Notikumu kalendārs

    Decembris    

LR proklamēšanas gadadienā tiks pasniegti 14 novada Atzinības raksti

18.11.2017, 19:00

 

Riebiņu novada 2. novembra ārkārtas domes sēdē tika skatīti iesniegumi par iedzīvotāju apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienā. Apbalvot ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 75 apmērā valsts dzimšanas dienas svinībās 18. novembrī nolemts šādas personas:

Atzinības raksta pasniegšana

 • Vaivodu ģimene – par nozīmīgu ieguldījumu Riebiņu pagasta sabiedriskās dzīves un novada sporta attīstībā.
 • Veronika Lacko – par nesavtīgu ieguldījumu Riebiņu Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas saglabāšanā un uzturēšanā, par novada kultūras tēla popularizēšanu.
 • Dmitrijs Orlovs – par godprātīgu darbu, humānu attieksmi pret cilvēkiem un nesavtīgu kalpošanu saviem pacientiem Riebiņu pagastā.
 • Lilija Upeniece – pensionētai Gailīšu pamatskolas direktorei par mūža ieguldījumu izglītībā.
 • Janīna Šelegoviča – par nozīmīgu ieguldījumu Rušonas pamatskolas attīstībā, godprātīgu, radošu pedagoģisko darbību skolēnu izglītošanā 30 gadu garumā.
 • Irēna Aņina  –  par pilsonisko, sabiedrisko  aktivitāti, iejūtību pret līdzcilvēkiem un pastnieces godprātīgu darbu Rušonas pagastā.
 • Antons Mežinskis – par godprātīgu darbu un panākumiem bagātu mūža ieguldījumu biškopības attīstībā Silajāņu pagastā.
 • Zoja Vilcāne – par godprātīgu darbu savas saimniecības vadīšanā un attīstībā Silajāņu pagastā
 • Ilze Kudiņa – par ieguldījumu VPDK “Amizieris” izaugsmē Galēnu pagastā un radošumu Riebiņu novada attīstībā.
 • Ļubovas un Jura Šustova ģimene – par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem Galēnu pagastā.
 • Marutas un Pētera Upenieku ģimene – par brīvprātīgo darbu Sīļukalna pagasta Opolūs kapsētas sakopšanā un labiekārtošanā.
 • Andrejs Sondoru – par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu Sīļukalna pagastā.
 • ZS “Jaunzemi” īpašnieki Pēteris un Maruta Anusāni – par ieguldījumu mājražojumu produkcijas veidu dažādošanā un vides sakopšanā Stabulnieku pagastā.
 • Biruta Čaunāne – par radošumu Stabulnieku pagasta bibliotēkas darbā un veiksmīgu darbību dzejas pasaulē.

Pateicības raksta pasniegšana

 • Latgales skolu atbalsta fondam “Veronika” – par ziedojumiem novada skolu mazturīgām ģimenēm vairāku gadu garumā.

 

Dalīties ar galeriju: