Notikumu kalendārs

    Septembris    

Jaunumi

Projekts CURED BY ANIMALS ir sācies

27.12.2010, 10:5115. novembrī Dagdas pilsētā notika projekta LLIII-166 „Animalterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai" jeb „CURED BY ANIMALS" partneru tikšanās. Projekta partneri Latvijā ir Riebiņu, Ludzas, Kārsavas, Rēzeknes, Krāslavas, Viļānu, Preiļu, Aglonas, Dagdas, Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldības un Rēzeknes pilsētas dome, Lietuvā – Visaginas bērnu atbalsta centrs, Ignalinas rajona Didžiasalis bērnu aprūpes un ģimeņu sociālā atbalsta centrs, Utenas bērnu sociālās aprūpes un audzināšanas centrs un Anīkšču rajona pašvaldība, projekta vadošais partneris –

biedrības „Eiroreģiona „Ezeru zeme"" Latvijas birojs.

15 Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību vadītāji un Eiroreģiona „Ezeru zeme" valdes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks parakstīja projekta partnerības līgumu, pārrunāja projekta mērķus, uzdevumus un ieviešanas gaitu, kā arī tika iepazīstināti ar Dagdas Bērnu un jauniešu centra darbību un citiem objektiem pilsētā.

„CURED BY ANIMALS" ir vērsts uz sociālās dzīves vides uzlabošanu, popularizējot un ieviešot unikālu rehabilitācijas metodi – animalterapiju. Projekta ietvaros partneri veiks sociālās infrastruktūras sakārtošanu, kā arī tiks sarīkots seminārs sociālajiem darbiniekiem, vasaras nometnes bērniem, semināri ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, praktizējošiem ārstiem, terapijas nodarbības ar trušiem, suņiem, zirgiem un pat delfīniem. Projekta noslēguma posmā paredzēts organizēt labdarības akciju un Ziemassvētku pasākumu.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2010. gada novembra līdz 2011. gada decembrim, tā kopējais budžets ir 214 677 EUR. Riebiņu novada budžets projektā ir 9 998 EUR, tajā skaitā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros piešķirtais ERAF līdzfinansējums – 8 498,30 EUR (85%) un valsts finansējums – (5%), bet (10%) būs Riebiņu novada pašvaldības līdzfinansējums.

 

Skaidrīte Žukova,
projekta koordinatore Riebiņu novada pašvaldībā

Lasīt vairāk...

24.12.2010, 12:13

Aicinām pieteikties bioloģiskos lauksaimniekus ekskursijā uz Alpu zemēm pavasarī

16.12.2010, 10:21

Bioloģiskie lauksaimnieki tiek aicināti pieteikties ekskursijā uz Alpu zemēm: Šveici, Franciju, Itāliju un Austriju, kur paredzēta biolauksaimnieku interesējošo objektu apmeklēšana. 

Sīkāka informācija skatāma šeit Lasīt vairāk...

Labdarības koncerts "Uzdāvini man prieku"

16.12.2010, 09:35

Visi tiek aicināti 19. decembrī plkst. 15:00 Stabulnieku KN uz labdarības koncertu "Uzdāvini man prieku". Zem eglītes varēs nolikt dāvanas, mantas vai naudu, kas tiks ziedota bērniem ar invaliditāti. Lasīt vairāk...

Aicina dāvināt bibliotēkām laikrakstu abonementus

15.12.2010, 10:42

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte aicina Latvijas uzņēmējus un iedzīvotājus iesaistīties labdarības akcijā Dāvini abonementu bibliotēkai! un ziedot laikrakstu un žurnālu gada abonementus bibliotēkām visā Latvijā, pārskaitot nepieciešamos līdzekļus Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai. Kultūras ministre atsaukusies aicinājumam un bibliotēkām Latvijā ziedojusi 19 žurnālu nākamā gada abonementus.

Akcija Dāvini abonementu bibliotēkai! norisināsies līdz 27. decembrim. Tās ietvaros bibliotēkas visā Latvijā ir informējušas Kultūras ministriju, kādi preses izdevumi tām ir visnepieciešamākie. Ikviens interesents var iepazīties ar bibliotēku sniegto informāciju – gan preses izdevumu nosaukumi, gan to abonēšanas cena ir pieejama labdarības akcijas mājas lapā www.km.gov.lv/lv/ministrija/akcija.html.

Lai pēc iespējas vienkāršotu ziedošanas procesu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība apņēmusies bez starpniecības maksas nodrošināt ziedojumu administrēšanu. Ziedotājam nav jāmeklē konkrētās bibliotēkas konta numurs un adrese, bet pietiek ar līdzekļu pārskaitīšanu LNB Atbalsta biedrībai, maksājuma uzdevumā norādot konkrēto bibliotēku un konkrēto laikrakstu vai žurnālu, kura abonements ir biedrībai jāiegādājas par saņemtajiem līdzekļiem. Sīkāka informācija par norēķinu kārtību – konta numurs un biedrības rekvizīti - atrodama labdarības akcijas mājas lapā.

Kultūras ministre uzsver, ka drukātās preses pieejamība bibliotēkās ir ļoti nepieciešama un cilvēku atbalsts bibliotēkām ir svarīgs. „Bibliotēku apmeklējums kopš ekonomiskās lejupslīdes sākuma ir strauji pieaudzis. Tās ir kļuvušas par moderniem sociālajiem kopienu centriem, kur cilvēki var saņemt noderīgas zināšanas. Atbalsts bibliotēkām preses iegādei ir svarīgs, lai veidotos pilsoniska sabiedrība un Latvijā nostiprinātos demokrātiskas vērtības. Tāpēc es lūdzu ikvienu, kura rocība to atļauj, uzdāvināt abonementu kādai no Latvijas bibliotēkām,” aicina S. Ēlerte.

Pēc labdarības akcijas beigām mājas lapā būs pieejama detalizēta informācija par iegādātajiem abonementiem un bibliotēkām, kuras nākamgad par ziedotajiem līdzekļiem saņems laikrakstus.

Informāciju sagatavoja:
Andris Saulītis
Kultūras ministres padomnieks,
preses sekretārs
+371 26473310
Andris.Saulitis@km.gov.lv

Lasīt vairāk...

Skaidrojums par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu 2010./2011. gada ziemas sezonā

14.12.2010, 10:43

Pēc pirmajiem sniegputeņiem novada iedzīvotājiem ir radusies neizpratne par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu jeb attīrīšanu no sniega. Turpmāk pamatosim un paskaidrosim pēc kādiem principiem un normatīvajiem dokumentiem notiek pašvaldības autoceļu uzturēšana Latvijas Republikā.

            Saskaņā ar „Likumu par autoceļiem” visi Latvijas autoceļi pēc to nozīmes iedalāmi: valsts autoceļos; pašvaldību ceļos; komersantu ceļos; māju ceļos. Pašvaldību un komersantu ceļi un to zemes, tajā skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, kā arī māju ceļi ir attiecīgo pašvaldību, komersantu vai fizisko personu īpašums. Pašvaldība par valsts piešķirto finansējumu ceļu fondā drīkst uzturēt tikai Pašvaldību autoceļu reģistrā reģistrētos autoceļus. Pašvaldības autoceļu uzturēšanas kārtību atkarībā no valsts piešķirtā finansējuma nosaka Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumi Nr. 224Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

            Ceļa īpašnieks nodrošina šo noteikumu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, ievērojot prasības, kas noteiktas attiecīgajai autoceļu uzturēšanas klasei. Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti :

Vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu skaits diennaktī)

Pašvaldību autoceļi

vairāk par 5000

A

no 1000 līdz 5000

A1

no 500 līdz 999

B

no 100 līdz 499

C

mazāk par 100

D

Piezīmes.

1. D uzturēšanas klasi nosaka pašvaldību autoceļiem, pa kuriem nenotiek regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem.

2. Pašvaldību autoceļiem ar grants segumu nosaka C vai D uzturēšanas klasi.

            Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem pārsvarā ir noteikta D uzturēšanas klase (sk. http://www.riebini.lv/upload/RNZ/2010.gads/latv_1_nov.pdf vai laikrakstu „Riebiņu novada ziņas” novembra izdevumu).

Prasības valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšanai ziemā

Nr.p.k.

Prasības

Uzturēšanas klase

A

A1

B

C

D

Pieļaujamie rādītāji

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ledus vai sniega vidējais biezums uz autoceļa brauktuves pastāvīgos laikapstākļos

atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm

atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm

4 cm

10 cm

netiek normēts

2.

Sniega biezums uz autoceļa nomales 2/3 platumā no brauktuves malas pastāvīgos laikapstākļos

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

netiek normēts

3.

Autoceļa brauktuves līdzenums pastāvīgos laikapstākļos

ledus risas
līdz 1 cm

ledus risas
līdz 2 cm

ledus risas
līdz 4 cm

ledus risas
līdz 5 cm

netiek normēts

4.

Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega

3 stundas

4 stundas

6 stundas

18 stundas

netiek normēts

5.

Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu

3 stundas

4 stundas

6 stundas

netiek normēts

netiek normēts

6.

Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves

-

-

6 stundas

netiek normēts

netiek normēts

7.

Sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos

6 cm

6 cm

8 cm

10 cm

netiek normēts

8.

Sniega sanesumu biezums uz autoceļa brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī

12 cm

12 cm

16 cm

20 cm

netiek normēts

9.

Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos

3 cm

3 cm

5 cm

6 cm

netiek normēts

10.

Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos laikapstākļos

ledus risas
līdz 2 cm

ledus risas
līdz 3 cm

ledus risas
līdz 4 cm

ledus risas
līdz 6 cm

netiek normēts

11.

Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz autoceļa klātnes šķautnes

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

netiek normēts

12.

Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst krāties ūdens

13.

Atpūtas laukumi jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 15 cm

24 stundās

24 stundās

72 stundās

netiek normēts

netiek normēts

14.

Autobusu pieturvietas platforma jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm

24 stundās

24 stundās

24 stundās

netiek normēts

netiek normēts

15.

Tilti, ceļu pārvadi un gājēju tuneļi jātīra no sniega

16.

Tiltu un ceļu pārvadu ūdens atvades sistēma jāuztur kārtībā

17.

Ja ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa zīmes jāattīra no pielipušā sniega

1 diennakts laikā

1 diennakts laikā

netiek normēts

netiek normēts

prasību nav

18.

Ceļu meteoroloģiskajām stacijām jābūt darba kārtībā

-

-

-

19.

Autoceļu lietotāji jānodrošina ar informāciju par braukšanas apstākļiem

-

-

-

20.

Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās

6.00-22.00

6.00-20.00

6.00-18.00

6.00-18.00

netiek normēts

Piezīmes.

1. Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega.

2. Autoceļus, kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra no sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma.

3. Laiku autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti.

4. Prasības gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšanai nosaka to īpašnieks.

5. Ja autoceļa brauktuves temperatūra ir zemāka par -6 °C, no sniega un ledus brīva brauktuve netiek prasīta.

            Valsts 2010. gadā Riebiņu novadam piešķir 9700 Ls mēnesī. Ziemas sezonai tas ir 38800 Ls. Mūsu novadā ir apmēram 476 km pašvaldības autoceļu. Viena kilometra autoceļu attīrīšana izmaksā ap 9 Ls. Atskaitot ielu un autoceļu kaisīšanas, sniega vaļņu pārvietošanas un citu ziemas uzturēšanas darbu izdevumus, naudas pietiek 6 (sešām) ceļu attīrīšanas reizēm. Ja ziema būs sniegota nodrošināsim biežāku autoceļu attīrīšanu no sniega, taču uz „vasaras” rēķina. Pašvaldības autoceļu uzturēšanu, pēc konkursa rezultātiem, šoziem veiks SIA „Agrofirma „Turība””, apakšuzņēmējs AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Cienījamie novada iedzīvotāji! Ņemiet vērā, ka pašvaldības autoceļus ārkārtējos laika apstākļos-sniegputenis, ilgstoša snigšana, sāksim attīrīt pēc to beigām. Šādos laika apstākļos izbraukšanu nodrošināsim tikai pa pasažieru un skolēnu autobusu pārvadāšanas maršrutiem. Visu autoceļu attīrīšana no sniega tiek garantēta 2 dienu laikā pēc snigšanas beigām. Esiet saprotoši un iecietīgi. Brauksim atbilstoši laika apstākļiem un ceļa stāvoklim. Ieplānojiet lielāku laika periodu braukšanai. Sekojiet laika prognozēm un autotransportu pirms ārkārtējiem laika apstākļiem (liels sniegs, putenis, apledojums, atkala utt.) atstājiet tuvāk lielceļiem. Saudzēsim savu un citu satiksmes dalībnieku veselību!

Riebiņu novada ceļu fonds

Lasīt vairāk...

Semināri nodokļu maksātājiem un netradicionālās uzņēmējdarbības veicināšanai

08.12.2010, 13:17

16.12.2010. plkst. 10:00 Preiļos, Raiņa bulvārī 22, VID Preiļu KAC 2. stāva zālē notiks seminārs par aktuālajiem nodokļu likumdošanas grozījumiem. Tālrunis uzziņā 65307706.
Un seminārs Rēzeknē uzņēmējdarbības veicināšanai. Lasīt vairāk...

Seminārs "E-prasmes nodarbinātībai un attīstībai"

02.12.2010, 12:45

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia un Latvija@Pasaule mācību centriem šī gada nogalē organizē reģionālo semināru „E-prasmes nodarbinātībai un attīstībai”.

Preiļos semināru organizē biedrība „Preiļu NVO centrs”. Seminārs notiks 2010. gada 15. decembrī no 11.00 līdz 16.00 Preiļu novada kultūras centrā Raiņa bulvārī 28. Pieteikšanās pa tālruni 28340855 vai e-pastu preilinvo@inbox.lv līdz 10. decembrim.

Seminārā tiks diskutēts par IKT prasmju nozīmi nodarbinātībai un pašnodarbinātības attīstībai, tiks prezentēti IKT prasmju novērtēšanas rīki un IKT prasmju sertificēšanas un IKT prasmju apmācības programmas, kā arī būs iespējams iepazīties ar centru pieredzi IKT apmācībās un nodarbinātības iniciatīvām reģionos.

LIKTA aicina uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldību pārstāvjus, Nodarbinātības valsts aģentūru un citu organizāciju, kas strādā ar nodarbinātības, mūžizglītības un sociālā atbalsta jautājumiem pārstāvjus piedalīties reģionālajos semināros.

Semināra programma. Lasīt vairāk...

Paziņojums par privatizācijai nodotajiem zemesgabaliem

30.11.2010, 12:08

Privatizācijas aģentūra paziņo: ar Ministru kabineta 2008. gada 21. augusta rīkojumu Nr. 497 „Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots neapbūvēts valsts zemesgabals „Roziņi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7670 013 0005, zemes vienības kadastra apzīmējums 7670 013 0091), Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 24,3 ha platībā.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību objektu privatizāciju” 68. pantu personu prasījumi, kas attiecas uz minēto privatizējamo zemesgabalu, piesakāmi 1 (viena) mēneša laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas. Ja prasījumi attiecīgajā termiņā nebūs pieteikti, tie zemesgabala privatizācijas gaitā netiks ņemti vērā.

Privatizācijai nodotie zemesgabali un to robežu plāni apskatāmi elektroniski Privatizācijas aģentūras interneta vietnē www.pa.gov.lv, sadaļā „Privatizācijas iespējas.”

Prasījumu apliecinoši dokumenti jāsniedz Privatizācijas aģentūrā, K. Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887. Tālrunis uzziņām 67021419.

Pirmpublikācioja „Latvijas Vēstnesis” 19.10.2010. Nr. 165 (4357)

 

 Privatizācijas aģentūra paziņo: ar Ministru kabineta 2008. gada 22. novembra rīkojumu Nr. 726 „Par nekustamā īpašuma „Ferma” daļu Preiļu rajona Rušonas pagasta Riebiņu novadā nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodoti:

neapbūvēts valsts zemesgabals „Stumbri” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7670 013 0016, zemes vienības kadastra apzīmējums 7670 013 0076), Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 56,22 ha platībā;

neapbūvēts valsts zemesgabals „Vīksnas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7670 013 0015, zemes vienības kadastra apzīmējums 7670 013 0120), Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 28,99 ha platībā.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību objektu privatizāciju” 68. pantu personu prasījumi, kas attiecas uz minēto privatizējamo zemesgabalu, piesakāmi 1 (viena) mēneša laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas. Ja prasījumi attiecīgajā termiņā nebūs pieteikti, tie zemesgabala privatizācijas gaitā netiks ņemti vērā.

Privatizācijai nodotie zemesgabali un to robežu plāni apskatāmi elektroniski Privatizācijas aģentūras interneta vietnē www.pa.gov.lv, sadaļā „Privatizācijas iespējas.”

Prasījumu apliecinoši dokumenti jāsniedz Privatizācijas aģentūrā, K. Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887. Tālrunis uzziņām 67021419.

Pirmpublikācioja „Latvijas Vēstnesis” 09.11.2010. Nr. 177 (4369) Lasīt vairāk...

Sekmīgi īstenots SFL projekts ”Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā”

29.11.2010, 12:30

Riebiņu novada Dravnieku pamatskolā ar Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu, Riebiņu novada Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā ir sekmīgi īstenots projekts „Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā”. Projekts tika uzsākts no 10.12.2009. un projekta noslēgums 30.11.2010.

Projekta darba grupa ir gandarīta par paveikto darbu un sasniegtajiem rezultātiem, kuri tika plānoti uzsākot projektu. Strādājot komandā un jūtot iedzīvotāju vēlmi mainīt kaut ko savā ikdienas dzīvē, tika panākts cerētais rezultāts. Projekta īstenošanas rezultātā esam sekmīgi veikuši plānoto aktivitāšu īstenošanu pilnā apjomā:

* ierīkota Bērnu rotaļu un atpūtas istaba;
* noorganizētas 2 ziedojumu akcijas;
* īstenota iedzīvotāju un bezdarbnieku tālākizglītības apguve un apmācība (datorzinības, angļu valoda, frizieris, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, florists, projektu vadība bez priekšzināšanām);
* iedzīvotāji un audzēkņi tika iesaistīti kultūras pasākumu organizēšanā un apmeklēšanā (noorganizēti – Ziemassvētku pasākums, Lieldienu pasākums, Miķeļdienas gadatirgus u.c.);
* izveidota interešu izglītības un ārpusstundu aktivitāšu „Pēcpusdienas skola” (ar aktīvā sporta studiju, leļļu teātra studiju, netradicionālās zīmēšanas studiju);
* izveidots „Sadzīves un pirmo pamatprasmju apguves centrs”;
* sniegtas psihologa, jurista un sociālā pedagoga konsultācijas;
* noorganizēta izglītojošā dienas nometne 20 Dravnieku pamatskolas audzēkņiem;
* noorganizēti radošo darbnīcu kursi (rotaslietu gatavošana, radošo fantāziju darbnīca, apģērbu pārveidošanas darbnīca);
* audzēkņiem novadīts – Personīgās higiēnas kurss, Pašapkalpošanās prasmju apguves kurss, Lietišķās etiķetes kurss;
* pagasta sievietes iesaistītas pašapziņas celšanas kursos, kuros ir apguvušas manikīra prasmes, galda klāšanas prasmes (suši, boles, karamelizēto ābolu, jautro ēdienu gatavošanu u.c.).

 

Un tā varētu minēt daudz pozitīvu piemēru. Liels paldies jāsaka arī sadarbības partneriem Riebiņu vidusskolai, Vārkavas pamatskolai, Viļānu pilsētas domei. Vārkavas pamatskola bija uzaicinājusi darba grupu uz Mārtiņdienas gadatirgu gan tirgoties ar radošajiem darbiņiem, kas tapuši projekta gaitā, gan vadīt Vārkavas iedzīvotājiem radošās darbnīcas „Ziepju gatavošana” un „Rotaslietu gatavošana”. Pēc kopīga un radoša darba, paliks jaukas atmiņas par jauko pasākumu.

Arī Viļānu novada domes rīkotajā „Ziemassvētku izstādē” aktīvākie radošo darbu autori piedalījās ar saviem ražojumiem: rotaslietām, dekupāžas tehnikā apgleznotiem podiem, pašgatavotām ziepēm un citām jaukām lietām.

Redzot to, ka kādam mūsu idejas, radošās domas un fantāzijas patīk, varam būt gandarīti par to. Izvērtējot projekta aktivitāšu īstenošanos, esam saņēmuši tikai pozitīvas atsauksmes un gandarījumu par paveikto darbu.

Lielu paldies gan Riebiņu novada, gan Dravnieku pamatskolas vārdā, gribam teikt SFL kolektīvam par sapratni, par palīdzību, par finansējuma piešķiršanu, lai Latgales lauku skolas atplauktu kā Pārmaiņu skolas. Gribas arī pašiem sev novēlēt, veiksmi šī izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra uzturēšanā nākotnē!

 

Projekta direktore,
Skaidrīte Grigale

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada četrās pamatskolās ir izbūvēti lokālie datortīkli

25.11.2010, 15:08

Pērnā gada 22. decembrī Riebiņu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta “Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu. Projekts, kura kopējās attiecināmās izmaksas sasniedz 42 416,29 lati, tiek 100% apmērā finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

Projekta mērķis ir Riebiņu novada izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, līdz ar to uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt 5 Riebiņu novada skolas ar atbilstošu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kurā ir plānots iegādāties 10 portatīvos datorus, 29 stacionāros datorus, 5 multimediju kabinetu aprīkojumus un attīstīt 4 lokālos datortīklus.

2010. gada 16. martā tika noslēgts līgums ar SIA „AXEL” par lokālo datortīklu izbūvi Sīļukalna pamatskolā, Dravnieku pamatskolā, Galēnu pamatskolā un Rušonas pamatskolā. Lokālie datortīkli ir savienoti ar skolās jau esošajiem lokālajiem tīkliem. Lokālo datortīklu uzstādīšanas darbi ir veiksmīgi pabeigti.

Projekta īstenošana nodrošinās Riebiņu novada izglītības iestādes ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošanos. Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori tiks savienoti projekta rezultātā izveidotajā lokālajā tīklā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam.

 

I. Kudiņa,
projekta „Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija” vadītāja„ Ieguldījums Tavā nākotnē!”Lasīt vairāk...

Nekustamā īpašuma izsole

23.11.2010, 16:58

Riebiņu novada dome 2011. gada 10. janvārī plkst. 14:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederošā nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas „Darbnīca” ar saistīto zemes gabalu Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā IZSOLI AR AUGŠUPEJOŠU SOLI.

Izsoles objekts – nedzīvojamā ēka ar kopējo platību 814,10 m² un zemes gabals 0,1672 ha platībā, kas atrodas Liepu ielā 23, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā. Īpašuma kadastra numurs 7648 002 0601.

Izsoles sākumcena Ls 7200.00 (septiņi tūkstoši divi simti lati 00 santīmi). Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X026.

Visa summa par izsolē pārdoto objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no plkst. 9:00 līdz 17:00 katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos.

Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – Ls 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X026.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas, izsolāmo objektu var apskatīt dabā.

Lasīt vairāk...

Amatierteātra pirmizrāde

22.11.2010, 16:48

Lauksaimnieki aicināti apmeklēt seminārus

22.11.2010, 09:47

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Preiļu nodaļa rīko vairākus seminārus lauksaimniekiem.

23.11.2010. semināra tēma - zivju audzēšana (programma).

30.11.2010. semināra tēma - aitu audzētāju kooperācija – efektīva konkurētspējas paaugstināšanas iespēja (programma)

2.12.2010. semināra tēma - Jaunākās izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskaitē (programma).

Lasīt vairāk...

Notikumi Riebiņu novada skolās

17.11.2010, 10:56

Notikumi Riebiņu novada skolās (novembra numurs) Lasīt vairāk...

Ar novada Atzinības rakstiem apbalvos 12 novada iedzīvotājus

15.11.2010, 10:03

Ar domes sēdes (9.11.2010.) lēmumu apstiprinātas kandidatūras, kas šī gada 18. novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienā tiks apbalvoti ar novada domes Atzinības rakstiem.

Atzinības raksti tiks pasniegti:

Regīnai Šķesterei,
Ritai Upeniecei,
Natālijai Balodei,
Jurim Pudulam,
Ivetai Brokai,
Venerandai Upeniecei,
Marijai Trifanovai,
Skaidrītei Žukovai,
Sandrai Ozolai,
Silvijai Vucānei,
Valentīnai Adamovičai,
Vijai Vaivodei.
Lasīt vairāk...

Šaušanas sacensības Silajāņos

10.11.2010, 13:14

Šī gada 20. novembrī plkst. 10:00 aicinām novada iedzīvotājus piedalīties šaušanas sacensībās ar pneimatisko šauteni Silajāņu kultūras namā. Komandas sastāvs – 2 vīrieši un 1 sieviete. Tiks apbalvotas labākās komandas un trāpīgākie šāvēji. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 28624165 (Vladimirs Novikovs).

Lasīt vairāk...

Novada volejbola čempionātā fināls 13. novembrī plkst. 18:00

06.11.2010, 09:34


 Ir noskaidrotas 4 Riebiņu novada volejbola čempionāta komandas-finālistes. Ņemot vērā, ka 13. novembris ir darba diena, spēļu laiks tiek mainīts. Sacensības Galēnu pamatskolas sporta zālē sāksies plkst. 18:00, kad tiksies Stabulnieki:Rušona (spēle par III vietu), bet 19:30 spēle par I vietu (Riebiņi:Līvāni). Aicinām līdzjutējus apmeklēt finālsacensības.

Lasīt vairāk...

1800-1818 no 1834 jaunumiem

1 2 3 4

...

100 101 102