Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Jaunumi

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto jurista amatu

30.10.2019, 17:00

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā juridiskā izglītība.
 • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu.
 • Prasme sagatavot administratīvos aktus.
 • Pieredze juridisko dokumentu izstrādē.
 • Pieredze interešu pārstāvēšanai tiesu instancēs.
 • Labas datorprasmes, kas apstiprināts ar ECDL sertifikātu.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām.

 

Galvenie pienākumi:

 • Ievērot darba kārtību, darba disciplīnu, darba drošības tehnikas prasības, saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu, ievērot spēkā esošos pašvaldības darbību reglamentējošos dokumentus un domes lēmumus un rīkojumus.
 • Identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu risināšanai nozīmīgos faktus pašvaldības darbā.
 • Konsultēt pašvaldības darbiniekus juridiskajos jautājumos.
 • Izstrādāt nepieciešamos juridiskos dokumentus, tajā skaitā lēmumu projektus.
 • Kontrolēt pašvaldības izdoto dokumentu un sniegt atzinumu par saņemto dokumentu atbilstību tiesību normām.
 • Pārstāvēt pašvaldību un tās institūcijas juridisku jautājumu risināšanā.
 • Pašvaldības interešu pārstāvniecība tiesās, tajā skaitā pieteikumu, paskaidrojumu sagatavošana.
 • Debitoru parādu (nodokļu parādi, komunālo maksājumu parādi, nepamaksātie pakalpojumi un preces) atgūšana, brīdinājuma vēstuļu sūtīšana (vienošanās sagatavošana par parāda dzēšanu vienā maksājumā, vienošanās sagatavošana par parāda dzēšanu pa daļām, izstrādājot maksājumu grafiku, maksājumu un vienošanos izpildes kontrole).
 • Informācijas apstrāde un analīze, pārbaude un identifikācija publiski pieejamās datu bāzēs.
 • Operatīvo atskaišu sagatavošana pēc tiešā vadītāja un izpilddirektora pieprasījuma.
 • Sadarbība ar tiesu izpildītājiem.
 • Veikt citus līdzīga rakstura pienākumus pēc tiešā vadītāja un izpilddirektora rīkojuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule.
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu.
 • Darba algu 864,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Riebiņu novada domē pie sekretāres  Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, vai, sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz jurista amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 30. oktobra plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

Lasīt vairāk...

Labdarības un brīvprātīga darba atbalsts un popularizēšana Viduslatgales pārnovadu fondā

16.10.2019, 12:11

 

Viduslatgales pārnovadu fonda projekta "Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana ietvaros". Filmās atspoguļots labdarības un brīvprātīgā darba aktivitātes Preiļu, Aglonas, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novadā.

 

1. Brīvprātīgie

 

 

2. Labdarība

 

3. Labie darbi

Lasīt vairāk...

31.oktobrī notiks Ugunsdrošības konference “Kā veidot drošu mājokli?”

15.10.2019, 15:42

 

Lai informētu iedzīvotājus par mājokļu ugunsdrošības nozīmīgumu, biežākajām problēmsituācijām un to risinājumiem, šā gada 31.oktobrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) organizē Ugunsdrošības konferenci “Kā veidot drošu mājokli?”.

 

“Kādam ugunsdrošības prasību īstenošana un ievērošana mājoklī var likties kā papildus slogs vai apgrūtinājums, kas nepieciešams tikai VUGD un to mērķis ir iekasēt naudas sodus. Bet tā nebūt nav! Ugunsdrošība ir būtiska ikvienam sabiedrības loceklim, jo savlaicīgi neveicot nepieciešamos pasākumus, lai mājokli padarītu ugunsdrošu, cilvēks sevi pakļauj ugunsnelaimes riskam, kad īsā laikā var tikt ne tikai zaudēta mājokļa iedzīve, bet nereti arī cilvēka veselība un dzīvība!” skaidro VUGD priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis.

 

Ugunsdrošības konferencē 31.oktobrī dažādi eksperti un atbildīgie par ugunsdrošību diskutēs un analizēs plašu jautājumu loku par mājokļu drošību un to, ko ikviens iedzīvotājs var darīt, lai savu mājokli padarītu drošu.

 

Konferencē VUGD skaidros valsts politiku ugunsdrošības jomā, kā arī akcentēs būtiskāko, kas jāievēro no ugunsdrošības viedokļa dzīvojamās mājās, Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji informēs par drošuma prasībām ugunsdzēsības aparātiem, dūmu detektoriem un gāzes baloniem, bet Latvijas apdrošinātāju asociācija informēs par apdrošināšanas lomu dzīvojamo māju ugunsdrošības veicināšanā. Savukārt pārstāvji no Ikšķiles novada un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” dalīsies ar savu pieredzi ugunsdrošības pasākumu īstenošanā, bet praktiskos risinājumus ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai mājokļos ieskicēs Latvijas Ugunsdrošības asociācijas pārstāvis.

 

Ikviens ir aicināts piedalīties konferencē arī klātienē, Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema ielā 16, Rīgā, iepriekš piesakoties šeit. Pilna konferences programma pieejama šeit.

 

                              

Plašākai informācijai:

Inta Palkavniece

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 67075871, prese@vugd.gov.lv

Lasīt vairāk...

Riebiņu parkā uzstāda koka konstrukciju bērnu rotaļu laukumu

15.10.2019, 14:05

 

Riebiņu novada dome, realizējot Latvijas Pašvaldību savienības “Meža dienas 2019” ietvaros projektu “Pašvaldību darbi parkos”, oktobra sākumā uzstādīja Riebiņu parkā koka konstrukciju bērnu rotaļu laukumu, radot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Riebiņu pagasta iedzīvotājiem, veicinot un dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

 

Attēlā: Ierīkojot laukumu bērniem Riebiņu muižas parkā, tika sakārtota un papildināta Riebiņu muižas parka vide, kas piesaistīts arvien vairāk apmeklētājus un popularizēs Riebiņu novadu.

 

Riebiņu pagastā dzīvo 1365 iedzīvotāji, no tiem Riebiņu ciematā dzīvo 825 iedzīvotāji, 23.75 % no tiem ir bērni vecumā no 0 – 18 gadiem, no 0 – 12 gadiem ir 103 bērni un no 12 līdz 18 gadiem –  93 jaunieši. Uz doto brīdi Riebiņu ciematā ir divi labiekārtoti rotaļu laukumi daudzdzīvokļu māju pagalmos, lai padarītu Riebiņu novada Riebiņu ciemata iedzīvotāju dzīves vidi pievilcīgāku.

 

Teritorija, kas izvēlēta projekta mērķim atrodas Riebiņu ciemata Riebiņu parka teritorijā, kuru bieži pastaigām izvēlas ģimenes ar bērniem. Parka teritorija ir skaista, tā tiek kopta katru gadu. Lai parka teritorija kļūtu daudz pievilcīgāka, bija nepieciešams ierīkot rotaļu laukumu bērniem no koka konstrukcijām, kas uzlabotu parka vizuālo tēlu, kā arī nodrošinātu bērniem vietu, kur rotaļāties gan pasākumu norises laikā, gan brīvajā laikā, jo katru gadu Riebiņu parka estrādē notiek dažnedažādi kultūras pasākumi. Kopumā vasaras periodā estrādē rīkotos pasākumus apmeklē ap 5000 apmeklētāju. Tieši tādēļ jaunizveidotais bērnu rotaļu laukums atrodas pie Riebiņu estrādes, lai gan vecāki varētu baudīt koncertus, gan bērni – rotaļāties.

 

 

Jāpiebilst, ka bērnu rotaļu laukumu izveidošana ir ļoti nozīmīga Riebiņu ciemata un apkārtējo ciematu bērnu attīstībā. Rotaļu laukuma izveidošana bija nepieciešama, jo rotaļāšanās bērnam ir vissvarīgākā nodarbe pasaules izzināšanā un cilvēku iepazīšanā, rotaļāšanās palīdz trenēt un attīstīt dažādas bērna spējas, pozitīvi ietekmē bērnu augšanas un attīstības procesus, spēlēšanās sekmē bērna psihi un attīsta sociālās attiecības, dažādas rotaļas un spēles nostiprina bērna fiziskās un garīgās spējas, kā arī attīsta pašapziņu, rotaļāšanās laikā bērns apgūst dažādas zināšanas un prasmes.

 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1500,00 no kuriem Meža attīstības fonda finansējums EUR 900,00 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums – EUR 600.00.

 

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Muzikāli literāra pēcpusdiena. VIKS "Vienprātība"

25.10.2019, 16:00

 

Atnāc 25.oktobrī plkst. 16:00 uz Riebiņu centrālo bibliotēku.

Lasīsim VIKA dzeju un prozu, dziedāsim Im. Kalniņa dziesmas ar VIKA vārdiem. Būs konkursi un balvas. Būs - VIENPRĀTĪBA!

 

Lasīt vairāk...

Eņģeļa Pasts gatavojas Ziemassvētkiem

15.10.2019, 10:24

 

Jau 6. gadu pēc kārtas notiks sociālais projekts "Ziemassvētku vecīša darbnīca", kura laikā mums visiem būs iespēja sarūpēt pārsteigumus un apdāvināt sociālās aprūpes centros mītošos cilvēkus. Katru gadu šis projekts ir iepriecinājis ļoti daudz seniorus (2018. gads - 6800 cilvēki), cilvēkus ar īpašām vajadzībām un radījis neaizmirstamus brīžus un patiesu prieku. Vairāk lasi šeit

Lasīt vairāk...

Līdz 21. oktobrim izvirzīsim novada iedzīvotājus Riebiņu novada Atzinības raksta un apbalvojuma – Goda pilsonis saņemšanai

21.10.2019, 17:00

 

Tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.

 

Tāpat tiks pasniegts 1 (viens) augstākais Riebiņu novada domes apbalvojums, ko piešķir fizikām personām par sevišķiem nopelniem Riebiņu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā – Riebiņu novada GODA PILSONIS.

 

Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai kā ierasts var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

 

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:

 1. iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojuma piešķiršanu,
 2. iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojumu, kā arī kādā nominācijā.

 

Iesniegumus līdz 2019. gada 21. oktobrim plkst. 17:00 var adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e – pastu rolands.naglis@riebini.lv ar norādi „Nominanta izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta/Goda pilsoņa apbalvojuma saņemšanai”.

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rolands Naglis

Lasīt vairāk...

Būvniecības procesa dokumentācijas aprites noteikumi

14.10.2019, 15:03

Izveiduots 2. raidejums saimem ar bārnim “Žik!”

15.10.2019, 09:30

 

Itymā rudinī jaunū sezonu uzsuocūt Latgolys reģionaluo televizeja veidoj jaunu raidejumu cyklu latgalīšu volūdā saimem ar bārnim “Žik!”. Nūsaukuma izvielī paleidzeja dzejneica Anna Rancāne i projekta vadeituoja Ausma Sprukte cer, ka taišņi taipoš kai romana i kinofilmys “Cylvāka bārns” golvonajam vorūņam Boņukam lobuokīs draugs beja suneits Žiks, ari itys raidejumu cykls kļius saimem ar bārnim par lobuokū nūdarbi i īspieji laiku pavadēt kūpā.

 

 

Niule ir izveiduots raidejumu cykla “Žik!” 2. raidejums i tys veļteits literaturys temai. Tuo laikā raidejuma vadeituoja Rēzeknis Vaļsts pūļu ģimnazejis 3. klasis škoļneicai Adrianai Goroščakai stuosta par gruomotu laseišonu, dzejūļim i literaturu kūpumā. Raidejuma pyrmajā dalī sazateikom ar Juganu saimi, kur mama Ineta ir vairuoku bārnu dzejūļu kruojumu autore, a juos meita Agneta vuicās ari muokslys školā i zeimej mamys dzejūļu kruojumim ilustracejis. Sovpus raidejuma ūtrymā dalī ruodeisim, kai nūteik nūvodvuiceibys stundis Nautrānu vydškolā, kur itū tradiceju – vuicēt bārnim latgalīšu volūdu, literaturu, vēsturi i ģeografeju uztur jau 20 godus. Raizī ar raidejuma vadeituojom i Nautrānu vydškolys audzekņim skateituoji varēs īzavuicēt ari pīcus vuordus latgalīšu voldūdā par literaturu i dzeju, pīmāram, izzynuot, kū nūzeimej taidi vurodi kai puslopa, klaida, šveikstēt i.c.

 

Pavysam raidejumu cyklā “Žik!” byus pīci raidejumi saimem ar bārnim latgalīšu volūdā, kurus turpmuok varēs nūzavērt kanālā Re:TV kotru svātdiņi pl. 21:00. Vāluok raidejumim byus ēters ari kanālā RīgaTV 24. Taipoš dīnu vāluok pec ētera raidejumu varēs atrast ari škārsteikla lopā www.lrtv.lv, LRT socialū teiklu kontūs www.facebook.com, www.youtube.com.

 

Raidejumi tūp konkursa “Par raidījumu veidošanu 2019. gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” gaitā, kū finansej Nacionaluo elektroniskū plašsaziņis leidzekļu padūme sabīdriskuo pasyutejuma ītvorūs. Lels paļdis Latgolys Kuļturviesturis muzejam i Rēzeknis piļsātys bārnu bibliotekai par fiļmeišonys telpom i Rēzeknis nūvoda vokalajai studejai “Skonai” par reidejuma muzykalū pavadejumu – dzīsmi “Breinumu myužs”.

 

Ausma Sprukte

raidejuma “Žik!” vadeituoja

Lasīt vairāk...

Uzsāk izlietoto bateriju vākšanas kampaņu “Tīrai Latvijai”

14.10.2019, 11:53

 

 

Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem. Kampaņā aicinātas piedalīties izglītības iestādes no visas Latvijas, sacenšoties savāktajā izlietoto bateriju apjomā.

 

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” tiek organizēja jau 14. reizi, un ik gadu kampaņas ietvaros izdodas savākt ievērojamu apjomu šo videi kaitīgo atkritumu. Pērn kampaņā piedalījās 233 izglītības iestādes, savācot vairāk nekā 21 tonnu bateriju. Rekordlielu izlietoto bateriju apjomu izdevies savākt 2017/2018. gadā, kad ar 335 izglītības iestāžu audzēkņu palīdzību pārstrādei nogādātas vairāk nekā 35 tonnas izlietotu bateriju.

 

Kampaņa “Tīrai Latvijai” apvieno bērnus un jauniešus no visas Latvijas, palīdzot jaunatnei piedalīties tīras vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada. Nododot baterijas pārstrādei, tiek ievērojami mazināts potenciālais vides piesārņojums, atgūtas vērtīgas otrreizējās izejvielas - svins, niķelis, kadmijs, dzīvsudrabs -, taupīti resursi un saudzēta daba. Visas kampaņas “Tīrai Latvijai” laikā savāktās izlietotās baterijas tiks nogādātas pārstrādes rūpnīcā, izkausētas un pārstrādātas jaunās vērtīgās izejvielās.

 

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai” aicinātas pieteikties izglītības iestādes no visas Latvijas. Dalībnieku reģistrācija bateriju vākšanai notiek vietnē www.tirailatvaijai.lv līdz 2020. gada 2. martam. Rezultāti tiks paziņoti 2020. gada maijā, kad svinīgā pasākumā ar naudas balvām 400, 300 un 200 eur vērtībā tiks apbalvoti uzvarētāji un sveikti aktīvāko izglītības iestāžu pedagogi.

 

Dalība konkursā sniedz ne tikai lielisku iespēju integrēt vides jautājumus mācību procesā, bet arī palīdz fiziski iesaistīt sabiedrību atkritumu šķirošanā un otrreizējo izejvielu pārstrādes jaudu attīstīšanā.

 

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru.

 

Plašāka informācija par konkursu:

Laima Kubliņa, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv

www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv

Lasīt vairāk...

Sarunu šovs Galēnos

18.10.2019, 19:00

Balle Riebiņos

18.10.2019, 22:00

1-12 no 1723 jaunumiem

1 2 3 4

...

144