Notikumu kalendārs

    Decembris    

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošana turpināsies arī nākošgad

07.05.2019, 10:06

 

 

Riebiņu novada dome turpina realizēt Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai.

 

Projektu mērķis – nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām. Pēc tehnoloģiskajiem pārtraukumiem no 2019. gada 1. aprīļa ir atsākušie darbi uz šādiem ceļiem: projekta Nr.17-03-A00702-000065 “Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.625 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 220 545.50, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 196 391.49 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 24 154.01. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “E Būvvadība”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari km 0.00-3.43 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari km 0.00-3.43 Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 362 052.75, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 311 634.83 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 50 417.92. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “Alņi AS”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000004 “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18 Teilāni – Grāvuļi – Straujupe km 0.550-2.820 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.18 Teilāni – Grāvuļi – Straujupe km 0.550-2.820 Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.27 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 284 471.62, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 253 076.63 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 31 394.99. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “Alņi AS”.

 

No 2019. gada 15. aprīļa atsākušies būvdarbi šādos objektos: projekta  Nr.18-03-A00702-000069 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0.00-0.68 Riebiņu novada Rušonas pagasta pārbūvi 0.68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 182 803.98, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 110 490,65 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 72 313.33. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts arī melnais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minēto pašvaldības autoceļa pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “Ošukalns”.

 

Projekta Nr. 17-03-A00702-000063 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas – Sededži km 1,76-2,46 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu Nr. 20 Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas – Sededži km 1,76-2,46 Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 1.80 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 190 233.79, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 168 852.65 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 21 381.14. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “E Būvvadība”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000005Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka - Maltas Trūpi km 0.00-2.00 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 3 Soboļevka – Maltas Trūpi km 0.00-2.00 Galēnu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.00 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 287 080.46, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 258 372.41 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 28 708.05. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “RIVIERA L”.

 

Attēlā: Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka - Maltas Trūpi km 0.00-2.00 pārbūve

 

Aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Dalīties ar galeriju: