38-0.47 km un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km, Nr. 15 Opūgi –Runcavnieki 0.00-0.745 km, Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 km, Nr. 48 Duntišķi –Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Nr. 15 Upes iela 0.00-0.620 km pārbūve.

 

2019. gada tiks turpināti pašvaldības autoceļu un ielu pārbūves darbi: pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes iela 0.00-0.620 km pārbūve, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūve 0.620 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA ”Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 168 417.33, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, kur izmaksas EUR 5 690.63.

 

Pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi – Runcavnieki 0.00-0.745 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.745 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic  SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 276 768.72, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” – EUR 9 804.63 EUR.

 

Pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi – Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.550 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 184 641.44, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” –  EUR 6 295.63.

 

Attēlā: Uz pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi – Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km atsākušies būvdarbi – tiek ieklāts asfalta segums.

 

Pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela 0.00 – 0.38 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.38 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 178 811.10, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” – EUR 10 527.00.

 

Tā kā iepriekš minētie darbi tiks veikti vasarā, tad aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

* Visas izmaksas norādītas ar PVN 21 %.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

 

 

Dalīties ar galeriju: