Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Sagaidot Latvijas simtgadi, īstenots VKKF projekts

30.08.2018, 16:24

 

Šī gada februārī Riebiņu novada dome saņēma apstiprinājumu iesniegtajam projektam “Mans stāsts stiprai Latvijai” VKKF mērķprogrammā “Latvijai 100”. Projekta mērķis - izstāstīt Riebiņu novada stāstu, stiprināt piederības sajūtu savam novadam un savai valstij, veidot kopīgu nākotnes Latviju. Piešķirtais finansējums projekta īstenošanai no VKKF mērķprogrammas – EUR 3000.00.

 

 Gaidot Latvijas valsts simtgades svētkus, šī gada 18. maijā Riebiņu novada kultūras centrā tika īstenots projekts –  “Mans stāsts stiprai Latvijai”. Pašdarbības kolektīvi, bērni, jaunieši, sirmgalvji tika iesaistīti uzveduma tapšanā, lai ar konkrētām darbībām atstātu arī paliekošas vērtības – radītu un uzturētu kopības sajūtu un tradīcijas, turpinātu sakopt kultūrtelpu, aktualizētu publisko vēsturi, kā arī mudinātu domāt nākotnes perspektīvā.

 

Koncertuzveduma laikā skatītāji ļāvās emocijām, klausoties bijušās skolotājas Valentīnas Skuteles dzīvesstāstu, ko paspilgtināja projekcijas ar iedzīvotāju iesūtītajām fotogrāfijām, kuras pauda līdz pat  100 gadu senus notikumus. Plīvojot augsti paceltiem Latvijas karogiem, tika izdejots un izdziedāts maizes ceļš. Gan maizei, gan Latvijai ir savs kopīgs stāsts. Tāpat kā maizei ir vajadzīgs grauds, tā Latvijai cilvēks. Mēs zinām, ka mūsu Riebiņu novada graudā ir maizes spēks, kas saules siltuma un zemes spēka smēlies. Kad sauja pilna ar zeltainiem graudiem, tad zinām, ka būs pārticība un galdā celta maize. Koncertuzvedums bija kā vēlējums visai tautai, lai Latvijas uzartie lauki būtu auglīgi un caur maizes kumosu nestu svētību cilvēkbērnam.

 

 Patriotisku jūtu piepildītu koncertu sniedza Daumants Kalniņš ar koncertprogrammu "Atspulgi", kas tika rīkots un atbalstīts pateicoties VKKF mērķprogrammas "Latvijai 100" projekta "Mans stāsts stiprai Latvijai" ietvaros.

 

 

Riebiņu novada kultūras centra komanda pateicas Riebiņu novada domei un  Attīstības un plānošanas nodaļas darbiniekiem par atbalstu. Lai mums ir prieks satikties un piedzīvot patīkamus brīžus Riebiņos!

 

  

 

 

Riebiņu KC pasākumu organizatore

Ilze Piskunova

Dalīties ar galeriju: