Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Pavasara lustes Stabulniekos

09.05.2018, 11:49

 

Bagāta jo bagāta ir mūsu Latvijas pūra lāde. Latviešu dainas, lustīgas tautas melodijas, krāšņas dejas, koši dzīpari tautastērpos un vēl, un vēl...  Riebiņu novada Stabulnieku kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Stabulnieki” jau 15 gadus kā pavēris šīs lādes vāku un priecē sevi un citus ar dejām un lustīgiem sadančiem.

 

Kolektīva vēsture rakstāma vismaz piecās desmitgadēs, taču esošais sastāvs Natālijas Balodes vadībā darbojas otro gadu desmitu.

 

Pēc veiksmīgi aizvadītās deju skates, kur iegūta augstākā pakāpe, dejotāji velta laiku apgūstot dejas ārpus Dziesmu un deju svētku repertuāra, kas pašu sirdij un skatītājiem tuvākas un jestrākas.

 

Kā katru gadu, arī šajā Latvijas simtgades pavasarī, 5. maija vakarā kopā ar draugu kolektīviem VPDK “Stabulnieki” dejoja, dziedāja un priecājās par pavasarīgi ziedošās Latvijas pūra lādes bagātībām. Skatītājus koncertā ar lieliskiem uznācieniem priecēja paši jubilāri, tuvākie kaimiņi – VPDK “Amizieris” no Galēniem, ilggadējie draugi – Dricānu VPDK “Jumalo”, Varakļānu VPDK un senioru deju kolektīvs “Varavīksne”, Viļānu senioru deju kolektīvs “Kūmas” un jauniešu deju kolektīvs “Austra”. Kā tradīcija jubilejas koncertos kļuvusi leģendārā Gatves deja VPDK “Stabulnieki” izpildījumā, kurai šoreiz īpašu vizuālo tēlu piešķīra jaunie tautas tērpi. Dziesmas skandināja pašmāju dziedošie vīru un sievu ansambļi.

 

 

Šī gada deju sezona nenoslēdzas, kolektīvi joprojām aktīvi koncertē tuvākos un tālākos novados, līdz visi kopā jūlijā sadejos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā. VPDK “Stabulnieki” saka paldies visiem, kas dalījās pavasara priekos.

 

Antra Meluškāne,

VPDK “Stabulnieki” dejotāja

Dalīties ar galeriju: