Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Jaunumi

Vingrošanas nodarbības Stabulniekos

11.01.2019, 12:55

Jogas nodarbības Galēnos

10.01.2019, 16:58

Ar saukli "Domā līdzī!" Re:TV aicina vidusskolēnus pieteikties TV spēlei

10.01.2019, 14:20

 

Lai veicinātu sabiedrības, īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu dzīvesveidu, kanāls Re:TV aicina vidusskolēnus no visas Latvijas piedalīties erudīcijas spēlē “Vides erudīts”.

 

 Kopā erudīcijas spēlē varēs piedalīties 27 komandas - katrā komandā divi dalībnieki. Spēle norisināsies vairākos posmos - 9 ceturtdaļfināli, 3 pusfināli un 1 fināls (kopā 13 spēles). Katrā spēlē skolēniem būs jāatbild uz 16 jautājumiem, kurus uzdos raidījumu vadītājs Māris Olte - par dabas un bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, atbildīgu vides un dabas resursu izmantošanu. Tāpat skolēniem spēles laikā būs arī praktiskie uzdevumi.

 

Visas 27 komandas saņems veicināšanas balvas, savukārt finālisti saņems arī kādu no trim galvenajām balvām: 1. vieta – izglītojošs brauciens uz Somiju 4 personām, 2. vieta un 3. vieta  – vides izglītības ekskursijas pa Latvijas dabas takām.

 

Katrai komandai pašiem jāizveido video (60 līdz 90 sekundes), kurā abi dalībnieki iepazīstina ar sevi un savu pārstāvēto skolu un demonstrē, kā viņi praktizē videi draudzīgu dzīvesveidu. Iesniegtie video tiks demonstrēti arī Re:TV ēterā. 

 

Jaunieši konkursam var pieteikties līdz 27. janvārim!  Sīkāka informācija un konkursa nolikums pieejams Re:TV mājaslapā : http://www.retv.lv/vides-erudits

 

Spēles sauklis ir “Domā līdzi!”. Raidījuma vadītājs Māris Olte stāsta: “Jaunam prātam mūsdienās nav viegli. Visi ceļi vaļā! Marta beigās mēs piedāvāsim  iespēju paskatīties  no malas uz tiem jauniešiem, kuri vēlas zināt vairāk par to kā darbojas pasaule.  Padomāt līdzi tam, kas ikdienā šķiet pats par sevi saprotams.”

 

Spēle "Vides erudīts" tiks pārraidīta televīzijas ekrānos - no 24. marta līdz 16. jūnijam svētdienās plkst. 16:00 kanālā Re:TV.

 

Erudīcijas spēli finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

 

 

 

 

Informācijai:

Annija Beitiņa

Projekts: Erudīcijas spēle "Vides erudīts"

e-pasts: videserudits@retv.lv

mob. t. 26647085

Lasīt vairāk...

Realizēts projekts “Stāstnieki”

10.01.2019, 11:11

Riebiņu jauniešu iniciatīvas grupa “Riebiņu jaunieši – Riebiņu nākotne” kopā ar Riebiņu jauniešu centru “Pakāpieni”, jaunatnes lietu speciālistu Oskaru Bērziņu, Studiju 3KM un Riebiņu novada domes finansiālu atbalstu, mazo grantu projekta “Mēs Latvijas 100 gadei” ietvaros realizēja projektu “Stāstnieki”.

 

Apņēmīgu un radošu jauniešu grupa, kas spēj un dara daudz sava novada labā. Aizvadītajā vasarā pavadīja savu brīvo laiku, iepazīstot labāk savu novadu. Šai darba grupai šī ir pirmā pieredze visiem kopā darboties vienā projektā, kaut gan dalībnieki līdz šim ir iesaistījušies dažādos projektos. Savukārt projekta vadītājam ir pieredze līdzīgu projektu realizēšanā Latvijas televīzijas raidījumā “Sajūti Latgali”.

 

Radošā un iniciatīvas bagātā komanda “Riebiņu jaunieši – Riebiņu nākotne”.

 

Projektā izdevās atrisināt izvirzīto problēmu – reprezentatīva, audiovizuālā materiāla nepieciešamība Riebiņu novadā, un sasniegt izvirzīto projekta mērķi - izveidot reprezentatīvu audiovizuālu materiālu par Riebiņu novadu. Izdevās arī realizēt visus 6 izvirzītos uzdevumus un tika iesaistīti jaunieši ar brīvprātīgo darbu projekta tapšanā. Projekta laikā sadarbojāmies ar pašvaldības iestādēm, lieliska sadarbība izveidojās ar pagasta pārvalžu vadītājiem, kas aktīvi palīdzēja projekta tapšanā.

 

Projekta ietvaros tika izveidots 3 minūšu garš video stāsts – kā reklāma par Riebiņu novadu, ietverot visus Riebiņu novada pagastus, dabu, kultūru, vērtības, apskates objektus un iedzīvotājus. Video reklāma ierunāta 4 valodās: latviešu, krievu, angļu un latgaliešu, tādā veidā sasniedzot pēc iespējas lielāku mērķauditorijas loku: gan novada, gan valsts, gan citu valstu iedzīvotāji un tūristi.

 

Projekta rezultātā novads ieguvis spilgtu, emocionālu un izglītojošu materiālu par Riebiņu novadu. Šobrīd Riebiņu novadā līdzīgi projekti vēl nav izveidoti, kas kvalitātes un informācijas ziņā tik labi spētu reprezentēt novadu. Šis video būs kā paliekoša vērtība nākamajām paaudzēm par novadu  kāds tas šobrīd ir. Tāpat tas ļaus citiem, kas nav Riebiņu novada iedzīvotāji, iepazīt mūsu novadu kāds tas ir Latvijas simtgades priekšvakarā.

 

Projekta rezultātu ir iespējams apskatīties interneta vietnēs: www.facebook.com, Riebiņu novada pašvaldības vietnē un Preiļu un Riebiņu tūrisma informācijas lapā, kā arī www.youtube.com un Instagram. Video būs iespējams atrast, meklējot ierakstu “Riebiņu novads”.

 

Jaunatnes lietu speciālistu

Oskars Bērziņš

 

 

Lasīt vairāk...

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā būs iespēja uzsākt studijas ziemā

09.01.2019, 09:45

 

No 2019. gada 14. līdz 31. janvārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiks ziemas uzņemšana, un reflektanti varēs iesniegt dokumentus studijām RTA studiju programmās pamatstudiju, maģistra un doktora līmenī. Visās pilna laika studiju programmās ir pieejamas valsts finansētās budžeta vietas. Kopumā ziemas uzņemšanā RTA ir 34 budžeta vietas. Nepilna laika studijas RTA ir par maksu. Dokumentus var iesniegt elektroniski vai ierodoties klātienē, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Uzņemšanas komisija strādā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

 

Uz vidējās izglītības bāzes pamatstudiju programmās:

* 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība”

* 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne”

* Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība”, studiju virziens: tūrisma uzņēmuma vadība

***

Uz augstākās izglītības bāzes maģistra studiju programmās:

„Vides aizsardzība”

„Datorsistēmas”

* „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

* „Lāzertehnoloģijas”

***

Uz augstākās izglītības bāzes doktora studiju programmās:

* „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

*„Vides inženierzinātne”

* „Pedagoģija”

 

Studijām  var pieteikties, elektroniski reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

 

Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita. Bāreņi, uzrādot bāreņa apliecību ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālruņiem 26462152, 29555343 vai rakstot uz e-pastu: Marite.Mezare@rta.lv. Ar RTA studiju noteikumiem var iepazīties: http://www.rta.lv/uznemsanas_noteikumi

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

 

Uzziņai:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var apgūt daudzas profesijas: jurists, jurista palīgs, finansists, ekonomists, grāmatvedis, iestādes vadītājs, mehatronikas inženieris, inženieris-programmētājs, pārtikas produktu pārstrādes speciālists, loģistikas speciālists, izstrādājumu, apģērbu projektētājs, būvdarbu vadītājs, mašīnbūves speciālists, programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators, vides inženieris, sistēmanalītiķis, elektroniskās komercijas speciālists, karjeras konsultants, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, tulkotājs, dizainers, interjera dizainers, kā arī dažādu jomu skolotājus – speciālais, sociālais pedagogs, svešvalodas (angļu/vācu), latviešu valodas, vēstures, pamatizglītības skolotājs.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kopumā piedāvā 49 studiju programmas pilna un nepilna laiks studijām visos līmeņos – pamatstudijās, maģistra un doktora līmenī. Trijās fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības, Izglītības, valodu un dizaina, un Inženieru fakultātē studē pāri par 1750 studentiem no Latvijas un ārvalstīm. Akadēmijai ir viens no labākajiem tehniskajiem nodrošinājumiem, studentiem ir iespēja veikt laboratorijas darbus modernās laboratorijās ar augstas klases aprīkojumu, darboties izvēlētajā zinātņu jomā, piedalīties konkursos Latvijā un ārzemēs. Studenti regulāri izmanto ERASMUS+ programmas iespējas, dodoties studēt ārpus Latvijas, kā arī iziet praksi vadošajos pasaules uzņēmumos.
        RTA studentiem ir plašs ārpusstudiju aktivitāšu klāsts – iespēja dziedāt jautajā korī „Sonitum”, dejot deju kolektīvā „Dziga”, spēlēt teātrī „ķerRA”, kā arī piedalīties sportiskajās aktivitātēs. Akadēmija nodrošina dzīvošanas iespējas dienesta viesnīcā, kā arī stipendijas labākajiem un aktīvākajiem studentiem.

Lasīt vairāk...

Latvijas publisko bibliotēku lasītājiem jauna iespēja – bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā

08.01.2019, 16:09

 

Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās šajā – 2019. – gadā lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē www.3td.lv . To nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”, apgādu “Zvaigzne ABC” un publiskajām bibliotēkām. No 7. janvāra ikvienam ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Tā ir kopīgi īstenota iniciatīva, lai veicinātu grāmatu lasīšanu mūsdienīgā un ērtāk pieejamā veidā.

 

““3td e-GRĀMATU bibliotēka” turpina publisko bibliotēku attīstības projektā “Trešais tēva dēls” (3td) uzsāktās aktivitātes. 3td projekta īstenošanas laikā Latvijas bibliotēkas tika apgādātas ar moderniem informācijas tehnoloģiju rīkiem un programmatūru, lai visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi informācijai un zināšanām. Izmantojot tehnoloģiju iespējas, mēs izvēlamies jaunus risinājumus un piedāvājam kvalitatīvu saturu bibliotēku lasītājiem. “3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir vēl viens moderns un atraktīvs veids, lai uzrunātu lasītāju, veicinātu lasīšanas tradīciju un popularizētu latviešu literatūru, īpaši jaunatnes vidū,” uzsver Kultūras informācijas sistēmu centra direktors Armands Magone.

 

““3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir nākamais „Tieto Latvia” izstrādātās bibliotēku informācijas sistēmas ALISE attīstības solis sadarbībā ar projekta pasūtītāju –  Kultūras informācijas sistēmu centru, jo mums ir svarīgi atbalstīt sabiedrībai nozīmīgus risinājumus. Mūsdienu lasītāji arvien vairāk izvēlas pašapkalpošanos un jaunus e-pakalpojumus. Tādēļ esam gandarīti, ka šobrīd no izmēģinājumprojekta sešās bibliotēkās esam nonākuši līdz jaunā pakalpojuma nodrošināšanai visās Latvijas publiskajās bibliotēkās, kuru lasītāji ir reģistrēti sistēmā ALISE,” saka „Tieto Latvia” valdes priekšsēdētāja Valērija Vārna.

 

“Apgāds “Zvaigzne ABC” lasītājiem piedāvā iegādāties e-grāmatas kopš 2010. gada marta, tādējādi popularizējot darbu pieejamību jebkurā pasaules valstī. Esam ļoti gandarīti, ka privātās partnerības (SIA "Tieto Latvia" un apgāds “Zvaigzne ABC”) sadarbības un valsts institūcijas (KISC) atbalsta un ieinteresētības rezultātā ir tapis unikāls projekts, kas vēl vairāk veicinās lasīšanu. Priecājamies, ka valsts mērogā nozīmīgo projektu sākam tieši ar latviešu autoru darbiem,” stāsta izdevniecības Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja Sintija Buhanovska.

 

“Pirmais impulss, lai eksperimentētu ar e-grāmatām Valmieras bibliotēkā, bija projekts “Lasi un tev sekos” (2014.-2015). Tas piedāvāja bērniem un jauniešiem sociālās lasīšanas aplikāciju, kas bija inovatīva e-grāmatu un komunikācijas platforma. Šī  pieredze apliecināja, ka lasītāji gatavi jaunam grāmatu formātam.  Dalība e-grāmatu platformas izmēģinājumprojektā 2016.gadā  vēlreiz apstiprināja, ka e-grāmatām jābūt mūsdienīgas bibliotēkas piedāvājumā un tās labprāt lasa visu vecumu lasītāji. Līdz šim bez maksas  varējām piedāvāt tikai  e-grāmatas  svešvalodās, bet tagad lepojamies, ka projektā “3td e-GRĀMATU bibliotēka”  ekskluzīva iespēja kļūst pieejama ikvienam! Bibliotēkas, pildot savu misiju,  piedāvā lasītājiem to, ko viņi sen bija pelnījuši. Lasīsim latviešu rakstnieku darbus tagad arī e-formātā!” uzsver Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga.

 

Šobrīd tīmekļa vietnē www.3td.lv ir pieejams daudzveidīgs e-grāmatu piedāvājums – vairāk nekā simt apgāda „Zvaigznes ABC” izdevumu (galvenokārt daiļliteratūra) –  gan latviešu literatūras klasika (Apsīšu Jēkabs, Jānis Ezeriņš u.c.), gan mūsdienu autoru grāmatas, kuras iemantojušas lasītāju atzinību, tai skaitā Vladimira Kaijaka „Enijas bize”, „Zem Marsa debesīm”, „Nārbuļu dēli” un „Mantinieki”, kas pamatā populārajam televīzijas seriālam „Likteņa līdumnieki”, tāpat kinorežisora Aivara Freimaņa „Katls”, Ingunas Baueres biogrāfiskie romāni, latviešu fantāzijas un detektīvžanra darbi.

 

“Sakām paldies apgādam „Zvaigzne ABC” un novērtējam to kā visinovatīvāko izdevēju. Ceram, ka šai iniciatīvai pievienosies arī citas izdevniecības, tādējādi papildinot “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” saturu,” norāda A. Magone.

 

Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, ar publiskās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (lietotājvārds un parole) jāveic reģistrācija vietnē www.3td.lv . Ja vēl neesat kļuvis par publiskās bibliotēkas lasītāju vai arī iepriekš neesat tajā izmantojis autorizācijas datus, varat vērsties jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā.

 

Turpmāk paredzēts ne tikai papildināt “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” saturu ar jaunām e-grāmatām, bet arī attīstīt platformas izmantošanas iespējas, iekļaujot to vienotajā Latvijas e-pakalpojumu sistēmā. “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” attīstībā nozīmīgi arī pašu lasītāju priekšlikumi, kas palīdzēs saturiski papildināt platformu un padarīt to par ērti lietojamu e-pakalpojumu.

 

Projekta ”3td e-GRĀMATU bibliotēka” vadītāji cer uz Latvijas bibliotekāru atsaucību un sadarbību, aicinot tos piedāvāt lasītājiem literatūru arī jaunā – elektroniskā formātā. Un, jo lielāka būs pašu lasītāju interese par “3td e-GRĀMATU bibliotēku”, jo aktīvāk tā tiks pilnveidota un papildināta ar jauniem oriģinālliteratūras un tulkojumu izdevumiem, līdzās apgādam „Zvaigzne ABC” izvēršot  sadarbību arī ar citām izdevniecībām.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra

projekta vadītāja asistente,

Tel. 67844902

E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv

Lasīt vairāk...

Vingrošanas nodarbības

10.01.2019, 19:00

Jaunumi Riebiņu CB

07.01.2019, 11:17

Kultūras pasākumi novadā janvārī

07.01.2019, 10:13

Daudzdzīvokļu namos, kur izmanto dabasgāzi, jābūt nodrošinātai dabīgai ventilācijai

04.01.2019, 12:45

 

 

Šā gada 1.janvārī stājās spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.

 

Kāpēc šāda prasība iekļauta Ugunsdrošības noteikumos?

 

Minētā prasība Ugunsdrošības noteikumos iekļauta pēc gāzes ekspertu un skursteņslaucītāju atzinuma, jo, piemēram, pievienojot tvaika nosūcēju vienīgajam dabīgās ventilācijas kanālam, tiek traucēta paredzētā gaisa apmaiņa virtuvē, kas objektos, kuros tiek izmantota dabasgāze, var radīt spādzienbīstamu gāzes koncentrāciju.

 

Kādēļ prasība attiecināma uz namiem, kur izmanto dabasgāzi?

 

Dabasgāze ir vieglāka par gaisu un tā koncentrējas telpas augšējā daļā, tādēļ arī  dabīgās ventilācijas sistēma ierīkota, lai dabasgāzes noplūdes gadījumā telpa tiktu izvedināta caur dabīgās ventilācijas kanālu, kura ievads atrodas telpas augšējā daļā pie griestiem. Tas nereti ir vienīgais ventilācijas kanāls, līdz ar to nosprostot ventilāciju ar tvaika nosūcēju nedrīkst.

 

Kā tiks pārbaudīts, vai prasība tiek ievērota?

 

Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nepārbaudīs katru mājokli un pārbaudes, galvenokārt, tiks veiktas tajos mājokļos, par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības vai būs notikuši ugunsgrēki. Iespēju robežās notiks dzīvojamā sektora apsekošana par ugunsdrošības prasību ievērošanu mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs nekas jauns, jo tās notiek katru gadu un notiks arī turpmāk.

 

Ko darīt, ja tvaika nosūcējs noslēdz vienīgo dabīgās ventilācijas kanālu?

 

Obligāti veicamā darbība – atvienot tvaika nosūcēju no dabiskās ventilācijas kanāla. Atgādinām, ka dabīgā ventilācija ir būves pamatkonstrukcija un jebkura iejaukšanās, piemēram, bez saskaņojuma pārbūvējot dabīgo ventilāciju un pievienojot tvaiku nosūcēju, nekad nav bijusi pieļaujama un uzskatāma par patvaļīgu būvniecību.

 

Kādi ir iespējamie problēmas risinājumi?

 

1.       Noskaidrot, kāds ir tvaika nosūcēju modelis, proti, vai tajā var ielikt speciālos filtrus (piemēram, ogles filtrs smaržu noņemšanai un dūmu filtrs dažādu citu izgarojumu attīrīšanai) kas nodrošina tvaiku attīrīšanu recirkulācijas režīmā, vai nomainīt esošo tvaika nosūcēju ar tādu, kas var strādāt recirkulācijas režīmā. Vienlaicīgi norādām, kā šādi filtri ir regulāri jākopj un nepieciešamības gadījumā jāmaina, mainīšanas biežums ir atkarīgs no ēdiena gatavošanas biežuma un tvaiku (taukvielu) intensitātes daudzuma (kontrole reizi pusgadā).

 

2.       Jaunā ventilācijas kanāla izbūve visai dzīvojamai mājai. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka:

  • būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana,
  • jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, sertificēts būvkonstruktors un sertificēts arhitekts,
  • jāveic ēkas tehniskā apsekošana,
  • ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā grupa (piemēram, ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam būs jāveic būvekspertīze.

 

3.       Individuālais risinājums dabīgās ventilācijas izbūvei konkrētajā dzīvoklī. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka:

  • visas izmaksas gulstas uz konkrētā dzīvokļa īpašnieku,
  • būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana,
  • jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, sertificēts būvkonstruktors un sertificēts arhitekts,
  • jāveic ēkas tehniskā apsekošana,
  • ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā grupa (piemēram, ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam būs jāveic būvekspertīze.

 

Atgādinām, ka atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 80.punkta prasībām dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi 3 gados. Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra speciālists, kurš var apliecināt, ka ir tiesīgs to darīt.

 

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un tuvinieku drošību, bet gādāt, lai mājoklis būtu drošs! Ja jums ir radušies jautājumi par ugunsdrošību mājoklī, vaicājiet VUGD amatpersonām – rakstiet, zvaniet vai nāciet uz jums tuvāko daļu vai posteni!

 

 

 

Plašākai informācijai:

Inta Palkavniece

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 67075871, 27098250 inta.palkavniece@vugd.gov.lv

Lasīt vairāk...

VUGD aptauja liecina – iedzīvotājiem aktīvāk jārūpējas par ugunsdrošību mājokļos

02.01.2019, 15:27

 

Aizvadītajā gadā no 10.augusta līdz 3.decembrim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas no teritoriālajām struktūrvienībām visā Latvijā veica vairāk nekā 10 400 mājokļu īpašnieku (lietotāju) aptauju un konsultācijas par ugunsdrošību.

 

Kopumā četru mēnešu laikā konsultēti vairāk nekā 860 iedzīvotāji Rīgā un pierīgas teritorijā, 740 Zemgalē, 1705 Kurzemē, 3020 Vidzemē un 4100 mājokļu īpašnieku Latgalē. VUGD amatpersonas ieinteresētos iedzīvotājus konsultēja par ugunsdrošības prasībām, kas jāievēro privātmāju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iemītniekiem, lai novērstu ugunsgrēkus vai mazinātu to sekas, kā arī veica aptauju, lai gūtu ieskatu mājokļu ugunsdrošībā kopumā.

 

Pozitīvi vērtējami aptaujas rezultāti, kas liecina, ka no 10 400 aptaujātajiem iedzīvotājiem 89% zina, kur zvanīt ugunsgrēka gadījumā, 76% aptaujāto ir veikuši sodrēju tīrīšanu no apkures ierīces un dūmvada. 96% aptaujāto ir sakopuši teritoriju ap dzīvojamo ēkām, bet 80% iedzīvotāju atklāja, ka pārzina, kur atrodas tuvākās ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietas.

 

Diemžēl aptaujas rezultāti liecina par tendenci, ka ugunsdrošības pasākumi, kuru īstenošanā jāiegulda finanšu līdzekļi, lielākoties nav īstenoti – elektroinstalācijas pārbaudes nav veiktas 71% aptaujāto iedzīvotāju mājokļos, bet dūmu detektoru nav uzstādīts 83% aptaujāto iedzīvotāju mājokļos.

 

VUGD konsultācijas veiktas, lai sekmētu ugunsdrošības uzlabošanos valstī, informējot un atgādinot, ka mājokļos būtiskākos pasākumus ugunsnelaimju nepieļaušanai vai to seku mazināšanai ir jāveic un var veikt paši iedzīvotāji. Piemēram, uzstādīt mājokļos dūmu detektorus, kas ar skaņas signālu brīdinās par mājās izveidojušos sadūmojumu. No 2020.gada janvāra katrā mājoklī ir jābūt uzstādītam dūmu detektoram un tā izmaksas ir salīdzinoši nelielas – vienkāršākos modeļus var iegādāties par aptuveni pieciem eiro.

 

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un tuvinieku drošību, bet gādāt, lai mājoklis būtu drošs! Ja jums ir radušies jautājumi par ugunsdrošību mājoklī, vaicājiet VUGD amatpersonām – rakstiet, zvaniet vai nāciet uz jums tuvāko daļu vai posteni!

Lasīt vairāk...

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu

27.12.2018, 15:11

 

Cienījamie aptaujas dalībnieki, Riebiņu novada pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību. Aicinām piedalīties Riebiņu novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem!


Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Riebiņu novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādei.Aptaujas anketa ir pieejama gan papīra formātā, gan elektroniski.


 

Aptaujas anketas elektroniskā forma pieejama tīmekļa vietnē https://www.visidati.lv/aptauja/1411857075/

 

Aptaujas anketa papīra formā pieejama Riebiņu novada domes sekretariātā (2. stāvā), Klientu apkalpošanas centrā (1. stāvā), Attīstības un plānošanas daļā (7. kab.), Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, kā arī visās pašvaldības struktūrvienībās: skolās, bibliotēkās, pagastu teritoriālajās pārvaldēs.

 

Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

 

Aptauja norisināsies no 2018. gada 28. decembra līdz 2019. gada 28. janvārim.

 

 

Antra Meluškāne,

projektu vadītāja

Lasīt vairāk...

12-24 no 1602 jaunumiem

1 2 3 4

...

134