Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Apstiprināts veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumu Riebiņu novadā projekts

30.06.2017, 16:27

 

 

Riebiņu novada dome 2017. gada maijā saņēma apstiprinājumu projektam „Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”.

 

Projekta mērķis ir organizēt veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tādejādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesaistot sabiedrību pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumos.

 

Projekts paredz daudzveidīgus pasākumus, tai skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbības veselības veicināšanai un slimību primārai profilaksei.

 

Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni un zināšanas par onkoloģiskajām slimībām, onkoloģisko slimību profilaksi, savlaicīgu slimību atklāšanu, kā arī ārstēšanās iespējām, un, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību savas sirds veselībai, kā arī izglītotu par sirds slimību riskiem un iespējām stiprināt veselību, tiks rīkoti onkoloģisko slimību, sirds un asinsvadu profilakses pasākumi, kā arī tiks organizēta Pretvēža diena un Sirds diena.

 

 Veselības veicināšanas jomā trīs gadu periodā tiks organizēti pasākumi reproduktīvās veselības veicināšanas jomā, kur būs organizēti lekciju cikli par higiēnu, dzimumbrieduma iestāšanos, kontracepcijas lietošanu, par raksturīgākajām fiziskajām un emocionālajām izmaiņām pusaudžu vecumā, attiecību veidošanās un savstarpējā atbildībā. „Vesela māte, vesels bērns” – lekciju cikls topošajām māmiņām par veselības aprūpi grūtniecēm, dzemdētājām un jaundzimušajiem; par mātes veselību: grūtniecības laikā, pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodā un par bērnu veselību: sociālo pamatprasmju apguve jaundzimušā periodā un pirmajos dzīves gados.

 

Fizisko aktivitāšu veicināšana, kurā ir paredzētas vingrošanas, nūjošanas, aerobikas, deju nodarbības, kā arī tiks izgatavoti trīs veselības maršruti. „Veselības diena” un veselības un sporta nedēļaatkarības profilakses pasākumu laikā ir paredzēts organizēt lekciju ciklus un nodarbības par atkarības profilakses jautājumiem un dažādām veselības veicinošām tēmām. Veselīga uztura veicināšana, uztura paradumu uzlabošana, kuras ietvaros tiks organizēts semināra cikls par ekonomisku uztura pagatavošanu un veselīgu uzturu, lai iepazīstinātu ar jauniem uztura pagatavošanas veidiem, kā arī lai izglītotu par dažādiem ēšanas paradumu aspektiem, tai skaitā psiholoģisko, fizioloģisko un citiem. Tiks organizēti ikgadēji veselīga uztura svētki ar dažādiem pasākumiem, kas veicinātu veselīga uztura paradumu uzlabošanu. „Garīgās veselības diena” – emocionālās veselības nedēļa, kurā paredzētas – jogas iespējas garīgās veselības uzlabošanā; pasākumu cikls „Jūties labi skolā!” novada izglītības iestāžu skolēniem psihoemocionālā klimata uzlabošanai; mākslas nodarbību organizēšana garīgas veselības uzlabošanai; deja kā pozitīvu emociju lādiņš; „Diena ar labām domām!” – dalīšanās savās zināšanās un pieredzē saistībā ar garīgās veselības, fiziskās aktivitātes un dzīves kvalitātes tēmām un nometnes bērniem. Tāpat tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.

 

Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus rīkotajos pasākumos.

 

Projekta īstenošana ir līdz 2019. gada decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 69 352.00, no tā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% Valsts budžeta dotācija.

 

Attīstības un plānošanas daļa

Dalīties ar galeriju: