Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Pieteikšanās Riebiņu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju kandidātiem Saeimas vēlēšanām

30.07.2010, 17:57

Riebiņu novada vēlēšanu komisija paziņo, ka pieteikties Riebiņu novada vēlēšanu iecirkņu kandidātiem var līdz šī gada 18. augustam plkst. 16:00 (Riebiņu novada vēlēšanu komisijas sēdes lēmums Nr.1, no 27.07.2010.).

Saskaņā ar „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumu” un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”, tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:           

1)      kurš prot latviešu valodu;

2)      kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3)      kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarota persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4)      kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5)      kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu un iesniedzams attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.

Pieteikuma veidlapas pieejamas CVK mājas lapā: http://web.cvk.lv/pub/upload_file/Sa10/Velesanukomisijasloceklapieteikums.pdf

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, un datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

 

Pieteikums iesniedzams Riebiņu novada vēlēšanu komisijai – Riebiņos, Saules ielā 8, 2. stāva 23. kab. Veltai Ziemelei darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00 (tālr. 27842407).

 

Riebiņu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

                                    I. Kalvāns (tālr. 28892132)
Dalīties ar galeriju: