Notikumu kalendārs

    Februāris    

Jaunumi

Šogad veiksmīgi īstenots vēl viens Zivju fonda projekts

20.12.2019, 15:57

 

Pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” šogad ir īstenots projekts “Sniega motocikla un meža kameru iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti, iegādājoties sniega motociklu un 6 meža kameras.

 

Projekta ieviešana realizēta Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvajā teritorijā, projekta ietvaros tika iegādāts sniega motocikls, lai atvieglotu zivju inspektoru darbu ziemā un 6 meža kameras kontroles nodrošināšanai, līdz ar to nodrošinot zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti.

 

Projekta rezultātā: uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšana Riebiņu novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli un sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu; ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada pašvaldība ilgtermiņā paredz risināt pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un tai pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas problēmas, kā arī veikt makšķernieku kontroli, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu; zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Riebiņu novada ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu it sevišķi ziemas laikā, kā arī projekta rezultātā tiek īstenota sabiedriski noderīga mērķa sasniegšana.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 15 919.99, no kuriem Zivju fonda finansējums – EUR 11 800.00, bet pārējo – EUR 4119.99 līdzfinansē pašvaldība.

 

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Noskaidroti R. Mūka literāro jaunrades darbu konkursa laureāti

17.12.2019, 15:31

 

“Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaismā.”

(R.Mūks.)

 

Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar Roberta Mūka muzeju, Galēnu pamatskolu un Riebiņu novada domi īstenojusi Latvijas Valsts mežu atbalstīto Latgales kultūras programmas 2019 projektu ”Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2.-12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkursa organizēšana”.

 

2019. gada 13.decembrī Galēnu pamatskolas sporta zālē pulcējās  skolēni no dažādām Latvijas vietām konkursa noslēguma pasākumā.

 

Šogad konkurss norisinājās jau 14. reizi. Pavisam konkursam savus darbus iesniedza 330 skolēni no 65 dažādām Latvijas skolām. Rakstītājus konsultējuši 102 skolotāji. Darbi tika vērtēti četrās vecuma grupās.

 

2. – 4. klašu grupā tika iesniegti 42 darbi - daudzveidīgi, emocionāli dažnedažādu noslēpumu izklāsti.  Uzvarētāji 2.- 4. klašu grupā: 

1. vieta

 • Julianna Stemjanova – Aglonas Katoļu ģimnāzija
 • Egīls Sprindžs – Galēnu pamatskola

2. vieta

 • Krista Reinsone – Galēnu pamatskola
 • Danute Rudoviča un Liliāna Ivonna Mieze – Kārsavas vidusskola
 • Agata Bināne – Privātā vidusskola “Patnis”
 • Estere Keita Līcīte – Taurupes pamatskola

3. vieta

 • Marija Magdalēna Šēra – Aglonas Katoļu ģimnāzija
 • Jegors Ivanovs – Daugavpils 11. pamatskola
 • Aldis Veigulis – Dravnieku pamatskola
 •  Emīls Barkovits un Maija Sērmā – Galēnu pamatskola
 • Solvita Streļča – Kārsavas vidusskola
 • Kristers Zviedris – Ludzas pilsētas ģimnāzija
 • Jāzeps Hermanis un Kajs Benjamins Hermanis – Privātā vidusskola “Patnis”
 • Paula Stapulionīte – Rencēnu pamatskola
 • Rihards Trokšs – Varakļānu vidusskola

 

Atzinību šajā grupā ieguva 24 skolēni.

 

5. – 7. klašu grupā tika iesūtīti 113 darbi. Kā jau ierasts - šīs grupas rakstītāji izcēlās ar visplašāko fantāzijas lidojumu. Darbiem bija daudzveidīgi sižeti, pārstāvēti dažādi žanri - pasakas, dzejoļi, esejas, apraksti. Labākie jaunrades darbu autori šai grupā  ir:

 

1. vieta

 • Ādams Viļums – Privātā vidusskola “Patnis”
 • Marta Bruzgule – Viļānu vidusskola
 •  

2. vieta

 • Sonora Puķīte – Balvu pamatskola
 • Mārtiņš Markuss Ozoliņš – Cesvaines vidusskola
 • Adriana Sinkevičiute – Rencēnu pamatskola

3. vieta

 • Liene Vasile – Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
 • Edīte Rimša un Viktorija Grigorjeva – Galēnu pamatskola
 • Ričards Lisovskis – Jelgavas 4. sākumskola
 • Elza Voroņuka – Mālpils novada vidusskola
 • Sandija Anna Blūma – Mārupes Valsts ģimnāzija
 • Emīlija Vilcāne un Vineta Viviāna Čulkova – Praulienas pamatskola
 • Elīza Ārne – Rencēnu pamatskola
 • Marta Beča – Sīļukalna pamatskola
 • Oto Veliks – Vaboles vidusskola
 • Karīna Vingre un Laima Melne – Varakļānu vidusskola

 

33 skolēni ieguva Atzinības.

 

8 – 9. klašu  grupā konkursā tika iesniegts 89 darbs. Skolēni apcerējuši kontūras un noslēpumus dažādos kontekstos gan attiecībā uz savu ģimeni, gan atklājot dziļi personīgas lietas, gan arī jau sākot skatīties uz tēmu dziļi filozofiski.

 

 1. vieta
 • Una Velika – Daugavpils Valsts ģimnāzija

 

 1. vieta
 • Kerija Keita Kampāne – Aglonas Katoļu ģimnāzija
 • Sintija Ruskule – Kārsavas vidusskola
 • Laura Mežiņa – Krāslavas Valsts ģimnāzija
 • Evelīna Tīna Circene – Ķeipenes pamatskola

 

 1. vieta
 • Artjoms Leonovs – Daugavpils 11. pamatskola
 • Alise Zālīte un Dainis Rutkovskis – Galēnu pamatskola
 • Rainers Daibe – Jersikas pamatskola
 • Undīne Dzene – Madlienas vidusskola
 • Dārta Laizāne – Mālpils novada vidusskola
 • Katrīna Jansone-Apine – Mārupes Valsts ģimnāzija
 • Līna Valijeva – Privātā pamatskola “Gaismas tilts ’97”
 • Aivis Daiders un Jānis Bečs – Sīļukalna pamatskola
 • Miks Saulītis – Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle
 • Dārta Kancēviča – Vecpiebalgas vidusskola
 • Gunta Kroiča – Viļānu vidusskola

 

30 skolēni ieguva Atzinības.

 

10.-12. klašu grupā tika iesniegti 86 darbi. Šīs grupas laureātu darbi izcelās ar raitu un bagātīgu valodu, rakstot gan dzeju, gan prozas darbus.

 

1. vieta

 

 • Dāvids Rubens – Rudzātu vidusskola

 

2. vieta

 

 • Irina Adeļeviča un Viktorija Maksimova - Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola
 • Daniels Šulcs – Cesvaines vidusskola
 • Trīna Pavloviča – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
 • Laura Čuprinska - Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
 • Alise Klinta Broka un Megija Gunda Broka – Viļānu vidusskola
 1. vieta

 

 • Aiga Kroiče, Elmīra Botore-Tumova un Laura Zalāne – Aglonas vidusskola
 • Sandis Krūmiņš - Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
 • Elīza Poiša – Daugavpils Valsts ģimnāzija
 • Estere Elizabete Ponciusa - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
 • Emīlija Gustīne Zommere – Ērgļu vidusskola
 • Linda Smilškalne – Madlienas vidusskola
 • Elīza Anna Ozola – Mārupes Valsts ģimnāzija
 • Samanta Cvetkova - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
 • Ritvars Mūrnieks – Ogres tehnikums
 • Laura Grigule - Preiļu 2. vidusskola
 • Ieva Puzirevska un Marija Burceva - Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
 • Viktorija Sidorova – Viļānu vidusskola

 

35 skolēni ieguva Atzinības.

 

Konkursa dalībniekus iepriecināja arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studiju un zinātņu prorektores  Angelikas Juško-Štekeles teiktie atzinības vārdi un pasniegtās balvas, jo kā katru gadu arī šoreiz darbus lasīja un izvērtēja  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas žūrija. Viņu atzinību izpelnījās un simpātiju balvas un  diplomus saņēma šādi skolēni:

 1. Rencēnu pamatskolas  6. klases skolniece Sofija Elisa Balode
 2. Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece Elīza Poiša
 3. Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 12. klases skolniece Marija Burceva
 4. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 12. klases skolniece Viktorija Maksimova
 5. Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9. klases skolniece Kerijai Keitai Kampānei
 6. Rudzātu vidusskolas 12. klases skolnieks Dāvids Rubens
 7. Dravnieku pamatskolas 3. klases skolnieks Aldis Veigulis
 8. Kārsavas vidusskolas 3. klases skolniece Danute Rudoviča

 

2018. gadā Robertam Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā tika iedibināta jauna tradīcija – viena īpaša balviņa – “Vidsmuižas Annuža” – kura ietērpta rekonstruētajā 19. gs. 2. puses Vidsmuižas sievas tērpā. Tērpu rekonstruējusi un lellīti darinājusi Galēnu pamatskolas absolvente, biedrības “Latgales etnogrāfiskās vēstniecība” dibinātāja, Kultūras vēstniece Iveta Seimanova. 2018. gadā šī balviņa aizceļoja uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju kā pateicība par ilgo sadarbību. Sākot ar šo gadu balva tiks pasniegta attiecīgā gada labākajai skolai - skolai, kura iesūtījusi visvairāk augsti novērtētos darbus. Un šogad balviņa aizceļoja uz Viļānu vidusskolu, kuras skolēni konkursā ieguva vienu 1. vietu, divas 2. vietas, divas 3. vietas un vienu Atzinību.

 

Šogad arī īpaša balva tika pasniegta tiem skolēniem, kuri savos darbos pievērsuši uzmanību garīgajām vērtībām un to nozīmīgumam viņu dzīvēs. Vidsmuižas draudzes prāvests Aivars Kursītis īpašās balviņas pasniedza Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolniecei Unai Velikai un Krāslavas vidusskolas skolniecei Sintijai Ruskulei.

 

No sirds pateicamies konkursa atbalstītājiem: Riebiņu novada domei, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas vadītājai Dacei Pugačai, Galēnu pamatskolas kolektīvam, A/S “Latgales Piens” un personīgi Paulim Onckulim, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, Vidsmuižas draudzes prāvestam Aivaram Kursītim un Kultūras vēstniecei un biedrības “Latgales etnogrāfiskās vēstniecība” dibinātājai Ivetai Seimanovai.   Paldies par atsaucību un sapratni, labdarību un labvēlību!

 

Paldies sakām arī visiem konkursa dalībniekiem par gaišajiem, sirsnīgajiem darbiem, kurus lasot, raisījās tikai pozitīvas emocijas. Paldies pedagogiem par iedrošināšanu, konsultēšanu, atsaucību un ieguldīto darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā!

 

           

Galēnu kultūrvēstures biedrības projekta vadītāja

Mārīte Upeniece-Skutele

Lasīt vairāk...

Treniņu ciklu kopā ar Latgales jauniešiem uzsāk Kaspars Zlidnis

19.12.2019, 13:40

 

 

2019.gada 19. un 20. decembrī Viļānu, Riebiņu, Preiļu un Līvānu novada skolās norisināsies projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros organizētie kopīgie treniņi ar lokālā, reģionālā vai Latvijā zināmiem, iedvesmojošiem un aktīviem cilvēkiem, sportistiem un treneriem.

 

Šoreiz Latgalē viesosies grupas “Gain Fast” solists un sportiska un veselīga dzīvesveida vēstnesis Kaspars Zlidnis. Kā atzīst K.Zlidnis: “Fiziskās aktivitātes norūda ķermeni un garu, iemāca drosmi un mērķtiecību. Caur grūtībām un sevis pārvarēšanu mēs apzināmies un paplašinām savas fiziskās un prāta robežas, lai ikdienā ar visu savu augstāko potenciālu varētu pildīt savus primāros pienākumus gan ģimenē, gan darbā, palīdzot un atbalstot fiziski un garā vājākos.” K.Zlidnis dalīsies savā pieredzē, kāpēc pievērsies ielu vingrošanai, kas uz to pamudināja, kā arī kopā ar skolēniem veiks dažādus vingrinājumus vispārējai fiziskai attīstībai.

 

Sadarbībā ar Viļānu un Riebiņu vidusskolām, Preiļu 1. pamatskolu un Līvānu Bērnu un jauniešu centru, divās dienās tiks organizēti 8 pasākumi ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu reģiona bērnu un jauniešu vidū. Līdz projekta noslēgumam tiks organizēti vēl 40 pasākumi 11 Latgales reģiona pašvaldībās, kas ir iesaistītas šī projekta īstenošanā, piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus, tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās aktivitātēs tiek plānots iesaistīt ap 960 bērniem un jauniešiem.

 

 

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs relīzes saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

 

Informācijai:

Latgales plānošanas reģiona

Projekta vadītāja

Iluta Kriškijāne

iluta.kriskijane@lpr.gov.lv

Lasīt vairāk...

Izdoti jauni materiāli par makšķerēšanas iespējām Riebiņu novadā

12.12.2019, 15:09

 

Riebiņu novada dome realizējusi Valsts Zivju fonda projektu “Bukletu un flajeru “Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novadā” maketēšana un izdošana”.

 

Projekta mērķis: informēt sabiedrību par pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai un zināšanu līmeņa paaugstināšanu par ieviesto licencēto makšķerēšanu Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja, Rušona un Zolvu ezerā. 

Realizējot šo zivju fonda projektu, izgatavoti 3000 bukleti  un 3000 flajeri  Jau gandrīz gadu ir mainījušies Saistošie noteikumi Nr.14/2018 “Nolikums Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”, kas iekļauj arī licenču cenu izmaiņas, taču joprojām ir daudz makšķernieki, kas nav informēti par šīm izmaiņām, tāpēc informācija tika atjaunota un izplatīta pēc iespējas lielākai auditorijai.

 

Flajeros iekļauta informācija par makšķerēšanu un Riebiņu novada ezeros mītošajām zivju sugām, attēlotas 15 populārākās zivis, to nosaukumi tulkoti vēl 4 valodās, kā arī kartē norādītas makšķerēšanas vietas.

 

Bukletos publicēti Licencētās makšķerēšanas nolikuma svarīgākie punkti un licenču cenrādis, kartē norādīti ezeri, kuros notiek licencētā makšķerēšana, atzīmēti tuvākie tūrisma apskates objekti un aktivitātes, sakrālie objekti, naktsmītnes, tehniskais serviss un ceļu tīkls.

 

Materiāli sabiedrībai būs pieejami pašvaldības iestādēs, makšķerēšanas licenču pārdošanas vietās, vienotajā pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, pie kārtībniekiem – zivju inspektoriem, ezeriem tuvējās DUS, kā arī drīzumā elektroniskā formātā www.riebini.lv .

 

Projekta kopējās izmaksas EUR 2093,30 (tajā skaitā PVN), no kurām EUR 1779,00 finansē Zivju fonds un EUR 314,00 ir Riebiņu novada domes līdzfinansējums.

 

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Turpmāk īpašniekiem suņi ar mikroshēmu jāapzīmē un LDC jāreģistrē līdz suņu 4 mēnešu vecumam

12.12.2019, 15:08

 

 

Zemkopības ministrija informē, ka, stiprinot dzīvnieku īpašnieku atbildību, Veterinārmedicīnas likumā ir noteiktas stingrākas prasības suņu īpašniekiem, kas stāsies spēkā 2019. gada 24. decembrī.

 

Turpmāk īpašniekiem savi suņi ar mikroshēmu ir jāapzīmē un jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk – LDC datu bāze) līdz suņu 4 mēnešu vecumam. Iepriekš tas bija jāveic līdz suņa 6 mēnešu vecumam.

 

Zemkopības ministrija uzsver, ka mikročipa ievadīšana nenozīmē, ka suns ir reģistrēts LDC datu bāzē. Tāpēc suņu īpašnieki ir aicināti būt atbildīgiem un pārliecināties, vai viņu mīlulis ir  reģistrēts LDC datu bāzē.

 

Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek pārdots, dāvināts vai atdots u.tml., tad pirms minētajām darbībām sunim jau ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, tam ir jābūt veiktai nepieciešamajai vakcinācijai, ir jābūt veterinārārsta izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei un sunim ir jābūt reģistrētam LDC datu bāzē. Savukārt jaunajam īpašniekam ir jāparūpējas, lai LDC datu bāzē ir veikta suņa pārreģistrācija.

 

Veterinārmedicīnas likuma grozījumi arī paredz, ka suņiem turpmāk būs tikai viena veida dokuments – mājas (istabas) dzīvnieka pase. Atkāpe saglabāta attiecībā uz tiem suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība. Lai neradītu slogu dzīvnieku īpašniekiem, suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība, tā būs derīga visu mūžu un to nevajadzēs mainīt, izņemot gadījumus, ja suņa īpašnieks ar suni izceļos ārpus valsts vai, ja vakcinācijas apliecība ir nozaudēta, vai vakcinācijas apliecībā nav vietas jaunām atzīmēm par vakcināciju.

____________________________________

 

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...

Optimizēts maršruta kustības grafiks

11.12.2019, 14:23

 

Riebiņu novada dome informē, ka turpmāk tiks optimizēts maršruta Stabulnieki – Dravnieki – Sīļukalns – Galēni – Meža Trūpi – Preiļi kursēšanas grafiks.

 

Iepriekšminētā maršruta kustības grafiks līdz nākamā gada jūnijam: autobuss kursēs 16. un 23. decembrī, 6. un 20. janvārī, 3. un 17. februārī, 9. un 23. martā, 6. un 20. aprīlī, 11. un 25. maijā.

 

Par jebkurām izmaiņām vai papildus informāciju iepriekšminētā maršruta kustības grafikā iedzīvotājus aicinām pārliecināties pašvaldības vietnē www.riebini.lv vai pagastu teritoriālajās pārvaldēs.

 

Riebiņu novada dome

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža starp labākajiem brīvprātīgā darba veicējiem

05.12.2019, 14:41

 

Tuvojoties starptautiskajai brīvprātīgo dienai, brīvprātīgo godināšanā “Gada brīvprātīgais 2019” 30. novembrī, Rīgā tika godināti brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. oktobrim. “Gada brīvprātīgais 2019” goda zīmi saņēma Riebiņu novada domes Sociālā dienesta vadītāja, Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu nodaļas brīvprātīgā Sandra Sprindža, kura rūpējas par pārtikas paku izdali maznodrošinātajiem.

 

Nesavtīga vēlme palīdzēt nav amata pienākumos ierakstāms raksturlielums, tā ir īpašība, kas vairo labo un ļauj Sandrai Sprindžai ar labestību veikt ikdienas darbus, neatlaidīgi cenšoties celt sociālo līmeni. Sandra bez atlīdzības, ar nerimstošu darba sparu un sirds siltumu darbojas un īsteno projektus, kas veicina Riebiņu novada attīstību. Viņa ir ļoti radošs, pozitīvs un atsaucīgs cilvēks, kas iedvesmo citus.

 

 

Sprindži ir kupla, radoša, krāsaina, aktīva un atraktīva ģimene. Īsteni galēnieši – savas ģimenes, mājas un zemes godā turētāji. Vecāku aktivitātes un darba prieks ir brīnišķīgs piemērs bērniem. Sandra ir ilgstoši un nemainīgi parādījusi, ka strādā sava novada labā. Vairāk kā 10 gadus ir Riebiņu novada Sociālā dienesta vadītāja un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu nodaļas brīvprātīgā.

 

Riebiņu novadā ESF palīdzības paku izsniegšanu nodrošina „Latvijas Sarkanais Krusts”. Sandra Sprindža ir brīvprātīgā darba veicēja Riebiņu novadā un izsniedz Eiropas Atbalsta fonda pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas vistrūcīgākajām personām un ģimenēm visa gada garumā. Sandra bez atalgojuma dara ļoti nozīmīgu, arī smagu darbu – izsniedz pakas, tiekas ar cilvēkiem, plāno nepieciešamo komplektu skaitu, visu reģistrē, atvesto nes, krauj. Papildus visam tiek sniegti arī tā saucamie sociālās iekļaušanās pasākumi, ar kuriem mēģina cilvēkus atgriezt ikdienas dzīvē atpakaļ no šī trūcīgo statusa. Par visu jāsagatavo atskaites. Tostarp  katru dienu nākas saskarties ar nelabvēlīgu attieksmi – vienam nepatīk piedāvātais laiks, otrs ir neapmierināts ar pārtikas paku saturu, bet trešais domā, ka no pārtikas pakām labāko pievācam sev. Tāpat pie Sandra palīdzības punktā var atrast arī drēbes gan lieliem, gan maziem, arī.

 

Katru gadu sociālās aprūpes centrā „Rušona” un „Sociālajā mājā Rudenāji” Galēnos tiek svinēti Ziemassvētki, Lieldienas un Veco ļaužu diena. Seniori tika cienāti ar svētku kūku, augļiem. Lai viss izdotos, kā iecerēts, vienmēr ļoti nepieciešama ir Sandras palīdzība- sarunāt dziedātājus vai citus māksliniekus, kas varētu uzstāties koncertā; bērniņus, kas izveidotu dekorācijas pansionātiem; brīvprātīgo ar auto, kas palīdzētu nogādāt ziedojumus līdz pansionātam. „Man šī iecere radās un nu vairs no tās nevaru atkāpties”, tā aizraušanos ar tradīcijas uzturēšanu komentē pati Sandra. Viņas idejai ir sekotāji, kuri atbalsta un aktīvi iesaistās svētku organizēšanā. Šī kopābūšana ar cienastu, dziesmām, laba vēlējumiem un pašapdāvināšanos ir kā svētības iedošana no svētkiem līdz svētkiem.

 

„Man šis darbs ļoti, ļoti patīk,” atzīstas Sandra un piebilst, ka viņai nav svarīgs amata nosaukums, nav nepieciešami padotie, ko komandēt. „Man patīk strādāt komandā un darīt pašai! Tieši saskarsme ar citiem viņai brīvprātīgajā darbā sniedzot vislielāko gandarījumu. Ja pašam ir labi, kāpēc dzīvi labāku nepadarīt citiem?”

 

Daloties savā pieredzē par brīvprātīgo darbu Galēnu pamatskolas skolēniem, Sandra teica, ka veicot brīvprātīgā darbu var iepazīt ļoti daudz un dažādas darbības jomas, satikt interesantus cilvēkus, līdzdarboties projektos un pilnveidot sevi. Brīvprātīgā darbs paplašina cilvēka redzesloku, bagātina personību un sniedz daudz dažādas izaugsmes iespējas.

 

Par īpašiem nopelni brīvprātīgā darba veicināšanā un atbalstīšanā saņēmusi Riebiņu novada Atzinības rakstu un Sprindžu ģimene ir tikusi aicināta uz pasākumu pie Valsts prezidenta.

 

Kad cilvēki saprot, ka viņiem dzīvē ir ļoti daudz kas dots un viņam ir ar ko dalīties, tad viņi izmanto šo brīvprātīgā darba iespēju kā veidu, kā palīdzēt citiem, kuriem neiet tik labi dzīvē. Visā, ko Sandra dara, tiek ielikta sirds un dvēsele – gan realizējot projektus, kur tiek sakārtoti vietējie objekti, gan labiekārtojot lauku māju, gan pašaizliedzīgi veicot tiešos darba pienākumus un sabiedrisko darbu.

 

Jāpiebilst, ka pasākumā “Gada brīvprātīgais 2019” goda zīmes saņēma arī Kandavas novada brīvprātīgā Gita Zuze, kura dāvā pašas adītas zeķītes un čībiņas jaundzimušajiem; Latvijas bāreņu un audžu ģimeņu atbalsta centrs “Sirota.lv”, kurš regulāri savā darbībā iesaista brīvprātīgos; Latvijas Sarkanā Krusta Viduslatvijas komitejas Kokneses novada nodaļas brīvprātīgā Lība Zukule, kura aktīvi īsteno un iesaistās Bebru pagasta notikumu organizēšanā; radošās apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgais Aladins Nassrs Allahs (Aladdin Nassr Allah), kurš brīvprātīgajam darbam veltījis 678 stundas; Kalkūnes pagasta kultūras, sporta un jauniešu pasākumu brīvprātīgais organizētājs Andrejs Rucko, kas iedvesmo līdzcilvēkus brīvprātībai; Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un biedrības “Creative Minds for Culture” brīvprātīgā Nora Gavare, kuras entuziasms priecē muzeja radošo nodarbību apmeklētājus; Madonas novada biedrības “Kāla ezera padome” bērnu nometņu brīvprātīgā organizētāja Adrija Raiveta Kaire, kas 15 gadu vecumā var lepoties ar bagātīgu brīvprātīgās pieredzi.

 

Laureātus godināja labklājības ministre Ramona Petraviča un Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone, Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs, Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš, Ghetto Games vadītājs Raimonds Elbakjans, režisore Dzintra Geka, Gaismas festivāla “Staro Rīga” mākslinieciskā vadītāja Diāna Čivle, mūziķis un brīvprātīgais Jānis Strapcāns.

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone brīvprātīgajiem pateicās, sakot: “Ziedojot savu darbu citu labā, cilvēks negūst finansiālu labumu, taču morālais ieguvums, ko dod brīvprātīgais darbs, ir nenovērtējams. Par brīvprātīgo darbu nemaksā, nevis tāpēc, ka tas būtu bezvērtīgs, bet gan tāpēc, ka tas ir nenovērtējams”.

 

Brīvprātīgo godināšana notika jau sesto gadu. Iepriekšējo gadu laikā pateicība par ieguldījumu sabiedrības labā tikusi izteikta jau 38 brīvprātīgajiem, 5 organizācijām un 4 pašvaldībām, kas veicina brīvprātībai labvēlīgu vidi. Izvirzīt labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizatorus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019” varēja izvirzīt ikviens, kopumā šogad tika saņemti 162 pieteikumi no visas Latvijas.

 

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu “Gada brīvprātīgais 2019” rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu.

 

Brīvprātīgo godināšanas “Gada brīvprātīgais 2019” videoierakstu var noskatīties Nodarbinātības valsts aģentūras Facebook lapā: https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/videos/2672446689501619/

 

Informāciju apkopoja un sagatavoja

sabiedrisko attiecību speciālists

Rolands Naglis

Lasīt vairāk...

No 5.decembra e-pieteikums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai NVA CV un vakanču portālā vairs nav jāapliecina ar elektronisko parakstu

05.12.2019, 11:53

 

Lai tiešsaistē iesniegtu Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) pieteikumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai, elektroniskais paraksts, sākot ar šī gada 5.decembri, vairs nav nepieciešams. To paredz 2019.gada 7.novembrī Saeimā pieņemtie grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Tātad, no 5.decembra pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam tiešsaistē NVA CV un vakanču portālā var bez elektroniskā paraksta.

 

 


Ja Jūs vēlaties elektroniski iesniegt pieteikumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv), Jums:


1. solis 
Jāizvēlas sadaļa Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam.


2.solis
Jāautorizējas, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem.


3.solis
Jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai un jāaugšupielādē kā pielikums (Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai vai Iesniegums darba meklētāja statusa piešķiršanai atrodams NVA tīmekļa vietnē).


4.solis 
Jānorāda, ar kuru filiāli vēlaties sadarboties.


5.solis
Jānosūta iesniegums NVA.

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka NVA CV un vakanču portālā autentificēties var gan ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile.

 

Atgādinām, ka joprojām neklātienē iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai iespējams iesniegt arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ar e-pakalpojuma Iesniegums iestādei starpniecību (e-paraksts nav nepieciešams).

 

Jūs varat pieteikumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai nosūtīt arī pa e-pastu, bet tad gan iesniegums būs jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu. Aizpildītais iesniegums jāadresē tai NVA filiālei, ar kuru Jūs vēlaties sadarboties. Filiāļu kontaktinformācija un e-adreses pieejamas NVA mājaslapā.

 

Bezdarbnieks vai darba meklētājs var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas!

 

Lēmumu par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāja atbalsta likumā noteiktajiem kritērijiem bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai, NVA pieņem vienas darba dienas laikā. Lēmums un informācija par bezdarbnieka un darba meklētāja tiesībām un pienākumiem tiek nosūtīta klientam rakstiski, tiek norādīta arī diena, kurā bezdarbniekam vai darba meklētājam jāierodas NVA filiālē klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāsniedz ziņas par darba meklēšanas aktivitātēm statusa iegūšanas pirmajā mēnesī, lai kopā ar NVA darbinieku izstrādātu individuālo darba meklēšanas plānu un noteiktu tās aktivitātes, kas veicinās bezdarbnieka vai darba meklētāja iekļaušanos darba tirgū.

 

Savukārt gadījumā, ja datu pārbaudes rezultātā ir konstatēts, ka persona neatbilst bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai, tiek nosūtīts lēmums par atteikumu piešķirt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu.

 

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās NVA ir personai, kura nestrādā; meklē darbu; ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās; ir sasniegusi 15 gadu vecumu; nav sasniegusi vecumu, kas ļauj saņemt valsts vecuma pensiju, vai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi); nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē; neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; neatrodas ieslodzījuma vietā vai nesaņem pilnībā no valsts vai pašvaldības budžeta finansētus ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

 

Detalizētāka informācija izlasāma NVA tīmekļvietnes sadaļā Bezdarbnieka un darba meklētāja statuss.

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada pašvaldība piedalās remigrācijas sekmēšanas projektā

03.12.2019, 16:57

 

Riebiņu novada dome informē, ka apstiprināts Latgales plānošanas reģiona sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) rīkotajā projektu konkursā domes iesniegtais projekta pieteikums. Aktivitāte tika rīkota VARAM prioritārā pasākuma 2019. – 2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)  ietvaros.

 

Turpinot līdzšinējās aktivitātes remigrācijas veicināšanai, kuru rezultātā novadā atgriezušies remigranti, un veiksmīgo pašvaldības sadarbību ar Latgales plānošas reģiona koordinatoru, Riebiņu novada dome piedalās projektā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” plānoto pasākumu īstenošanā.

 

Saskaņā ar atbalsta pasākumu plānu, par saņemto finansējumu EUR 3600 tiks organizēta vizīte pie Anglijā vai Īrijā dzīvojošajiem latviešiem (diasporas). Lai sekmētu remigrāciju un darbu ar potenciālajiem remigrantiem/remigrantiem vietējā pašvaldībā, Riebiņu novada pašvaldības darbinieki turpinās iepazīties ar “labās prakses piemēriem” un apmeklēs ar remigrācijas jautājumiem saistītus pasākumus, kā arī ar domes finansējumu tiks izveidots video sveiciens – prezentācija, kas tiks ievietota sociālajos tīklos un ņemta līdzi vizītē pie diasporas kopienām/organizācijām ārvalstīs.

 

Projekts ilgs līdz 2020. gada 31. maijam. Informācija par projekta gaitu un rezultātiem tiks ievietota Riebiņu novada domes mājas lapā un Facebook.

 

 

 

Arnita Znotiņa,

projekta vadītāja

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada Galēnu pagastā komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana ir pabeigta

02.12.2019, 15:37

 

Pabeigta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā” realizācija.

 

Projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā” mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ceļa posmiem: autoceļš Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūve, autoceļa Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūve un autoceļa Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0.82 asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.

 

Projekta rezultātā tika izstrādāts Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr.16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00, Nr.27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 un Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0.82 pārbūve  būvprojekts. Veikta autoceļu Gribolva – Apšu mājas pārbūve (0.00-1,00 km), Gribolva – z/s Liepas pārbūve (0.00-0.40 km) un Gribolva –Vecbeči pārbūve (0.00-0.82 km), kā arī ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem.

 

Tāpat projekta ietvaros veikta iepriekšminēto Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu  pārbūves autoruzraudzība un  būvuzraudzība. Piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikta projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošana, bet projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tika piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

 

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 535 500.00 apmērā, kā arī radīs 10 jaunas darba vietas.          

      

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Galēnu pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un darbavietu radīšanai.  

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 593 717.26 EUR, no tiem: ERAF finansējums – EUR 504 659.67, valsts budžeta dotācija – EUR 26 717.27 EUR un pašvaldības līdzfinansējums EUR 62 340.32 apmērā.

 

Projekta īstenošanas vieta – Riebiņu novada Galēnu pagasta administratīvā teritorija un projekta realizācijas periods 01.12.2017. – 29.11.2019.

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Onkoloģisko slimību profilakse - pēdējās nodarbības

28.11.2019, 10:31

Latgales plānošanas reģions īsteno projektu “Tīrs ūdens programmas reģioniem”

27.11.2019, 14:11

 

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Pleskavas pilsētas municipālo uzņēmumu “Gorvodokonal” īsteno Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms Pure Water (Tīrs ūdens).

 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

 

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot dzīves drošību un kvalitāti, nodrošinot piekļuvi saldūdens resursiem Latvijas- Krievijas pārrobežu reģionā. Projekta ieviešana veicinās dzeramā ūdens augstākas kvalitātes nodrošināšanu un vairos izpratni  par ilgtspējīgu ūdens patēriņu Pleskavas apgabala un Latgales reģiona iedzīvotājiem.

 

Šobrīd vadošais projekta partneris no Krievijas, Pleskavas pilsētas municipālais uzņēmums “Gorvodokonal”, projekta ietvaros veic būvniecības darbus. Projekta īstenošanas rezultātā Pleskavā tiks uzbūvēts alternatīvs dzeramā ūdens avots no pazemes ūdens, kas nodrošinās  pilsētu ar tīru dzeramo ūdeni no pazemes slāņiem, samazinot piesārņojuma daudzumu piegādātajā ūdenī apdzīvotajā sektorā un pilsētas infrastruktūrā un samazinās notekūdeņu novadīšanas daudzumu programmas reģionos. Papildus būvniecības darbiem notiks pieredzes apmaiņas braucieni ar mērķi palielināt darbinieku, kas ir atbildīgi par ūdensapgādes iekārtu darbību, pieredzi.  Pleskavas apgabala ūdessaimniecību pārstāvji viesosies pie mums Latgalē, lai dalītos ar labās prakses piemēriem un apspriestu kopīgos jautājumus ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas nozarē Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā.

 

2020.gada pavasarī tiks organizētas apmācības par jaunākām tehnoloģijām un risinājumiem ūdens apgādē un notekūdeņu attīrīšanā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā. Tās būs paredzētas vietējo pašvaldību un uzņēmumu darbiniekiem,  kas saistīti ar ūdens apgādi, lai veicinātu zināšanu un kapacitātes paaugstināšanu. Pleskavas un Latgales reģiona iedzīvotāju izpratnes un informētības veicināšanai par nepieciešamību taupīt ūdens resursus tiks organizētas dažādas informatīvās aktivitātes – 2021.gada pavasarī tiks rīkots Ūdens festivāls Latgales reģionā un Ūdens diena Pleskavā ūdens resursu popularizēšanai . Latgales reģionā tiks izveidota un  uzstādīta interaktīvā ekspozīcija “Ūdens” ar mērķi skaidrot ikvienam ekspozīcijas apmeklētājam par dzeramā ūdens iegūšanas un lietošanas principiem, par sadzīves notekūdeņiem un par ūdenī dzīvojošajiem organismiem.

 

Projekta kopējais budžets ir 3 888 888,89 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 3,5 milj. EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši.

 

Sīkāku informāciju par projektā paredzētām aktivitātēm, var atrast Latgales reģiona plānošanas mājas lapā sadaļā Reģionālie projekti-Pure Water pēc saites: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/pure-water/ 

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 

Informāciju sagatavoja:
Projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem” vadītāja Natālija Kurakina
natalija.kurakina@lpr.gov.lv

Lasīt vairāk...

Arī tad, kad neiet, nav jāpārtrauc iet

26.11.2019, 16:09

 

Biedrība „Galēnu Kultūrvēstures biedrība” 2019./2020. mācību gadā, sadarbojoties ar Galēnu pamatskolas kolektīvu, īsteno projektu „Arī tad, kad neiet, nav jāpārtrauc iet”, kurš ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrēts Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).

 

Projekts tiek realizēts 2019./2020. mācību gada 1. semestrī ar mērķi – iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas Galēnu pamatskolas jauniešus uz pozitīvām un produktīvi vērstām pašpilnveides aktivitātēm, kas attīsta un motivē mērķtiecīgai dzīves darbībai.

 

Projekta galvenās aktivitātes bija: personības mācību meistarklases sadarbībā ar kouču – transformācijas; radošas  improapvienības „ĀrPrāts” improvizācijas  nodarbības; Valmieras drāmas teātra izrādes „Nekas”, dāņu rakstnieces Jannes Telleres stāsta par pusaudžu bailēm pieaugt apmeklējums un diskusija par tēmu. Tāpat notika nodarbības pašattīstībai un motivācijai: kā nesabojāt savu karjeru, pirms tā sākusies jeb, kas jāzina par saskarsmi reālajā un virtuālajā vidē; jauni inženierzinātņu un vizuālās mākslas izteiksmes veidi, tehnisko prasmju darbnīca – roboti un elektronika; radošums un prasme sadarboties – kādēļ šīs kompetences jāizkopj šodienas un nākotnes profesionāļiem, kā arī tehnisko prasmju darbnīca – elektronika un lodēšana; skolēna personīgais zīmols – veiksmes atslēga konkurences apstākļos, kompetenču pieeja praksē jeb kādēļ katram cilvēkam nepieciešams apgūt daudz un dažādas iemaņas un mācīšanās, darot „elevator speach”.

 

Šajā projektā atbalsts tika sniegts jauniešiem, LAI TIE SPĒTU pašizteikties, veidot dialogu, ieraudzītu jaunus dzīves mērķus, iemācītos tos sasniegt ar dažādām mūsdienīgām saskarsmes metodēm, lai ieraudzītu jaunus apvāršņus un mūsdienīgus risinājumus, spētu sevi pozitīvi motivēt, attīstītu  ķermeņa valodu un komunikācijas prasmes caur improvizācijas teātri un garīgo līdzsvaru ikdienas saskarsmes situācijās, pārdomātu vērtību sistēmu un pievērstos apzinātības treniņiem, darbojoties ar kouču.

 

Iesaistītie jaunieši mācījās novērtēt savas iespējas, motivēt sevi darboties radoši un jēgpilni kādā no piedāvātajām mūsdienīgajām tehniskās jaunrades jomām.

 

Paldies par sadarbību SIA „Mazā Brīnumzeme” Edmundam un Kristīnai Sprūdžiem par kvalitatīvām, teicami sagatavotām, progresīvām idejām, nodarbībām un sadarbību ar jauniešiem. Ikviens varēja eksperimentēt, strādāt elektronikas un robotikas nodarbībās, spriest un dalīties savā pieredzē šajās jomās. Ikvienam iesaistītajiem jaunietim par mazu piemiņu, ka viņš spēj un var pats izgudrot un secīgi padarīt elektronikas jomā, palika pašgatavotā, mazā elektroniskā vabolīte.

 

Paldies Jānim Klucim, kurš pārstāvēja improvizācijas apvienību „ĀrPrāts” – par toleranci, prasmi iesaistīt jauniešus radošā izziņas procesā, pozitīvu saskarsmes mākslu, par dažādām improvizācijas tehnikām, kas palīdzēja projekta jauniešiem izzināt savas komunikācijas spējas.

 

Ceram uz tālāku sadarbību ar Kristīni Joannu Golubevu, vadītājprasmju treneri, kouču un konsultanti, kas mums mācīja atšķirt sapņus no sasniedzamajiem mērķiem, prasmi sakārtot savu ikdienas dzīves laika līniju un atšķirt neprasmi no slinkuma. Ikviens no iesaistītajiem jauniešiem pildīja savu dienasgrāmatu, kuru papildinās arī turpmāk. Trenere lika noticēt saviem spēkiem, prast sašķirot savas dzīves svarīgās lietas un atsijāt ikdienas mazsvarīgo jautājumu gūzmu. Radīja izpratni par sakārtotu un plānveidīgu virzīšanos uz saviem sasniedzamajiem mērķiem.

 

 

Lai sasniegtu un izprastu savus dzīves un ikdienas mērķus, projektā iesaistītajiem jauniešiem bija iespēja piedalīties Valmieras drāmas teātra izrādē „Nekas”. Tiešām piedalīties, jo visi skatītāji bija izrādes dalībnieki. Jauniešiem bija iespēja ieraudzīt, kā vienkārši mērķi var pārvērsties par pilnīgi bezjēdzīgām lietām. Pēc izrādes – diskusijās, brīvdabas picērijā Vīnkalni, iedziļinājāmies kā izvēlēties dzīvē reālus, sev un sabiedrībai vajadzīgus mērķus, kas ved cilvēku uz progresu, attīstību, noderīgumu sev, tuviem cilvēkiem un sabiedrībai, kā stereotipi traucē ikdienas saskarsmē un mērķu sasniegšanā. Savukārt veidojot personīgo zīmolu, lektores atklāja daudz ikdienas dzīves knifiņu gan reālajā, gan virtuālajā dzīvē, kā nesabojāt savu karjeru un nākotni.

 

Projekts izskan, bet dzīve turpinās. Ir brīži, kad reāli NEIET. Bet F. Usānam, kas dzimis un audzis Galēnu pagastā un bijis vairāku grāmatu autors, kurās atspoguļoti īsi un kodolīgi aforismi par dzīvi, ir taisnība, sakot: „Arī tad, kad neiet, nav jāpārtrauc iet”.  Mēs visi kopā šajos 4 mēnešos esam mācījušies „IET”. Iet uz priekšu un sasniegt savus ikdienas un dzīves mērķus. Pateicamies visiem, kas ir radījuši šo iespēju Galēnu jauniešiem mācīties, sadarboties un attīstīt savas prasmes!

 

 

Projekta vadītāja

Gunita Strode

Lasīt vairāk...

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti vēl divos objektos

22.11.2019, 15:53

 

Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Projektu mērķis – nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām. Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi pamazām tuvojas noslēgumam.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti vēl divos objektos. Pabeigti darbi projekta Nr. 18-03-A00702-000003 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari km 0.00-3.43 pārbūve”, kura ietvaros veikta iepriekšminētā ceļa pārbūve 3.43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 362 052.75, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 311 634.83 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 50 417.92. Ceļa pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “Alņi AS”.

 

 

Pabeigti darbi projekta Nr. 18-03-A00702-000004 “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18 Teilāni – Grāvuļi – Straujupe km 0.550-2.820 pārbūve”, veicot  pašvaldības ceļa pārbūvi 2.27 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 284 471.62, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 253 076.63 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 31 394.99. Minētā pašvaldības ceļu pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “Alņi AS”.

 

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi, kurus plānots pabeigt 2020. gadā.  

 

Ņemot vērā, ka objektos ir iestājušies nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi ceļu pārbūves darbiem, tad zemāk norādītajos objektos ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums un plānots, ka darbi atsāksies pavasarī. Tehnoloģiskais pārtraukums ir projekta Nr. 17-03-A00702-000063 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas – Sededži km 1,76-2,46 pārbūve”, kura ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu pārbūvi 1.80 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 190 233.79, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 168 852.65 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 21 381.14. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “E Būvvadība”.

 

Tehnoloģiskais pārtraukums ir projekta Nr. 18-03-A00702-000069 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve”, kur paredzēts veikt pašvaldības autoceļa pārbūvi 0.68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 182 803.98, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 110 490,65 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 72 313.33 EUR. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts arī melnais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minēto pašvaldības autoceļa pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “Ošukalns”.

 

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā. Ja rodas kādi jautājumi par ceļu uzturēšanu vai arī ekspluatāciju, lūgums vērsties pie Riebiņu novada ceļu būvinženiera Andra Bilzēna t. 29453676.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Valsts dzimšanas diena svinēta ar koncertuzvedumu “Caur sidraba birzi”

22.11.2019, 15:08

 

Esam priecīgi un lepni, ka katru gadu Riebiņu novadā viens no plašāk apmeklētākajiem pasākumiem ir Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku koncerts. Šogad, svinot Latvijas simtu pirmo gadskārtu, Riebiņu novada kultūras centra zālē pulcējās īpaši daudz novada iedzīvotāju un ciemiņu, lai piedalītos valsts dzimšanas dienas svētku koncertuzvedumā “Caur sidraba birzi”.

 

Ir silta jauka istabiņa, bērza malkas kurināta. Bērza pirts slota, bērza tāss tūtās bērni lasa meža zemenes. Ar bērza tāsi mēs iekuram pavardu. Kā vēsta senie ticējumi, ja bērzs zied augstāk par alksni, būs sausa vasara, bet, ja bērzi savas lapas sāk mest no galotnes, tad gaidāma sekla ziema. Kad rudenī bērzs no apakšas dzeltē, tad pavasarī labība jāsēj vēlu, bet kad no augšas, tad jāsēj agri.

 

Ja bērzu nebūtu manā dzimtenē, citāda būtu mana dvēsele un arī mana tauta būtu citāda: citādi runātu, citas dziesmas dziedātu, māmuļas citādi villaines rakstītu un arājs citādi kumeļu pušķotu.

 

Ik gadu 18. novembrī sanākam kopā, lai pārdomātu, ko labu katrs varam darīt savai valstij. Viss, ko mēs darām savā labā, mīlot savu zemi, mēs darām arī valsts labā. Katra Latvijas cilvēka, katra Latvijas patriota veiksme rada jaunu gaismas staru Latvijai. Ikdienā pastiprināti tiek uzsvērts, cik ļoti svarīgi ir palikt savā dzimtenē, nostiprināt šeit savas saknes, dibināt ģimenes, strādāt un darboties, vairot patriotismu. Tādēļ valsts dzimšanas dienā – 18. novembrī neatņemama sastāvdaļa ir novada Atzinības rakstu un naudas balvas EUR 75 apmērā pasniegšana novada aktīvākajiem un darbīgākajiem novada cilvēkiem.

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis LR 101. dzimšanas dienā sveica gan nominantus, kas saņēma novada Atzinības rakstus, gan katru klātesošo. Šogad Riebiņu novadā tika pasniegti 13 novada Atzinības raksti un naudas balvas, kā arī pasniegts novada augstākais apbalvojums – Goda pilsonis, ko pasniedza Roberta Mūka muzeja vadītājai un Latvijas Lepnums 2016 balvas ieguvējai nominācijā “Novadnieks” Martai Bindukai – par mūža ieguldījumu, nesavtīgi darbojoties izglītības un kultūras jomā, inovatīvu un radošu pieeju Galēnu pagasta kultūrvēsturiskās vides sakārtošanā, piesaistot projektu finansējumu.

 

Attēlā: Riebiņu novada augstāko apbalvojumu – sudraba nozīmīti Goda pilsonis Marta Bindukai LR dzimšanas dienā pasniedza novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.

 

Par novada Goda pilsoni Martu Binduku raksta viņas izvirzītāji: “Marta ir Roberta Mūka muzeja izveidotāja un labais gariņš Ar apbrīnojamu un neizsīkstošu enerģiju viņa vada muzeju un ik gadu spēj ieinteresēt un piesaistīt aptuveni 2000 apmeklētāju gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Muzejā ir viesojušies cilvēki teju no visas Latvijas un katrs no viņiem ir patīkami pārsteigts par to mājīguma sajūtu, kas tur valda. Galēniešiem un novada iedzīvotājiem patiešām ir ar ko lepoties, jo pateicoties Martas darbam un neatlaidībai, muzejs ir pārvērties līdz nepazīšanai. Tikko ir beidzies viens projekts, kā tiek īstenoti jau nākamie. Marta vada arī ekskursijas, viņas krājumos netrūkst dažādu nostāstu gan par Galēnu muižu, gan par Vydsmuižas baznīcu un cilvēkiem, kuru saknes ir meklējamas Galēnos. Marta ir mūsu lepnums, kas ar savu labestību un gaišo enerģiju spēj uzlādēt apkārtējos cilvēkus”.

 

Novada Atzinības rakstu saņēma: Kliments Ahremovs – par ieguldījumu vecticībnieku tradīciju saglabāšanā Silajāņu pagastā; Inta Baško – par iejūtību un atsaucību darbā ar klientiem, īpaši ģimenēm ar bērniem Rušonas pagastā; Anita Betlere – par radošo pienesumu dzejā un Stabulnieku jauniešu motivēšanu radoši izpausties; Ļubova Fomina – par apzinīgu, profesionālu un ilggadēju darbu SIA “Agrofirma “Turība”” un apņēmību sasniegt rezultātus; Modris Mediņš – par veiksmīgu saimniekošanu un atbalstu līdzcilvēkiem Stabulnieku pagastā; Daina Mičule – par aktīvu jauno informācijas tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā un iesaisti ESF projektu realizācijā Galēnu pamatskolā; Rolands Naglis – par radošu ieguldījumu vietējā sabiedrībā, aktīvā dzīvesveida popularizēšanu un Riebiņu novada atpazīstamības veicināšanu; Iluta Prikule – par ilggadēju un apzinīgu darbu, inovācijām pavārmākslas jomā, veicot Sīļukalna pamatskolas pavāres pienākumus; Vija un Dainis Puduļi – par ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā, piesaistot ES projektu finansējumu, un labdarību Galēnu pagastā; Elvīra Strautmane – par nesavtīgu, pašaizliedzīgu un ilggadēju ieguldījumu Riebiņu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē; Lolita Šmukste – par godprātīgu un inovatīvu darbu, veicot pedagoga karjeras konsultanta pienākumus Riebiņu novadā, apzinīgu darbu PII “Sprīdītis”; Vasilijs Terentjevs – par ilggadīgu un apzinīgu darbu, veicinot uzņēmuma SIA “Agrofirma “Turība”” attīstību; Iveta Upeniece – par ieguldījumu izglītībā un līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs Sīļukalna pagastā.

 

Attēlā: 2019. gadā novada Atzinības rakstu saņēmušo kopbilde.

 

Koncertu izdziedāt, izdejot un izdzīvot palīdzēja gan pašmāju mākslinieki, gan ciemiņi, tādēļ Riebiņu pašvaldība izsaka milzīgu paldies visiem svētku radītājiem: deju kolektīvam “Stabulnieki” un vadītājai Natālijai Balodei, deju kolektīvam “Strūga” vadītāja Līga Uzulniece, deju kolektīvam “Amizieris” vadītājai Ilzei Kudiņai. Kā arī ciemiņiem – Līvānu novada kultūras centra jauktajam korim “Rubus” un mākslinieciskajai vadītājai Daigai Koļesņičenko ar pavadošo grupu “Miggla”, kā arī Latvijas Nacionālās operas solistei Ilonai Bagelei.

 

Attēlā: Populāras, patriotiskas un iemīļotas dziesmas koncertā izdziedāja Līvānu novada kultūras centra jauktais koris “Rubus”.

 

Neatņemama koncerta sastāvdaļa bija arī iespēja katram Latvijas dzimšanas dienas svētku apmeklētājam baudīt svētku kūku un kopā saskandināt vīna glāzes par Latviju.

 

Būsim lepni par to, kas jau sasniegts, būsim godīgi, izvērtējot to, kas vēl sasniedzams. Mēs esam brīvi! Un brīvība ir un paliek mūsu lielākā vērtība!

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

R. Naglis

Foto autors: Kristaps Gilučs

Lasīt vairāk...

Info par pārmaksāto nodokļu automātisku atmaksu

22.11.2019, 11:57

 

Saeima uzdevusi Ministru kabinetam līdz 2021. gadam izstrādāt normatīvos aktus, lai iedzīvotājiem automātiski izmaksātu pārmaksātos nodokļus. Valdībai uzdots izstrādāt iespējamo tehnisko risinājumu valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmu salāgošanai, lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) iedzīvotājiem varētu nodrošināt pārmaksāto nodokļu automātisku atmaksu. Iecerēts, ka informācija no medicīnas iestādēm automātiski nonāks VID rīcībā.

 

Pašlaik VID piedāvā: nosūtīt elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) čekus par izglītības un ārstniecības pakalpojumiem var divos veidos – izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi” vai datorā izmantojot EDS sākumekrānā pieejamo sadaļu “Attaisnoto izdevumu dokumenti”; aizsūtīt VID čeku, kolīdz ir samaksāts par pakalpojumu, kam ir attaisnoto izdevumu statuss var jau kopš 2016. gada jūlija, izmantojot mobilo telefonu.

 

Maksājumu čekus var aizsūtīt VID jau pirms deklarācijas iesniegšanas. Tad, kad pienāks deklarācijas iesniegšanas laiks, atverot EDS savu deklarāciju, iepriekš sagatavotie čeki par attaisnotajiem izdevumiem jau būs pievienoti no čeku krātuves. Tātad deklarācijā jau būs visa informācija. Tas ļaus ietaupīt deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo laiku, turklāt vienkāršos procesu.

 

Mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” izveidota, lai atvieglotu gada ienākumu deklarācijas D4 pielikuma “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” aizpildīšanu.

 

Vienkāršoti sakot, ar šo aplikāciju jebkurā brīdī var aizsūtīt savus čekus EDS. Tie nonāks čeku krātuvē (EDS atrodas sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”), un jums vairs nebūs jāraizējas, ka tie varētu pazust vai izbalēt. Turklāt, fotografējot čekus mobilajā lietotnē, fotogrāfija vienmēr būs EDS piemērotā izmērā. Mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” ir pieejama uzstādīšanai bez maksas vietnēs Google PlayApp StoreMicrosoft Store.

 

Pieslēdzoties EDS, ekrānā ir sadaļa “Gada ienākumu deklarācija”. EDS sākumlapā ir norāde, speciālisti to sauc par “flīzīti”, uz kuras ir divas “pogas” – “Atvērt”, kur var apskatīties iepriekšējo gadu deklarācijas un attaisnoto izdevumu dokumentus, kur arī tiek pievienoti čeki, kvītis u. c. dokumenti. Ir vērts apskatīties arī sadaļu “Atvērt”, jo iesniegt var arī iepriekšējos gados neiesniegtās gada ienākumu deklarācijas.

 

Ja šobrīd sūta attaisnoto izdevumu dokumentus, tie atrodas visi vienkopus un līdz pat brīdim, kad nolemj iesniegt deklarāciju, tie EDS ir apskatāmi, labojami, dzēšami.

 

Ja ir lejuplādēta mobilā aplikācija, tajā ir jāautorizējas, izmantojot VID piešķirto lietotājvārdu un paroli vai lietotāja EDS profilā pieejamo QR kodu. Katrs čeks ar mobilo ierīci jānofotografē, kā arī jāieraksta par čeku prasītā informācija: dokumenta nosaukums, datums, samaksātā summa, pakalpojums, jānorāda pakalpojuma sniedzējs/reģistrācijas numurs.

 

Ja sūta ģimenes locekļa čeku, tas ir jānorāda kopā ar radinieka datiem: vārdu, uzvārdu personas kodu un radniecības pakāpi. To nosūta, nospiežot “Saglabāt”.

 

Informācijai aizpildītajos laukos jāatbilst tai, kas ir norādīta čekā. Ja čekā samaksātā summa par konsultāciju pie ārsta ir EUR 35, tādai jābūt arī rakstītajā informācijā. Jārēķinās, ka tiks pārbaudīts, vai rakstiskā informācija sakrīt ar “bildi” (čekā redzamo). Ja radīsies šaubas, VID var lūgt paskaidrojumu, un tas attālinās naudas atmaksas brīdi.

 

Deklarācija būs pieejama, sākot ar 1. martu, taču nosūtīt attaisnojuma dokumentus EDS ir ieteicams jau tagad. Tie glabāsies īpaši šim nolūkam EDS izveidotā sadaļā – “Attaisnoto izdevumu dokumenti” jeb čeku krātuvē – līdz brīdim, kamēr cilvēks iesniegs deklarāciju, kur tie automātiski ar visām summām nonāks viņa attaisnoto izdevumu sadaļā.

 

Riebiņu novada Klientu apkalpošanas centrs

Lasīt vairāk...

Ceļvedis biznesa attīstībai – mājražotājiem, pārtikas ražotājiem un vietējās pārtikas izplatītāju tīkla veidotājiem

22.11.2019, 11:14

 

13.novembrī notika praktiskais seminārs – diskusija „Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā”. Seminārā piedalījās vietējās pārtikas ražotāji un to apvienojošās organizācijas, kā arī vietējās pārtikas izplatītāji, kooperatīvo sabiedrību un citu mazo pārtikas produktu ražotāju apvienojošās organizācijas. Aktīvas diskusijas notika par projektā ”Baltic Sea Food” rastajiem risinājumiem vietējās pārtikas ražotāju atbalstam Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās.

 

Seminārā piedalījās ap 50 dalībnieku no dažādiem Latvijas reģioniem, kas ir apliecinājums projekta tematikas aktualitātei. Projekta ietvaros ir izstrādāta ilgtermiņa stratēģija un darbības plāns LPKS „Kuldīgas labumi”. Tā pamatā ir klientu aptaujas rezultāti par mazo ražotāju un mājražotāju produkcijas iegādi, uzņēmuma stirpo un vājo pušu, kā arī dažādu attīstības iespēju izvērtējums. Īpaša uzmanība pievērsta B2B modeļa attīstības iespējām. Projekta ietvaros izstrādātā stratēģija un operatīvais plāns var kalpot kā piemērs ikvienam uzņēmumam, kas plāno uzsākt savu biznesu vai attīstīt B2B modeli noieta tirgus un savas darbības sfēras paplašināšanai.  

 

Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku Ceļotājs” prezidente: “Ar projekta palīdzību turpinām izcelt mazos un unikālos vietējās pārtikas ražotājus, lai tie spētu veidot īsas produktu piegādes ķēdes. Esam izstrādājuši fantastisku un praktisku rokasgrāmatu jeb ceļvedi “Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness biznesam tīklā, kā arī ilgtermiņa stratēģiju LPKS “Kuldīgas labumi”. Esam pārliecināti, ka informācija un projekta ietvaros izstrādātie ieteikumi  nākotnē palīdzēs ikvienam esošam vai plānotam kopuzņēmumam vai kooperatīvam būt efektīvam un pēc iespējas mērķtiecīgāk  palīdzēt mājražotājiem sasniegt noieta tirgu. Ikvienam jāizvērtē visas iespējas! Jāņem vērā, ka tuvojas svētki, un tā atkal ir lieliska iespēja gatavot un piedāvāt dāvanu komplektus gan privātpersonām, gan korporatīvajiem klientiem – tā popularizējot un veicinot mājražotāju produkcijas pieprasījumu un noietu.”

 

Semināra laikā tika uzsvērts, ka mājražotāju produkcijas kooperatīviem ir jādomā par attīstību un tādu instrumentu kā Facebook konts aktīvāku izmantošanu. Arī pašiem kooperatīva biedriem vienam otru ir jāpopularizē, jāveicina atpazīstamība, jāizceļ produktu unikalitāte. Latvijā tiek ražotas kvalitatīvas, interesantas, dabīgas, svaigas un garšīgas lietas un vietējais patērētājs ir gatavs par šīm vērtībām maksāt,  bet bieži vien nav iespēja par tām uzzināt.

 

Seminārā Zemkopības ministrijas un Veterinārā un pārtikas departamenta speciālistes informēja par jaunumiem kooperatīvo sabiedrību atbilstības jautājumā un pārtikas ražošanas un izplatīšanas jaunākajām prasībām.

 

 

 

Semināra materiāli pieejami šeit:

  -  “Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness biznesam tīklā. Īss ceļvedis jaunajiem uzņēmumiem un pārtikas izplatīšanas tīkliem.” ŠEIT
   -  Prezentācija par ilgtermiņa stratēģiju un darbības plānu LPKS “Kuldīgas labumi” pieejama šeit: ŠEIT
   -  Prezentācija par jaunumiem kooperatīvo sabiedrību atbilstības jautājumā un par pārtikas ražošanas un izplatīšanas jaunākajām prasībām ŠEIT
    un ŠEIT

 

 

 

Projekta “Baltic Sea Food” mērķis ir B2B (bizness-biznesam) izplatīšanas modeļa ieviešanas veicināšana, lai pēc iespējas vairāk atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās. Projekta ietvaros pārtikas kooperatīviem un individuāliem pārtikas ražotājiem pilotreģionā būs iespēja piedalīties apmācībās par savas produkcijas atpazīstamības veicināšanu un tirgošanu, uzzināt par B2B (bizness- biznesam) tirdzniecības veicināšanas iespējām un savas produkcijas izplatīšanu – viesnīcām, restorāniem, tūrisma saimniecībām un veikaliem. Viens no projekta uzdevumiem ir panākt, lai viesiem un vietējiem iedzīvotājiem būtu plašākas iespējas un pieeja baudīt vietējo pārtiku. 

 

 

Detalizētāka informācija par projektu: http://www.losp.lv/node/5038  

Lasīt vairāk...

NVA piedāvā darba meklētājiem jaunu e-mācību moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”

21.11.2019, 15:00

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) izstrādāja jaunu elektroniskās apmācības moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, kas darba meklētājiem, autorizējoties ar portāla Latvija.lv starpniecību, tagad ir pieejams NVA e-pakalpojumu vietnē: http://e-apmaciba.nva.gov.lv.

 

Lai veiksmīgi atrastu piemērotu darbu, ļoti svarīgi ir neapjukt un, darbu meklējot, rīkoties maksimāli efektīvi, zināt, kas, kā un kādā secībā jādara. Mūsu jaunais e-mācību modulis darba meklētājiem tiešsaistē ļaus apgūt darba meklēšanas metodes, iemācīs, kā efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, kā noteikt prioritātes, kā izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, lai darbs būtu atrasts. Tagad iemācīties efektīvi meklēt darbu var jebkurš interesents attālināti, ja vien pieejams internets,” skaidro NVA direktore Evita Simsone.

 

Elektroniskās apmācības modulis “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” sastāv no trim sadaļām: “Darba meklēšana”, “Laika plānošana” un “Stresa vadība”. Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zināšanu, prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika plānošanai darba meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties bezdarba situācijā un jauna darba meklēšanas laikā. Mācību saturā iekļauti teorētiskie skaidrojumi, audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbaudes iespējas. Mācību vielas apguves ilgums ir 5 akadēmiskās stundas. Lai nokārtotu pārbaudes testu, pareizi jāatbild vismaz uz 30% jautājumu.

 

E-apmācības modulis “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” ir izstrādāts NVA īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros, lai veicinātu bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū.

 

Darba meklējumos ir vērts izmantot arī iepriekš izstrādātos NVA e-pakalpojumus, tostarp elektronisko mācību moduli „Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”, kā arī darba meklētāja rokasgrāmatu ”Ceļā uz darbu: soli pa solim”, kurā tiek sniegti noderīgi padomi, kā, piemēram, pareizi sagatavoties darba pārrunām, kā ģērbties, dodoties uz darba interviju, kā prezentēt sevi sarunā ar darba devēju, kā neapjukt un turpināt darba meklējumus, ja ir saņemts darba devēja atteikums. Daudziem lietotājiem visdažādākajās dzīves situācijās noderēs arī mūsu e-mācību moduļa „Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” piedāvātās zinības,” atgādina NVA direktore Evita Simsone.

Lasīt vairāk...

54-72 no 1758 jaunumiem

1 2 3 4 5

...

98