Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Iedzīvotāji aicināti sniegt priekšlikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

11.01.2018, 13:38

 

Sakarā ar SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" (turpmāk – SIA AADSO) 2017. gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators) iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu atkritumu poligonam "Cinīši", Demenes pagastā, Daugavpils novadā, kas aprēķināta saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika", SIA AADSO ir ievietojusi paziņojuma publikāciju VSIA “Latvijas Vēstnesis”, kas apskatāma: https://www.vestnesis.lv/op/2018/6.DA2

 

Aicinām novada iedzīvotājus sniegt priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto un iesniegto tarifa projektu SIA AADSO.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpilī, LV-5401, e-pasta adrese: aadso@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277)), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv

Dalīties ar galeriju: