Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Riebiņu novada dome realizējusi Valsts zivju fonda projektu

03.08.2017, 10:51

 

Riebiņu novada dome aktīvi darbojas zivju resursu un vides aizsardzības, kā arī zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā, cenšoties apgūt valsts un ES finansējumu (tiek izstrādāti gan zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, gan papildināti zivju resursu krājumi), tādējādi rādot pozitīvu piemēru sabiedrībai, ka vide ir jāsaudzē un jāpilnveido ilgtermiņā.

 

Pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” ir īstenots projekts „Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”, kura mērķis ir pilnveidot materiāltehnisko bāzi zivju resursu aizsardzībai Riebiņu novada ūdenstilpnēs, līdz ar to veicinot zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību ūdenstilpnēs. Projekta kopējā summa – EUR 4040.84, Valsts zivju fonda atbalsts –  EUR 3434.00, bet pašvaldības finansējums EUR 606.84 apmērā.

 

Projekta ietvaros ir iegādāts binoklis, tālskatis, bezpilota lidaparāts, planšetdators, sporta kamera un prožektori laivai, kas palīdzēs veikt makšķernieku kontroli, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu. Led lukturi, binokļi un tālskatis palīdzēs precīzāk saskatīt objektus vai darbības vairāku kilometru attālumā. Bezpilota lidaparāts DJI Phantom4 pro plus ir viens no labākajiem sērijveida lidaparātiem. Tā lidošanas attālums sniedzas līdz pat 7km. Lidaparātam ir uzstādīta augstas izšķirtspējas kamera, ar kuru var veikt kvalitatīvus novērojumus no liela attāluma un liela augstuma. Kā arī ir foto un video ierakstīšanas iespējas. Pie noteiktiem laika apstākļiem ar lidaparātu ir iespējams ieraudzīt zvejas tīklus pat 1.5 m dziļumā.

 

Projekta rezultātā, papildinot materiāltehnisko bāzi zivju resursu aizsardzībai Riebiņu novada ūdenstilpnēs, tiks veicināta zivju resursu saglabāšana un aizsardzība ūdenstilpnēs. Rezultātā uzlabosies pašvaldības inspektoru darbs novada ūdenstilpņu apsekošanai, kontrolēšanas un malu zvejnieku aizturēšanas pasākumu veikšana.

 

Attīstības un plānošanas daļa

Dalīties ar galeriju: