Notikumu kalendārs

    Decembris    

Jaunumi

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

30.03.2011, 11:19

Pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Dzenīši. Sīkāku informāciju skatīt šeit. Lasīt vairāk...

Preiļu Galvenā bibliotēka aicina apmeklēt Grāmatu svētkus

28.03.2011, 11:43

Preiļu Galvenā bibliotēka šī gada 1. aprīlī aicina apmeklēt Grāmatu svētkus. Svētku programmaLasīt vairāk...

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

24.03.2011, 09:48

25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Plkst. 14:00 Svētbrīdis pie Baltā krusta Galēnos. Plkst. 14:30 "Piemiņai jābūt dzīvai" - pasākums Roberta Mūka Piemiņas istabā.

Neesi vienaldzīgs, tautas vēsturi veido arī tavs likteņstāsts. Lūdzu, atnāc un piedalies! Lasīt vairāk...

Par smagsvara autotransporta kustības ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem pavasara šķīdoņa laikā

23.03.2011, 09:38

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, sakarā ar nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, lai novērstu autoceļu bojājumus Riebiņu novada dome sākot ar 28.03.2011 sāks pašvaldību autoceļu aprīkošanu ar ceļa zīmēm Nr. 312 „Masas ierobežojums 10t” (desmit tonnas).

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiks ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks līdz pavasara šķīdoņa beigām). Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss saulains laiks) ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti.

ATGĀDINĀM:

- pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem;

- nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas.

- satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju.

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pagastu teritoriālajās pārvaldēs.

Riebiņu novada ceļu fonds


 

Lasīt vairāk...

Rekomendācijas iedzīvotājiem rīcībai plūdu draudu un plūdu gadījumā

21.03.2011, 16:52

Veicamie pasākumi plūdu draudu periodā:

- Sekojiet līdzi meteoroloģiskajiem apstākļiem un prognozēm, kā arī situācijas attīstībai savu mājokļu tuvumā.

- Saglabājiet savā mobilajā tālrunī un piezīmju grāmatiņā tālruņu numurus, uz kuriem jāzvana, lai ziņotu par plūdu sākšanos un saņemtu palīdzību – operatīvo dienestu un pašvaldības tālruņa numurus.

- Izvērtējiet apdraudējumus saimniecībai. Pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, nostipriniet pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus. Esiet gatavi atvienot elektrisko strāvu.

- Savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem. Ja tādas iespējas nav jau savlaicīgi griezieties pēc palīdzības pašvaldībā.

-Apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt mājlopus, mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt ar barību. Ja tādas iespējas nav, jau savlaicīgi griezieties pēc palīdzības pašvaldībā.

- Sagatavojiet evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas, plostus u.c.).

- Sagatavojiet līdzi ņemšanai evakuācijas gadījumā personiskos dokumentus, naudu, vērtslietas, kabatas lukturīti, pārtiku, medikamentus, apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas.

- Pieejamā vietā turiet kabatas lukturīšus, ar kurām var dot signālu par savu atrašanās vietu plūdu gadījumā. Savlaicīgi nodrošinieties ar rezerves baterijām kabatas lukturītim un radio aparātam.

- Savlaicīgi uzlādējiet mobilos tālruņus, lai nepieciešamības gadījumā paziņotu glābšanas dienestam par nepieciešamo palīdzību.

- Nodrošiniet sevi ar pārtiku ( kas nebojājas un iespējams pagatavot arī tad, ja mājā nav elektrības), dzeramo ūdeni, medikamentiem, apģērbu, apaviem un citām precēm plūdu periodam, gadījumiem, ja māja applūst, bet uzskatāt, ka evakuēties vēl nav nepieciešams.

 

Veicamie pasākumi plūdu gadījumā:

- Par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, policiju vai pašvaldību.

- Ja iespējams, brīdiniet un informējiet  savus kaimiņus par plūdu sākšanos.

- Evakuējoties ņemiet līdzi personiskos dokumentus, naudu, vērtslietas, pārtiku, medikamentus, nepieciešamo apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas.

- Atstājot ēkas un būves, atslēdziet elektroenerģijas padevi, gāzes padevi, noslēdziet ūdens apgādes ierīces un vietējās apkures ierīces un iekārtas.

- Aizveriet ēku un būvju durvis, logus, lūkas, slēģus un, ja iespējams, aizsitiet ar dēļiem ēkas logus un durvis.

- Neaizmirstiet par mājdzīvniekiem!

- Ja pašu spēkiem nav izdevies tikt prom no plūdu skartās vietas, informējiet operatīvos dienestus pa tālruni 112, uzkāpiet mājas augšējā stāvā vai uz bēniņiem, līdzi ņemot kabatas lukturīti, lai signalizētu par savu atrašanās vietu. Palieciet uz vietas un signalizējiet par savu atrašanās vietu, līdz ierodas palīdzība.

 

Drošības pasākumi evakuācijas laikā:

Pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī un mantu novietošanas tajā, pārliecinieties, vai tas ir pietiekami labi nostiprināts:

-         iekāpšanu un izkāpšanu veiciet bez drūzmēšanās;

-         braukšanas laikā nepārvietojieties pa peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā apgāšanos;

-         evakuējoties ar laivu, ievērojiet, lai laivas borta augstums virs ūdens līmeņa būtu ne mazāks kā 20 cm un vižņu laikā laiva pārvietotos perpendikulāri viļņiem;

-         uzmanieties, lai laiva neuzbrauktu zemūdens priekšmetiem;

-         neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un aktīvas ledus iešanas laikā.

 

Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, citām visnepieciešamākajām lietām. Atteikums evakuēties personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par iespējamajām sekām.

 

Nepieciešamības gadījumā par plūdu briesmām (strauju ūdens līmeņa celšanos) vietās, kur uzstādītas trauksmes sirēnas (pilsētās), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus brīdinās, ieslēdzot trauksmes sirēnas – iedzīvotājiem, izdzirdot sirēnas, jāklausās informācija, kas tiks pārraidīta radio un televīzijā.

 

Jūsu veselība un dzīvība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu pašu pareizas rīcības!

Neļaujieties panikai!

 

 

Sagatavoja:

Inga Vetere,

VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece

7075871 , 26183300

 inga.vetere@vugd.gov.lv Lasīt vairāk...

Riebiņu novada telpu futbola turnīrs

21.03.2011, 14:08

2011. gada 2. aprīlī plkst. 10:00, Galēnu pamatskolas sporta zālē notiks Riebiņu novada telpu futbola turnīrs. Piedalīties sacensībās var jebkura komanda, kuras dalībnieki dzīvo vai strādā Riebiņu novadā. Atsevišķos gadījumos, lai stimulētu dažu novada pagastu komandu līdzdalību, komandā, saskaņojot to ar sacensību organizatoriem, var spēlēt atsevišķi spēlētāji ārpus novada, ja to meistarības līmenis ir samērīgs ar pārējo komandu dalībnieku meistarības līmeni. Komandas sastāvs līdz 10 dalībniekiem. Komandas jāpiesaka iepriekš līdz 30. martam mutiski, norādot komandas nosaukumu un tās pārstāvja kontakttelefonu Ilgvaram Kalvānam (tel. 28892132). Ja līdz pieteikuma termiņa beigām piesakās mazāk par 4 novada komandām, organizatori var pieaicināt vienu vai vairākas ārpusnovada komandas.

            Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt nolikumu. Lasīt vairāk...

Seminārs

21.03.2011, 10:49

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 25. martā Stabulniekos organizē semināru "Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu". Semināra programmu skatīt šeitLasīt vairāk...

Izsludināta projektu pieņemšanas kārta

17.03.2011, 16:14

Biedrība "Preļu rajona partnerība" izsludina kārtējo projektu pieņemšanas kārtu. Sīkāk skatīt šeit

Lasīt vairāk...

Domes sēdes (15.03.2011.) darba kārtībā

14.03.2011, 11:56

15. martā notiks kārtējā Riebiņu novada domes sēde. Darba kārtība. Lasīt vairāk...

Jau otro gadu Lielā Talka arī Riebiņu novadā

14.03.2011, 09:43

Vienlaicīgi visā Latvijā šogad aprīļa pēdējā sestdienā – 30. aprīlī no pulksten 9:00 līdz 14:00 notiks Lielā Talka. Arī Riebiņu novads jau otro gadu piedalīsies šajā akcijā.

Riebiņu novada dome aicina iedzīvotājus sniegt priekšlikumus par iespējamām uzkopšanas vietām novada teritorijā. Informāciju lūgums iesniegt līdz 31. martam Lielās Talkas koordinatoram Riebiņu novadā Rolandam Naglim, sniedzot priekšlikumus iesniegumu formā pagastu teritoriālajās pārvaldēs (ar norādi „Lielās Talkas koordinatoram R. Naglim”), Riebiņu novada domē – Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu novads (12. kabinets) vai, sūtot elektroniskās vēstules (rolands.naglis@riebini.lv).

Atgādinām, ka talkošanas vieta nedrīkst būt privāta teritorija! Lielās Talkas dienā būs pieejami atkritumu maisi, ko bez maksas būs iespējams saņemt oficiāli reģistrētajās talkas vietās pie atbildīgajām personām.

Tāpat sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai www.talkas.lv un pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

 

R. Naglis,
Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā

Lasīt vairāk...

26. martā norisināsies novada basketbola turnīrs

09.03.2011, 15:10

Aicinām Riebiņu novada vīriešu un sieviešu komandas pieteikties dalībai Riebiņu novada basketbola čempionātā, kas norisināsies Galēnu pamatskolas sporta zālē 26. martā plkst. 10:00.

Ar čempionāta nolikumu var iepazīties šeit. Pieteikšanās sacensībām līdz šī gada 23. martam pa tālruni 65324378, mob. tālr. 26173320 vai personīgi Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, 12. kabinetā.

Lasīt vairāk...

Apstiprināts Riebiņu novada 2011. gada budžets

07.03.2011, 13:42

Riebiņu novada domes ārkārtas domes sēdē (22.02.2011.) tika apstiprināts 2011. gada budžets. Pašvaldības pamatbudžeta 2011. gada ieņēmumi plānoti 2 874 364 latu apmērā. Pašvaldības budžeta ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājušies par nepilniem 13 000 latu.

No 2011. gadā plānotajiem ieņēmumiem pamatbudžetā 2 miljonu 874 364 latu apmērā, tajā skaitā plānoti nodokļu un nodevu ieņēmumi 726 766 lati, nenodokļu ieņēmumi 47 000 latu, ieņēmumi no sniegtiem maksas pakalpojumiem 160 000 latu, Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu realizētajiem projektiem 43 808 lati, kā arī valsts un pašvaldību budžetu transferti 1 699 727 lati.

2011. gadā plānots izlietot naudas līdzekļus 2 874 364 latu apmērā, tajā skaitā: darba samaksai 861 881 lats, darba devēja sociālajām iemaksām 207 627 lati, aizņēmuma un procentu atmaksai 409 350 lati, uzturēšanas izdevumiem – 1 368 506 lati.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus – pašvaldības privatizācijas fonda līdzekļus, dabas resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam, kā arī saņemtos ziedojumus un dāvinājumus pašvaldībai. Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2011. gadā  prognozēti 134 473 apmērā. Būtiskākais ieņēmumu veids – autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 2011. gadā plānoti 117 549 lati.

Riebiņu novada uzturēšanas izdevumi novada struktūrvienībām, ieskaitot novada administrāciju, pagastu teritoriālās pārvaldes, skolas, kultūras namus, bibliotēkas un citas pakļautībā esošās iestādes 2011. gadā kopā plānoti 209 325 latu apmērā.

Tā novada domei un sešām pagastu teritoriālajām pārvaldēm atvēlēti 100 867 lati, komunālajai saimniecībai kopumā paredzēti 50 080 lati, novada bibliotēkām – 11 040 lati, kultūras namiem – 33 505 lati, bet skolu un pirmskolas izglītības iestādes uzturēšanas izdevumiem atvēlēti 55 103 lati.

Apstiprinot šī gada budžetu, 3520 latu piešķirti novada sportam, savukārt bāriņtiesai atvēlēti 160 lati, novada sociālajam dienestam 1850 lati, bet sociālajam centram „Rušona” – 6720 lati.

Savukārt ēdināšanai izglītības iestādēm un sociālajam centram „Rušona” piešķirti 68 900 latu, bet pārvadājumiem mācību iestādēm atvēlēti 13 570 latu. Jāpiebilst, ka pašvaldība nodrošina bērnu nokļūšanu līdz pašvaldības izglītības iestādēm, apmaksājot mēnešbiļetes. Maznodrošināto ģimeņu bērniem skolā tiek piešķirtas brīvpusdienas, pārējiem skolēniem tiek kompensēta ēdināšanas izmaksas 2,50 Ls apmērā.

Jāteic, ka arī 2011. gada budžeta ietvaros tika meklēti risinājumi, lai mazinātu izdevumus Riebiņu novada domes administrācijas, pašvaldību iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai un ikdienas darbībai visās budžeta pozīcijās.

Algu fondam šogad atvēlēti 623 861 lats. Apstiprinot 2011. gada budžetu, nolemts, ka Riebiņu novada domes un tās iestāžu darbinieki strādās apmaksātas 32 darba stundas. Tāpat novada domes un tās iestāžu darbinieki vienu mēnesi gadā izmantos atvaļinājumu bez darba algas saglabāšanas. Tāpat nolemts, ka koplīgums ar domes darbiniekiem tiek izpildīts daļēji, paredzot izmaksas tajos punktos, kuru obligāta izpilde ir noteikta ar likumu.

Sociālajiem pabalstiem atvēlēta tāda pati summa kā iepriekšējā gada budžeta izdevumu pozīcijā, tas ir, 70 000 latu.

Apstiprinot šī gada budžetu, domes priekšsēdētājs I. Meluškāns uzsvēra, pašreizējie budžeta ieņēmumi faktiski nodrošina pašvaldības pamatfunkciju izpildi. Līdztekus racionālai un mērķtiecīgai budžeta līdzekļu izlietošanai, nepārtraukti ir jāmeklē iespējas piesaistīt investīcijas un apgūt citus likumiskos ieņēmumu avotus.
        2011. gada plānotajos ieņēmumos lielākie finanšu resursi paredzēti no dotācijas no izlīdzināšanas fonda – 1 023 668, kas, salīdzinot ar aizvadīto gadu, sarucis vairāk kā par 50 000 latu. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa paredzēti 571 182 latu apmērā. Kopumā 2011. gadam plānoti ieņēmumi vairāk kā 2,5 miljoni latu.

Lasīt vairāk...

Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu skolu sporta spēles volejbolā

03.03.2011, 11:37

23. un 25. februārī Galēnu pamatskolas sporta zālē aizvadītas Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu skolu sporta spēles volejbolā. Sacensību rezultāti. Lasīt vairāk...

Zemkopības ministrija konferencē Latgales lauksaimniekus informēs par nozaru aktualitātēm

03.03.2011, 09:20

2011. gada 10. martā Zemkopības ministrija Rēzeknē organizē reģionālo konferenci lauksaimniekiem „Esi informēts un pelni laukos”, kurā notiks diskusijas par aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku attīstībā.

 

Ikvienam konferences dalībniekam būs iespēja piedalīties kādā no četrām darba grupām par lauksaimniekiem, zivsaimniekiem un mežsaimniekiem aktuāliem jautājumiem – investīcijām, platībmaksājumiem, izmaiņām nodokļos un citiem aktuāliem jautājumiem.

 

Zemkopības ministrijas konference „Esi informēts un pelni laukos” notiks: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95.

 

Konferences sākums pulksten 11.00, noslēgums – pulksten 15.00, ierašanās un dalībnieku reģistrācija no pulksten 10.30.

 

Lauksaimnieku, zivsaimnieku, mežsaimnieku un lauku iedzīvotāju jautājumus, uz kuriem vēlas dzirdēt atbildes konferencēs, lūdzu, iesūtīt uz e-pasta adresi laukutikls@llkc.lv vai zvanot uz tālruni 63007559.

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Dagnija Muceniece

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027498, mob.tālrunis: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...

Par valsts un Eiropas Savienības atbalsta summu lauksaimniecībai un lauku attīstībai uzrādīšanu 2010. gada ienākumu deklarācijā (papildināts)

01.03.2011, 13:12

Līdz 2011. gada 1.aprīlim Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija par 2010.gadu. Gada ienākumu deklarācija jāiesniedz arī fiziskām personām, kuras nav reģistrējušas saimniecisko darbību, bet guvušas ienākumus no saimnieciskās darbības, valsts un ES atbalsta 2010. gadā.

Sākot ar 2011. gadu reģistrētiem nodokļu maksātājiem atskaites, pārskati un deklarācijas VID jāiesniedz elektroniskā veidā. Izņēmums var būt tikai tad, ja tajā teritorijā, kurā nodokļu maksātājs atrodas nav interneta pieslēguma pārklājuma (jāraksta iesniegums VID). Konsultācijas un palīdzību šo atskaišu iesniegšanai varēs saņemt Preiļu konsultāciju birojā Raiņa bulvārī – 21b, kā arī Raiņa bulvārī – 22 (VID Preiļu KAC 1. stāvā) šos pakalpojumus sniegs grāmatvedības firma.

VID informē, ka 2010. gadā fiziskās personas saņemtās valsts un Eiropas Savienības atbalsta summas lauksaimniecībai un lauku attīstībai ir apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Nodokļa likme minētajam ienākumam ir 26%.

Izņēmums ir atbalsta summas, kas piešķirtas par 2009.gadu kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, bet izmaksātas 2010. gadā, kuras nav iekļaujamas nodokļa maksātāja apliekamajā ienākumā.

VID vērš uzmanību, ka saņemto atbalsta summu uzrādīšana gada ienākumu deklarācijā ir atkarīga no saņemtā atbalsta veida un tā, vai fiziskā persona ir vai nav reģistrējusi saimniecisko darbību.

Ja nodokļa maksātājs ir reģistrējis saimniecisko darbību (lauksaimniecība)

Atbalstu lauksaimniecībai uzrāda saimnieciskās darbības ieņēmumos gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 01. rindā „Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas”.

Izdevumus, kas saistīti ar atbalsta saņemšanu uzrāda gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 02. rindā „Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu”.

Atbalstu lauksaimniecībai, kas saņemts 2010. gadā par 2009. gadu uzrāda gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 08.rindā „Neapliekamie ienākumi”.

Neatkarīgi no saimnieciskās darbības reģistrācijas

Atbalsta summas meža īpašniekiem, kuras noteiktas MK 2009. gada 17. februāra noteikumu Nr.149 „Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” 5.2 punktā:

§         mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai;

§         infrastruktūrai, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu;

§         lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai;

§         mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai un preventīvo pasākumu ieviešanai neuzrāda gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumā.

Atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem ir jāuzrāda gada ienākumu deklarācijas D11 pielikumā, nodokļa likme ir 10%.

Atbalsta summa – priekšlaicīgā pensija lauksaimniekiem ir apliekama ar nodokli, piemērojot neapliekamo summu 2000 latu gadā.

Saņemto atbalstu (pensiju) uzrāda gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma 2. ailē „Bruto ieņēmumi”, 3. ailē „Neapliekamie ienākumi” uzrāda Ls 2000.

Ja atbalsta saņēmējam nav reģistrēta saimnieciskā darbība

Atbalsta summas lauksaimniecībai, kuras minētas MK 2009. gada 17. februāra noteikumu Nr. 149 „Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” 5.1punktā:

§         valsts atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai;

§         valsts atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai;

§         valsts atbalsts lopkopībai gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumā neuzrāda.

Tādējādi minēto atbalsta veidu saņēmējiem, gada ienākumu deklarācija obligāti nav jāiesniedz.

Ja nodokļa maksātājs saņem citas atbalsta summas lauksaimniecībai, ir jāveic ieņēmumu un izdevumu uzskaite, lai noteiktu, kad ienākumi (ieņēmumi – izdevumi) sasniedz Ls 2000:

§         ieņēmumos uzskaita ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas un saņemto atbalstu lauksaimniecībai;

§         izdevumos uzskaita izdevumus, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un izdevumus, kas saistīti ar darbību, par kuru saņemts atbalsts.

            Ja minētie ienākumi kopā ar citiem neapliekamajiem ienākumiem nepārsniedz Ls 1680, tad tie gada ienākumu deklarācijā nav jāuzrāda.

            Ja minētie ienākumi pārsniedz Ls 1680, bet nepārsniedz Ls 2000, tos uzrāda gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma 2. un 3.ailē kā neapliekamos ienākumus un deklarācijas D 4. rindā „Neapliekamie ienākumi”.

            Ja minētie ienākumi pārsniedz Ls 2000, gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma 2. ailē uzrāda gūtos ieņēmumus, 3. ailē uzrāda Ls 2000, 5. ailē „Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu” uzrāda izdevumus, starpību (2. aile – 3. aile – 5. aile) uzrāda 6. ailē „Apliekamie ienākumi, neskaitot darba devēja veiktās iemaksas”, kā arī deklarācijas D 1. rindā „Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi”.

 

Arnis Opolais,
Riebiņu novada lauku attīstības speciālists

Lasīt vairāk...

Tiek organizēts novusa turnīrs

28.02.2011, 14:03

Riebiņu novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties novada domes organizētajās novusa sacensībās, kas 19. martā norisināsies Galēnu pamatskolas sporta zālē. Spēļu sākums plkst. 10:00. Sacensībās piedalās komandas: 2 vīrieši + 1 sieviete. Sīkāka informācija un spēļu nolikums pieejams šeit vai pa tālruni 26318429 (A. Vanaga).

Lasīt vairāk...

Audžuģimeņu apmācība

28.02.2011, 14:36

2011. gada aprīlī tiek plānota audžuģimeņu apmācība. Sīkāka informācija Riebiņu novada bāriņtiesā vai pa tālruni 29442344. Pieteikšanās līdz šī gada 15. martam. Lasīt vairāk...

Izmaiņas autobusa maršrutā, kas pirmdienās kursē uz Preiļiem

22.02.2011, 10:31

Ir veiktas izmaiņas autobusa maršrutā, kas pirmdienās kursē uz Preiļiem. Maršrutu skatīt šeit. Lasīt vairāk...

1782-1800 no 1837 jaunumiem

1 2 3 4

...

99 100 101

...

103