Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Jaunumi

Sīļukalna VPDK 15 gadu jubilejas koncerts

27.04.2019, 19:00

Tiek izsludināts uzņēmēju projektu grantu konkurss

30.04.2019, 17:00

Talkošanas vietas Riebiņu novadā

27.04.2019, 09:00

 

2019. gada 27. aprīlī plkst. 9.00 visā Latvijā startēs Lielā Talka 2019. Riebiņu novadā uz 1. aprīli tika pieteiktas 13 talkošanas vietas, kurās aicinām piedalīties novada iedzīvotājus.

 

 • Feimankas upes krastu sakopšana Riebiņu ciemata centrākoordinators Oskars Bērziņš, mob. 20345584. Pulcēšanās pie jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni”.
 • Riebiņu parks – koordinatore Ženija Pauniņa, mob. 26437716.
 • Riebiņu vidusskolas teritorija – koordinators Juris Čižiks, mob. 29100906.
 • Galēnu parks, Ošupes muiža un Galēnu ciemata centrs – koordinators Ināra Trokša
 • Aglonas stacija – koordinators Dainis Alžāns, mob. 26347445.
 • Geļenovas parks – koordinators Dainis Alžāns, mob. 26347445.
 • Gailīšu kapsēta – koordinatore Iveta Plinta, mob.29608702.
 • Silajāņu ciemata sakopšana – koordinatore Inga Jurkāne, mob. 26480852 (pulcēšanās pie pagasta teritoriālās pārvaldes).
 • Kotļarovas apkārtnes sakopšanakoordinators Parfirijs Ivanovs, mob. 29858484 (pulcēšanās pie Kotļarovas veikala).
 • Teritorija gar ceļu starp Mazo un Lielo Ostrovas ezeru koordinators Vladimirs Novikovs, mob. 28624165 (pulcēšanās pie lapenes).
 • Sīļukalna ciemats – koordinators Arnis Opolais, mob. 29198120.
 • Lielceļa Rudzāti – Stirniene posma Aizpurieši – Kassalieši un meža ceļa Aizpurieši – Vilciņi ceļmalu uzkopšana, mednieku biedrība „Ošasmala”. Koordinators Voldemārs Teilāns, 29236415.
 • Ceļa posms Sīļukalns – Čaunāni, mednieku kolektīvs „Duplets”. Koordinators Vitālijs Slūka, 26002322.

 

Pulcēšanās plkst. 9.00 norādītajās talkošanas vietās vai pie pagastu teritoriālajām pārvaldēm. Jebkuru neskaidrību gadījumā zvanīt Lielās Talkas koordinatoram Riebiņu novadā – Rolandam Naglim (mob. 26173320).

 

Aktuālākā informācija www.talkas.lv un pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

Lasīt vairāk...

Bibliotēkas nedēļa Riebiņu CB

18.04.2019, 13:58

Info par ugunsnedrošā perioda sākumu

18.04.2019, 10:44

 

Pamatojoties uz Valsts meža dienesta 2019. gada 15. aprīļa rīkojuma Nr. 77 "Par meža ugunsnedrošo laikaposmu" visā valsts teritorijā ar 19. aprīli tika noteikts ugunsnedrošā laika posma sākums. Līdz ar to Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā, ka arī visā valstī, sākas dežūras ugunsnovērošanas torņos un meža ugunsdzēsības stacijās.

 

Viena no Valsts meža dienesta publiskajām funkcijām ir meža ugunsgrēku atklāšana, ierobežošana un likvidēšana. Šīs funkcijas nodrošināšanai tiek izmantots ugunsnovērošanas torņu tikls (ugunsgrēku atklāšanai), meža ugunsdzēsības staciju rīcībā esošais ugunsdzēsības transports un personāls; nozīmīga loma ir arī mežziņiem: bieži vien tieši viņi savu apgaitu robežās vada ugunsdzēsības darbus, piedalās ugunsgrēku dzēšanā, reaģē uz signālu par potenciālo ugunsgrēku, atrod to dabā.

 

Iestājoties vasarai  paplašinās meža rekreācijas funkciju loks. Tomēr, pavadot jaukās brīvdienās dabā kopā ar ģimeni vai draugu lokā, nevajag aizmirst par drošības pasākumiem, tajā skaitā - par ugunsdrošību, jo neuzmanīga rīcība ar uguni ir galvenais meža ugunsgrēku izcelšanas iemesls. Latvijas republikas teritorijā ugunsdrošības prasības mežā nosaka 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi", kuru neievērošana (tīšā, vai neuzmanības dēļ), ja tā noved līdz būtiskiem zaudējumiem, var izvērsties civiltiesiskajā, administratīvajā vai pat kriminālatbildībā.

 

Atradoties mežā ugunsnedrošajā laika posmā ir aizliegts:

 • kurināt ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
 • nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus;
 • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
 • braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem;
 • ekspluatēt uz meža ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus bez vai ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
 • bez saskaņošanas ar VMD veikt jebkura veida dedzināšanu.

 

Jāņem vērā, ka arī ārpus ugunsnedrošā laika posma mežā nedrīkst dedzināt sadzīves, būvniecības u. tml. atkritumus, kurināt ugunskurus un veikt ciršanas atlieku dedzināšanu tuvāk par 2 m no augošiem kokiem un uz kūdras.

 

Savus pienākumus karstie vasaras apstākļi uzliek arī meža īpašniekam: līdz 1. maijam katru gadu savā mežā no autoceļiem un dabiskām brauktuvēm jānovāc pielūžņojums, jāsakārto un jāsakopj piebrauktuves ūdensņemšanas vietām, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu. Tāpat meža īpašniekam jāpiedalās meža ugunsgrēka uzraudzībā pēc tā nodzēšanas. Ugunsgrēka vietas uzraudzība - ir meža ugunsgrēka dzēšanas darbu stadija, kad ugunsgrēks ir ierobežots un tiek veikta atsevišķu gruzdošu vietu uzraudzība, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 m2 un, ja nepieciešams, tiek veikti pasākumi, kas novērstu ugunsgrēka atkārtotu izcelšanos. Ugunsgrēka vietas uzraudzība ietver šādus darbus:

 • ugunsgrēka vietas periodiska novērošana;
 • atsevišķu gruzdošu vietu, zaru, pagaļu un celmu dzēšana  ar vienkāršiem paņēmieniem

( lejkannu, lāpstu u.c. );

 • Valsts meža dienesta tūlītēja informēšana par ugunsgrēka atjaunošanos

 

Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā strādā 3 meža ugunsdzēsības stacijas (MUS) Daugavpilī, Līvānos un Krāslavā. Zvanīt un sniegt ziņas par meža ugunsgrēkiem un citu ar meža ugunsgrēkiem saistītu informāciju var MUS "Daugavpils" - 65447470; +371 26678300, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - 112. Zinot mežzini, kurā apgaitā atrodas konkrēts īpašums, var informēt arī viņu.

Lasīt vairāk...

Noslēgta stratēģiskā atlase par valsts apmaksātas medicīniskās rehabilitācijas sniegšanu

18.04.2019, 10:41

 

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka ir izvērtējis valsts apmaksātas medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju pieteikumus, kas tika saņemti stratēģiskās atlases ietvaros.

 

NVD izvērtēs un pārliecināsies par iestāžu spēju nodrošināt solīto pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Lai to īstenotu, NVD šonedēļ apmeklēs Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu un vēlāk arī citas ārstniecības iestādes.

 

Pēc šīm vizītēm tiks lemts par ambulatorās un dienas stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu apjoma sadalījumu starp Rīgas ārstniecības iestādēm no šī gada 1. oktobra. Tādējādi līdz oktobrim valsts apmaksātie ambulatorie medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi tiks nodrošināti līdzšinējā apjomā un kārtībā.

 

Vienlaikus NVD informē, ka, īstenojot rehabilitācijas pakalpojumu stratēģisko atlasi, no 2019. gada 1. aprīļa ir paplašināts arī to ārstniecības iestāžu loks, kas sniedz medicīniskos rehabilitācijas pakalpojumus stacionāri (diennakts aprūpe). Papildu piecām slimnīcām, kas pakalpojumus nodrošināja jau līdz šim, no aprīļa tos sniedz vēl četras slimnīcas – Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Rīgas 2. slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca un Rēzeknes slimnīca. Pacientiem tas nozīmē iespēju nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus saņemt ātrāk, tuvāk dzīvesvietai un iestādē, kur nodrošināts pirmais ārstēšanas posms.

 

Jau ziņots, ka 2018. gadā NVD uzsāka vairāku valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju stratēģisko atlasi. Medicīniskās rehabilitācijas stratēģiskās atlases mērķis ir uzlabot rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti visā Latvijas teritorijā, panākot pakalpojumu sniegšanas pēctecību un rezultātu izsekojamību.    

 

Medicīniskajai rehabilitācijai ir būtiska nozīme cilvēku darbspēju saglabāšanā un atjaunošanā. Ir būtiski panākt, lai tā būtu pēctecīga un savlaicīga veselības aprūpes sastāvdaļa, novēršot pacientu funkcionēšanas ierobežojumus un invaliditāti un veicinot pacientu agrīnu darbā atgriešanos.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67045007; 28383970

Lasīt vairāk...

Nodarbības par sirds veselību

23.04.2019, 10:00

Par Uzņēmumu reģistra klātienes pakalpojumu izmaiņām reģionālajās nodaļās

18.04.2019, 10:24

 

No 2019. gada 7. maija būtiski mainīsies klientu apkalpošanas laiki vairākās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) reģionālajās nodaļās.

 

Turpmāk Bauskas, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes un Ventspils reģionālajās nodaļās klātienes pakalpojumi būs pieejami divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00. Savukārt Rīgas un Valmieras reģionālajās nodaļās saglabāsies līdzšinējā kārtība.

 

Lēmums par klātienes pakalpojumu laika samazināšanu pieņemts, ņemot vērā Reģistra stratēģiskos attīstības virzienus, tostarp elektronisko pakalpojumu attīstību, kā arī izmaiņas klientu pieprasījumā pēc klātienes pakalpojumiem. Klienti dokumentus reģistrācijai 60% gadījumu iesniedz elektroniski, liecina 2017.gada un 2018.gada statistika.

 

Jau šobrīd visi Reģistra pakalpojumi ir pieejami elektroniski. Turklāt tuvāko gadu laikā iestādes pakalpojumi būs pieejami tikai elektroniski. Tāpēc Reģistrs jau 2017.gadā sāka pakāpeniski samazināt darba laiku reģionālajās nodaļās klientu apkalpošanai klātienē. Dokumentus reģistrācijai papīra formā var iesūtīt arī ar pasta starpniecību. 

 

Reģistra pakalpojumus elektroniski var saņemt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Konsultācijas par sniegtajiem pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz iestādes informatīvo tālruni 67031703 vai jautājot virtuālajai asistentei UNA. Virtuālā asistente UNA (“Uzņēmēju Nākotnes Atbalsts”) darbojas Reģistra mājas lapā un šobrīd čata režīmā prot atbildēt uz jautājumiem par reģistrācijai iesniedzamajiem dokumentiem.  

Lasīt vairāk...

II NAKTS FESTIVĀLS

03.05.2019, 22:00

Sociāli emocionālo dzīves prasmju attīstīšana

26.04.2019, 14:00

Pozitīvas pārmaiņas gada ienākumu deklarāciju iesniedzējiem

15.04.2019, 10:40

 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2019.gada 16.aprīlī spēkā stājas likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””[1], kas nosaka trīs būtiskus jaunumus saistībā ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, proti, kādos gadījumos iedzīvotāji ienākuma nodokļa piemaksu varēs veikt vēlāk; nodokļa piemaksas summu, kuru vispār varēs nemaksāt, kā arī to, ka personai pašai būs iespēja izvēlēties, cik lielu mēneša neapliekamo minimumu piemērot saviem ienākumiem.

 

Kurām personām tiek atlikts aprēķinātās nodokļa piemaksas termiņš

Līdz šim visiem iedzīvotājiem, kuri, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, konstatēja, ka ir aprēķināta nodokļa piemaksa, to bija jāiemaksā Valsts kasē līdz šī gada 17. jūnijam[2].  Līdzšinējā kārtība arī turpmāk ir saglabāta saimnieciskās darbības veicējiem un tiem, kas, nereģistrējot saimniecisko darbību, izīrē vai iznomā savu nekustamo īpašumu.

Taču 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš tiks atlikts līdz 2020. gada 1.decembrim tām personām, kuru ar nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem:

 • 2018.gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019.gadā – 62 800 eiro;
 • tie ir saņemti tikai Latvijā;
 • no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
 • tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c.)

 

Cik liela nodokļa summa iedzīvotājiem nebūs jāmaksā

Ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmākajiem gadiem, konstatēs, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz 1 (vienu) eiro, to neuzskatīs par nodokļa parādu un valsts budžetā to nebūs jāiemaksā.

 

Cik lielu mēneša neapliekamo minimumu varēs piemērot saviem ienākumiem

Lai mazinātu personu loku, kam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, jāpiemaksā nodokļa starpība, kas radusies piemērotā prognozētā mēneša neapliekamā minimuma dēļ, iedzīvotāji paši varēs izlemt, cik lielu neapliekamo minimumu vēlas piemērot saviem mēneša ienākumiem.

Noslēdzot ar darba devēju rakstisku vienošanos, darba vietā tiks piemērots tik liels mēneša neapliekamais minimums, kādu darbinieks pats būs izvēlējies. Vienīgais nosacījums – pašas personas prognozētais mēneša neapliekamais minimums nedrīkstēs pārsniegt VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru, t.i., būt lielāks par summu, kas ir norādīta personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Šāds risinājums nav obligāts, tā ir papildu iespēja, kuru ikviens, izvērtējot savu ienākumu apmēru, var izmantot pēc brīvas izvēles. Par šīs iespējas izmantošanu Valsts ieņēmumu dienests papildus nav jāinformē.

 

Kā paaugstināts neapliekamo ienākumu deklarēšanas slieksnis

Tāpat kā līdz šim iedzīvotājiem būs jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurā uzrādīti ar nodokli neapliekamie ienākumi. Taču sākot ar 2020.gadu to būs obligāti jādara tikai gadījumā, kad kopējā gada laikā saņemto ar nodokli neapliekamo ienākumu summa pārsniedz 10 000 eiro. Līdz šim šis slieksnis bija 4000 eiro.

 

Mediju iespējas: papildu jautājumu gadījumā piedāvājam individuālus VID nodokļu ekspertu komentārus šī gada 15.aprīlī laikā no plkst. 13.00 līdz 14.00 VID ēkā Rīgā, Talejas ielā 1.

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 67122670     

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

www.vid.gov.lv

 

[1] Saeima 2019.gada 21.martā pieņēma likumu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas 2019.gada 2.aprīlī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.66 (6405)

[2] Tāpat kā līdz šim, gadījumos, kad deklarācijā aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to varēs samaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūlijam, 16.augustam un 16.septembrim, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

 

Lasīt vairāk...

1-12 no 1660 jaunumiem

1 2 3 4

...

139