Notikumu kalendārs

    Septembris    

Jaunumi

Balle Galēnos

28.09.2019, 22:00

Pievienojies mākslinieciskajiem kolektīviem!

13.09.2019, 09:27

Optimizēts maršruta kustības grafiks

12.09.2019, 10:31

 

Riebiņu novada dome informē, ka turpmāk tiks optimizēts maršruta Stabulnieki – Dravnieki – Sīļukalns – Galēni – Meža Trūpi – Preiļi kursēšanas grafiks. Iepriekšminētā maršruta kustības grafiks līdz šī gada beigām: autobuss kursēs 23. septembrī, 14. oktobrī, 28. oktobrī, 11. novembrī, 25. novembrī un 16. decembrī.

 

Par jebkurām izmaiņām vai papildus informāciju iepriekšminētā maršruta kustības grafikā iedzīvotājus aicinām pārliecināties pašvaldības vietnē www.riebini.lv vai pagastu teritoriālajās pārvaldēs.

 

Riebiņu novada dome

Lasīt vairāk...

Aicinām piedalīties gadskārtējā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2019”

11.10.2019, 15:00

 

Zemkopības ministrija (ZM) jau trīspadsmito reizi izsludina par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2019”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.

 

Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2019” uzdevums ir veikt literatūras un informācijas avotu (piemēram, grāmatu, žurnālu, fotogrāfiju, zīmējumu, atmiņu pierakstu u.c. dokumentu) izpēti par bērza daudzveidīgo izmantošanu Latvijā un pasaulē (tautsaimniecībā, medicīnā, kultūrā u.c.), kā arī doties izpētes pārgājienā vai ekskursijā.

 

Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar literatūras un informācijas avotu izpētē iegūto informāciju, kā arī ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

 

Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2019. gada 11. oktobra plkst. 15.00 Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai nosūtot pa pastu – Zemkopības ministrijas Meža departamentam ar norādi „Konkursam „MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS”” (pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2019. gada 11. oktobris). Adrese: Zemkopības ministrija, Meža departaments, Republikas laukums 2, 1111. kab., Rīga, LV-1981, tālrunis 67027553.

 

Konkursa izpētes darbus konkursa komisija vērtēs trijās vecuma grupās: 1.-4. klašu, 5.-9. klašu, 10.-12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu grupā, kā arī interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.

 

Katrā grupā labākie konkursa darbu autori un klases audzinātāji, kā arī interešu izglītības pulciņu vai mazpulku vadītāji 2019. gada rudenī tiks aicināti uz konkursa noslēguma apbalvošanas pasākumu, par ko tiks paziņots atsevišķi. Katras vecuma grupas konkursa uzvarētājiem balva būs apmaksāta ekskursija pa Latviju.

 

Konkursa nolikums pieejams ZM tīmekļvietnē.

___________________________________

 

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070; mob.: 26534104

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...

Aktīvo iedzīvotāju forums “Darām pa savam”

03.10.2019, 10:30

 

3. oktobrī no plkst. 11.00 – 15.00 Preiļu kultūras namā notiks aktīvo iedzīvotāju forums “Darām pa savam”. Forumā aicināts piedalīties Preiļu, Aglonas, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novada ikviens iedzīvotājs.

 

 

Iedzīvotāju forums ir saiets, kurā iedzīvotāji vērtē sava novada, pilsētas dzīves vides kvalitāti, pieņem lēmumus par pārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē, un vienojas par to, kā pašu spēkiem to izdarīt. Foruma rezultātā iedzīvotāji būs izveidojuši darba grupas konkrētu projektu vai ideju īstenošanai, bet pašvaldība iekļaus priekšlikumus novada attīstības dokumentos.

 

Šobrīd daudzos neziņu un satraukumu vieš gaidāmā novadu reforma, taču ir jāapzinās, ka neatkarīgi no administratīvajām robežām visi vien dzīvojam un turpināsim dzīvot viens otram līdzās, kopā strādāsim un atpūtīsimies ierastajā dzīves vidē. Tāpēc svarīgāk ir nevis bažīties, bet būt atklātiem un atvērtiem sarunām, domu apmaiņai, sev un citiem svarīgā apzināšanai.

 

Forums ir kulminācija šajā vasarā notikušajām piecām apkaimes iedzīvotāju ideju darbnīcām Saunas pagastā, Līvānos, Aglonā, Galēnos un Vecvārkavā. Katrā novadā nedaudz atšķirīgi, tomēr visur ieradās novada iedzīvotāji, lai lielākā vai mazākā pulkā paustu, kas viņiem savā novadā vai pagastā ir nepieciešams, lai dzīve visiem kopā būtu labāka un sadzīve ērtāka. Forumā runāsim par labdarības, ziedošanas un brīvprātīgā darba veicināšanu Latgalē, jauniešu un jebkuru citu iedzīvotāju grupu motivēšanu un iesaistīšanu novada attīstībā, sadarbības stiprināšanu starp iedzīvotājiem pašvaldību un uzņēmējiem. Forumu vadīs Viduslatgales pārnovadu fonda dibinātāja Valija Vaivode un sabiedriskais aktīvists, 11. un 12. Saeimas deputāts Juris Viļums. Forumā ne tikai runāsim un darīsim, bet arī cienāsimies un noslēgumā pēc padarītā darba baudīsim kādu muzikālu sveicienu. Esam iecerējuši, ka forums ir nevis formāla sapulce, bet īsta, dzīvīga, spēcinoša satikšanās visiem pārnovadu ļaudīm. Tāpēc aicinām ikvienu novadnieku piedalīties forumā! Lai mūsu katra darbs, ko darām, kļūst par visu kopējo lietu! Lai esam drosmīgi darīt pa savam!

 

Forumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Pasākumu organizē nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar biedrību “Preiļu rajona partnerība”.

 

 

 

Evija Caune

Viduslatgales pārnovada fonda valdes locekle

www.vlpf.lv, 28399197

 

Lasīt vairāk...

Lauksaimniekiem pieejama mobilā aplikācija

12.09.2019, 09:42

 

Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju. Aplikāciju var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

 

 

Mobilā aplikācija ir pieejama gan Android gan iOS viedierīcēm bez maksas.

 

Mobilā aplikācija nodrošina ātrāku un vienkāršāku komunikācija starp dienestu un tā klientiem. Rezultātā lauksaimnieki informāciju saņem ātrāk, spēj ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās un par to informēt dienestu.

 

Mobilajā aplikācijā klientiem būs iespēja apskatīt, piemēram, svarīgāko notikumu kalendāru, saņemtos maksājumus, pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstules no LAD, informāciju par gaidāmajām kontrolēm saimniecības un to rezultātiem, kā arī ērti nofotografēt laukus, īstenoto investīciju projektu rezultātus un atsūtīt informāciju dienestam.

 

Lauku atbalsta dienests rūpējoties par klientiem, vēlas nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku visu pakalpojumu un informācijas pieejamību, tāpēc mobilā aplikācija lauksaimniekiem ir mērķtiecīgs nākamais solis mūsdienīgo rīku ieviešanā dienestā.

 

Turpmākajā laikā mobilā aplikācija tiks papildināta ar citām jaunām funkcionalitātēm. Piemēram, aplikācijā būs informāciju par citu zemkopības resora iestāžu veiktajām pārbaudēm saimniecībā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 29420515

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Lasīt vairāk...

Aptauja par jauniešu problēmām lauku teritorijās

10.09.2019, 14:39

 

Anketēšana tiek veikta projekta "Reinforcing of rural youth work in Georgia through cooperation with EU" ietvaros, lai noskaidrotu Latvijas lauku teritorijās dzīvojošo jauniešu viedokli par problēmām ar kurām jāsaskarās dzīvojot lauku teritorijās. Aptaujas anketa pieejama ŠEIT.

Lasīt vairāk...

Aktualitātes Riebiņu CB septembrī

06.09.2019, 11:03

Gleznu izstāde

06.09.2019, 10:30

Bezmaksas fiziskās aktivitātes Riebiņu novadā

06.09.2019, 09:21

Izsludina konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

07.10.2019, 17:00

 

Tiesībsargs, sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau 5.gadu aicina konkursam "Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam" pieteikt cilvēkus, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā.

 

Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī individuālu darbību. Tādejādi gan sekmējot labās prakses attīstību cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, gan arī veicinot sabiedrības izpratni un iesaisti cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā.

 

 

Šogad konkursā izsludinātas sešas nominācijas:

  • Uzdrīkstēšanās;
  • Nodarbinātības veicinātājs;
  • Sociālo tīklu balss;
  • Izglītotājs;
  • Bērnu atbalsts;
  • Pakalpojumu nodrošinātājs.

 

Visās nominācijās ir iespējams pieteikt nominantus divās kategorijās: gan kā nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumus), gan kā individuālu sniegumu (individuāla persona, uzņēmums, sociālais uzņēmējs, domubiedru grupa), kuri pēdējā gada laikā veltījuši savu enerģiju tieši cilvēku ar invaliditāti labā. Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija.

 

Aicinām ikvienu stāstīt par labajiem darbiem, līdz 7.oktobrim nosūtot pieteikumus uz e-pasta adresi gadabalva@tiesibsargs.lv. Pieteikuma anketas un konkursa nolikums pieejams Tiesībsarga biroja mājas lapā: https://ej.uz/GadaBalva_2019.

 

Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks šī gada 3.decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

 

Papildu informācija:

Ruta Siliņa

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja

Tālr. 67201416

Ruta.Silina@tiesibsargs.lv

Lasīt vairāk...

Riebiņu novadā “Stikla šķiratlonā” sašķirotas 7,14 tonnas stikla

03.09.2019, 16:09

 

Riebiņu novadā noslēdzies SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar partneriem rīkotais Vislatvijas “Stikla šķiratlons”, kura laikā no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepakojumu. Riebiņu novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 33 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 7,14 tonnas stikla atkritumu – dažādas nevajadzīgās pudeles un burkas.

 

 

Katrā pašvaldībā, kas piedalās “Stikla šķiratlonā”, starp akcijai pieteiktajām adresēm tiek izlozētas veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā, saņem tas dalībnieks, kurš konkrētajā pašvaldībā ir sašķirojis un nodevis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg). Stikla taras izvešanas laikā arī Riebiņu novadā visas pieteiktās adreses tika automātiski reģistrēta dalībai loterijā.

 

Vislielāko daudzumu, proti, aptuveni 1,25 tonnas tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Klavdija no Pieniņiem, kura saņems veikalu “top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā.

 

Savukārt veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā izlozes rezultātā saņems Juris no Stabulnieku pagasta un Vilhelmina no Rušonas pagasta. Ar dāvanu karšu saņēmējiem sazināsimies individuāli.

 

SIA “Eco Baltia vide”, AS “Latvijas Zaļais punkts” un veikali “top!” pateicas Durbes novada pašvaldībai un iedzīvotājiem par aktīvo dalību projektā un kopīgi paveiktajiem zaļajiem darbiem tīrākai Latvijai.

 

 

Projektā visa gada garumā ir aicināta piedalīties ikviena Latvijas pašvaldība, lai tās iedzīvotāji varētu pieteikt bez maksas stikla taras savākšanu savā adresē, ko veiks SIA “Eco Baltia vide”. Savu dalību Vislatvijas “Stikla šķiratlonā” pieteikušas jau 32 pašvaldības: Garkalne, Ādaži, Tērvete, Vecumnieki, Salaspils, Sigulda, Bauska, Olaine, Babīte, Lielvārde, Jēkabpils, Krustpils, Līvāni, Saldus, Brocēni, Ludza, Durbe, Madona, Riebiņi, Rēzekne, Rēzeknes novads, Kārsava, Cibla, Viļāni, Kuldīga, Skrunda, Amata, Auce, Mālpils, Preiļi, Viesīte un Alsunga.

Lasīt vairāk...

12-24 no 1699 jaunumiem

1 2 3 4

...

142