Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Jaunumi

Pēterdienas netradicionālās sporta spēles

29.06.2018, 11:00

 

Aicinām novada iedzīvotājus un viesus piedalīties gadskārtējās Pēterdienas netradicionālajās sporta spēlēs, kas Sīļukalnā startēs Pēterdienā - 29. jūnijā plkst. 11.00. 

 

Sacensību NOLIKUMS.

 

Tiekamies Sīļukalnā!!!

Lasīt vairāk...

Lai lustīgi, skanīgi un līksmi Līgo svētki!

22.06.2018, 12:28

Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties Riebiņu novada attīstības programmas izstrādē 2019. – 2025. gadam, piedaloties aptaujā

22.06.2018, 11:56

 

2018. gada februārī tika uzsākta Riebiņu novada attīstības programmas izstrāde 2019. – 2025. gadam, kurā tiks noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

 

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas speciālisti sadarbībā ar Riebiņu novada attīstības programmas izstrādātājiem SIA “Konsorts” jūnija sākumā organizēja sanāksmes četrās nozaru darba grupās:

 • Pašvaldības pārvalde, sadarbība un vides jautājumu darba grupa,
 • Uzņēmējdarbības un tehniskās infrastruktūras darba grupa,
 • Veselības, sociālo jautājumu un drošības darba grupa,
 • Kultūras, izglītības un sporta darba grupa.

 

Pašvaldības speciālisti, deputāti, novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji un tūrisma pakalpojumu sniedzēji kopīgi diskutēja par jomu labajām un sliktajām pusēm, aktualizēja noteiktās prioritātes, un izvirzīja jaunus uzdevumus mērķu sasniegšanai, ko nepieciešams veikt tuvākajos septiņos gados.

 

Šobrīd notiek rezultātu apkopošana, kā arī ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze, konsultācijas ar kaimiņu pašvaldībām un Latgales Plānošanas reģionu.

 

Šobrīd iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā, aizpildot anketas.

 

Iedzīvotāju aptauja:

https://www.visidati.lv/aptauja/1373117306/

 

Uzņēmēju aptauja:

https://www.visidati.lv/aptauja/1373223591/

 

Jūlijā plānota Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā. Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv, būt aktīviem, piedaloties aptaujā.

 

 

Attīstības programmas izstrādes vadītāja A. Meluškāne

Lasīt vairāk...

Viļānos notiks tradicionālā Lauku diena

12.07.2018, 09:30

 

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”, APP “Agroresursu un ekonomiskas institūts” sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību aicina visus interesentus uz jau ierasto Lauku dienu Viļānos, kas norisināsies 12. jūlijā plkst. 10.30.

 

Pasākuma laikā notiks lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi, apmeklētāji tiks iepazīstināti ar laukaugu audzēšanas tehnoloģiju agrotehnisko paņēmienu pētījumu rezultātiem, ar pākšaugu šķirnēm un to audzēšanas tehnoloģijām, ar vasaras rapša jaunākajām šķirnēm un to audzēšanas tehnoloģijām, ar kaņepju šķirņu audzēšanas tehnoloģijām, ar šķiedras linu kolekciju un selekciju, tiks salīdzinātas kartupeļu šķirnes un to audzēšanas tehnoloģijas, tiks demonstrēti bioloģiskās lauksaimniecības izmēģinājumi, kā arī sojas un lopbarības miežu izmēģinājumi.

 

Informācija par pasākumu:

Dr. Agr. Veneranda Stramkale, tālr. 29465004, e-pasts:llzc.vilani@gmail.com

Informācia par tehnikas demonstrējumiem:

Mg. Aldis Stramkalis, tālr. 26665575, e-pasts:aldis.llzc@gmail.com

Informācija par tirdzniecības iespējām:

Ērika Jermanova, tālr. 24864734, e-pasts: tirgus@vilani.lv

 

Lauku dienas norises vieta:

Viļānu – Rēzeknes šosejas 3. km

 

Apmeklētājus un dalībniekus, publicējot fotogrāfijas sociālajos tīklos (Instagram un Facebook), aicinām izmantot mirkļbirkas #EsLaukuDienā2018 un #Viļāni.

 

Tiksimies Lauku dienā Viļānos!

Lasīt vairāk...

Uz Riebiņu novada autoceļiem un ielām uzsākta infrastruktūras uzlabošana

22.06.2018, 11:49

 

        Riebiņu novada dome uzsākusi realizēt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kur Riebiņu novada dome ir viens no sadarbības partneriem.

 

         Projekta Nr. 5.6.2.0./18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados /Preiļu, Riebiņu, Aglonas/ esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

         Projekta ietvaros plānots atjaunot 15.4 ha lielu degradēto teritoriju sadarbības novados, izveidot 57 darba vietas un 3 651 873.10 EUR komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos.

 

         Projekta kopējās izmaksas visiem sadarbības partneriem 4 733 983,29 EUR no kurām attiecināmās 4 524 090.59 EUR, neattiecināmās 207 892.70 EUR, ERAF ir 3 651 873,10 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 644 448,18 EUR.

 

Pašvaldības autoceļu un ielu atjaunošanas darbi 2018.gada jūnijā uzsākti šādiem objektiem:

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela 0.38-0.47 km  un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.23 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 201261.53 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” izmaksas sastāda 7515.31 EUR.

 

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.250 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns “, būvdarbu kopējās izmaksas 95881.88 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”izmaksas sastāda 4359.63 EUR.

 

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr.15 Opūgi-Runcavnieki 0.00-0.745 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.745 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 276768.72 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” izmaksas sastāda 9804.63 EUR.

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr.7 Riebiņi-Kalnacki 0.00-0.795 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.795 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 112835.96 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, izmaksas sastāda 5811.63 EUR.

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi-Skangaļu karjers- Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.550 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 184641.44 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”,izmaksas sastāda 6295.63 EUR.

 

Pašvaldības autoceļu un ielu atjaunošanas darbi,  kas tiks uzsākti 2018.gada augustā:

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes iela 0.00-0.620 km pārbūve, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 0.620 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA ”Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 168417.33 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, izmaksas sastāda 5690.63 EUR.

 

 

Tā kā iepriekš minētie darbi tiks uzsākti vasarā, tad aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā! 

 

                                     

                                                                           

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Dziesmu un deju svētku bezmaksas pasākumi

30.06.2018, 11:45

 

Dziesmu un deju svētku bezmaksas pasākumu PROGRAMMA.

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada Galēnu pamatskola aicinām darbā pirmsskolas izglītības skolotāju (profesijas kods 2342 01)

20.06.2018, 11:11

 

Darbs pirmsskolas grupiņā  „Mazie rūķīši” (1- 3 gadīgie) latviešu grupā (1 slodze) no 03.09.2018.

 

Galvenie amata pienākumi: plānot un organizēt integrētas rotaļnodarbības, bērnu darbību atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem, veidot pozitīvu sadarbības vidi, informēt bērnu vecākus par viņu bērnu ikdienu un sasniegumiem, dažādot mācību metodes, formas saskaņā ar bērna spējām, mācīšanās stiliem, u. c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

 

Nepieciešama augstākā pirmsskolas pedagoģiskā izglītība vai arī studē pirmsskolas pedagoģiju.

 

Lūdzu sūtīt CV uz e-pasta adresi: galenupsk@riebini.lv, jautājumi pa tālruni 26357781.

Lasīt vairāk...

Vakance - ceļu būvtehniķis

25.06.2018, 17:00

 

CEĻU BŪVTEHNIĶIS

DARBA APRAKSTS

IELU UN CEĻU APSAIMNIEKOŠANAS SPECIĀLISTS

Amata mērķis

Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists nodrošina un veic pašvaldības  īpašumā esošo ielu un ceļu, tai skaitā konstruktīvo elementu un funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

 

Galvenie  amata pienākumi:

 • nodrošināt un veikt pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā;
 • izstrādāt Ielu un ceļu fonda vidēja termiņa programmas projektu, ielu un ceļu uzturēšanas ikgadējo plānu un nodrošināt to izpildi;
 • sagatavot un nepieciešamības gadījumā aktualizēt iepirkumu plānu ielu un ceļu uzturēšanas jomā;
 • piedalīties budžeta plānošanā, sastādīt veicamo darbu apjomus un plānotās izmaksas nākamā gada budžeta projektam;
 • plānot un uzraudzīt pašvaldības ielu un ceļu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbus, t.sk. kontrolēt noslēgto līgumu saistību izpildi, izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus;
 • izstrādāt pašvaldības ielu un ceļu remontu un būvniecības darbu specifikācijas;
 • veikt ielu un ceļu stāvokļa pārbaudi, kārtot autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālu, darbu nodošanas un pieņemšanas žurnālu;
 • piedalīties defektu aktu sastādīšanā, veikt zaudējumu aprēķinu, kas nodarīti pārvaldāmajiem un apsaimniekojamiem īpašumiem un materiālajām vērtībām;
 • organizēt nepieciešamo atskaišu sagatavošanu, salīdzināšanu ar atbildīgajiem dienestiem par ielu un ceļu sarakstiem.

 

Prasības pretendentam:

 • vidējā speciālā izglītība vai augstākā izglītība;
 • pārzināt ceļu uzturēšanas normatīvo aktu prasības;
 • labas plānošanas un organizatoriskās prasmes;
 • izpratne par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizāciju;
 • izpratne par ielu un ceļu uzturēšanas procesu;
 • spēja novērtēt un aprēķināt ceļu uzturēšanai nepieciešamos resursus;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • komunikabilitāte, spēja strādāt komandā, atbildības sajūta un precizitāte.

 

Piedāvājam:

atalgojumu bruto 819 euro;

 

Motivētu pieteikumu un CV

ar norādi „Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists” līdz 2018. gada 25.jūnijam sūtīt uz e- pastu riebini@riebini.lv vai pa pastu Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domē pie sekretāres domes darba laikā.

 

Tālrunis uzziņām 29376691 (izpilddirektors Juris Leicis)

Lasīt vairāk...

Lustīga līgošana Riebiņos

22.06.2018, 22:00

Pludmales volejbola turnīrs Riebiņos

23.06.2018, 10:00

Līgošana Galēnos

23.06.2018, 22:00

Izstāde un tikšanās Riebiņu CB

13.06.2018, 16:00

1-12 no 1527 jaunumiem

1 2 3 4

...

128