Notikumu kalendārs

    Marts    

Jaunumi

Riebiņu vidusskola realizē projektu

09.12.2009, 10:45

Riebiņu novada Riebiņu vidusskolas projekts Sorosa fonda – Latvija konkursā „Pārmaiņu iespēja skolām“ ir iekļuvis atbalstīto sarakstā. Starp Sorosa fondu – Latvija un Riebiņu novada domi ir parakstīts līgums par piešķirtā granta izlietošanu un projekta īstenošanu laika posmā no 2009.gada 8.novembra līdz 2010. gada 30. novembrim. Projekta “Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” mērķis ir turpināt Riebiņu vidusskolas veidošanu par daudzfunkciju centru lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanai.

Latvijas reģionu mazajām skolām ir augsts potenciāls būt konkurētspējīgām un sniegt augstvērtīgu izglītību, ja tās reaģēs uz vietējās sabiedrības vajadzībām un mainīsies līdzi laikam – tā secinājuši Latvijas un ārvalstu eksperti Sorosa fonda – Latvija (SFL) 6.novembrī organizētajā konferencē „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Konferences laikā 53 Latvijas reģionu skolas spēra būtisku soli pretī šādām pārmaiņām, to pašvaldībām parakstot līgumu par finansiāla atbalsta saņemšanu Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros.

Iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” Ārkārtas palīdzības fonda ietvaros mērķis ir veicināt mazo skolu pārveidi par daudzfunkcionāliem izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centriem, veidojot partnerības starp pārvaldes, izglītības, uzņēmējdarbības un nevalstiskā sektora organizācijām. Būtisks kritērijs pieteikumu izvērtēšanā bija vietējās pašvaldības veiktā analīze un izpratne par iedzīvotāju sociālajām un izglītības vajadzībām.

Programmas ietvaros Riebiņu vidusskola pieteica savu dalību konkursā ar projektu „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev”. SFL un Izglītības un zinātnes ministrijas vērtēšanas komisija uz konkursa „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtu izvirzīja 151 pieteikumu no 323 pieteikumiem, kas bija iesniegti uz 1. kārtu. Arī mēs saņēmām apstiprinājuma vēstuli un turpinājām darbu pie pieteikuma sagatavošanas 2.kārtai. 22. oktobrī SFL valde piešķīra finansējumu 53 projektiem, kas saskaņā ar ekspertu komisijas vērtējumu ir ieguvuši augstāko punktu skaitu. Patiesi priecājāmies par to, ka iekļuvām atbalstīto projektu sarakstā. Gribu pateikt paldies direktora vietniecēm Ritai Pudānei, Natālijai Smukšai un Innai Kabarei par lielisko spēju celt pašapziņu, aizraut un iedvesmot.

2009. gada 6. novembrī notika pirmā projekta skolu un pašvaldību konference, kurā svinīgos apstākļos tika parakstīts līgums par Sorosa fonda-Latvija piešķirtā granta 24960 EUR apjomā izlietošanu un projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” īstenošanu laika posmā no 2009.gada 8.novembra līdz 2010.gada 30.novembrim starp Riebiņu novada domi (priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Rožinskis) un Sorosa fondu-Latvija (izpilddirektors Andris Teikmanis). Riebiņu novada dome 16.novembra domes sēdē pilnvaroja Riebiņu vidusskolas direktori Inetu Anspoku par projekta direktori.

 Projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” mērķis ir turpināt Preiļu rajona Riebiņu novada Riebiņu vidusskolas kvalitatīvu uzlabošanu par daudzfunkciju centru, radot priekšnosacījumus izglītotu cilvēku izaugsmei, uzņēmības, patstāvības, atbildības un gatavības mācīties mūža garumā veidošanai Riebiņu novadā, sekmēt lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā.

Realizējot projektu tiks iegādāts un uzstādīts kvalitatīvs aprīkojums, tiks sniegta iespēja lauku cilvēkiem, novada iedzīvotājiem apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās dzīvē. Daudzfunkciju centrs apstiprinās savu darbību 10 radošajās studijās un darbnīcās :

·        Sporta un fizisku aktivitāšu cents,

·        Autoskola,

·        “Pārvērtības sirdīs un mājās”,

·        Folkloras skola, Digitālo iespēju pasaule,

·        Veselības istaba,

·        Vides centrs,

·        Valodu draugu klubs,

·        Radošais centrs „Padoms”,

·        Darbnīca bērniem un jauniešiem „Lai notiek!”

Rīkotās aktivitātes un sniegtie pakalpojumi motivēs lauku iedzīvotājus meklēt risinājumus pastāvošajām problēmām, uzsākt ekonomisko aktivitāti un citas iniciatīvas, apgūstot valodu pamatus, datorprasmes, atrodot iespēju gūt jaunas zināšanas citās jomās, veicinās jauniešu harmonisku attīstību, lojalitāti pagastam, pilnveidojot savas radošās prasmes, attīstoties fiziski, intelektuāli un garīgi, rūpējoties par līdzcilvēkiem.

Nobeigumā jāpiebilst, ka par šāda veida iniciatīvas pieredzi konferencē stāstīja pārstāvji no Dānijas (Dānijas Nacionālās vecāku asociācijas (Skole og Samfund) direktors Nils Kristians Andersens  Niels-Christian Andersen un Dānijas skolotāju apvienības padomnieks Eriks Jesens  Erik Jessen)un Lielbritānijas (Lielbritānijas Mazo skolu nacionālās asociācijas ģenerālsekretāre Barbara Teilore  Barbara Taylor un asociācijas komunikāciju speciālists  Mervins Benfords  Mervyn Benford). Bet, piemēram, Zviedrijā, kā pastāstīja Ziemeļvalstu pieaugušo izglītības tīkla vadītāja Antra Karlsena, no 289 pašvaldībām mācību centri darbojas 250, tajos ir iespēja izglītoties pieaugušajiem, apvienoties domubiedru grupās, un šādu centru veidošana ir valdības iniciatīva un investīcijas pēdējo piecu gadu laikā.

Ineta Anspoka,

Riebiņu vidusskolas direktore,

projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev“ direktore

 

Sorosa fonds – Latvija (SFL) ir neatkarīgs resursu avots cilvēkiem un organizācijām, kas vēlas darbināt demokrātiju, stiprināt tiesiskumu un vairot toleranci Latvijā. Sorosa fondam – Latvija ir četras galvenās darbības jomas, kuru ietvaros tiek realizēti dažādi projekti: Ilgtspējīga attīstība, Tiesiska valsts, Cilvēktiesības un sociālā integrācija, Plašāka Eiropa.

Projekta sadarbības partneri: Izglītības un Zinātnes ministrija, Latvijas Lauku forums.

 

Kontaktinformācija:

Ineta Anspoka

Riebiņu vidusskola

Tālruņi: 28669397, 65322631

E-pasts: inetaanspoka@apollo.lv

Lasīt vairāk...

Novada volejbola čempionāts nonācis finiša taisnē

29.11.2009, 01:06

Ar ceturtdaļfināla, pusfināla un fināla spēlēm 4. un 5. decembrī Riebiņu novada Galēnu pamatskolas sporta zālē noslēgsies Riebiņu novada atklātais volejbola čempionāts, kurā šogad startēja astoņas komandas.

Noslēdzoties savstarpējām cīņām, pirms izšķirošajām spēlēm turnīra tabulas augšgalā ierindojās Līvānu, Riebiņu, Rušonas un Stabulnieku komanda, kurām seko Galēni, Rušona II, Sīļukalns un Saunas vienība.

Turnīra tabula
Spēļu grafiks
Jau 5. decembrī Galēnu pamatskolas sporta zālē noskaidrosies šī gada čempionāta uzvarētāji.

Spēļu sākums - piektdien (4. decebris) - plkst. 18:00 un svētdien (5. decembris) plkst. 15:00.

Komandu apbalvošana notiks svinīgā ikgadējā novada organizētajā pasākumā - Riebiņu novada sportistu vakars, kas plkst. 19:00 sāksies Galēnu kultūras namā.  Lasīt vairāk...

Būtiski atvieglojumi veselības aprūpes saņemšanai trūcīgajiem pacientiem

27.11.2009, 11:28

Lai saglabātu veselības aprūpes pieejamību un ārstēšanās iespējas pacientiem ar ierobežotiem ienākumiem – trūcīgajiem pacientiem – valdība apstiprinājusi Sociālā drošības tīkla pasākumus arī veselības aprūpes jomā.
 

Ministru kabineta noteikumi nr.214 (pieņemti 2009. gada 3. martā), paredz kārtību kādā iedzīvotāji vai ģimene var tikt atzīti par trūcīgiem (...ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no spēkā esošās minimālās darba algas valstī, ja nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri, nav parādsaistību, aizdevumu, nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai u.tml.) Izziņu, kas apliecina trūcīgās personas statusu izsniedz pašvaldības sociālais dienests, kurā iedzīvotājs ir deklarēts.

 

Atbalsta pasākumi trūcīgajiem pacientiem no 2009. gada 1. oktobra ir šādi:

1. Trūcīgie pacienti tiek atbrīvoti no pacientu iemaksas

No 1.oktobra trūcīgajiem pacientiem nekādas pacientu iemaksas nav jāmaksā (ne pie ģimenes ārsta, ne pie speciālista, ne uz izmeklējumiem, ne slimnīcās). Bez tam, trūcīgās personas būs atbrīvotas arī no pacienta līdzmaksājuma 15 latu apmērā par vienā ārstēšanās reizē slimnīcā veiktajām ķirurģiskajām operācijām.

 

2. Trūcīgie pacienti atbrīvoti no maksas par uzturēšanos „slimnīcu viesnīcās’’

 

Veselības aprūpes sistēma šobrīd tiek pārorientēta no slimnīcu aprūpes uz ambulatoro un aprūpi dienas stacionāros. Daudzās slimnīcās tiek vairāk attīstīta ārstēšanās dienas stacionāros. Tomēr daudziem pacientiem no lauku reģioniem rodas problēmas izbraukāt uz ārstēšanos katru dienu. Lai šo problēmu risinātu, slimnīcas sāk veidot tā sauktās „slimnīcu viesnīcas”, kurās pacientiem tiks piedāvāta iespēja nakšņot. Tādējādi pacienti, kuri ārstēsies dienas stacionāros, ietaupīs uz transporta izdevumu un uzturēšanās izdevumu rēķina.

Sociālā drošības tīkla ietvaros, trūcīgajām personām slimnīcā izveidoto viesnīcas tipa gultu apmaksa tiks kompensēta un būs par velti, ja pacients saņems dienas stacionāra pakalpojumus, kur pacientam nodrošināta gultasvieta ne mazāk kā četras stundas dienā.

 

3. Tiek paplašināta mājas aprūpe trūcīgajiem pacientiem ar smagām slimībām

 

Mājas aprūpe pieejama pacientiem ar smagām, hroniskām slimībām, tādējādi samazinot nepieciešamību pacientam ar vienkāršām aprūpes lietām doties uz ārstniecības iestādi, kas izmaksā daudz dārgāk. Trūcīgajām personām, kas saņem mājas aprūpes pakalpojumu, jau pašreiz pacienta iemaksa nav jāmaksā. Bet, pateicoties Sociālās drošības pasākumu atbalstam, mājas aprūpes pakalpojumus trūcīgajiem pacientiem plānots paplašināt, mājas aprūpes sniedzēju tīklam piesaistot pārprofilējamās slimnīcas un to darbiniekus reģionos, kas būtiski atvieglos arī sociālo situāciju darbiniekiem šajās iestādēs. Līdz ar to mājas aprūpe tiks nodrošināta lielākam skaitam pacientu.

 

4. Trūcīgie pacienti ar garīgām slimībām tiks aprūpēti speciālos dienas centros

 

Latvijā ir ļoti daudz garīgi slimu pacientu, kuru stāvoklis nav ļoti nopietns, bet tomēr viņi ir spiesti uzturēties slimnīcās. Attīstot dienas centrus pacientiem ar hroniskām garīgās veselības problēmām, būs iespējams efektīvāk izmantot esošo slimnīcu gultu skaitu un aprūpēt vairāk pacientu. Pacientiem, savukārt, būs iespējams saņemt aprūpi pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai un labāk iekļauties sabiedrībā.

 

5. Valsts apmaksās trūcīgām personām izdevumus par kompensējamajiem medikamentiem apmaksās pilnā apmērā, ja izdevumi par valsts nekompensēto daļu kalendārā gada laikā sasniedz 50 latus

 

No 2009.gada 1.oktobra pacienti, kuriem piešķirts trūcīgas personas statuss, varēs saņemt bezmaksas kompensējamās zāles arī to slimību ārstēšanai, kuriem šobrīd ir noteikta 75% vai 50% kompensācija no valsts, bet atlikusī starpība 25% un 50% bija jāpiemaksā aptiekai pašiem.

Kas jādara, lai saņemtu šādu atlaidi?

1. solis Jākrāj čeki

Iegādājoties kompensējamos medikamentus, ir jāsaglabā maksājuma dokumenti (kases čeks vai kvīts EKA čekam), kurā papildus norādīts pacienta personas kods un zāļu nosaukums, ko izsniegs aptiekā. Pērkot zāles, atgādiniet, lai uz maksājumu dokumenta/čeka būtu Jūsu personas kods

2. solis Jāseko līdzi čeku summai, kas samaksāta kā līdzmaksājums par zālēm

Čeku summai par kompensējamo medikamentu valsts nekompensēto daļu kalendārā gada laikā jāsasniedz 50 latus, vai no šā gada oktobra līdz 31. decembrim 12,5 latus!

3. solis Jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti

·        „Izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” kopija;

·        kases čeki, kvītis EKA čekam (oriģināli), kas apliecina maksājumu par kompensējamām zālēm;

·        iesniedzot dokumentus uz vietas būs jāuzraksta arī iesniegums, ko palīdzēs izdarīt speciālisti.

 

4. solis Jādodas uz veselības norēķinu centru pēc izziņas

Tad pacientam jādodas uz Veselības norēķinu centra teritoriālajām nodaļām (bij. VOAVA nodaļām) Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3 (6.ieeja) tālr. 67201282 vai Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, Smiltenē. Pēc visu nepieciešamo dokumentu un iesnieguma iesniegšanas (var nosūtīt arī pa pastu) Veselības norēķinu centra teritoriālajā nodaļā, pacientam piecu darba dienu laikā tiks izsniegta speciāla izziņa (pēc pieprasījuma var tikt nosūtīta arī pa pastu). Ja izdevumi par kompensējamo medikamentu valsts nekompensēto daļu pārsniegs noteikto limitu, tad pārmaksāto naudas summu atmaksās pacientam, pārskaitot naudu uz pacienta bankas kontu.

 

5. solis Ar izziņu jādodas uz aptieku un jāsaņem zāles bezmaksas

Kad pacientam atkal nepieciešamas kompensējamās zāles, aptiekā kopā ar īpašo recepti jāuzrāda arī Veselības norēķinu centra izdotā izziņa un var saņemt zāles bezmaksas.

SVARĪGI IEVĒROT! ATLAIDE UN ŠIE NOTEIKUMI ATTIECAS TIKAI UZ LĒTĀKAJĀM ZĀLĒM LĪDZVĒRTĪGU ZĀĻU GRUPĀ! Ja pacients izvēlas cita ražotāja zāles, kuras ir ar tādu pašu zāļu aktīvo vielu, bet dārgākas, tad starpība jāpiemaksā pacientam pašam.

           

Sīkāka informācija:

Veselības norēķinu centra bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234

katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada dome uzņem viesus no Krievijas Federācijas

25.11.2009, 13:40

Šī gada 19. un 20. novembrī atsaucoties uz Riebiņu novada domes uzaicinājumu, Riebiņu novadā viesojās Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala administrācijas un Sebežas rajona administrācijas pārstāvju delegācija. Vizītes mērķis bija iepazīstināt viesus ar sociāli ekonomisko stāvokli novadā, prioritātēm un realizētajiem projektiem, kā arī parādīt „labās prakses” piemērus.

Vizītes darba grafiks bija saplānots tā, lai viesus iepazīstinātu gan ar pašvaldības iestāžu darbu, gan parādītu lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumus un pakalpojumu sniedzējus uzņēmumus novada teritorijā.

Tā pirmajā vizītes dienā viesi apmeklēja Riebiņu novada domes administrācijas ēku, SIA „Agrofirma „Turība”” govju kompleksu „Progress”, SIA „Vicars” autocentru un viesu māju „Ēdene” Bicānu ezera krastā.

Otrajā vizītes dienā viesi tika iepazīstināti ar Rušonas pamatskolas un pagasta pārvaldes, bibliotēkas un kultūras nama apvienošanas modeli vienas ēkās kompleksā, sociālo aprūpes centru „Rušona”, SIA „3 vītolu staļļi” zirgu audzētavu, Galēnu pamatskolu un otrā Pasaules karā kritušo brāļu kapu ansambli Galēnu ciematā.

Abu pušu secinājumi bija, ka pašvaldībām ir līdzīgas prioritātes pašvaldību darba organizēšanā, vēlme sadarboties izmantojot pārrobežu sadarbības starptautiskos finanšu instrumentus, apmainīties ar pieredzi kultūrmantojuma vērtību saglabāšanā.

Pierobeža, valodas barjeras neesamība, vienota izpratne par biznesa un darba organizēšanas kultūru – bija tie argumenti, kas pierāda to, ka ir interese un vēlme uz abpusēju sadarbību.

Tāpat dialogā tika minēts, ka svarīgi ir nodrošināt pašvaldību teritorijā darbojošos uzņēmumu pārrobežu sadarbību, veicināt investīciju labvēlīgu vidi un saražotās produkcijas reklāmas un mārketinga kampaņas abās valstīs.

Plānots, ka tiks organizētas arī uzņēmēju vizītes abos virzienus, lai tas sekmīgu arī pierādītos darbos.

Riebiņu novada domes atbildes vizītes Krievijas Federācija Pleskavas apgabala Sebežas rajonā notiks 2010. gada janvārī, kur paredzēts arī parakstīt sadarbības līgumu starp abām pašvaldībām.

Sagatavošanās darbs jau notiek tagad, jo jau tuvākajā laikā abām pašvaldībām būs iespēja iesniegt projektu pieteikumus pārrobežu sadarbības projektu uzsaukumos. Riebiņu novada domei šis būs pirmais sadarbības līguma ar kādu citas valsts pašvaldību.

Riebiņu novada domes izpilddirektors

Āris Elsts

Lasīt vairāk...

No 30. novembra izmaiņas ātrās palīdzības tālruņu numuros

25.11.2009, 11:15

Sākot ar 30.novembri bijušā Preiļu rajona (tagad – Preiļu, Aglonas, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novadu) iedzīvotāji tāpat kā līdz šim ātro palīdzību varēs izsaukt, bez maksas zvanot no fiksētajiem tālruņiem uz numuriem 03 vai no mobilajiem telefoniem uz tālruni 112.

Svarīgi, ka no 30. novembra plkst. 13 šajos novados vairs nevarēs izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot uz iepriekš lietotajiem astoņzīmju telefona numuriem 65307740, 65307400 vai 29294136.

 

Bijušajā Preiļu rajona teritorijā šobrīd darbojas piecas ātrās palīdzības brigādes – trīs no tām atrodas Preiļos, divas – Līvānos. Šīs brigādes ar decembri iekļausies vienotajā valsts Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestā. Arī turpmāk pēc izsaukuma saņemšanas pie iedzīvotājiem dosies tās pašas brigādes, kas to darīja līdz šim - tie paši daudziem jau labi zināmie mediķi, kas pārzina savas teritorijas.

 

Vienlaicīgi ar Preiļu un Līvānu brigāžu iekļaušanos vienotajā valsts NMP dienestā, tajā iekļausies arī Alūksnes un Apes NMP brigādes. Šā gada decembrī valsts NMP dienests jau nodrošinās 84% no visiem izsaukumiem valstī, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību Rīgas reģionā un līdzšinējo Tukuma, Kuldīgas, Talsu, Saldus, Limbažu, Valmieras, Valkas, Cēsu, Madonas, Gulbenes, Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Krāslavas, Jelgavas, Bauskas un Aizkraukles rajonu teritorijās.

 

Papildus informācija: Kad saukt ātro palīdzību?

 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes sniedz palīdzību gadījumos, kad ir pēkšņa veselības stāvokļa pasliktināšanās:

 

·        Pēkšņa saslimšana, trauma, nelaimes gadījums.

·        Pēkšņi sirdsdarbības traucējumi, sāpes sirds apvidū, auksti sviedri, samaņas zudums.

·        Pēkšņs elpas trūkums, smakšanas lēkmes vai aizdusa.

·        Pēkšņas sāpes rokās vai kājās, roku vai kāju aukstums, bālums.

·        Pēkšņas sāpes vēderā, saindēšanās, vemšana, intensīva caureja.

·        Pēkšņi apziņas traucējumi, krampji, ģībonis, galvas vai muguras sāpes, jušanas vai kustību traucējumi.

·        Pēkšņi psihiskās darbības traucējumi, kuriem raksturīga agresīva rīcība vai pašnāvības mēģinājums.

·        Pēkšņas sāpes jostas un krustu apvidū vai urinācijas traucējumi.

·        Dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiņošana un alerģiskas reakcijas.

·        Dzemdētājas nogādāšanai uz dzemdību nodaļu.

Lasīt vairāk...

Piešķirti Riebiņu novada Atzinības raksti

17.11.2009, 09:26

Riebiņu novada dome, izskatot priekšlikumus no iedzīvotājiem, iestādēm un sabiedriskajām organizācijām par kandidatūrām apbalvošanai ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadienā, lēma ar novada Atzinības rakstiem apbalvot un naudas balvu pasniegt 12 novada iedzīvotājiem un vienai organizācijai.

Galēnu pagasts
Elza Leimane - Galēnu pamatskolas skolotāja,
Helēna Gaura - pensionāre,
Česlavs Mikšto - Vydsmuižas Romas katoļu draudzes prāvests.

Sīļukalna pagasts
Anna Sondore - Sīļukalna pamatskolas skolotāja,
Alberts Upenieks - SIA "Alberts GS" karjera vadītājs.

Stabulnieku pagasts
Tekla Gudļevska - Dravnieku pamatskolas sētniece,
Janīna Brice - Stabulnieku bibliotēkas vadītāja.

Silajāņu pagasts
Valentīna Piskunova - bijušā Silajāņu pagasta ģimenes ārsta palīdze un sociālā darbiniece,
Moto klubs "Night Wolves MC Latvia".

Rušonas pagasts
Astrīda Sisojeva - Rušonas pasta nodaļas darbiniece,
Jānis Laizāns - Riebiņu novada domes šoferis.

Riebiņu pagasts
Rita Pudāne - Riebiņu vidusskolas skolotāja,
Juris Tučs - SIA "Agrofirma "Turība"" traktorists.

Atzinības raksti tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā svētku pasākumā 18. novembrī plkst. 20:00 Stabulnieku kultūras namā. Lasīt vairāk...

Startējis Riebiņu novada atklātais volejbola čempionāts

07.11.2009, 11:46

6. novembī Galēnu pamatskolas sporta zālē startējis Riebiņu novada 2009. gada atklātais volejbola čempionāts, kurā pieteikušās 8 komandas.

Līdzjutējus aicinām atbalstīt komandas un apmeklēt Galēnu pamatskolas sporta zāli, kur norisināsies spēles - piektdienu vakaros no plkst. 18:00 un sestdienās no plkst. 15:00.

Sekot līdzi spēļu rezultātiem varēs arī šeit.
Lasīt vairāk...

Aicinām apmeklēt LR proklamēšanas gadadienas svinības Stabulnieku KN

05.11.2009, 11:35

Šī gada 18. novembrī LR proklomēšanas gadadienas svinības notiks Stabulnieku KN plkst. 20:00.

Afiša

Lasīt vairāk...

Kinobusiņš pietur Riebiņos

03.11.2009, 11:43

Lai radītu bērniem iespēju piedzīvot savā pilsētā, savā pagastā īstu kino brīnumu un svētku sajūtu visai ģimenei kopā, kā arī lai popularizētu Latvijas animācijas filmas kā vērtīgu izklaidi kopš šī gada pavasara Latvijā kursē Kinobusiņš, kurš šo sestdien - 7. novembrī plkst. 11:00 pieturēs Riebiņu vidusskolā.

Kinobusiņš ir neliels pasažieru autobuss, kas nodrošina komandas, tehnikas un saldumu vai citu dāvaniņu pārvadāšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā mazo skatītāju nogādi kinoseansa vietā un atpakaļ. Auto virsbūvi rotās krāšņi un koši tēli no režisores Rozes Stiebras filmiņas Neparastie rīdzinieki, par savu ierašanos pilsētā vai pagastā busiņš informēs ar speciālām fanfaru skaņām un bākugunīm.

Nesēdiet mājās, paņemiet bērnus, draugus, radus, omas un opjus un dodieties uz tuvāko seansu vietu, kur tiks demonstrētas 21. gadsimta Latvijā tapušas animācijas filmiņas.

Ieejas maksa - 1 santīms!

Informācija par projektu www.kinobusins.lv  Lasīt vairāk...

Izvirzīsim novada iedzīvotājus apbalvojumam

27.10.2009, 09:48

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, kā ierasts ar novada Atzinības rakstu un naudas balvu par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Riebiņu novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu, tiks sveikti novada aktīvākie iedzīvotāji. Kuri būs tie, kas šogad 18. novembra svinīgajā pasākumā Stabulnieku KN tiks godināti lielā mērā ir atkarīgs tieši no Jums – Riebiņu novada iedzīvotāji.

Par novada cilvēku apbalvošanu sniegt ierosinājumus var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:

* iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu,
* iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas īss raksturojums un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu, kā arī kādā nominācijā.

Iesniegumus līdz 2009. gada 9. novembrim var adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e – pastu rolands.naglis@riebini.lv. Lasīt vairāk...

Tradicionālās kultūras ekspedīcija Riebiņu novadā

20.10.2009, 14:10

Riebiņu novadā no 23. – 26. oktobrim notiks tradicionālās kultūras ekspedīcija, kurā piedalīsies Riebiņu vidusskolas skolēni un pedagogi. Tradicionālās kultūras ekspedīciju vadīs Signe Pucena, Ieva Vītola un Mārtiņš Sirmais.

Riebiņu novads ir kultūrvēsturiski nozīmīga daļa unikālajā Latgales novadā. Ekspedīcijas ietvaros mēs aicinām ikvienu novada iedzīvotāju iesaistīties tradicionālās kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā - izzinot tradicionālo ēdienu receptes un nosaukumus; apzinot seno amatu prasmes, kā arī mutvārdu liecības par sadzīvi, svētkiem, savstarpējām attiecībām senākos laikos. Lai sekmētu Latvijas tradicionālās kultūras daudzveidīgāku izpratni, ekspedīcijas dalībnieki īpašu uzmanību pievērsīs lokālās identitātes jautājumiem un dzīvesveidam vecticībnieku kopienā.

 

Svētdien, 25. oktobrī plkst. 16.00 aicinām ekspedīcijas dalībniekus un Riebiņu novada iedzīvotājus uz kopīgu pasākumu „Pieskārieni Riebiņu novadam” Riebiņu vidusskolas zālē. Pasākumā stāstīsim par spilgtākajiem notikumiem un rādīsim ekspedīcijas laikā uzņemtās fotogrāfijas, aicinot ikvienu dalīties atmiņās un kopīgā dziesmu pūra izrādīšanā.

Ekspedīciju rīko Starpnozaru mākslas grupa SERDE www.serde.lv

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Riebiņu novada dome un Riebiņu vidusskola.
 

Plašāka informācija:

Signe Pucena

pucena@gmail.com

t. 29817180


 

Lasīt vairāk...

Svecīšu vakari Riebiņu novada kapsētās

07.10.2009, 12:27

Svecīšu vakari Riebiņu novada kapsētās

Galēnu pagasts
* 24. oktobrī plkst. 15:00 - Bukšinu kapsētā,
* 24. oktobrī plkst. 16:00 - Maltas Trūpu kapsētā,
* 24. oktobrī plkst. 17:00 - Galēnu kapsētā.

Silajāņu pagasts
* 24. oktobrī plkst. 15:00 - Silajāņu kapsētā.

Stabulnieku pagasts
* 31. oktobrī plkst. 13:00 - Pastaru kapsētā,
* 31. oktobrī plkst. 14:00 - Brišku-Balckaru kapsētā,
* 31. oktobrī plkst. 15:00 - Krištobu kapsētā,
* 31. oktobrī plkst. 16:00 - Saunas Vulānu kapsētā,
* 31. oktobrī plkst. 17:00 - Trūpīšu kapsētā,
* 1. novembrī plkst. 14:00 - Stabulnieku krievu kapsētā,
* 1. novembrī plkst. 15:00 - Vilciņu kapsētā.

Sīļukalna pagasts
* 1. novembrī plkst. 14:00 - Kapenieku kapsētā,
* 1. novembrī plkst. 14:30 - Teilānu kapsētā,
* 1. novembrī plkst. 15:30 - Salenieku kapsētā,
* 1. novembrī plkst. 16:00 - Opolo kapsētā,
* 1. novembrī plkst. 17:00 - Seiļu kapsētā.

Rušonas pagasts
* 31. oktobrī plkst. 13:00 - Rutuļu kapsētā,
* 31. oktobrī plkst. 14:00 - Krištapeņu kapsētā,
* 31. oktobrī plkst. 15:00 - Ondzuļu kapsētā,
* 31. oktobrī plkst. 16:00 - Žogotu kapsētā,
* 31. oktobrī plkst. 17:00 - Eikšas kapsētā.Lasīt vairāk...

1596-1608 no 1633 jaunumiem

1 2 3 4

...

133 134 135

...

137