Notikumu kalendārs

    Maijs    

Jaunumi

Tiek organizēts seminārs

14.09.2010, 17:14

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" šī gada 28. septembrī plkst. 11:00 Riebiņu novada Galēnu kultūras nama zālē rīko semināru par tēmu "LEADER ass atbalsta pasākumi un ieviešanas kārtība 2010. gadā, Preiļu rajona partnerības darbības teritorijā". Tiek aicināti visi interesenti.

Semināra programma Lasīt vairāk...

Novada futbola turnīrs 2010

10.09.2010, 19:42

Šī gada 18. septembrī Dravnieku pamatskolas stadionā startēs tradicionālās Riebiņu novada futbola sacensības. To sākums plkst. 10:00, pieteikšanās pie sacensību organizatora Ilgvara Kalvāna pa tālruni (28892132). Sacensību nolikums. Lasīt vairāk...

Lauku atbalsta dienests uzsāk pasākuma „Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” iesniegumu pieņemšanu

08.09.2010, 21:31

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus, kuri 2006.gadā ir uzņēmušies saistības saskaņā ar Lauku attīstības plāna (LAP) pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” nosacījumiem, pieteikties atbalsta saņemšanai.

No 1. septembra reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (RLP), ņemot vērā LAD rīcībā esošo informāciju par pieteiktajiem platību maksājumiem, nodrošinās lauksaimniekus ar datiem, kuri nepieciešami iesnieguma aizpildīšanai. Lauksaimniekus, kuri pieprasīs šādu informāciju, RLP darbinieki aicinās uzrādīt LAD klienta reģistrācijas numuru.

Maksājuma saņemšanai apakšpasākuma ietvaros līdz 2010.gada 4.oktobrim RLP jāiesniedz aizpildīts iesniegums – “Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” iesniegums 2010.gadā”. Papildus jāiesniedz arī lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām lauka platībām.

Atgādinām, ka 2010.gads ir pēdējais saistību izpildes gads periodā 2006.-2010. Informējam, ka šajā apakšpasākumā turpmāk atbalsta sniegšana netiek plānota.

Erozijas ierobežošanas mērķis - veicināt erozijas samazināšanu, palielinot veģetācijas noklāto platību proporciju lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kā arī veicināt augu barības vielu saglabāšanos augsnē.

Sīkāka informācija par apakšpasākumu atrodama LAD mājas lapā – www.lad.gov.lv - ES atbalsta sadaļā ES atbalsts / Tiešie maksājumi.

Lasīt vairāk...

Tēvu dienas pasākums Rušonas pamatskolā

08.09.2010, 13:54

Tēt...Uz Tavām stiprām rokām balstās pasaule...

Būsiet mīļi gaidīts Rušonas pamatskolas zālē šī gada 10. septembrī plkst. 14:00 TĒVU dienai veltītajā pasākumā. Atliksim malā uz stundiņu rūpes un darbus un izbaudīsim svētku noskaņu grupas "Latgales dāmu POPS" sabiedrībā.

Ceram uz Jūsu atsaucību. Ar cieņu, Rušonas pamatskolas skolotāju kolektīvs.  Lasīt vairāk...

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" uzsāk vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013. gadam īstenošanu

07.09.2010, 09:07

Biedrība „ Preiļu rajona partnerība” uzsāk vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam īstenošanu. Stratēģijas īstenošanai 2010. gada II kārtai pieejamais finansējums LVL: 64832.83. Otrā projektu iesniegšanas kārta tiek paredzēta no 15.septembra līdz 15. oktobrim plkst. 17.00. biedrības birojā Kooperatīva -6, Preiļi, LV-5301.

Sīkāk lasi šeit Lasīt vairāk...

Vella rats 2010

30.08.2010, 16:14

Riebiņu vidusskola sadarbībā ar Riebiņu novada domi šī gada 10. septembrī aicina piedalīties velo krosa sacensībās "Vella rats 2010".Sacensību afiša un nolikums. Lasīt vairāk...

Atbalsta komplekts – valsts un pašvaldību pabalstu saņēmējiem

30.08.2010, 15:52

Bezmaksas piedāvājums. Atbalsta komplekts - valsts un pašvaldību pabalstu saņēmējiem.Komplekts ietver:
Norēķinu kontu - bērnu pabalsta, bezdarbnieku pabalsta, garantētā minimālā ienākuma maksājuma un citu regulāro pabalstu saņemšanai;
norēķinu karti VISA Dižkarte ar īpašu atlaižu programmu – www.dizkarte.lv 
Online banku – komunālo pakalpojumu un citu rēķinu apmaksai;
Mobilā banka un/vai Telefonbanka (pēc izvēles) – regulārai informācijai par konta stāvokli.

 

Šis piedāvājums ir aktuāls daudziem, jo nodrošina bērnu pabalsta, bezdarbnieku pabalsta, garantētā minimālā ienākuma maksājuma un citu regulāro pabalstu saņemšanu.

Atbalsta komplekta priekšrocība – pirmajā lietošanas gadā tam netiek piemērota gada maksa. Turpinot saņemt pabalstu, komplekta gada maksa nākamajā gadā ir tikai 1,50 LVL.

Ar norēķinu karti VISA Dižkarte ir iespēja izņemt  kaidru naudu bez komisijas maksas 197 Krājbankas un citu banku, tostarp Citadeles, SEB bankas, Swedbank, DnB Nord, GE Money bank, Latvijas Hipotēku un zemes bankas bankomātos – kopskaitā vairāk nekā 1150 bankomātos visā Latvijā.

Riebiņu novada iedzīvotāji Atbalsta komplektam var pieteikties Riebiņu novada domes sociālajā dienestā vai jebkurā klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā, līdzi ņemot pasi.

Vairāk par bankas pakalpojumiem – www.krajbanka.lv vai zvanot uz info tālruni: 67092020.

Lasīt vairāk...

Satiksmes regulēšanu Latgalē 1. septembrī uzņemsies kolorītie policisti – Vilks, Ezis, Zaķis un Kaķis

26.08.2010, 11:13Ar joni tuvojoties aktīvajam un uz ielām ar bērniem piepildītajam 1.septembrim, Valsts policija izstrādājusi īpašu stratēģiju savai darbībai septembra sākumā.

Pateicoties Latvijas-Lietuvas programmas projekta "LATLIT TRAFFIC" darbībai, ne tikai Rīgā, bet arī Latgalē un kaimiņu pierobežas rajonos Lietuvā jau otro gadu sadarbībā ar pašvaldībām un Valsts policiju 1. septembra satiksmes drošības kampaņā „Drošs ceļš uz skolu" iesaistās arī speciāli dzīvnieku tērpos tērpti policisti.

Kā informē Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas biroja vadītāja un LATLIT TRAFFIC projekta vadītāja Ilze Stabulniece, šī akcija notiek Višķos, Špoģos, Ludzā, Krāslavā, Aglonā, Līvānos, Rēzeknē, Viļānos, Maltā, Riebiņos, kā arī Lietuvas pilsētās: Zarasos, Utenā, Ignalinā, Anīkščos, Visaginā un Kupišķos.

Šie dzīvnieku tērpos tērpti policisti: bebrs, ezis, lācis, zaķis, kaķis, vāvere un vēl līdzīgi desmit personāži 1.septembrī apmeklēs skolas, bērnudārzus un arī darbosies uz ielas, palīdzot šķērsot ielas gājējiem.

Šo kolorīto un draudzīgo policistu dalība satiksmes regulēšanā pievērš gan gājēju, gan arī autobraucēju uzmanību satiksmes noteikumu ievērošanai.

Ludzas policists Vērsis plāno darboties ne tikai 1. spetembrī, bet tāpat kā iepriekšējā sezonā – visa gada garumā, iesaistot arī jauniešu klubu "Lietussargs", darbojoties mākslas un mūzikas skolās, apmeklējot lauku skolas novadā, organizējot dažādas tematiskas tikšanās.

Lietuviešu pilsētas Zarasi policists Ezis esot piedalījies rallija sacīkstēs, viņš plāno strādāt gan 1., gan 2.setpembrī skolās un bērnudārzos.

Bet Daugavpils novada Višķu pagasta policists Vilks plāno apmeklēt arī baznīcu, lai uzrunātu draudzi ievērot satiksmes noteikumus.

Savukārt Riebiņu policists ezis 1. septembrī apmeklēs Riebiņu vidusskolu un pirmskolas izglītības iestādi „Sprīdītis”, lai stāstītu par drošību uz ceļiem un par satiksmes noteikumu ievērošanu.

 

Ilze Kudiņa,

projekta LLI – 006 „LATLIT TRAFFIC” koordinatore Riebiņu novadā

Lasīt vairāk...

Darba devēji tiek aicināti apmeklēt bezmaksas seminārus Rēzeknē

19.08.2010, 15:04

Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk - LDDK) aicina Rēzeknes pilsētas un tuvāko novadu darba devējus piedalīties bezmaksas apmācībās uzņēmuma un pašvaldību vadības prasmju pilnveidei. Tuvākā trīs dienu apmācību programma „Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība” sāksies 10.septembrī.

Sīkāk skatīt šeit Lasīt vairāk...

Projekta ietvaros dažādas aktivitātes noris Dravnieku pamatskolā

17.08.2010, 13:45No 26. līdz 30. jūlijam Dravnieku pamatskolā SOROSA FONDS LATVIJA Projekta nr. 2009-SMSC-16 „Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā” ietvaros notika dienas nometne 20 Dravnieku pamatskolas audzēkņiem no maznodrošinātajām, sociāla riska grupas ģimenēm.

Nometnes ietvaros notika ne tikai radošās un izglītojošās nodarbības, sportiskās aktivitātes, bet arī darbs ar psihologu, sociālo pedagogu. Nometnē aktīvi darbojās 3 Dravnieku pamatskolas skolotājas – Ārija Pudule, Inta Broka un Anita Betlere.

Nometnes dienas kārtība, tika sakārtota atbilstoši veicamajiem darbiņiem:

v       Linu diena (darbs ar linu audumiem, maisiņu un somu gatavošana, vērpšana ar vērpjamo ratiņu);

v       Seno amata rīku, darbarīku diena (seno amata rīku vākšana, informācijas apkopošana, sviesta kulšana);

v       Seno amata prasmju diena (ekskursija uz Latgales lauku sētu, grozu pīšana no skaliem, seno instrumentu un darbarīku ekspozīcijas apskate, aušana ar latgaliešu stellēm);

v       Podu un ziepju diena (māla podu apdare ar dabas materiāliem, ziepju gatavošana no dabiskajiem augiem, ziepju bāzes);

v       Sveču un labo darbu diena (vaska un šķidro sveču gatavošana, izstādes veidošana, darbs ar psihologu, atsauksmju apkopošana).

Bērni nometnes laikā guva ne tikai teorētisko informāciju par senajiem amatiem un prasmēm, bet varēja arī paši līdzdarboties notiekošajās aktivitātēs. Visvairāk audzēkņiem patika ziepju gatavošana un māla podu apdare, linu maisiņu un somu darināšana, skalu grozu pīšana ekskursijas laikā. Par sportiskajām aktivitātēm nometnes laikā atbildēja Beāte Pudule.

Nometnes ēdināšanu ar garšīgiem ēdieniem nodrošināja Dravnieku pamatskolas pavāres I. Novika, V. Frolova un R. Vēvere.

Projekta ietvaros no 1.augusta Stabulnieku pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāts apmeklēt arī floristikas kursus. Kursu laikā top radoši un izdomas bagāti darbi- kļavu lapu cepures, sienas dekori un skaistas kompozīcijas.

Tāpat, arī vasaras laikā notiek „Apģērbu pārveidošanas darbnīcas” nodarbības, kurās sievietes mācās no veca apģērba pagatavot jaunu, pieskaņot apģērbam kādu aksesuāru, veidot auduma brošas un daudz ko citu.

Projekta ietvaros notiek arī Ziedojumu akciju „Pilnāku skolas somu”, kuras laikā esam aicinājuši labas gribas cilvēkus, ziedot gan kancelejas preces, gan apģērbu un apavus skolas vecuma bērniem. Cerot uz pagasta iedzīvotāju atsaucību, radīsim bērniem patīkamus mirkļus pirms skolas.

Informējam visus novada iedzīvotājus, ka 25.septembrī Stabulnieku pagasta pārvaldes un KN ēkas stāvlaukumā notiks „Miķeļdienas” gadatirgus, kurā aicināti piedalīties visi amatnieki, mājražotāji ar savu produkciju.

Bez Sorosa Fonds Latvija finansējuma nebūtu iespējama tik plaša radošo aktivitāšu īstenošana pagasta ļaudīm. Tāpēc liels paldies jāsaka atbalstītājiem.

Novēlot veiksmi visiem projekta darbiniekiem un atbalstītājiem,
projekta direktore Skaidrīte Grigale

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada Netradicionālās Sporta spēles

12.08.2010, 10:55

Šī gada 28. augustā novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties novada domes organizētajās Netradicionālajās Sporta spēlēs, kas norisināsies Rušonas pagasta Kastirē.

Skatīt nolikumu Lasīt vairāk...

Konference pedagogiem

12.08.2010, 10:53

Šī gada 27. augustā plkst. 10:00 Riebiņu vidusskolas zālē tiks organizēta Riebiņu novada pedagoģisko darbinieku konference un metodisko apvienību sanāksmes.  Lasīt vairāk...

Pludmales volejbola komercturnīrs "Vasara 2010"

11.08.2010, 09:12

22. augustā plkst. 9:00 Riebiņu parkā startēs pludmales volejbola komercturnīrs "Vasara 2010". Dalībnieku skaits ierobežots, pieteikšanās līdz 19. augustam pa tālruni 26173320 (R. Naglis).

Sacensību nolikums Lasīt vairāk...

Novada vieglatlētikas sacensības

11.08.2010, 08:59

Šī gada 21. augustā plkst. 10:00 Dravnieku pamatskolas stadionā, Stabulniekos norisināsies ikgadējās novada vieglatlētikas sacensības. Dalībniekiem jāpiesakās pie galvenās tiesneses Ārijas Pudules (t. 29454928) vai sacensību dienā līdz plkst. 10:00.

Sacensību nolikums Lasīt vairāk...

Vētras seku likvidācija

09.08.2010, 12:04

Lūdzam ziņot pagasta teritoriālajās pārvaldēs vai novada domē par vētrā gāztiem kokiem un zariem, kas apdarud ceļu satiksmes drošību uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem.

Riebiņu novada ceļu fonds

 

Lasīt vairāk...

Informācija novada jauniešiem

09.08.2010, 11:32

Šī gada augustā Riebiņu novadā tiek organizēti novada Jaunības svētki, kuros aicināti piedalīties novada 18 gadīgie jaunieši. Svētku norise 20. augustā:

1.      Izbraukums pa novadu, iepazīšanās ar novada interesantākajām vietām un cilvēkiem.

2.      Tikšanās ar viesiem – radošām personībām, novada vadību un kultūras darbiniekiem pie ezera.

3.      Tuvāka iepazīšanās ar citiem svētku dalībniekiem.

4.      Konkurss „Vai pazīsti Riebiņu novadu?”

5.      Atrakcijas, dalībnieku uzstāšanās – radošas izpausmes: foto, gleznas, dzeja, dziesma, deja un viesu uzstāšanās.

6.      Ugunskurs, pirts, desiņu cepšana.

Pieteikšanās 20. augusta pasākumiem Riebiņu novada domē Riebiņos, Saules ielā 8 vai pa tālr. 65324375, 26610922 līdz š. g. 16.augustam.

Svinīgā daļa, svētku dalībnieku sveikšana, koncerti, balles, diskotēkas – vietējos kultūras namos:

21. augustā – Rušonas un Riebiņu pagastā;

27. augustā – Stabulnieku pagastā;

28. augustā – Sīļukalna pagastā;

29. augustā – Galēnu pagastā.

Pieteikšanās pagastu teritoriālajās pārvaldēs vai pie pagastu kultūras darbiniekiem pa tālruņiem: Silajāņi (65326842), Riebiņi (29539100), Sīļukalns (26557803), Stabulnieki (26166660), Rušona (65326103) un Galēni (26318429).

 

M. Livdāne,
Kultūras darba organizatore

Lasīt vairāk...

Pieteikšanās Riebiņu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju kandidātiem Saeimas vēlēšanām

30.07.2010, 17:57

Riebiņu novada vēlēšanu komisija paziņo, ka pieteikties Riebiņu novada vēlēšanu iecirkņu kandidātiem var līdz šī gada 18. augustam plkst. 16:00 (Riebiņu novada vēlēšanu komisijas sēdes lēmums Nr.1, no 27.07.2010.).

Saskaņā ar „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumu” un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”, tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:           

1)      kurš prot latviešu valodu;

2)      kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3)      kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarota persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4)      kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5)      kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu un iesniedzams attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.

Pieteikuma veidlapas pieejamas CVK mājas lapā: http://web.cvk.lv/pub/upload_file/Sa10/Velesanukomisijasloceklapieteikums.pdf

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, un datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

 

Pieteikums iesniedzams Riebiņu novada vēlēšanu komisijai – Riebiņos, Saules ielā 8, 2. stāva 23. kab. Veltai Ziemelei darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00 (tālr. 27842407).

 

Riebiņu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

                                    I. Kalvāns (tālr. 28892132) Lasīt vairāk...

Riebiņu novada dome izsludina konkursu uz vakantām vietām

29.07.2010, 10:49

Riebiņu novada dome izsludina konkursu uz vakanto amatu – psihologs (profesijas kods – 263401); Riebiņu novada dome izsludina konkursu uz vakanto amatu – juriskonsults (profesijas kods – 261901) un Riebiņu novada dome izsludina konkursu uz vakanto amatu – finanšu statistiķis(profesijas kods – 212017).

Prasības pretendentiem

Lasīt vairāk...

1782-1800 no 1815 jaunumiem

1 2 3 4

...

99 100 101