Notikumu kalendārs

    Decembris    

Jaunumi

Izdoti jauni materiāli par makšķerēšanas iespējām Riebiņu novadā

12.12.2019, 15:09

 

Riebiņu novada dome realizējusi Valsts Zivju fonda projektu “Bukletu un flajeru “Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novadā” maketēšana un izdošana”.

 

Projekta mērķis: informēt sabiedrību par pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai un zināšanu līmeņa paaugstināšanu par ieviesto licencēto makšķerēšanu Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja, Rušona un Zolvu ezerā. 

Realizējot šo zivju fonda projektu, izgatavoti 3000 bukleti  un 3000 flajeri  Jau gandrīz gadu ir mainījušies Saistošie noteikumi Nr.14/2018 “Nolikums Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”, kas iekļauj arī licenču cenu izmaiņas, taču joprojām ir daudz makšķernieki, kas nav informēti par šīm izmaiņām, tāpēc informācija tika atjaunota un izplatīta pēc iespējas lielākai auditorijai.

 

Flajeros iekļauta informācija par makšķerēšanu un Riebiņu novada ezeros mītošajām zivju sugām, attēlotas 15 populārākās zivis, to nosaukumi tulkoti vēl 4 valodās, kā arī kartē norādītas makšķerēšanas vietas.

 

Bukletos publicēti Licencētās makšķerēšanas nolikuma svarīgākie punkti un licenču cenrādis, kartē norādīti ezeri, kuros notiek licencētā makšķerēšana, atzīmēti tuvākie tūrisma apskates objekti un aktivitātes, sakrālie objekti, naktsmītnes, tehniskais serviss un ceļu tīkls.

 

Materiāli sabiedrībai būs pieejami pašvaldības iestādēs, makšķerēšanas licenču pārdošanas vietās, vienotajā pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, pie kārtībniekiem – zivju inspektoriem, ezeriem tuvējās DUS, kā arī drīzumā elektroniskā formātā www.riebini.lv .

 

Projekta kopējās izmaksas EUR 2093,30 (tajā skaitā PVN), no kurām EUR 1779,00 finansē Zivju fonds un EUR 314,00 ir Riebiņu novada domes līdzfinansējums.

 

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Turpmāk īpašniekiem suņi ar mikroshēmu jāapzīmē un LDC jāreģistrē līdz suņu 4 mēnešu vecumam

12.12.2019, 15:08

 

 

Zemkopības ministrija informē, ka, stiprinot dzīvnieku īpašnieku atbildību, Veterinārmedicīnas likumā ir noteiktas stingrākas prasības suņu īpašniekiem, kas stāsies spēkā 2019. gada 24. decembrī.

 

Turpmāk īpašniekiem savi suņi ar mikroshēmu ir jāapzīmē un jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk – LDC datu bāze) līdz suņu 4 mēnešu vecumam. Iepriekš tas bija jāveic līdz suņa 6 mēnešu vecumam.

 

Zemkopības ministrija uzsver, ka mikročipa ievadīšana nenozīmē, ka suns ir reģistrēts LDC datu bāzē. Tāpēc suņu īpašnieki ir aicināti būt atbildīgiem un pārliecināties, vai viņu mīlulis ir  reģistrēts LDC datu bāzē.

 

Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek pārdots, dāvināts vai atdots u.tml., tad pirms minētajām darbībām sunim jau ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, tam ir jābūt veiktai nepieciešamajai vakcinācijai, ir jābūt veterinārārsta izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei un sunim ir jābūt reģistrētam LDC datu bāzē. Savukārt jaunajam īpašniekam ir jāparūpējas, lai LDC datu bāzē ir veikta suņa pārreģistrācija.

 

Veterinārmedicīnas likuma grozījumi arī paredz, ka suņiem turpmāk būs tikai viena veida dokuments – mājas (istabas) dzīvnieka pase. Atkāpe saglabāta attiecībā uz tiem suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība. Lai neradītu slogu dzīvnieku īpašniekiem, suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība, tā būs derīga visu mūžu un to nevajadzēs mainīt, izņemot gadījumus, ja suņa īpašnieks ar suni izceļos ārpus valsts vai, ja vakcinācijas apliecība ir nozaudēta, vai vakcinācijas apliecībā nav vietas jaunām atzīmēm par vakcināciju.

____________________________________

 

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...

Apceļo novadu

17.12.2019, 11:00

Optimizēts maršruta kustības grafiks

11.12.2019, 14:23

 

Riebiņu novada dome informē, ka turpmāk tiks optimizēts maršruta Stabulnieki – Dravnieki – Sīļukalns – Galēni – Meža Trūpi – Preiļi kursēšanas grafiks.

 

Iepriekšminētā maršruta kustības grafiks līdz nākamā gada jūnijam: autobuss kursēs 16. un 23. decembrī, 6. un 20. janvārī, 5. un 17. februārī, 9. un 23. martā, 6. un 20. aprīlī, 11. un 25. maijā.

 

Par jebkurām izmaiņām vai papildus informāciju iepriekšminētā maršruta kustības grafikā iedzīvotājus aicinām pārliecināties pašvaldības vietnē www.riebini.lv vai pagastu teritoriālajās pārvaldēs.

 

Riebiņu novada dome

Lasīt vairāk...

Teātra izrāde Riebiņu KC

15.12.2019, 14:00

Dievkalpojumi Ziemassvētkos novada dievnamos

10.12.2019, 17:53

 

Riebiņu Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca

 

24. decembrī plkst. 16.00 Kristus Dzimšanas vigilijas svētā Mise.

25. decembrī plkst. 11.00 Kristus Dzimšanas svinību svētā Mise.

 

Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca

 

24. decembrī plkst. 19.00 Kristus Dzimšanas vigīlijas svētā Mise.

25. decembrī plkst. 8.00 Kristus Dzimšanas svinību svētā Mise.

26. decembrī plkst. 13.15 sv. Stefana pirmmocekļa svētku svētā Mise.

 

Pieniņu Svētā Jēzus Sirds Katoļu baznīca

 

24. decembrī pusnaktī galvenā Svētku Mise

25. decembrī plkst. 12.00 svētā Mise.

 

Rušonas Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas Katoļu baznīca

 

24. decembrī plkst. 17.30 – Adventa dziesmas, Kristus Dzimšanas vigilijas un plkst. 18.00 Betlēmes pasvētīšana, svētā Mise.

Lasīt vairāk...

Jaungada karnevāls Riebiņos

31.12.2019, 21:00

Ērģeļmūzikas koncerts

09.12.2019, 13:33

Foto izstāde

09.12.2019, 12:48

Radošā darbnīca

14.12.2019, 11:00

Kultūras pasākumi novadā decembrī

06.12.2019, 08:46

Riebiņu novada Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža starp labākajiem brīvprātīgā darba veicējiem

05.12.2019, 14:41

 

Tuvojoties starptautiskajai brīvprātīgo dienai, brīvprātīgo godināšanā “Gada brīvprātīgais 2019” 30. novembrī, Rīgā tika godināti brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. oktobrim. “Gada brīvprātīgais 2019” goda zīmi saņēma Riebiņu novada domes Sociālā dienesta vadītāja, Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu nodaļas brīvprātīgā Sandra Sprindža, kura rūpējas par pārtikas paku izdali maznodrošinātajiem.

 

Nesavtīga vēlme palīdzēt nav amata pienākumos ierakstāms raksturlielums, tā ir īpašība, kas vairo labo un ļauj Sandrai Sprindžai ar labestību veikt ikdienas darbus, neatlaidīgi cenšoties celt sociālo līmeni. Sandra bez atlīdzības, ar nerimstošu darba sparu un sirds siltumu darbojas un īsteno projektus, kas veicina Riebiņu novada attīstību. Viņa ir ļoti radošs, pozitīvs un atsaucīgs cilvēks, kas iedvesmo citus.

 

 

Sprindži ir kupla, radoša, krāsaina, aktīva un atraktīva ģimene. Īsteni galēnieši – savas ģimenes, mājas un zemes godā turētāji. Vecāku aktivitātes un darba prieks ir brīnišķīgs piemērs bērniem. Sandra ir ilgstoši un nemainīgi parādījusi, ka strādā sava novada labā. Vairāk kā 10 gadus ir Riebiņu novada Sociālā dienesta vadītāja un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu nodaļas brīvprātīgā.

 

Riebiņu novadā ESF palīdzības paku izsniegšanu nodrošina „Latvijas Sarkanais Krusts”. Sandra Sprindža ir brīvprātīgā darba veicēja Riebiņu novadā un izsniedz Eiropas Atbalsta fonda pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas vistrūcīgākajām personām un ģimenēm visa gada garumā. Sandra bez atalgojuma dara ļoti nozīmīgu, arī smagu darbu – izsniedz pakas, tiekas ar cilvēkiem, plāno nepieciešamo komplektu skaitu, visu reģistrē, atvesto nes, krauj. Papildus visam tiek sniegti arī tā saucamie sociālās iekļaušanās pasākumi, ar kuriem mēģina cilvēkus atgriezt ikdienas dzīvē atpakaļ no šī trūcīgo statusa. Par visu jāsagatavo atskaites. Tostarp  katru dienu nākas saskarties ar nelabvēlīgu attieksmi – vienam nepatīk piedāvātais laiks, otrs ir neapmierināts ar pārtikas paku saturu, bet trešais domā, ka no pārtikas pakām labāko pievācam sev. Tāpat pie Sandra palīdzības punktā var atrast arī drēbes gan lieliem, gan maziem, arī.

 

Katru gadu sociālās aprūpes centrā „Rušona” un „Sociālajā mājā Rudenāji” Galēnos tiek svinēti Ziemassvētki, Lieldienas un Veco ļaužu diena. Seniori tika cienāti ar svētku kūku, augļiem. Lai viss izdotos, kā iecerēts, vienmēr ļoti nepieciešama ir Sandras palīdzība- sarunāt dziedātājus vai citus māksliniekus, kas varētu uzstāties koncertā; bērniņus, kas izveidotu dekorācijas pansionātiem; brīvprātīgo ar auto, kas palīdzētu nogādāt ziedojumus līdz pansionātam. „Man šī iecere radās un nu vairs no tās nevaru atkāpties”, tā aizraušanos ar tradīcijas uzturēšanu komentē pati Sandra. Viņas idejai ir sekotāji, kuri atbalsta un aktīvi iesaistās svētku organizēšanā. Šī kopābūšana ar cienastu, dziesmām, laba vēlējumiem un pašapdāvināšanos ir kā svētības iedošana no svētkiem līdz svētkiem.

 

„Man šis darbs ļoti, ļoti patīk,” atzīstas Sandra un piebilst, ka viņai nav svarīgs amata nosaukums, nav nepieciešami padotie, ko komandēt. „Man patīk strādāt komandā un darīt pašai! Tieši saskarsme ar citiem viņai brīvprātīgajā darbā sniedzot vislielāko gandarījumu. Ja pašam ir labi, kāpēc dzīvi labāku nepadarīt citiem?”

 

Daloties savā pieredzē par brīvprātīgo darbu Galēnu pamatskolas skolēniem, Sandra teica, ka veicot brīvprātīgā darbu var iepazīt ļoti daudz un dažādas darbības jomas, satikt interesantus cilvēkus, līdzdarboties projektos un pilnveidot sevi. Brīvprātīgā darbs paplašina cilvēka redzesloku, bagātina personību un sniedz daudz dažādas izaugsmes iespējas.

 

Par īpašiem nopelni brīvprātīgā darba veicināšanā un atbalstīšanā saņēmusi Riebiņu novada Atzinības rakstu un Sprindžu ģimene ir tikusi aicināta uz pasākumu pie Valsts prezidenta.

 

Kad cilvēki saprot, ka viņiem dzīvē ir ļoti daudz kas dots un viņam ir ar ko dalīties, tad viņi izmanto šo brīvprātīgā darba iespēju kā veidu, kā palīdzēt citiem, kuriem neiet tik labi dzīvē. Visā, ko Sandra dara, tiek ielikta sirds un dvēsele – gan realizējot projektus, kur tiek sakārtoti vietējie objekti, gan labiekārtojot lauku māju, gan pašaizliedzīgi veicot tiešos darba pienākumus un sabiedrisko darbu.

 

Jāpiebilst, ka pasākumā “Gada brīvprātīgais 2019” goda zīmes saņēma arī Kandavas novada brīvprātīgā Gita Zuze, kura dāvā pašas adītas zeķītes un čībiņas jaundzimušajiem; Latvijas bāreņu un audžu ģimeņu atbalsta centrs “Sirota.lv”, kurš regulāri savā darbībā iesaista brīvprātīgos; Latvijas Sarkanā Krusta Viduslatvijas komitejas Kokneses novada nodaļas brīvprātīgā Lība Zukule, kura aktīvi īsteno un iesaistās Bebru pagasta notikumu organizēšanā; radošās apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgais Aladins Nassrs Allahs (Aladdin Nassr Allah), kurš brīvprātīgajam darbam veltījis 678 stundas; Kalkūnes pagasta kultūras, sporta un jauniešu pasākumu brīvprātīgais organizētājs Andrejs Rucko, kas iedvesmo līdzcilvēkus brīvprātībai; Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un biedrības “Creative Minds for Culture” brīvprātīgā Nora Gavare, kuras entuziasms priecē muzeja radošo nodarbību apmeklētājus; Madonas novada biedrības “Kāla ezera padome” bērnu nometņu brīvprātīgā organizētāja Adrija Raiveta Kaire, kas 15 gadu vecumā var lepoties ar bagātīgu brīvprātīgās pieredzi.

 

Laureātus godināja labklājības ministre Ramona Petraviča un Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone, Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs, Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš, Ghetto Games vadītājs Raimonds Elbakjans, režisore Dzintra Geka, Gaismas festivāla “Staro Rīga” mākslinieciskā vadītāja Diāna Čivle, mūziķis un brīvprātīgais Jānis Strapcāns.

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone brīvprātīgajiem pateicās, sakot: “Ziedojot savu darbu citu labā, cilvēks negūst finansiālu labumu, taču morālais ieguvums, ko dod brīvprātīgais darbs, ir nenovērtējams. Par brīvprātīgo darbu nemaksā, nevis tāpēc, ka tas būtu bezvērtīgs, bet gan tāpēc, ka tas ir nenovērtējams”.

 

Brīvprātīgo godināšana notika jau sesto gadu. Iepriekšējo gadu laikā pateicība par ieguldījumu sabiedrības labā tikusi izteikta jau 38 brīvprātīgajiem, 5 organizācijām un 4 pašvaldībām, kas veicina brīvprātībai labvēlīgu vidi. Izvirzīt labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizatorus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019” varēja izvirzīt ikviens, kopumā šogad tika saņemti 162 pieteikumi no visas Latvijas.

 

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu “Gada brīvprātīgais 2019” rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu.

 

Brīvprātīgo godināšanas “Gada brīvprātīgais 2019” videoierakstu var noskatīties Nodarbinātības valsts aģentūras Facebook lapā: https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/videos/2672446689501619/

 

Informāciju apkopoja un sagatavoja

sabiedrisko attiecību speciālists

Rolands Naglis

Lasīt vairāk...

No 5.decembra e-pieteikums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai NVA CV un vakanču portālā vairs nav jāapliecina ar elektronisko parakstu

05.12.2019, 11:53

 

Lai tiešsaistē iesniegtu Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) pieteikumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai, elektroniskais paraksts, sākot ar šī gada 5.decembri, vairs nav nepieciešams. To paredz 2019.gada 7.novembrī Saeimā pieņemtie grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Tātad, no 5.decembra pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam tiešsaistē NVA CV un vakanču portālā var bez elektroniskā paraksta.

 

 


Ja Jūs vēlaties elektroniski iesniegt pieteikumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv), Jums:


1. solis 
Jāizvēlas sadaļa Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam.


2.solis
Jāautorizējas, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem.


3.solis
Jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai un jāaugšupielādē kā pielikums (Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai vai Iesniegums darba meklētāja statusa piešķiršanai atrodams NVA tīmekļa vietnē).


4.solis 
Jānorāda, ar kuru filiāli vēlaties sadarboties.


5.solis
Jānosūta iesniegums NVA.

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka NVA CV un vakanču portālā autentificēties var gan ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile.

 

Atgādinām, ka joprojām neklātienē iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai iespējams iesniegt arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ar e-pakalpojuma Iesniegums iestādei starpniecību (e-paraksts nav nepieciešams).

 

Jūs varat pieteikumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai nosūtīt arī pa e-pastu, bet tad gan iesniegums būs jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu. Aizpildītais iesniegums jāadresē tai NVA filiālei, ar kuru Jūs vēlaties sadarboties. Filiāļu kontaktinformācija un e-adreses pieejamas NVA mājaslapā.

 

Bezdarbnieks vai darba meklētājs var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas!

 

Lēmumu par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāja atbalsta likumā noteiktajiem kritērijiem bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai, NVA pieņem vienas darba dienas laikā. Lēmums un informācija par bezdarbnieka un darba meklētāja tiesībām un pienākumiem tiek nosūtīta klientam rakstiski, tiek norādīta arī diena, kurā bezdarbniekam vai darba meklētājam jāierodas NVA filiālē klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāsniedz ziņas par darba meklēšanas aktivitātēm statusa iegūšanas pirmajā mēnesī, lai kopā ar NVA darbinieku izstrādātu individuālo darba meklēšanas plānu un noteiktu tās aktivitātes, kas veicinās bezdarbnieka vai darba meklētāja iekļaušanos darba tirgū.

 

Savukārt gadījumā, ja datu pārbaudes rezultātā ir konstatēts, ka persona neatbilst bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai, tiek nosūtīts lēmums par atteikumu piešķirt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu.

 

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās NVA ir personai, kura nestrādā; meklē darbu; ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās; ir sasniegusi 15 gadu vecumu; nav sasniegusi vecumu, kas ļauj saņemt valsts vecuma pensiju, vai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi); nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē; neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; neatrodas ieslodzījuma vietā vai nesaņem pilnībā no valsts vai pašvaldības budžeta finansētus ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

 

Detalizētāka informācija izlasāma NVA tīmekļvietnes sadaļā Bezdarbnieka un darba meklētāja statuss.

Lasīt vairāk...

Labdarības koncerts Stabulniekos

15.12.2019, 16:00

NVA aicina darba devējus līdz 17.decembrim pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

04.12.2019, 13:13

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz šī gada 17. decembrim pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir iespēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus uzņēmuma vidē.Praktisko apmācību ir iespējams organizēt profesionālās kompetences apgūšanai, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

 

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Lai saņemtu atbalstu praktiskajai apmācībai, darba devējam ir jāpiedāvā nodarbinātība no jauna izveidotā darba vietā vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Savukārt pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējam ir jānodrošina bezdarbniekam iespēja vismaz trīs mēnešus turpināt darba tiesiskās attiecības.

 

Kā darba devēji var pieteikties?

 

1.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.

 

2.solis

Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

 


NVA filiāle līdz šī gada 17.decembrim  pieņems darba devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

 

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" pasākumu "Apmācība pie darba devēja", tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Lasīt vairāk...

Aktualitātes Riebiņu CB decembrī

04.12.2019, 09:56

Riebiņu novada Ziemassvētku volejbola turnīrs

29.12.2019, 10:00

 

Sacensību NOLIKUMS

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada pašvaldība piedalās remigrācijas sekmēšanas projektā

03.12.2019, 16:57

 

Riebiņu novada dome informē, ka apstiprināts Latgales plānošanas reģiona sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) rīkotajā projektu konkursā domes iesniegtais projekta pieteikums. Aktivitāte tika rīkota VARAM prioritārā pasākuma 2019. – 2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)  ietvaros.

 

Turpinot līdzšinējās aktivitātes remigrācijas veicināšanai, kuru rezultātā novadā atgriezušies remigranti, un veiksmīgo pašvaldības sadarbību ar Latgales plānošas reģiona koordinatoru, Riebiņu novada dome piedalās projektā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” plānoto pasākumu īstenošanā.

 

Saskaņā ar atbalsta pasākumu plānu, par saņemto finansējumu EUR 3600 tiks organizēta vizīte pie Anglijā vai Īrijā dzīvojošajiem latviešiem (diasporas). Lai sekmētu remigrāciju un darbu ar potenciālajiem remigrantiem/remigrantiem vietējā pašvaldībā, Riebiņu novada pašvaldības darbinieki turpinās iepazīties ar “labās prakses piemēriem” un apmeklēs ar remigrācijas jautājumiem saistītus pasākumus, kā arī ar domes finansējumu tiks izveidots video sveiciens – prezentācija, kas tiks ievietota sociālajos tīklos un ņemta līdzi vizītē pie diasporas kopienām/organizācijām ārvalstīs.

 

Projekts ilgs līdz 2020. gada 31. maijam. Informācija par projekta gaitu un rezultātiem tiks ievietota Riebiņu novada domes mājas lapā un Facebook.

 

 

 

Arnita Znotiņa,

projekta vadītāja

Lasīt vairāk...

1-18 no 1735 jaunumiem

1 2 3 4

...

97