Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Apstiprināts Riebiņu novada 2018. gada budžets

23.01.2018, 16:47

 

23. janvārī Riebiņu novada domes ārkārtas domes sēdē tika apstiprināts 2018. gada budžets. Riebiņu novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2018. gadā plānots EUR 6 260 275, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – EUR 5 969 254 EUR, speciālā budžeta ieņēmumi – EUR 291 021 EUR.  Līdzekļu atlikums uz 2018. gada 1. janvāri bija EUR 461 768. Izdevumi 2018. gadā plānoti EUR 6 722 043 apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi EUR 6 335 300 un speciālā budžeta izdevumi – EUR 386 723.

 

Vislielāko īpatsvaru 2018. gada izdevumos paredzēti izdevumi ekonomiskajai darbībai – EUR 1 954 154 jeb 30,8%, otro lielāko izdevumu pozīciju veido “Izglītība” – EUR 1 349 042 jeb 21,3% no izdevumiem. 2018. gadā turpinās darbu visas novada izglītības iestādes. Izdevumi pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai – EUR 740 036 jeb 11,7% no izdevumiem. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti EUR 536 643 jeb 8% no pamatbudžeta izdevumiem. Atpūtai, kultūrai un sportam 2018. gada budžetā ir paredzēti EUR 567 920  jeb 9%. Sociālajai aizsardzībai 2018. gadā tiks tērēti 8% no domes pamatbudžeta. EUR 75 000 ir plānotie izdevumi sociālajiem pabalstiem.

 

Riebiņu novada budžeta ienākumu un izdevumu sīkāks izklāsts tiks atspoguļots pašvaldības informatīvā izdevuma „Riebiņu novada ziņas” februāra numurā.

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rolands Naglis

 

Dalīties ar galeriju: