Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Riebiņu novadā ir pabeigti pirmie grants ceļi, pārējos turpinās pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana

02.11.2018, 13:08

 

Riebiņu novada pašvaldība jau 2017. gadā ir uzsākusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai, arī 2019. gadā turpināsies četru pašvaldības autoceļu būvdarbi.

 

Projektu mērķis – nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti.

           

Projekta Nr.17-03-A00702-000001 “Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10 pārbūve”  ietvaros veikts pašvaldības ceļa Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā pārbūve 3.40 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 253 345.29, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 228 010.76 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 25 334.53. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veica būvuzņēmējs VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

           

Projekta Nr. 17-03-A00702-000005 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 35 Lubāni – Spuldzeņi – Rušona km 0.00-1.82 pārbūve” ietvaros veikts pašvaldības ceļa Nr. 35 Lubāni –Spuldzeņi – Rušona km 0.00-1.82, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūve 1.82 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 155 216.76, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 130 147.81 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 25 068.95. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “RIVIERA L”.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi, kurus plānots pabeigt 2018. gadā.

           

Projekta Nr. Nr.17-03-A00702-000065 “Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki km 0,795-3,420, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.625 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 220 545.50, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 196 391.49 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 24 154.01. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs SIA “E Būvvadība”.

           

Projekta Nr.17-03-A00702-000063 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas – Sededži km 1,76-2,46 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu Nr. 20 Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas – Sededži km 1,76-2,46, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 1.80 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 190 233.79, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 168 852.65 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 21 381.14. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs SIA “E Būvvadība”.

           

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi 2019. gadā turpināsies.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000005 “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka – Maltas Trūpi km 0.00-2.00 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 3 Soboļevka – Maltas Trūpi km 0.00-2.00, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.00 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 287 080.46, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 258 372.41 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 28 708.05. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs SIA “RIVIERA L”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari km 0.00-3.43 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari km 0.00-3.43, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 362 052.75, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 311 634.83 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 50 417.92. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs SIA “Alņi AS”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000004 “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18 Teilāni – Grāvuļi – Straujupe km 0.550-2.820 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 18 Teilāni – Grāvuļi - Straujupe km 0.550-2.820, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.27 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 284 471.62, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 253 076.63 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 31 394.99. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs SIA “Alņi AS”.

 

Projekta  Nr.18-03-A00702-000069 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0.00-0.68 Riebiņu novada Rušonas pagasta pārbūvi 0.68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 182 803.98, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 110 490,65 un pašvaldības līdzfinansējums 72 313.33. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts arī melnais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minēto pašvaldības autoceļa pārbūves darbus veic būvuzņēmējs SIA “Ošukalns”.

 

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams šeit: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju sagatavoja Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Dalīties ar galeriju: