Notikumu kalendārs

    Marts    

Jaunumi

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss MANS RAIŅA DZEJOLIS

07.02.2019, 11:13

 

Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludina vizuālās, un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu MANS RAIŅA DZEJOLIS, kas domāts bērniem no 7 līdz 15 gadu vecumam.

 

Vai tev ir kāds dzejolis, kuru vari nosaukt kā sev tuvu un mīļu? Varbūt tas ir tieši Raiņa dzejolis? Ja tādu vēl neesi atradis, iespējams, ir pienācis īstais brīdis, lai paņemtu rokās kādu no dzejnieka krājumiem un atrastu rindiņas, kuras liksies īpašas. Aicinām tevi piedalīties konkursā, uzzīmējot, uzgleznojot vai izveidojot savu Raiņa dzejoli.

 

Ar sirsnīgo Raiņa bērnu dzeju ir uzaugušas daudzas paaudzes. Mēs visi labi zinām dzejoļus par kaķenīti, kurai bērni bija, par zelta sietiņu ar sudraba stīgām, par lielo slinkumu, par mākonīti un sasisto krūzi, par grāmatu, kura pati nelasās, vai lellīti Lolīti un daudzus citus.
Šoreiz starp tiem izvēlieties vienu, kuru gribētu ieteikt un parādīt citiem.

 

Tāpēc lasiet, zīmējiet, veidojiet, gleznojiet un piedalieties konkursā. Savu darbu atsūtiet uz dzejnieka jaunu dienu zemi Jasmuižu!

 

Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim.

Vizuālajā mākslā:

 • zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās;
 • grafikas un zīmējumus ne mazākus par A4 formātu;
 • gleznojumus A3 vai A2 formātā.

Vizuāli plastiskajā mākslā:

 • 3-dimensiju darbus (individuālus un kolektīvus)

dažādās tehnikās.

Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā piedalās ar vienu darbu.

 

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās, izstādēs, reklāmas materiālos. Konkursam iesniegtos darbus to autori varēs saņemt Raiņa muzejā „Jasmuiža” pēc izstādes noslēguma.

 

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 1. aprīlis (pasta zīmogs).

Darbs ar norādi „Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursam MANS RAIŅA DZEJOLIS” iesniedzams, sūtot pa pastu.
Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV–5305 vai iesniedzot Raiņa muzejā „Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku saskaņojot pa tel. 29487589.

Informācija uzziņai pa tālr. 29487589 (Solvita Kleinarte) vai e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

 

Konkursa balvu sponsori: Memoriālo muzeju apvienība, Apgāds Zvaigzne ABC, Dailes teātris, Latgales keramiķi Raivo Andersons, Viktors Ušpelis un Edvīns Vincevičs.

Konkursa Nolikumu skatīt: www.memorialiemuzeji.lv

 

Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursa MANS RAIŅA DZEJOLIS nolikums

 

MĒRĶI UN UZDEVUMI

 • Aktualizēt Raiņa daiļrades lomu mūsdienu sabiedrībā.
 • Rosināt bērnu un jauniešu interesi par Raiņa dzeju.
 • Veicināt radošu pašizteiksmi.

 

ORGANIZATORI

Raiņa muzejs „Jasmuiža” (Raiņa un Aspazijas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība).

 

DALĪBNIEKI

Konkursā piedalās bērni no 7 līdz 15 gadu vecumam (pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu skolēni, mākslas skolu audzēkņi).

 

NORISE

Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim.

Vizuālajā mākslā:

 • zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās;
 • grafikas un zīmējumus ne mazākus par A4 formātu;
 • gleznojumus A3 vai A2 formātā.

Vizuāli plastiskajā mākslā:

 • 3-dimensiju darbus (individuālus vai kolektīvus)

dažādās tehnikās.

Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā piedalās ar vienu darbu.

 

Pie konkursa darba jāpiestiprina datorrakstā noformēta vizītkarte: fonts – Times New Roman”; burtu lielums – 12.

 

Vizītkartes paraugs:

„Darba nosaukums” (dzejolis, kuram ilustrācija tapusi)

Autora vārds, uzvārds,

Autora vai pedagoga, skolas adrese, tālrunis, e-pasta adrese

Vecuma grupa un gadi

Izglītības iestāde

Pedagoga vārds, uzvārds

 

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās un izstādēs, reklāmas materiālos. Konkursam iesniegtos darbus to autori varēs saņemt Raiņa muzejā „Jasmuiža” pēc izstādes noslēguma.

 

Konkursa rezultātā tiek izveidota ceļojoša izstāde. Izstādes norises laiks: no 2019. gada 2. maija līdz 31. decembrim. Izstādes norises vietas: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Preiļu Galvenā bibliotēka u.c.

 

KRITĒRIJI

Konkursa darbi tiek vērtēti šādās vecuma grupās:

1. grupa – dalībnieki no 7 līdz 11 gadiem;

2. grupa – dalībnieki no 12 līdz 15 gadiem.

 

Vērtēšanas kritēriji

 • vizuālā darba oriģinalitāte un izteiksmīgums;
 • izvēlētās tehnikas prasmīgs lietojums;
 • atbilstība nolikumam.

 

 

LAIKS UN VIETA

Darbu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 1. aprīlis (pasta zīmogs)

Darbs ar norādi „Vizuālo un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursam MANS RAIŅA DZEJOLIS” iesniedzams, sūtot pa pastu.
Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV–5305 vai iesniedzot Raiņa muzejā „Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku saskaņojot pa tel. 29487589.

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Darbus vērtēs žūrija, kurā aicināti piedalīties mākslinieki, vizuālās mākslas skolotāji, Raiņa un Aspazijas muzeja speciālisti.

Darbu vērtēšana notiek līdz 2019. gada 12. aprīlim. Konkursa rezultāti tiks publiskoti Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā www.memorialiemuzeji.lv

Informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

 

Tiks apbalvoti trīs labākie darbi katrā vecuma grupā.

Ja kolektīvais darbs, kuram ir vairāk par 1 autoru, tiek izvirzīts apbalvošanai,

tā autoriem tiek piešķirts viens apbalvojums.

 

Žūrija var piešķirt atzinības rakstus un īpašās simpātiju balvas.

 

Balvās: ieejas biļetes uz Dailes teātra izrādēm, Latgales keramikas priekšmeti, suvenīri, mazā mākslinieka komplekti, grāmatas, Raiņa muzeju apmeklējums.

 

Balvu sponsori: Memoriālo muzeju apvienība, Apgāds Zvaigzne ABC, Dailes teātris, keramiķi Edvīns Vincevičs, Viktors Ušpelis, Raivo Andersons.

 

Apbalvošanas sarīkojums un godalgoto darbu izstādes atklāšana paredzēta 2019. gada 10. maijā Raiņa muzejā „Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā.

 

INFORMĀCIJA

Tālrunis: 29487589 (Solvita Kleinarte); e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Lasīt vairāk...

Dzīvnieku patversmes un mīļdzīvnieka īpašnieka atbildība

06.02.2019, 09:09

 

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākumos ietilpst gan rūpes par dzīvnieka veselību un labturību, gan arī pienākums nodrošināt suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrēšanu vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC).

 

Latvijā diemžēl joprojām daudz suņu un kaķu – dažādu iemeslu pēc - nonāk dzīvnieku patversmēs. Daļa tur nonākušo ir klaiņojoši mājas (istabas) dzīvnieki, kuru izķeršanu organizē vietējā pašvaldība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Atgādināsim, ka visiem pašvaldības teritorijā klaiņojošie noķertajiem mājas (istabas) dzīvniekiem ir jānonāk Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) reģistrētās dzīvnieku patversmēs, ar kurām konkrētā pašvaldība ir noslēgusi līgumu.

 

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu veic dzīvnieku ķērāji, ar kuriem pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Dzīvnieku ķērāji ir īpaši apmācīti, un to apliecina Latvijas Veterinārārstu biedrības izsniegta dzīvnieku ķērāja apliecība. Dzīvnieku ķērāja pienākums ir nodrošināt, ka astoņu stundu laikā pēc klaiņojošā dzīvnieka noķeršanas tas tiek nodots PVD reģistrētā dzīvnieku patversmē. Ja noķertajam dzīvniekam nepieciešama neatliekama veterinārmedicīniskā aprūpe, dzīvnieku ķērājam arī jānodrošina iespējami ātrāka noķertā dzīvnieka nogādāšana pie praktizējoša veterinārārsta, kurš noteiks dzīvnieka veselības stāvokli, un, ja nepieciešams, nozīmēs tālāku dzīvnieka ārstēšanu.

 

Pēc tam kad notvertais mājas (istabas) dzīvnieks ir nonācis PVD reģistrētā dzīvnieku patversmē, patversmes īpašniekam, pamatojoties uz dzīvnieka identifikācijas datiem (čipu) un vienotajā valsts datu bāzē pieejamo informāciju, ir jānosaka dzīvnieka īpašnieks un nekavējoties jāsazinās ar to, lai pēc iespējas ātrāk mīlulis atgrieztos mājās.

 

Tieši LDC datubāzē reģistrēts mājas mīluļa čipa numurs paver iespēju nekavējoši sazināties ar dzīvnieka saimnieku, nodrošinot iespējami ātrāku nokļūšanu mājās. Bet, kā norāda dzīvnieku patversmju darbinieki, daudz suņu joprojām nav čipoti un nav reģistrēti LDC uzturētajā vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā.

 

Ja dzīvnieks nav apzīmēts ar čipu vai pēc citiem pieejamajiem dzīvnieka identifikācijas datiem nav iespējams noteikt tā saimnieku, patversmes īpašniekam ir jānodrošina patversmē uzņemtā dzīvnieka saimnieka meklēšana, ievietojot informāciju par dzīvnieku plašsaziņas līdzekļos. Ja 14 dienu laikā nav izdevies atrast dzīvnieka saimnieku, patversmes īpašniekam ir tiesības dzīvnieku atdot īpašumā citai personai, paturēt patversmē, nodot turēšanā citai patversmei vai arī eitanazēt to.

 

Ja suni atdod adopcijai citai personai, PVD reģistrētajai patversmei jānodrošina, ka dzīvnieks ir sterilizēts, attārpots, vakcinēts, apzīmēts (čipots) un reģistrēts LDC vienotajā reģistrā.

 

Dzīvnieku patversmei arī ir pienākums nodrošināt katram patversmē nonākušajam dzīvniekam nepieciešamo veterinārmedicīnisko aprūpi, lai saglabātu dzīvnieka veselību un ierobežotu cilvēkam un dzīvniekiem bīstamo infekcijas slimību izplatību. Tas ir nepieciešams, lai infekcijas vai sēnīšu izraisītas slimības nopietni neapdraudētu gan citus dzīvniekus (piemēram, parvovīrusa infekcija, gaļēdāju mēris, panleikopēnija, infekciozais hepatīts u.c.), gan cilvēku (piemēram, trakumsērga, leptospiroze, kailā ēde u.c.).

 

Kaķis, kurš vecāks par sešiem mēnešiem un ir sterilizēts, drīkst brīvi uzturēties ārpus sava īpašnieka teritorijas. Jāpiebilst, ka pašvaldības saskaņā ar to saistošajiem noteikumiem atļauj apdzīvotās vietās dzīvojamo māju tuvumā uzturēt bezsaimnieka kaķi, ja tas ir sterilizēts, atbilstoši apzīmēts (ar nogrieztu kreisās auss galiņu) un tiek nodrošināta tā labturība. Uz kaķiem pašlaik neattiecas obligātā apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrācija valsts datu bāzē, tomēr iesakām kaķu īpašniekiem izmantot vienotā reģistra priekšrocības (čipot un reģistrēt savu kaķi), tādējādi kaķa pazušanas gadījumā nodrošinot iespējami ātrāku tā atgriešanos mājās. Tieši čips palīdzēs atrisināt pārpratumu ļoti īsā laikā, ja tomēr kāda pārpratuma dēļ saimnieka kaķis tiek noķers un nokļūst PVD reģistrētā dzīvnieku patversmē.

 

Visu reģistrēto dzīvnieku patversmju saraksts ir pieejamas PVD tīmekļvietnē - PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā.

 

LDC uzturētais vienotais mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs – dzīvnieka reģistrēšana, dati par dzīvnieka īpašnieku, ceļošana ar mājdzīvnieku u.c. informācija

 

Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku pienākumus noteic šādi normatīvie dokumenti:

l Dzīvnieku aizsardzības likums

l Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumi Nr. 407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”

l Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”

l Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”

l Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”p

__________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Lasīt vairāk...

Nāc vingrot!

05.02.2019, 17:06

Vingrošana Riebiņos

05.02.2019, 11:18

Jogas nodarbības Riebiņos

04.02.2019, 17:30

Vingrošanas nodarbības Stabulniekos

04.02.2019, 17:32

Valsts darba inspekcija uzsāk tematiskās pārbaudes apstrādes nozarē

05.02.2019, 09:59

 

Valsts darba inspekcija (VDI) šonedēļ uzsāk tematiskās pārbaudes apstrādes nozarē, kuru ietvaros tiks pārbaudīti pārtikas ražošanas, kokapstrādes un metālapstrādes uzņēmumi.  Pārbaužu laikā uzņēmumos īpaši tiks pievērsta uzmanība darba aprīkojumam, tā atbilstībai drošības prasībām.

 

Pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis to nelaimes gadījumu darbā skaits, kas notikuši, strādājot ar darba aprīkojumu. Pārtikas ražošana, kokapstrāde un metālapstrāde ir nozares, kurās nodarbinātie bieži cieš nelaimes gadījumos darbā, strādājot ar darba aprīkojumu. Nodarbinātie sagriež vai sadur pirkstus vai plaukstas ar asiem priekšmetiem (nažiem, īleniem, naglām u.c.), neuzmanīgi pieiet pārāk tuvu rotējošām iekārtām, kas nejauši aizķer un ievelk nodarbinātā apģērbu ar visu roku mehānismā un to traumē. Darbinieki nozāģē pirkstus, sazāģē plaukstas vai rokas, strādājot ar iekārtām, kuras bieži ir nenorobežotas vai ar noņemtiem aizsargmehānismiem. Tāpat nelaimes gadījumi notiek, ja darbinieks labo vai tīra iekārtu, to neizslēdzot, piemēram, ar nazi tīrot ēvelēšanas darbgaldu, to neizslēdzot, darbinieks ar cimdu nejauši pieskārās rotējošai darbgalda frēzgalvai un traumēja pirkstus.

 

Visbiežākais nelaimes gadījumu darbā ar aprīkojumu cēlonis ir nodarbināto neuzmanīga un/vai pārdroša rīcība, kā arī darbs ar nedrošām iekārtām. 2018. gadā šādu nelaimes gadījumu darbā skaits, salīdzinot ar 2017. gadu ir pieaudzis par 15%, tāpēc VDI veiks preventīvas pārbaudes, lai pārliecinātos par aprīkojuma drošu lietošanu un to, vai darbinieki ir atbilstoši instruēti un apmācīti.

 

VDI direktors Renārs Lūsis uzsver: „Pieaugušais nelaimes gadījumu darbā skaits gan Latvijā kopumā, gan īpaši saistībā ar darba aprīkojuma lietošanu liek pievērst uzmanību darba kultūrai uzņēmumos. Nodarbināto rīcība, izpratne un zināšanas par darba aizsardzību ir cieši saistītas ar saņemto apmācību, kontroli darba vietā un kopējo uzņēmuma toleranci pret nedrošu rīcību. Tāpēc VDI šīs tematiskās pārbaudes ietvaros vēlas aktivizēt pašu uzņēmumu iniciatīvu un aicina tos kritiski izvērtēt darba procesus, kas saistīti ar aprīkojumu. Tas ļaus pārliecināties gan par uzņēmumā izmantotā darba aprīkojumu, gan tā lietošanas drošību, negaidot VDI inspektora vizīti.”

 

VDI pārbaužu laikā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta darba aprīkojumam, pārbaudot, vai aprīkojuma kustīgās daļas ir nosegtas ar drošiem aizsargiem, vai atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir veikta un dokumentēta iekārtu tehniskā apkope. Tāpat VDI inspektori pārliecināsies, vai darbinieki ir atbilstoši instruēti un apmācīti darbam ar aprīkojumu, kā arī, vai iekārtu tuvumā ir izvietotas nepieciešamās drošības zīmes.

 

VDI aicina darba devējus sakārtot darba vidi uzņēmumā vēl pirms VDI pārbaudes. Mājas lapā www.stradavesels.lv ir pieejami dažādi materiāli, kas palīdzēs labāk izprast darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un laicīgi sagatavoties VDI pārbaudei.

 

 

Informāciju sagatavoja: Megija Ekkerte, Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos (tālr. +371 25484797, e-pasts: megija.ekkerte@vdi.gov.lv)

www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv

Lasīt vairāk...

Veselības veicināšanas pasākumu kalendārs

01.02.2019, 11:50

 

Veselības veicināšanas pasākumu kalendārs februārim. Skatīt šeit (PDF).

Lasīt vairāk...

Sarukusi mirstība, pieaudzis reģistrēto laulību skaits Riebiņu novadā

24.01.2019, 10:56

 

Ir sācies jauns gads, tādēļ Riebiņu novada dome dzimtsarakstu nodaļa īsumā sniedz īsas statistiskās ziņas par pagājušo gadu. Ieskatoties statistikas ailēs, priecē tas, ka turpina sarukt mirstība, bet salīdzinot ar pagājušo gadu – pieaudzis reģistrēto laulību skaists.

 

2018. gadā Riebiņu novadā piedzima 29 bērni – 18 zēni un 11 meitenes. Četrpadsmit bērni savās ģimenēs ir pirmie bērni, astoņi kā otrie bērni, bet septiņi bērni dzimuši ģimenēs,  kurās  aug trīs un vairāk brāļi un māsas. No visiem bērniem divdesmit seši  ir latvieši, bet trīs bērniem ir cita tautība. Vecāki saviem bērniem devuši skaistus vārdus – novadā aug meitenes: Beāte, Karīna, Bella, Kerija, Agate, Viktorija, Amēlija, Darja, Estere, Sofija un Alise. Tāpat novadā aug braši zēni: Miks, Viktors, Ralfs, Dāvids, Artjoms, Kirils, Mārcis, Roberts, Alekss, Alans, Renārs, Elvis, Alens, Gusts, diviem zēniem dots vārds Adrians un diviem – Mareks.

 

2018. gadā reģistrētas 44 laulības, svinētas Dimanta un Zelta kāzu jubilejas. Baznīcās laulājušies 33 pāri. Par laulību jubilāriem esmu stāstījuši gan pašvaldības informatīvajā izdevumā, gan arī laikrakstā „Vietējā”. Esam priecīgi, ka laulību reģistrācijās un arī ikdienā esam saņēmuši pateicības par to, ka dzimtsarakstu nodaļu ērti apmeklēt arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo telpās ir lifts, darba  kabinetam un dzimtsarakstu zālei platas un ērtas durvis.

 

Aizvadītajā gadā novadā reģistrēti miruši 79 cilvēki, tajā skaitā 39 vīrieši un 40 sievietes, 59 ir pensijas vecuma cilvēki, 48 latvieši un 31 citas tautības. Mirušo iedzīvotāju vidējais vecums – 72 gadi, vīriešiem – 67 gadi, sievietēm – 77 gadi. Vecākajam mirušajam vīrietim ir 90 gadi, bet vecākajai mirušai sievietei – 96 gadi.  Jāpiebilst, ka no mirušajiem deviņdesmit gadus piedzīvojuši 11 cilvēki, astoņdesmit gadus – deviņpadsmit novada iedzīvotāji.

 

Pagājušajā gadā bez civilstāvokļa aktu reģistriem un apliecībām sagatavoti un izsniegti 502 dažāda veida dokumenti: izziņas, izraksti no reģistriem, apliecinājumi un citi dokumenti.

 

Vēl 2017. gadā sākās jauno personas kodu piešķiršana jaundzimušajiem un jaunie vecāki pie tiem jau pieraduši. Personas kods ir īpašs un unikāls katra Latvijas iedzīvotāja identifikācijas numurs. Atzīts, ka līdzšinējā personas koda būtisks trūkums ir tā pirmā daļa, kas sastāv no cilvēka dzimšanas laika. Tas sniedz uzreiz gandrīz visu informāciju par cilvēku. Pieņemtie grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā, kas nosaka jauna personas koda piešķiršanu, šie trūkumi ir novērsti. Reģistrējot bērna dzimšanu, mazulis reizē tiek deklarēts tēva vai mātes dzīvesvietas adresē.

 

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad plānojam rīkot kāzu jubilejas, jo šos pasākumus atbalsta Riebiņu novada dome. Ceram, ka pieteiksies  Dzintara, Sudraba, Zelta vai pat Dimanta pāri. Tāpat priecāsimies par katru  mazuli, kas būs dzimis  un reģistrēts Riebiņu novadā.

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

M. Litauniece

Lasīt vairāk...

VUGD: runājiet ar bērniem par rīcību ugunsgrēka gadījumā

23.01.2019, 10:20

 

Aizvadītajā nedēļā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma zvanu no satraukta bērna, kurš stāstīja, ka dzīvoklī aizdegās putekļsūcējs, kuru viņš ir nodzēsis. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī putekļsūcējā bija gruzdējuši putekļi un atkritumi. Desmit gadus vecs bērns, kurš bija viens atstāts dzīvoklī, ugunsgrēku apdzēsa un dūmojošo putekļsūcēju iznesa kāpņutelpā.

 

Tikai bērna pareiza rīcība, atvienojot putekļsūcēju no elektrības un piezvanot uz 112, visticamāk pasargāja viņu no saindēšanās ar dūmiem vai pat izglāba viņa dzīvību.

 

VUGD aicina vecākus ar saviem bērniem pārrunāt to, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās. Vecāki nedrīkst paļauties, ka šīs zināšanas bērniem iedos izglītības iestādes. Tajās tiek sniegta vispārēja pamatinformācija, bet katram bērnam ir svarīgi saprast, kā šīs iegūtās zināšanas pielietot savā mājoklī. Piemēram, bērnam redzamā vietā mājoklī var novietot zīmīti ar telefona numuriem: 112, vecāki, vecvecāki, brāļi/māsas u.c., uz kuriem zvanīt, ja notikusi nelaime. Satraukuma brīžos ne tikai bērni, bet arī pieaugušie var aizmirst  telefona numurus, kurus ikdienas situācijās atceras bez grūtībām. Bērnam ir jāizstāsta, pie kuriem kaimiņiem viņš var vērsties pēc palīdzības, kuri kaimiņi viņu ielaidīs savā mājoklī un piezvanīs vecākiem. Līdzās tam bērns ir jāiedrošina neslēpt savas rīcības sekas, jo bērni, baidoties no soda, nereti izvēlas noslēpt savu nodarījumu, tādējādi sevi un citus pakļaujot briesmām, jo netiek savlaicīgi par notikušo paziņots ugunsdzēsējiem glābējiem uz 112.

 

Vecākiem ar bērniem ir jāpārrunā savas ģimenes drošības plāns, kas ietver vienošanos par to, kas tiks darīts, ja mājoklī izceļas ugunsgrēks, kā katrs no ģimenes locekļiem izkļūs no mājokļa telpām, kāda būs rīcība, ja nebūs iespējams izkļūt no mājokļa utt. Kopā ar bērniem ir jāuzzīmē sava mājokļa plāns un ceļi, kā iespējams izkļūt no katras mājokļa telpas. Lai nostiprinātu bērna zināšanas par rīcību, ja mājoklī izceļas ugunsgrēks, ugunsdzēsēji glābēji aicina izspēlēt iespējamo rīcību – ar aizvērtām acīm izrāpot no mājokļa, lai pārliecinātos, ka naktī bērns varēs orientēties telpā.

 

VUGD aicina vecākus būt atbildīgiem un parūpēties, lai bērni zinātu, ko darīt, ja mājoklī izceļas ugunsgrēks, jo no tā ir atkarīga ģimenes locekļu veselība un dzīvība!

 

Plašākai informācijai:

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 67075854, prese@vugd.gov.lv

Lasīt vairāk...

Aicinām pieteikties vērienīgākajam Fizikas gada notikumam – “FIZMIX Eksperiments” konkursam!

21.01.2019, 16:53

 

No 21. janvāra Latvenergo aicina pamatskolēnus un skolotājus pieteikties Fizikas gada vērienīgākajam notikumam – “FIZMIX Eksperiments” konkursam, kas noslēgsies ar Latvijas fizikas svētkiem 11. maijā. Valsts izglītības satura centrs 2018./2019. mācību gadu pasludinājis par Fizikas gadu, tādējādi pievēršot pastiprinātu uzmanību fizikas apguvei. Konkurss, kā galvenais Fizikas gada notikums, popularitātē audzis ik gadu, pērn sasniedzot rekordlielu komandu pieteikumu skaitu – katra ceturtā Latvijas skola.

 

“Fizikas gadā īpaši jānovērtē skolotāju loma fizikas apgūšanā. Tā kā fizika nav priekšmets, kuru var apgūt bez priekšzināšanām jebkurā vecumā, ir būtiski, ka interese par to tiek raisīta jau pamatskolā. Konkurss “FIZMIX Eksperiments” ir svarīgs skolotāju un skolēnu atbalsts mācību procesā, jo caur aizraujošu konkursu, kurā var iegūt zināšanas un arī vērtīgas balvas, bērni saglabā interesi par šo priekšmetu. Skolotāji tic, ka dalība konkursā var kļūt par skolēna karjeras izvēles pagrieziena punktu, un to pierāda arvien pieaugošais komandu pieteikumu skaits,” stāsta AS “Latvenergo” izpilddirektors Āris Žīgurs.

 

Lai piedalītos konkursā, līdz 8. februārim www.fizmix.lv/eksperiments portālā jāreģistrē komanda, kurā ir  pieci 8. un/vai 9. klašu skolēni un viens skolotājs-konsultants. No 11. februāra līdz 22. martam norisināsies atlases neklātienes kārta, kurā būs jāveic aizraujoši uzdevumi un jākrāj punkti, lai iekļūtu konkursa finālā Rīgā, kas notiks 11. maijā FIZMIX fizikas festivāla laikā. Iepazīties ar konkursa nolikumu iespējams šeit: https://www.fizmix.lv/eksperiments/nolikums. Konkursā uzvarēs 7 komandas, kas saņems vērtīgas balvas no sadarbības partneriem un iegūs ceļazīmi uz piedzīvojumiem bagātu vasaras nometni.

 

Šogad un turpmāk “FIZMIX Eksperiments” skolēnus aicinās padziļināti pētīt kādu fizikas elementu. Par šī gada centrālo tēmu izvēlēts LAIKS - galvenais mērīšanas sistēmas elements un viens no fizikas pamatelementiem. Laiks vienmēr ir bijis konstants, bet mūsdienās tas ir ieguvis teju paradoksālu nozīmi. Straujāka ikdiena un spraigāka dzīve arvien biežāk liek uzdot jautājumu “Kur pazūd laiks?”. Atbildes tiks meklētas konkursa 24. sezonā.

 

“FIZMIX Eksperiments” konkurss arī šogad tiks pielīdzināts atklātajai mācību olimpiādei, kas sniedz iespēju skolēniem un skolotājiem saņemt novērtējumu par konkursā ieguldīto darbu savās pašvaldībās.

 

Par erudīcijas konkursu

Latvenergo rīkotais fizikas erudīcijas konkurss norisināsies 24. reizi, pulcējot komandas no katras ceturtās Latvijas skolas, kurā mācās 8. un 9. klašu skolēni. “FIZMIX Eksperiments” konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi par eksaktajiem priekšmetiem, it īpaši fiziku, lai nākotnē rosinātu vēlmi apgūt inženiertehniskās profesijas. Ar “FIZMIX Eksperiments” konkursa palīdzību gan skolotāji, gan skolēni var pārliecināties, ka fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un var būt aizraujoša. Vairāk par konkursa norisi iespējams lasīt www.fizmix.lv/eksperiments 

 

Papildu informācijai

Patrīcija Pārpuce

Konkursa koordinatore      

Tālr.: 67242503; 26552691

E-pasts: info@eksperiments.lv

 

Ivita Bidere                                                                                 

AS “Latvenergo”

Preses sekretāre

Tālr.: 67728809; 29279158

ivita.bidere@latvenergo.lv

Lasīt vairāk...

Kur saņemt medicīnisko palīdzību gripas epidēmijas laikā

17.01.2019, 10:24

 

Tā kā Slimību profilakses un kontroles centrs ir izziņojis gripas epidēmijas sākumu no 2019. gada 15. janvāra, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām ar gripu saslimušajiem iedzīvotājiem.

 

Ja ir radušās aizdomas par saslimšanu ar gripu, vispirms iedzīvotāji tiek aicināti telefoniski sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai pārrunātu labāko risinājumu palīdzības saņemšanai – kādus atveseļošanās pasākumus veikt mājas apstākļos vai ieteicamāk apmeklēt ģimenes ārsta praksi jeb ar ģimenes ārstu vienoties par mājas vizīti. Akūtā gadījumā iespējams arī vērsties pie sava ģimenes ārsta “akūtajā stundā” – pieņemšanas laikā pacientiem ar akūtām saslimšanām bez iepriekšēja pieraksta. Lauku teritorijās iedzīvotāji var zvanīt arī uz feldšerpunktiem.

 

Jānorāda, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktais pacienta līdzmaksājums* – 2,85 eiro. NVD atgādina, ka ģimenes ārstu mājas vizīti var pieteikt katru darba dienu līdz vismaz plkst. 15:00, un veselības aprūpes pakalpojumus ģimenes ārsti sniedz savas darbības pamatteritorijā. Ģimenes ārsts var nodrošināt pakalpojumus savā praksē reģistrētam pacientam arī ārpus savas darbības pamatteritorijas, ja ģimenes ārsts ir vienojies ar pacientu par mājas vizītes veikšanu.

 

Ārpus ģimenes ārstu darba laika medicīniskus padomus var saņemt, zvanot uz valsts Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (darba dienās no plkst. 17:00 līdz 8:00, savukārt brīvdienās visu diennakti). Ar tālruņa speciālistiem iedzīvotāji ir aicināti sazināties arī gadījumos, kad ir šaubas, vai palīdzība nepieciešama steidzamā kārtā.

 

Latvijas pilsētās valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību var saņemt pie dežūrārstiem, kuri sniedz medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros. Dežūrārsts ir arī tiesīgs atvērt darbnespējas lapu un izrakstīt zāļu receptes. Savukārt ārpus Rīgas un lielajām pilsētām iedzīvotājiem palīdzību sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos un  uzņemšanas nodāļās slimnīcās.

 

Savukārt, ja gripas saslimšanas dēļ veselības stāvoklis ir būtiski pasliktinājies un ir apdraudēta cilvēka veselība vai dzīvība, palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas, atsevišķās pilsētās arī steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.

 

Lai gripas epidēmijas laikā mazinātu profilaktisko un regulāro apskašu saņēmēju plūsmu ģimenes ārsta praksē, iedzīvotāji aicināti pārdomāti plānot vizītes pie ģimenes ārsta profilaktiskās apskates saņemšanas un hronisko slimību dinamiskās novērošanas gadījumos, ja vien nav radušās aizdomas par hroniskās slimības paasinājumu.

 

Dežūrārstu darba grafiks un informācija par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām ir pieejama NVD mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”.

 

 

 

 

*Pacienta līdzmaksājums nav jāveic no pacienta līdzmaksājuma atbrīvotajām iedzīvotāju grupām. Piemēram, bērniem līdz 18 gadiem, 1. grupas invalīdiem, trūcīgām personām, politiski represētām personām u.c.

 

Informāciju sagatavoja:                                                                          

Agnese Jasenoviča

Nacionālā veselības dienesta

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Tālr.: 67043787

Lasīt vairāk...

36-48 no 1633 jaunumiem

1 2 3 4 5

...

137