Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Jaunumi

Riebiņu novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs

21.12.2018, 15:19

 

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”. Projekta ietvaros novembrī un decembrī tika organizētas ekonomiska uztura pagatavošanas nodarbības. Nodarbību laikā iedzīvotāji tika informēti par veselīga uztura pielietošanu ikdienā, kā arī kopā ar nodarbību vadītāju tika praktiski gatavoti veselīgi ēdieni. Nodarbības notika Silajāņu KN, Galēnu KN, Sīļukalna KN, Stabulnieku KN, Riebiņu KC un Kastīres bibliotēkā.

 

Kopš septembra, aktīvi tiek īstenotas fiziskās projekta aktivitātes – vingrošanas un nūjošanas nodarbības, kas notika Riebiņos, Rušonas pagastā un Stabulnieku pagastā. Deja kā pozitīvu emociju lādiņš - zumbas dejas nodarbības aktīvi notiek gan Riebiņos, gan Aglonas stacijā. Kā arī jogas nodarbības notiek Galēnos un Sīļukalnā. Ikviens novada iedzīvotājs veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus rīkotajos pasākumos var piedalīties bezmaksas.

 

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājas lapā www.riebini.lv , gan sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pasākumus bez maksas.

 


Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Eiropas valstu starpskolu konkurss „Consumer Classroom Inter-School competition”

20.12.2018, 15:46

 

Riebiņu vidusskolas komanda kopā ar Anykščiai distr. Troškūnai Kazys Inčiūra ģimnāziju no Lietuvas piedalījās Eiropas valstu starpskolu konkursā „Consumer Classroom Inter-School competition”.  Šī gada Consumer Classroom starpskolu konkursa uzdevums bija izveidot video ceļvedi par to, kā organizēt skolas ekskursiju uz ārzemēm, ekonomiski izmantojot pieejamo budžetu. Sadarbojaties ar partnerskolu no Lietuvas tika izstrādāts ceļvedis par ekskursijas plānošanu uz Pērnavu (Igaunija). Izstrādātais projekts tika atzinīgi novērtēts un ierindojās 4. vietā no 17 iesniegtajiem projektiem, tādējādi Riebiņu vidusskola kā balvu saņems skolas aprīkojumu līdz pat 1000 EUR vērtībā.

 

Projektu pieteikumi apskatāmi   https://www.consumerclassroom.eu/en/inter-school-competition-2018#competitionpitch2018

 

Īpašs paldies 10. un 11. klases skolniecēm Laurai Stabulniecei, Jūlijai Vaivodei, Viktorijai Grikovai, Laurai Zalānei, Kristīne Laizānei, Viktorijai Pauniņai un 12. klases skolniekam Alvim Pastaram.

 

Kristīna Tjarvja,

ES starpskolu konkursa komandas skolotāja

Lasīt vairāk...

Par izmaiņām minimālās braukšanas maksā atsevišķos reģionālās vietējās nozīmes maršrutu autobusu posmos Rīgas un Pierīgas teritorijā, republikas nozīmes pilsētās un reģionālās attīstības centros

20.12.2018, 13:56

 

Latgales plānošanas reģions informē, ka saskaņā ar šī gada 1. jūnijā Sabiedriskā transporta padomes pieņemto lēmumu no 2019. gada 1. janvāra tiek mainīta minimālā braukšanas maksa atsevišķos reģionālajos vietējās nozīmes autobusos Pierīgas un Rīgas teritorijā, kā arī republikas nozīmes pilsētās un reģionālās attīstības centros. Pierīgas un Rīgas pasažieriem minimālā braukšanas maksa ir noteikta viens eiro. Savukārt republikas nozīmes pilsētās tā būs 70 centi un reģionālās attīstības centros – 60 centi. Braukšanas maksa pārējos vietējās nozīmes maršrutu posmos un reģionālajos starppilsētu maršrutos nemainīsies un paliks līdzšinējā.

 

Paredzamais minimālais braukšanas maksas pieaugums ir samērā neliels – 10 līdz 20 centi. Atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumam minimālā maksa braucieniem reģionālās vietējās nozīmes autobusos uz/no pieturvietām Rīgā būs viens eiro līdzšinējo 80 centu vietā. Minimālā braukšanas maksa uz/no pieturvietām republikas nozīmes pilsētās Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī noteikta 70 centi līdzšinējo 60 centu vietā. Attīstības centru (Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Cēsis, Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Līvāni, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda, Smiltene, Talsi, Tukums, Valka) pieturvietās minimālā braukšanas maksa būs 60 centi līdzšinējo 50 un 55 centu vietā.

 

Piemēram, šobrīd brauciens uz vai no republikas nozīmes pilsētas maksā 70 centus vai vairāk, arī pēc jaunā gada braukšanas maksa saglabāsies nemainīga. Savukārt pasažieri, kuri maksā par braucienu 60 centus, piemēram, braucot no Rēzeknes uz Ludzu, no 2019. gada 1. janvāra maksās 70 centus. Tāpat arī attīstības centru teritorijās – ja šobrīd brauciens reģionālajā autobusā uz vai no attīstības centra maksā 60 centus un vairāk, tad arī turpmāk maksa saglabāsies līdzšinējā, bet pasažieri, kuri par braucienu šobrīd maksā 50 vai 55 centus, piemēram, mērojot ceļu no Līvāniem uz Rožupi, nākamgad maksās 60 centus.

 

Izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem nemitīgi pieaug, braucēju skaits autobusos katru gadu samazinās (izņemot prognozes par 2018. gadu), savukārt maksa par braucienu reģionālās nozīmes autobusos ir saglabāta nemainīga vairākus gadus – tas ir viens no iemesliem, kāpēc valsts budžeta līdzekļi, kas atvēlēti sabiedriskajam transportam, nav pietiekami. Lai saglabātu sabiedriskā transporta biļešu maksu, maršrutu un reisu skaitu līdzšinējā apmērā, un vienlaikus būtu iespējams kompensēt pārvadātājiem zaudējumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, minimālās maksas palielināšana attiecīgajos reģionālās nozīmes maršrutos ir visoptimālākais risinājums šī brīža situācijā.

 

Nosakot braukšanas maksu, tiek ņemti vērā ne tikai izdevumi un iedzīvotāju pirktspēja, bet arī tas, ka sabiedriskais transports pilda sociālo funkciju un nodrošina iedzīvotāju mobilitāti. Tādēļ braukšanas maksa, tostarp minimālā braukšanas maksa, ir zemāka nekā faktiskās izmaksas, un starpību starp izmaksām un ieņēmumiem no pasažieru biļetēm dotē valsts. Kopumā pārvadātāju ieņēmumi veido vien 50 % no kopējām sabiedriskā transporta pakalpojumu izmaksām.

Lasīt vairāk...

Informācija par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās

20.12.2018, 08:50

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu pārvades gāzesvadiem ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt pārvades gāzesvada efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Savukārt drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību.

 

 1. Ekspluatācijas aizsargjoslas.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 22.pantu ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju ekspluatāciju. Pārvades gāzesvadiem un to objektiem ir noteiktas šādas ekspluatācijas aizsargjoslas:

 1. 1 gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem ekspluatācijas aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass - 15 metru attālumā no gāzesvada ass;
 1. 2 ap gāzes regulēšanas stacijām ekspluatācijas aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām - 6 metru attālumā;
 1. 3 ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumiem – 4 metru attālumā zemējuma kontūras. 
  1. Drošības aizsargjoslas.

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 322.pantu drošības aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo ietaišu un būvju avārijas gadījumā. Pārvades gāzesvadiem un to objektiem ir noteiktas šādas drošības aizsargjoslas:

2.1.    ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām – drošības aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass vai nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām, gāzesvadam ar diametru:

 1. līdz 300 mm – 75 metru attālumā;
 2. no 300 mm līdz 600 mm – 125 metru attālumā;
 3. no 600 mm līdz 800 mm – 150 metru attālumā;

2.2.  ap gāzesvadiem  ar spiedienu virs 1,6 megpaskāliem un gāzes regulēšanas un mērīšanas stacijām, ja šie gāzesvadi un šīs stacijas izbūvētas vai rekonstruētas pēc 2002.gada 1.septembra, tiek noteikta ar būvprojekta aprēķinu, bet ne mazāk kā:

         1) 25 metri no gāzesvada ass – ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem;

         2) 100 metri – ap gāzes regulēšanas un mērīšanas stacijām.

 1. Aprobežojumi ekspluatācijas aizsargjoslās.

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 56.pantu ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm papildus šā likuma 35. un 58.2 pantā minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:

3.1.   aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;

3.2.   aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;

3.3.   aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu un derīgo izrakteņu ieguvi;

3.4.   aizliegts aizkraut un norobežot ar žogiem pievedceļus un pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm;

3.5.   aizliegts staigāt pa virsūdens gāzesvadu pārejām;

3.6.   aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;

3.7.   aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens gāzesvadiem braukt ar izmestu enkuru vai tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem;

3.8.   aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;

3.9.   aizliegts būvēt jebkuras ēkas;

3.10. aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu,
kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas;

3.11. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;

3.12. aizliegts ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes, kā arī veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus;

3.13. aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt gāzapgādes uzņēmuma darbiniekus, kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus;

3.14. ja nav noslēgta rakstveida vienošanas ar gāzesvadu, gāzapgades iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku, aizliegts:

3.14.1. veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,

3.14.2. veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,

3.14.3. veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),

3.14.4. būvēt, atjaunot vai pārbūvēt inženierbūves;

3.14.5. ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus,

3.14.6. veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.

 1. Aprobežojumi drošības aizsargjoslās.

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 58.2 pantu drošības aizsargjoslās ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām tiek noteikti šādi aprobežojumi:

 1. aizliegts būvēt jaunas ēkas vai pārbūvēt nedzīvojamās ēkas par dzīvojamām ēkām, kā arī – ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku – pārbūvēt esošās ēkas;
 2. aizliegts būvēt vai atvērt jaunas sporta, izglītības un atpūtas būves vai iestādes vai esošās ēkas pārbūvēt par sporta, izglītības un atpūtas būvēm vai iestādēm;
 3. aizliegts ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;
 4. aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
 5. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
 6. aizliegts veikt citus darbus (vai darbības), kas traucē nodrošināt vides un cilvēku drošību gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju, gāzes regulēšanas punktu, dabasgāzes kompresoru staciju, gāzes krātuvju, šķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvju un uzpildes staciju, sašķidrinātā ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu vai automobiļu gāzes uzpildes staciju ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā;
 7. gāzesvada īpašnieks kopā ar autoceļa pārvaldītāju nodrošina transportlīdzekļu apstāšanās aizliegumu drošības aizsargjoslās gar gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem.

 

5. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās.

 

Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35.pantā, bet speciālie Aizsargjoslu likuma 56. un 58.2 pantā.

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35.panta otro daļu, ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma. Aizsargjoslu likuma 35.panta septītā daļa nosaka, ka juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka likumīgās prasības.

 

Savukārt 35.panta sestā daļa paredz, ka gan juridiskās, gan fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju, tas ir, ar akciju sabiedrību "Conexus Baltic Grid" (izveidota AS „Latvijas Gāze” reorganizācijas rezultātā un ir pārņēmusi no akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas sistēmas operatora tiesības un pienākumus).

 

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 35.panta sestās daļas noteikumus, akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” norāda, ka jebkurai fiziskai un juridiskai personai, veicot darbus aizsargjoslā, ir šādi pienākumi:

5.1. iesniegt un saskaņot ar akciju sabiedrību „Conexus Baltic Grid” pārvades gāzesvada aizsargjoslā pildāmo darbu plānu (projektu) un 5 darba dienas pirms darbu uzsākšanas izsaukt akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pārstāvi (tālr. 67819033, 67819003, e-pasts: info@conexus.lv), un iepazīstināt ar objektu un veicamo darbu specifiku;

5.2. personālam, kas piedalās darbu veikšanā pārvades gāzesvada aizsargjoslā, ir jābūt darbu veikšanas instrukcijai, kā arī ar akciju sabiedrību „Conexus Baltic Grid” rakstiski saskaņotai darbu veikšanas atļaujai (vienošanās par noteikumiem zemes darbu izpildei gāzesvada aizsargjoslas zonā).

 

6. Aizsargjoslu likuma 61.panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina objekta īpašniekam vai valdītājam piekļuvi objektam un tā aizsargjoslai, lai varētu nodrošināt aizsargjoslas uzturēšanu un veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai un rekonstrukcijai nepieciešamos darbus.

 

7. Aizsargjoslu likuma prasību neievērošana var radīt pārvades gāzesvada avārijas stāvokli,
kura sekas var būt materiālo vērtību un cilvēku bojāeja, kā arī ilgstošs gāzes piegādes pārtraukums patērētājiem, tādējādi fiziskās un juridiskās personas, kas pārkāpj iepriekš minētās prasības, var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

8. Jautājumus, kas saistīti ar darbu izpildi pārvades gāzesvada un to objektu aizsargjoslās, risināt akciju sabiedrībā „Conexus Baltic Grid”, Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021.

 

Saziņas līdzekļi:

tālr.67819032, info@conexus.lv

tālr.67819017 - diennakts dispečeri.


 

INFORMĀCIJA iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā

un veicamajiem aizsardzības pasākumiem

 

Cienījamie iedzīvotāji!

 

Īstenojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības, akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" (izveidota akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” reorganizācijas rezultātā un ir pārņēmusi no akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas sistēmas operatora tiesības un pienākumus) (turpmāk – AS „Conexus Baltic Grid”) sniedz informāciju par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem.

 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

 

AS „Conexus Baltic Grid” nodrošina dabasgāzes transportēšanu pa pārvades gāzesvadiem ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī pārvades gāzesvadu un to objektu tehnisko ekspluatāciju un attīstību.

 

DABASGĀZES BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS

 

Dabasgāze (pamatā - metāns 97%) ir bezkrāsainais dabīgs ķīmisks produkts, kas ir divas reizes vieglāks par gaisu. Klasificēts kā īpaši viegli uzliesmojošs (F+ R12) un sprādzienbīstams tikai slēgtās telpās noteiktā koncentrācijā ar gaisu (5-15 % no telpas tilpuma). Dabasgāze ir bez smaržas, bez garšas, bez krāsas. Dabasgāzes noplūdes savlaicīgai konstatēšanai pielieto speciālu, raksturīgi smakojošu vielu odorantu - etilmerkaptānu, kā rezultātā gāze iegūst specifisku smaržu. Gāzei odorants tiek pievienots gāzes regulēšanas stacijās, tas nozīmē, ka gāze tiek odorizēta tieši pirms gāzes padeves patērētājiem. Pārvades gāzesvadu sistēmās ar spiedienu vairāk par 1,6 MPa (16 Bar) dabasgāze ir neodorizēta.

Ietekme uz veselību Dabasgāze organismā var nokļūt caur elpošanas ceļiem. Netiek uzskatīts, ka paredzētajos lietošanas apstākļos produkts rada risku cilvēka veselībai.

Ietekme uz vidi          Dabasgāzes galvenā sastāvdaļa ir metāns. Metāns ir viena no siltumnīcas efektu izraisošām gāzēm. Sakarā ar to, produkts klasificēts kā bīstams videi.

Ieelpošana                  Gāzei augstā koncentrācijā ir smacējoša iedarbība. Gāzes un gaisa
maisījuma ar skābekļa saturu <18% ieelpošana var izraisīt centrālās nervu sistēmas traucējumus, galvassāpes, vājumu, līdzsvara traucējumus un vemšanu. Pie minimāla skābekļa daudzuma gaisā, iespējama bezsamaņa un letāli iznākumi.

Saskare ar ādu          Kontakts ar koncentrētu gāzes strūklu var izraisīt ādas kairinājumu un
atsevišķos gadījumos ādas apsaldējumu.

Saskare ar acīm         Kontakts ar koncentrētu gāzes strūklu var izraisīt gļotādas kairinājumu un atsevišķos gadījumos arī gļotādas apsaldējumu.

 

Pirmās palīdzības pasākumi

Nokļūstot acīs            Lēni izplatoties normālā atmosfēras spiedienā un temperatūrā, gāzei nav kaitīga iedarbība. Ja acīs nokļūst koncentrēta gāzes strūkla, nekavējoties skalot acis ar tīru ūdeni vairākas minūtes. Nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību.

Nokļūstot uz ādas      Lēni izplatoties normālā atmosfēras spiedienā un temperatūrā, gāzei nav kaitīga iedarbība. Ja uz ādas nokļūst koncentrēta gāzes strūkla, tā var izraisīt apsaldējumus, nekavējoties skalot ādu ar lielu daudzumu tīra ūdens vairākas minūtes. Apsaldējuma gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot                     Nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja elpošana apstājusies, veikt mākslīgo
elpināšanu. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

 

IESPĒJAMĀS AVĀRIJAS PĀRVADES GĀZESVADĀ UN TĀ OBJEKTOS

 

Pārvades gāzesvados un to objektos ir iespējamas šādas avārijas:

 • Gāzes noplūde - var rasties nehermētisku savienojumu rezultātā un to var konstatēt dzirdot izplūstošai gāzei raksturīgo šņācošo skaņu un/vai sajūtot gāzei raksturīgo specifisko smaržu. Var izveidoties sprādzienbīstama gāzes koncentrācijas zona. Šādā gadījumā pat jebkurš neliels enerģijas avots (piemēram, dzirkstele) šajā zonā var izraisīt sprādzienu.
 • Gāzesvada plīsums bez aizdegšanās - var rasties neparedzētas mehāniskas iedarbības rezultātā vai nepareizi ekspluatējot gāzesvadu vai to objektus. Šādu avāriju pavada izplūstošai gāzei raksturīga šņācoša skaņa un var rasties arī neatgriezeniski bojājumi gāzesvadam, to objektiem un apkārtējai videi. Tāpat izveidojas sprādzienbīstama koncentrācijas zona, kur jebkurš neliels enerģijas avots (piemēram, dzirkstele) šajā zonā var izraisīt sprādzienu.
 • Gāzesvada plīsums ar aizdegšanos. Ļoti reti, bet iespējams arī gāzesvada plīsums ar tūlītēju sekojošu sprādzienu un aizdegšanos, kā rezultātā dabasgāze izplūdīs no visa vada šķērsgriezuma ar pilnu darba spiedienu un apkārtējai videi, ēkām, iekārtām tiks radīti neatgriezeniski zaudējumi. Konstatējot šādu avāriju, AS „Conexus Baltic Grid” nekavējoties atslēgs bojāto gāzesvada posmu, no cauruļvada izplūdīs vai sadegs tajā atlikušais dabasgāzes daudzums un nekavējoties uzsāks avārijas likvidēšanas darbus.

 

IEDZĪVOTĀJU RĪCĪBA AVĀRIJAS GADĪJUMĀ

 

Dzirdot sprādzienu un dabasgāzes noplūdei ar lielu spiedienu raksturīgo šņācošo skaņu un/vai sajūtot dabasgāzes specifisko smaržu, kas liecina par augstu dabasgāzes koncentrāciju, nepieciešams nekavējoties veikt šādus pasākumus:

 • Pārtraukt jebkuru saimniecisko un citu darbību, kā rezultātā var rasties dzirkstele, nelietot atklātu uguni, atvienot no tīkla visas elektroierīces, izslēgt automobiļu un mehānismu darbojošos dzinējus;
 • Meklēt patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, nekavējoties doties prom no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš pūstu no sāniem);

 

Uzmanību! Gāzesvada sprādziena gadījumā ar sekojošu gāzes degšanu, apmēram, 600 m zonā būs liels siltuma starojums, tāpēc nekavējoties dodieties prom no šīs zonas vai netuvojieties tai.

 • Ziņot par dabasgāzes noplūdi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112, nosaucot atrašanās vietu (adresi), dabasgāzes noplūdes iespējamo vietu, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Ja iespējams, pārliecinieties, ka apkārtējiem ir zināms par avāriju un vai ir skaidrs kā rīkoties.
 • Uzturoties telpās (vēlams apakšējos stāvos), veikt aizsardzības pasākumus, lai nepieļautu dabasgāzes ieplūšanu telpā:

-     aiztaisīt durvis, logus, ventilācijas lūkas, dūmvadus;

-     noblīvēt spraugas logos, durvīs, ventilācijas lūkās ar ūdenī samērcētu audumu vai citu materiālu.

 • Nelietot elektroslēdžus un aizsardzībai no dabasgāzes kaitīgās iedarbības lietot marles - vates apsējus, vairākkārt salocītus dvieļus, audumus vai citus gaisa caurlaidīgus materiālus, samērcējot tos ūdenī (ja ir apgrūtināta elpošana un nav pieejami minētie elpošanas ceļu aizsardzības materiāli - centieties aizturēt elpu un veikt īsas seklas ieelpas).
 • Ieklausīties ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas un AS „Conexus Baltic Grid” personāla sniegtajos paziņojumos pa skaļruņiem un izpildīt tos (lai brīdinātu iedzīvotājus par avāriju vai tās draudiem, tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas).
 • Sagatavoties iespējamai īslaicīgai pārvietošanai drošā attālumā no bīstamās zonas vai, īpašos gadījumos - evakuācijai, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus, zāles, pirmās nepieciešamības preces, naudu u.c.
 • Nepieciešamības gadījumā evakuāciju, pagaidu izmitināšanu, aprūpi un īpašumu apsardzi veiks atbildīgās institūcijas (attiecīgā pašvaldība, Valsts un pašvaldības policija, Nacionālie bruņotie spēki, Labklājības ministrijas iestādes) saskaņā ar teritoriālajiem civilās aizsardzības plāniem.
 • Veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā (galvassāpes, vājums, līdzsvara traucējumi un vemšana) vērsties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruņiem 112, 113 vai 03.
 • Atstāt telpas tikai pēc atbildīgo valsts institūciju paziņojuma saņemšanas.

 

AS „Conexus Baltic Grid”

Lasīt vairāk...

“Man nevajag nemirstības eliksīra, Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā”

18.12.2018, 14:45

 

“Man nevajag nemirstības eliksīra, Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā”    

                                                                                              (R.Mūks.)

 

Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar Roberta Mūka muzeju īstenojusi Latvijas Valsts mežu atbalstīto Latgales kultūras programmas 2018 projektu ”Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2.-12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkursa organizēšana”.

  2018. gada 14.decembrī  Galēnu pamatskolas sporta zālē pulcējās  skolēni no dažādām Latvijas vietām konkursa noslēguma pasākumā.

Pavisam konkursam tika iesniegti 367 jaunrades darbi no 72 skolām. Rakstītājus konsultējuši 123 skolotāji. Darbi tika vērtēti četrās vecuma grupās.

2. – 4. klašu grupā tika iesniegti 54 darbi - daudzveidīgi, emocionāli, uzrakstīti dzīvā, emocionālā valodā, ar skaidri jūtamu rakstītāja pozitīvo attieksmi.  Uzvarētāji 2.- 4. klašu grupā:  

1. vieta

 • Enija Seimanova – Rīgas Imantas vidusskola
 • Linda Kalniņa – Rencēnu pamatskola
 • Laura Surgunte – Jersikas pamatskola

 

2. vieta

 • Nauris Puduls – Riebiņu vidusskola
 • Dana Mihailova un Ieva Stikāne  – Jersikas pamatskola

 

3. vieta

 • Sofija Magdalēna Šēra – Aglonas Katoļu ģimnāzija
 • Emīls Barkovits – Galēnu pamatskola
 • Marta Grigule – Lubānas vidusskola,
 •  Marta Bruzgule – Viļānu vidusskola
 • Astrīda Trūpa Dravnieku pamatskola

 

Atzinību šai grupā ieguva 21 skolēns.

 

5. – 7. klašu grupā tika iesūtīti 99 darbi. Arī šīs grupas rakstītāji bija centušies, daudzveidīgi sižeti, dažādi žanri - pasakas, dzejoļi, esejas, intervijas, apraksti. Labākie jaunrades darbu autori šai grupā  ir:

 

1. vieta

 • Undīne Dzene – Madlienas vidusskola,
 • Elizabete Ģērmane – Mālpils novada vidusskola

2. vieta

 • Rainers Daibe – Jersikas pamatskola
 • Evija Vagale -  Krāslavas Valsts ģimnāzija
 • Mārtiņš Rainskis  un Elisa Sofija Balode– Rencēnu pamatskola
 • Lelū Stalte – Rīgas Igauņu pamatskola
 • Kaspars Ciematnieks – Sīļukalna pamatskola

3. vieta

 • Loreta Egle – Aglonas Katoļu ģimnāzija
 • Kristija Eta Rutka – Dagdas vidusskola
 • Jekaterina Stepanova – Daugavpils 17. vidusskola
 • Marta Beča un Armands Bruzguls – Sīļukalna pamatskola
 • Annija Tumāne un Daniels Kristians Jansons – Galēnu pamatskola
 • Daniels Gucans – privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”
 • Kaspars Šics – Jaunsilavas pamatskola
 • Kristīne Polukejeva un Amanda Selicka – Kārsavas vidusskola
 • Annija Akmentiņa – Preiļu 1. pamatskola
 • Viktorija Nagle – Riebiņu vidusskola
 • Amanda Reča – Rušonas pamatskola
 • Marks Tučs – Maltas vidusskola
 • Anna Mālniece  un Ernests Kokars Varakļānu vidusskola

37 skolēni ieguva Atzinības.

 

8 – 9. klašu  grupā konkursā tika iesniegts 101 darbs. Skolēni risinājuši nemirstības tēmu un meklējuši to gan Latvijas sierā, gan latvji zīmēs, latviešu valodā, gan gadskārtu svētkos, gan mūsu valsts simbolos, gan paaudžu pārmantojamībā.

 

 1. vieta
 2. Grēta Marija Grebže-  privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”

 

2. vieta

 • Kerija Keita Kampāne – Aglonas Katoļu ģimnāzija
 • Alise Zālīte – Galēnu pamatskola
 • Elza Oļševska–Vecpiebalgas vidusskola

 

 1. vieta

 

 • Miķelis Kristiāns Auškāps – Berģu MM pamatskola
 • Anita Sadovska – Aglonas vidusskola
 • Rainers Krūmiņš – Limbažu vidusskola
 • Ilze Pīpkalēja un Ilze Karlsone – Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
 • Samanta Ozola – Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle
 • Rūdolfs Rudzītis – Vecpiebalgas vidusskola
 • Samanta Cvetkova Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

 

34 skolēni ieguva Atzinības.

 

10.-12. klašu grupā tika iesniegti 113 darbi, no kuriem strāvo patiesa un neviltota dzimtās zemes mīlestība, lepnums par savu valsti, vēlme strādāt un dzīvot savā tēvzemē, vairot tās labklājību, padarīt to skaidrāku, tīrāku, draudzīgāku.

1. vieta

 

 • Laura Čuprinska – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

2. vieta

 • Egija Smeile  PIKC NMV Jāņa Rozentāla Mākslas skola
 • Annija Kliemane – Skrundas vidussskola
 • Austra Pumpure – Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
 • Marta Puzāka– Viļānu vidusskola
 1. vieta
 • Ilmārs Mežaraups – Bebrenes profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
 • Elīza Marta Stagaine – Cēsu Valsts ģimnāzija
 • Krista Gabriela Roba – Druvas vidusskola
 • Keita Alise Gorelova – Ķekavas vidusskola
 • Megija Gunda Broka– Viļānu vidusskola
 • Monta Apeināne un Erīda Cepurīte – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
 • Marija Burceva - Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

33 skolēni ieguva Atzinības.

 

Konkursa dalībniekus iepriecināja arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas SAN informācijas speciālistes  Ingas Kaļvas Miņinas teiktie atzinības vārdi un pasniegtās balvas. Konkurss šogad notika 13. reizi, un, kā katru gadu,  arī šoreiz jaunrades darbus lasīja un izvērtēja  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas žūrija. Viņu atzinību izpelnījās un simpātiju balvas un  diplomus saņēma šādi skolēni:

 1. Jersikas pamatskolas 4. klases skolniece Ieva Stikāne un 7. klases skolnieks Rainers Daibe
 2. Vecpiebalgas vidusskolas 8. klases skolnieks Rūdolfs Rudzītis
 3. Daugavpils 11. pamatskolas 6. klases skolnieks Jegors Staršovs
 4. Rudzātu vidusskolas 11. klases skolnieks Dāvids Rubens
 5. Viļānu vidusskolas 9. klases skolniece Marita Vulāne un 4. klases skolniece Marta Bruzgule
 6. Jaunpiebalgas vidusskolas 9. klases skolniece Emīlija Līberga
 7. Riebiņu vidusskolas 12. klases skolniece Darja Komlačeva
 8. Galēnu pamatskolas 5. klases skolnieks Daniels Kristians Jansons
 9. Dravnieku pamatskolas 4. klases skolniece Astrīda Trūpa

 

No sirds pateicamies konkursa atbalstītājiem: Riebiņu novada domei, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas vadītājai Dacei Pugačai, Galēnu skolas kolektīvam, A/S “Latgales Piens” un personīgi Paulim Onckulim, Viļānu novada domei, Saeimas deputātei Ilgais Šuplinskai, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai.  Paldies par atsaucību un sapratni, labdarību un labvēlību!

Paldies sakām arī visiem konkursa dalībniekiem par gaišajiem, siltajiem, mīlestības cauraustajiem darbiem, kuri atklāja mums skolēnu dziļo un patieso mīlestību pret dzimto zemi – Latviju -  un ir lieliska dāvana Latvijai simtgades gadā. Paldies pedagogiem par iedrošināšanu, konsultēšanu, atsaucību un ieguldīto darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā!

           

Galēnu kultūrvēstures biedrības projekta vadītājas vārdā Marta Binduka

Lasīt vairāk...

„Dzīvības koks” aicina pieteikties programmām „Spēka Avots” arī 2019. gadā

18.12.2018, 09:35

 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” izsludina pieteikšanos 2019.gadam psihosociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības. Psihosociālās rehabilitācijas mērķis ir veicināt katra cilvēka spējas pārvarēt slimības radītās emocionālās sekas, kā arī rast spēkus kvalitatīvai dzīvei pēc visa, kas pārdzīvots. Kopš 2018.gada psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem ir valsts apmaksāta programma.

 

2019.gadā plānotas 35 programmas. Informācija par tām pieejama www.dzivibaskoks.lv, pieteikšanās notiek elektroniski https://anketa.dzivibaskoks.lv/.

 

2019.gadā psihosociālā rehabilitācijas programmas specializētas pēc diagnožu grupām, ar mērķi pēc iespējas precīzāk un pilnvērtīgāk palīdzēt pārvarēt slimības sekas, nodrošinot atbilstošu speciālistu piesaisti, kā arī savstarpējo atbalstu no cilvēkiem ar līdzīgu pieredzi.  Tāpēc aicinām visus, kas piesakās programmām, sekot līdzi to specializācijai.

 

Kā norāda „Dzīvības koks” valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe, psihosociālās rehabilitācijas galvenais mērķis ir palīdzēt nostiprināt apziņu, ka dzīve PĒC vēža turpinās! „Šī programma palīdz restartēties atpakaļ dzīvē, jo tā veidota, lai  dalībnieki iegūtu zināšanas un informāciju  par diagnozi un veselīgu dzīvesveidu, gūtu psiholoģisko atbalstu grupu terapijas nodarbībā un individuāli, kā arī iesaistītos fiziskajās aktivitātēs.  Tāpēc aicinu pieteikties kādai no programmām, lai to izdarītu jums tikai ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kas atrodama biedrības mājas lapā www.dzivibaskoks.lv, https://anketa.dzivibaskoks.lv/”, uzsver G.Berķe.

 

Biedrība psihosociālās rehabilitācijas programmu ievieš no 2009.gada, kad tā tika īstenota par ziedojumos piesaistītiem līdzekļiem. Kopš 2018.gada psihosociālā rehabilitācija cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības ir valsts apmaksāts pakalpojums. To var saņemt ikviens pēc akūtā ārstēšanas posma. „Spēka Avots” ir sešu dienu programma, kur visas izmaksas tiek segtas no valsts līdzekļiem. 2018.gada tika īstenotas 24 programmas.

2019. gada programmu plāns.

 

Kontaktinformācijai: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv, tel. 67625339

Lasīt vairāk...

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošana turpināsies arī nākošgad

17.12.2018, 11:30

 

 

Riebiņu novada dome turpina realizēt Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai.

 

Projektu mērķis -  nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

 

Ņemot vērā to, ka autoceļu pārbūvei ir iestājušies nelabvēlīgi laika apstākļi, tas ir, laika prognoze paredz gaisa temperatūras pazemināšanos zem 0 grādu atzīmes, bet pie sasalušas zemes klātnes darbus nav iespējams veikt atbilstoši autoceļu specifikācijām visu zemāk minēto autoceļu pārbūve turpināsies 2019. gadā: projekta Nr.17-03-A00702-000065 “Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.625 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 220545.50 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 196391.49 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 24154.01 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “E Būvvadība”.

 

 

Projekta Nr.17-03-A00702-000063 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas-Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu Nr. 20 Kliškovas-Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 1.80 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 190233.79 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 168852.65 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 21381.14 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “E Būvvadība”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000005 “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0.00-2.00 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr.3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0.00-2.00, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.00 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 287080.46 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 258372.41 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 28708.05 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “RIVIERA L”.

 

 

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.4 Stabulnieki-Pastari km 0.00-3.43 pārbūve”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr.4 Stabulnieki-Pastari km 0.00-3.43, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 362052.75 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 311634.83 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 50417.92 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Alņi AS”.

 

Projektam Nr. 18-03-A00702-000004 “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr.18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 0.550-2.820 pārbūve”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 0.550-2.820, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.27 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 284471.62 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 253076.63 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 31394.99 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Alņi AS”.

 

 

Projektam  Nr.18-03-A00702-000069 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve” ”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 Riebiņu novada Rušonas pagasta pārbūvi 0.68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 182803.98 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 110490,65 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 72313.33 EUR. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts arī melnais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minēto pašvaldības autoceļa pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Ošukalns”.

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

Informāciju sagatavoja Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Riebiņu novada Galēnu pagastā turpināsies arī nākošgad

10.12.2018, 10:59

 

Riebiņu novada dome turpina realizēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” projektu Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā”. Līdz ar papildus finansējuma pieejamību, projekts tika papildināts ar aktivitāti Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0,45-0.82 pārbūve, līdz ar to ir arī pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2019. gada 29. novembrim.

 

Pirmā posma būvobjekta “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00, Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 un Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0,45 un 0,45-0.82 pārbūve” 2018. gadā netiks pabeigta, ņemot vērā to, ka pārbūvei ir iestājušies nelabvēlīgi laika apstākļi, tas ir, laika prognoze paredz gaisa temperatūras pazemināšanos zem 0 grādu atzīmes, bet pie sasalušas zemes klātnes darbus nav iespējams veikt atbilstoši autoceļu specifikācijām.

 

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā” mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu.

 

 

Projekta ietvaros tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ceļa posmiem: autoceļš Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūve, autoceļa Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūve un autoceļa Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0,45 un 0,45-0.82 pārbūve, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.

 

Projekta rezultātā: izstrādāts Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00, Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 un Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0,45 un 0,45-0.82 pārbūve būvprojekts.

 

Projekta ietvaros tiks veikta autoceļu Gribolva – Apšu mājas pārbūve 0.00-1,00 km, Gribolva –z/s Liepas pārbūve 0.00-0.40 km, Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0,45 un 0,45-0.82 km ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem.

 

Tāpat projekta ietvaros veikta Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr.16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūves, Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūves, Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0,45 un 0,45-0.82 pārbūves autoruzraudzība un būvuzraudzība, piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošanu, bet projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai un izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

 

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 535 500.00 apmērā, kā arī radīs 10 jaunas darba vietas.

 

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Galēnu pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un darbavietu radīšanai.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 593 717,26, no tiem ERAF finansējums EUR 504 659,67 EUR, valsts budžeta dotācija EUR 26 717,27 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 62 340,32.

 

Projekta īstenošanas vieta – Riebiņu novada Galēnu pagasta administratīvā teritorija, bet projekta realizācijas periods ir 24 mēneši: no 30.11.2017. līdz 29.11.2019. 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

I. Jakovele

Lasīt vairāk...

Notika mākslas terapijas nodarbības

07.12.2018, 13:26

 

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”. Projekta ietvaros, laika posmā no 1. oktobra līdz 30. novembrim tika organizētas mākslas terapijas nodarbības. Mākslas terapijas ietvaros bija uzlabot un veicināt cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Nodarbību laikā notika iepazīšanās ar mākslas terapiju, dažādu tehniku apguve, izmantojot mākslas terapijas metodes un tehnoloģijas, kuras procesā tiek izveidoti dažādi praktiski radošie darbi - mandalas, kolāžas, sajūtu kārbas, utt. nodarbības notika Sociāli dzīvojamā mājā “Rudenāji”, SAC “Rušona”, Riebiņu centrālajā bibliotēkā, Kastīres un Rušonas bibliotēkās.

 

Šobrīd aktīvi notiek arī pārējās projekta aktivitātes - vingrošanas, nūjošanas, zumbas dejas, praktiskas nodarbības ekonomiska uztura pagatavošanā, aktivitātēs izglītības iestāžu bērniem par to, kā jūtas skolā, par atkarību izraisošajiem procesiem un to ietekmi, kā arī bērnu vecākiem par atkarību izraisošo vielu un procesu profilaksi. Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus rīkotajos pasākumos un piedalīties bezmaksas.

 

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājas lapā www.riebini.lv , gan sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pasākumus bez maksas.

 


Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Īstenots projekts “Maļavotoju saīts Rībeņu nūvodā”

05.12.2018, 15:10

 

Biedrība “Riebiņu novada attīstības biedrība” no šī gada maija līdz novembrim īstenoja projektu “Maļavotoju saīts Rībeņu nūvodā”. Projekts  iesniegts un apstiprināts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2018”. Piešķirtais finansējums - eur 1200.00.

 

 

Projekta ietvaros tika organizēts mākslas plenērs, un kā galvenais uzdevums, kas tiks īstenots par piešķirto finansējumu, ir brošūras izgatavošana ar mākslas plenēra laikā tapušajām gleznām, kurš perspektīvā būs kā prezentācijas materiāls par Riebiņu novadu.

 

Biedrība “Riebiņu novada attīstības biedrība”

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcija nodota publiskajai apspriešanai

23.11.2018, 15:34

 

Gandrīz gada garumā rit darbs pie Riebiņu novada attīstības programmas izstrādes 2019. – 2025. gadam, ko veic SIA “Konsorts” sadarbībā ar Riebiņu novada domi.

 

2018. gada 20. novembra domes sēdē tika pieņemts lēmums (Nr.6, protok. Nr 16) par Riebiņu novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projekta 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

 

Publiskās apspriešanas termiņš: 2018. gada 28. novembris – 28. decembris.

 

Sabiedrības līdzdalības pasākums (publiskās apspriešanas sanāksme) plānota 2018. gada 11. decembrī plkst. 14.00 Riebiņu novada kultūras centra 2. stāva zālē.

 

Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām aktīvi iesaistīties programmas publiskajā apspriešanā, apmeklējot sanāksmi, kā arī sniedzot priekšlikumus.

 

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks:

 

Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads: 
Pirmdienās no plkst. 8.30 – 18.00 
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17.00 
Trešdienās no plkst. 8.30 – 17.00 
Ceturtdienās no plkst. 8.30 – 17.00 
Piektdienās no plkst. 8.30 – 16.00, Pusdienu pārtraukums 12.30 - 13.00. 
 

Pagastu teritoriālajās pārvaldēs
elektroniski: riebini@riebini.lv, antra.meluskane@riebini.lv 
www.geolatvia.lv

 

Materiālu pieejamības vieta: Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa (3. stāvs), Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads; 

 

www.riebini.lv; www.geolatvia.lv

 

Raksturojums

Stratēģiskā daļa

Rīcības plāns

Investīciju plāns

Pārskats par līdzdalību

Uzraudzības kārtība

 

Attīstības programmas izstrādes vadītāja A. Meluškāne (tālr. 60001471, 26388368)

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada Stabulniekos pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījumam

05.12.2018, 16:46

 

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Riebiņu novada Stabulnieku pagastā no 2018.gada 28.decembra tiek mainīts Stabulnieku pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Stabulniekos visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.9 līdz 10 tiks nodrošināti līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Skolas ielā 3 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

 

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Stabulnieku pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 10 000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

 

Tāpat kā līdz šim, Stabulnieku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

 

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

 

Ar pastnieka starpniecību Stabulnieku iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Stabulnieku iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281675.

 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Stabulnieku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 65329006 vai 25700084 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Galēnu pasta nodaļu Liepu ielā 1, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst.9 līdz 12:30.

 

Stabulnieku iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām pēc 2018.gada 28.decembra ir informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs no 2018.gada 3.decembra.

 

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

 

 

Par VAS Latvijas Pasts

Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 4000 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās pasta korporācijas (International Post Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju Kantar TNS, Ipsos un Quotas starpniecību.

 

 

Sīkākai informācijai:

Vineta Danielsone | Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371 26722585

E-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv

twitter.com/latvijas_pasts | facebook.com/latvijas.pasts| instagram.com/latvijas_pasts

Lasīt vairāk...

24-36 no 1602 jaunumiem

1 2 3 4

...

134