Notikumu kalendārs

    Marts    

Realizēts “Meža dienu 2018” projekts

27.07.2018, 10:52

 

Riebiņu novada dome piedalījās un guva atbalstu projektu konkursā Latvijas pašvaldību savienības (LPS) projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” 2018. gadā norises nodrošināšanai, kur projekta finansētājs ir Meža attīstības fonds.

 

Projekta mērķis – sakopt Riebiņu  muižas parka teritoriju, atjaunojot stādījumus un uzstādot jaunus guļbūves soliņus. Iepriekš minētā projekta ietvaros tikai iegādāti 8 guļbūves soliņi un 37 dekoratīvie kociņu stādi.

 

 

Guļbūves soliņi tika uzstādīti pie parka ieejas galvenajām taciņām, estrādes un volejbola laukuma, viena daļa kociņu stādu iestādīta gar dīķa malu, turpinot tūju žogu, otra daļa izvietota pretī parka estrādei pie sēdvietām. Riebiņu muižas sakopšanas talkā piedalījās pašvaldības darbinieki un pagasta iedzīvotāji.

 

 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 600.00, no kuriem EUR 400.00 tika atvēlēti guļbūves soliņu iegādei, bet EUR 200.00 dekoratīvo kociņu stādu iegādei. Riebiņu novada dome piedalījās ar savu līdzfinansējumu, atvēlot līdzekļus soliņu transportēšanai, papildus materiālu iegādei soliņu uzstādīšanai un krāsošanai.Projekta moto “Kopā nākotnes mežam!”.

 

Dalīties ar galeriju: