Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

30.01.2020

Lielā Ostrovas ezera krastā ierīkots bērnu rotaļu laukums

23.01.2020

 

2019. gada rudenī, pateicoties Silajāņu pagasta iniciatīvu grupas dalībniekiem, Mazo grantu projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros ar pašvaldības atbalstu Lielā Ostrovas ezera populārākajā peldvietā tika uzstādītas bērniem draudzīgas koka atrakcijas, tādejādi vizuāli uzlabojot un sakārtojot publiski pieejamu un populāru atpūtas vietu, kas atrodas pašvaldības īpašumā.

 

Projekta ideja ierīkot plašam cilvēku lokam pieejamu bērnu rotaļu laukumu publiskajā peldvietā radās tādēļ, ka Silajāņu un Riebiņu pagastu iedzīvotāji, kā arī blakusesošajās teritorijās dzīvojošie cilvēki ir iecienījuši atpūtu pie Lielā Ostrovas ezera, kas atrodas Silajāņu pagastā netālu no Silajāņu un Riebiņu pagastu robežas, un ikreiz, atbraucot ar bērniem pie ezera, noteikti bija jūtama vajadzība nodrošināt viņiem komfortablāku, interesantāku, jautrāku brīvā laika pavadīšanas iespēju, lai viņu atrašanās pie ezera nebūtu tik vienveidīga un vienmuļa kā tikai peldēšanās.

 

Attēlā: Realizējot projektu un izbūvējot rotaļu laukumu, Lielā Ostrovas ezera peldvieta kļūs vēl iecienītāka atpūtas vieta novada iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projekta mērķis – ne tikai izveidot peldvietas teritorijā nelielu bērnu rotaļu laukumiņu, bet kā papildus mērķi ir veicināt bērnu aktivitāti, mudināt viņus vairāk kustēties, vairāk kontaktēties ar vienaudžiem, iemācīties iepazīties un sadraudzēties, ja bērni pirms došanās pie ezera savā starpā nebija pazīstami, padarīt atrašanās pie ezera kvalitatīvāku, motivēt ģimenes ar bērniem atgriezties šajā peldvietā atkal un atkal, popularizēt kustīgu dzīvesveidu savu paziņu vidū, aicinot viņus apmeklēt jaunizbūvētu rotaļu laukumu, saturiski vērtīgāk pavadīt brīvo laiku bērniem un vecākiem esot kopā. Tāpat rotaļu laukuma konstrukcijām un šūpolēm ir svarīga loma bērnu attīstībā – darbojoties, attīstās bērnu līdzsvars, motorika un prāta spējas.

 

Projekta realizācijas rezultātā Lielā Ostrovas ezera publiskajā peldvietā tika uzstādītas dažāda veida šūpoles, slidkalniņš un trepītes.

 

 

Projekta ieguvēji ir ne tikai Silajāņu un Riebiņu pagastu, bet visa novada ģimenes ar bērniem, novada viesi ar bērniem, citi interesenti, kas varēs baudīt atpūtu pie Lielā Ostrovas ezera un pozitīvi novērtēs atrašanos labiekārtotā, sakoptā un pievilcīgā vidē.

 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 904.40, no kuriem pašvaldības finansējums – EUR 700.00, pašu finansējums – EUR 204.40€ (tajā skaitā brīvprātīgais darbs).

 

Projekta vadītāja

I.Sparāne

Lasīt vairāk...

NVA aicina darba devējus izmatot iespēju piesaistīt uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, nodarbinot personas ar invaliditāti

22.01.2020

 

13,6% no visiem Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētajiem bezdarbniekiem ir bezdarbnieki ar invaliditāti. Tā ir nozīmīga darbaspēka rezerve, lielai daļai šo cilvēku ir darba tirgū pieprasītas zināšanas un prasmes.  

 

Ja darba devējs vakancei atbilstošu kandidatūru atrod starp bezdarbniekiem, kuriem ir invaliditāte, darba attiecību sākumposmā NVA piedāvā atbalstu:

 

 • dotāciju personas ar invaliditāti darba vietas aprīkošanai. Dotācija tiek piešķirta atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, finansējuma apmērs - līdz 711 eiro vienas darba vietas aprīkošanai. Darba vietu novērtē NVA izvēlēts ergoterapeits, kurš sniedz rakstisku atzinumu par darba vietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.
 • Ikmēneša dotāciju personas ar invaliditāti darba vadītājam. Dotācijas apmērs - 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli personas ar invaliditāti nostrādātajām dienām mēnesī. Atbalstu nodrošina pirmā vai pirmo divu darba tiesisko attiecību mēnešu laikā.

 

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējam jānoslēdz darba līgums ar izraudzīto kandidātu uz nenoteiktu laiku un līdz 3. februārim jāiesniedz pieteikums tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota darba vieta personai ar invaliditāti. Pieteikums NVA jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar bezdarbnieku, kuram ir invaliditāte. Detalizētāka informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem”.

 

Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var pieteikties arī nodarbinātā persona ar invaliditāti, ja darba tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti) vai atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem), vai ergoterapeita pakalpojums darba vietas novērtēšanai. Detalizētāka informācija pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Klientiem”.

 

Atbalsts tiek nodrošināts aktīvā nodarbinātības pasākuma ““Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no valsts speciālā budžeta līdzekļiem. 

Lasīt vairāk...

Horoskopu virpulī

24.01.2020

VAS "Latvijas Pasts" nekustamo īpašumu izsoles

21.01.2020

 

VAS "Latvijas Pasts" informē, ka pieņemti lēmumi par četru Riebiņu novada teritorijā esošu nekustamo īpašumu atsavināšanu izsoles kārtībā. Īpašumu izsoles notiks Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā:

 

1. 05.02.2020. plkst. 9:30 izsole ar augšupejošu soli īpašumam "Pasta nodaļa Riebiņi", Saules iela 3, Saules iela 3, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, īpašuma sastāvs - zemes gabals 0.1 ha platībā (kadastra Nr. 7662 005 0247) un ēka (kadastra Nr. 7662 005 0247), nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - EUR 3000.00.

 

2. 05.02.2020. plkst. 10:00 izsole ar augšupejošu soli īpašumam Aglonas ielā 4, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, īpašuma sastāvs - zemes gabals 2 093 m2 platībā (kadastra Nr. 7670 012 0102) un apbūve (kadastra Nr. 7670 012 0102), nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - EUR 4200.00.

 

3. 05.02.2020. plkst. 10:30 izsole ar augšupejošu soli īpašumam "Pasta nodaļa Pieniņi", Pieniņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, īpašuma sastāvs - zemes gabals 0.1 ha platībā (kadastra Nr. 7662 001 0071) un ēka (kadastra Nr. 7662 001 0071), nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - EUR 4000.00.

 

4. 05.02.2020. plkst. 11:00 izsole ar augšupejošu soli īpašumam "Sīļukalns", Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads, īpašuma sastāvs - zemes gabals 0.01 ha platībā (kadastra Nr. 7678 003 0473) un nedzīvojamās ēkas 2/9 domājamās daļas (kadastra Nr. 7678 003 0473), nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - EUR 300.00.

 

Detalizētāku informāciju par izsolēm var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā no 02.02.2020. pa tālruņiem 27891900 un 29420864. Informācija par izsoli publicēta laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Vietējā Latgales Avīze", Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv.

 

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto algu grāmatveža amatu

28.01.2020

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu;
 • Prasme sagatavot administratīvos aktus;
 • Labas datorprasmes, pieredze darbā ar datorprogrammu ZZ Dats ALGAS;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām.

 

 Galvenie pienākumi:

- veikt darba samaksas, darbnespējas lapu, atvaļinājumu, atvaļinājuma kompensāciju aprēķināšanu novada struktūrvienību darbiniekiem, pamatojoties uz darba laika uzskaites tabelēm, rīkojumiem;

-veikt aprēķinātās darba samaksas un ieturējumu kontēšanu;

-veikt darba ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu, ienākuma nodokļa, izpildrakstu, arodbiedrības biedra maksu aprēķinu novada struktūrvienību darbiniekiem;

-kārtot darba samaksas personīgos kontus katram novada struktūrvienības darbiniekam;

-kārtot darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītes katram novada struktūrvienības darbiniekiem;

-sastādīt ikmēneša ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no  darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli, tos elektroniski un iesniedz VID;

-sastādīt ikmēneša ziņas par darba ņēmējiem, tos elektroniski iesniegt VID;

-sastādīt un iesniegt ceturkšņa pārskatus par darba samaksu, reizi gadā pārskatus par darbinieku skaita sadalījumu pa profesijām, un pēc darba samaksas lieluma Valsts statistikas pārvaldei

-sagatavot darbiniekiem pēc pieprasījuma paziņojumus par algas nodokli;

-sagatavot un iesniegt VID darba devēja (ienākuma izmaksātāja) ikmēneša un gada paziņojumu par algas nodokli;

-sastādīt ikmēneša pārskata formas par darba samaksu un iesniegt galvenajam grāmatvedim;

-veikt izziņu sagatavošanu pēc pieprasījuma par aprēķināto darba samaksu;

-veikt dokumentu datorizētu apstrādi datorprogrammā, bilances kontus salīdzināt ar grāmatvedības uzskaites reģistriem;

-izpildīt citus galvenā grāmatveža norādījumus grāmatvedības uzskaites jautājumos, piedalīties gada pārskatu un citu pārskatu sastādīšanā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Atalgojums – EUR 979 (pirms nodokļu nomaksas).

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Riebiņu novada domē pie sekretāres  Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV-5326, vai sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz algu grāmatveža amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 28. janvāra plkst. 17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

Lasīt vairāk...

No 20. janvāra visiem melanomas pacientiem pieejama imūnterapija

20.01.2020

 

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no š.g. 20. janvāra visiem pacientiem ar metastātisku ādas melanomu – iepriekš neārstētiem pacientiem ar BRAF pozitīvu un BRAF negatīvu mutāciju, kā arī pacientiem ar BRAF pozitīvu mutāciju, kuri progresējuši pēc iepriekš saņemtas mērķterapijas, tiks nodrošināta valsts apmaksāta ārstēšana ar  imūnterapiju.

 

Līdz ar to metastātiskas melanomas ārstēšana Latvijā, tāpat kā pārējās Baltijas valstīs, tiks nodrošināta atbilstoši starptautiskajām melanomas ārstēšanas vadlīnijām.

 

NVD norāda, ka to, kāda terapija katram ļaundabīgas ādas melanomas pacientam ir visatbilstošākā, izvērtē un nozīmē ārsts.

 

Informāciju sagatavoja:         
Tanita Tamme-Zvejniece
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Tālr. 67043744; mob. 26782948

Lasīt vairāk...

Filmu demonstrēšana Galēnu KN

17.01.2020

Balle Stabulniekos

25.01.2020

Biedrības un nodibinājumi astoņpadsmit NVA filiālēs var pieteikties jauniešu iesaistei darbā sabiedrības labā

17.01.2020

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā. Pieteikumus līdz šī gada 29.janvārim pieņem NVA filiāles Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Talsos un Ventspilī.Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektīvus darbiniekus, savukārt jauniešiem - iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, darbojoties IT jomā un projektu vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta pasākumus, vadot pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lietām un veicot citus darba pienākumus. Turklāt NVA filiāļu darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no 2 līdz 6 mēnešiem.
 

Jaunietis, piedaloties pasākumā, no NVA saņems stipendiju - 5 eiro dienā, stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. Pasākuma dalībnieku NVA apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties pasākuma īstenošanai?


1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.


2.solis
Aizpildītais pieteikums līdz šī gada 29.janvārim jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā tiek izveidota pasākuma īstenošanas vieta (NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā).NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izvērtēs pieteikuma atbilstību pasākuma nosacījumiem un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskajai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

 

Lasīt vairāk...

Aicinām līdzcilvēkus palīdzēt!

17.01.2020

 

 

Trīsdesmit vienu gadu vecā Liāna kopā ar vīru dzīvo Garciemā un audzina savu piecus gadus veco meitiņu Madaru. Saslimšana ar vēzi Liānai tika konstatēta, kad viņa pati vēl bija bērns. 10 gadu vecumā, apciemojot savu mammu slimnīcā, ķirurgs pamanīja ko aizdomīgu Liānas veselības stāvoklī un lika veikt papildus analīzes. Ķirurgam nepatika meitenes klepus un, veicot īsu pārbaudi, ķirurgs konstatēja palielinātu liesu. Pēc analīzēm tika atklāts, ka Liānai ir vēzis- hroniskā mieloleikoze. Un nu jau 21 gadu viņa cīnās par savu dzīvību.

 

Par iespēju palīdzēt Liānai skatīt šeit: https://www.ziedot.lv/atkartota-palidziba-lianai-palmai-3561

Lasīt vairāk...

E-veselības padomē ziņo par izmaiņām darbnespējas lapas izrakstīšanā smagi slimu bērnu vecākiem

17.01.2020

 

16. janvārī Nacionālajā veselības dienestā (NVD) norisinājās piektā E-veselības lietotāju padomes sēde ar ārstu, farmaceitu un veselības nozares profesionāļu organizāciju, kā arī pacientu tiesību pārstāvju dalību.

 

Sēdes laikā padome tika iepazīstināta par E-veselības projektu virzību, kā arī sniegta informācija par aktīvās vielas izrakstīšanas iespējām E-veselībā un jauno kārtību, izrakstot e-darbnespējas lapu vecākiem smagi slima bērna kopšanai, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, kā arī bērniem līdz 18 gadu vecumam par kuru kopšanu piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts saistībā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos no 2020. gada 1. janvāra.

 

Jaunās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos paredz, ka turpmāk darbnespējas lapa slimības pabalsta saņemšanai vecākiem par smagi slimu bērnu kopšanu tiks izsniegta nevis līdz bērna 14 gadu vecuma sasniegšanai, bet līdz pat 18 gadu vecumam.  Lai vecāki saņemtu darbnespējas lapu smagi slima bērna kopšanai, vecākiem nepieciešams ārsta konsilija lēmums. Slimības pabalsta saņemšanai izrakstītā darbnespējas lapa kopā ar iesniegumu jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

 

Likumā noteiktajā pārejas periodā darbnespējas lapas par ilgstoši slimojošu bērnu kopšanu un slima bērna kopšanu ar invalīda kopšanas pabalstu vecumā no 14 līdz 18 gadiem tiks izsniegtas papīra formātā.

 

Sēdes dalībniekiem arī ziņots kā E-veselības portālā izrakstīt medikamentus ar aktīvās vielas nosaukumu, pamatojoties uz to, ka, sākot ar 2020. gada 1. aprīli spēkā stājās jauns normatīvais regulējums, kas paredz visām ārstniecības personām pacientiem izrakstīt kompensējamos medikamentus, norādot aktīvo vielu nevis medikamenta nosaukumu. Savukārt aptiekās farmaceitiem jāizsniedz lētākie kompensējamo zāļu sarakstā iekļautie medikamenti.

 

Sēdē arī ziņots, ka aizvadītajā gadā elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) bez rezultāta noslēdzies E-veselības testa vides iepirkums. Plānots, ka šis iepirkums EIS sistēmā drīzumā tiks izsludināts atkārtoti. Vienlaikus februārī paredzēts izsludināt E-veselības sistēmas uzturēšanas iepirkumu.

 

Nākamā E-veselības lietotāju padomes sēde paredzēta 2020. gada 16. aprīlī.

 

Jau ziņots, ka 2019. gada pavasarī tika izveidota E-veselības Lietotāju padome, ar mērķi uzklausīt visu lietotāju pieredzi un izveidot prioritāri veicamo E-veselības uzlabošanas darbu sarakstu, lai atvieglotu un efektivizētu ārstu un farmaceitu ikdienas darbu ar E-veselības sistēmu, apkalpojot pacientus. 

 

Informāciju sagatavoja:

Tanita Tamme-Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Tālr.: 67043744; mob. 26782948.

Lasīt vairāk...

NVA aicina darba devējus līdz 29.janvārim pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

16.01.2020

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz šī gada 29.janvārim pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir iespēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus uzņēmuma vidē.

 

Praktisko apmācību ir iespējams organizēt profesionālās kompetences apgūšanai, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

 

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Lai saņemtu atbalstu praktiskajai apmācībai, darba devējam ir jāpiedāvā nodarbinātība no jauna izveidotā darba vietā vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Savukārt pēc apmācības pabeigšanas darba devējam ir jānodrošina bezdarbniekam iespēja vismaz trīs mēnešus turpināt darba tiesiskās attiecības.

 

Kā darba devēji var pieteikties?

 

1.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.

 

2.solis

Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

 

NVA filiāle līdz šī gada 29.janvārim pieņems darba devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

 

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" pasākumu "Apmācība pie darba devēja", tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Lasīt vairāk...

Konkurss jauniešiem “Dati ir vērtība – sargā tos!”

16.01.2020

 

Datu valsts inspekcija informē, ka jauniešiem vecumā no 13 – 17 gadiem ir iespēja piedalīties konkursā “Dati ir vērtība – sargā tos!” .

 

Konkurss tiek organizēts projekta “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām.”, akronīms DPSME, (konkursa Nr.REC-RDAT-TRAI-AG-2017), projekta Nr.814774 ietvaros.

 

 

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu informētību par personas datu apstrādi un aizsardzību.

 

        Konkursa mērķis:

 • Sniegt teorētiskas zināšanas jauniešiem par personas datu izplatīšanas drošību digitālajā vidē;
 • Palīdzēt jauniešiem izprast, kas ir personas dati, datu apstrādes pamatprincipi un kāda atbildība iestājas, ja tiek pārkāptas citas personas tiesības uz datu aizsardzību;
 • Caur konkursa dalībnieku radošo izpausmi stāstīt citiem jauniešiem par datu aizsardzības nozīmīgumu mūsdienu tehnoloģiju laikmetā.

 

Konkursā aicinātas piedalīties jauniešu komandas – 6 jaunieši katrā komandā, vecumā no 13 – 17 gadiem, no dažādiem Latvijas reģioniem.

 

Pieteikums konkursam jāiesniedz elektroniski līdz 2020.gada 27.janvārim un aizpildot elektronisko pieteikuma formu (pieteikumi jānosūta uz elektroniskā pasta adresi DPSME@dvi.gov.lv).

 

Konkursa nolikums pieejams  ŠEIT.

 

Elektroniskā pieteikuma forma pieejama ŠEIT.

 

Informācija par projektu “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām.”, akronīms DPSME, (konkursa Nr.REC-RDAT-TRAI-AG-2017), projekta Nr.814774 pieejama ŠEIT.

Lasīt vairāk...

Par zvejas limitiem Riebiņu novada administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos 2020. gadā

16.01.2020

 

Riebiņu novada dome vēlas informēt par Riebiņu novada esošo ūdenstilpņu zvejas tīklu limitiem, uz kuriem var pieteikties no 2020. gada 1. janvāra.

 

 Riebiņu novada ūdenstilpnēs zvejas tīklu limiti: Bicānu ezerā 575 m (tikai murdi), Kategradas ezerā 375 m, Rušona ezerā 4630 m (tikai murdi), Salmeja ezerā 315 m un Zolvas ezerā 1094 m, pārējos ezeros tīklu limiti paliek nemainīgi, tas ir  saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to  izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11. punkts, kas nosaka, zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.

 

Zvejas  limiti Riebiņu novada administratīvās teritorijas  iekšējos ūdeņos 2020. gadā

 

Publiskie ezeri:

01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.

Bicānu ezers

575 m – 19 murdi (katrs pa 30 m), zvejas tīkli nav atļauti

Rušona ezers

4630 m - 154 murdi (katrs pa 30 m), zvejas tīkli nav atļauti

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:

 

01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 apakšpunkts nosaka, ka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.

Jāšezers ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits  30 m garumā  vai 1 murds)

Kategrades ezers

375 m  (viena zvejas tīkla limits  30 m garumā  vai 1 murds)

Eikša ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits  30 m garumā  vai 1 murds)

Kaučera ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits  30 m garumā  vai 1 murds)

Lielā Kurtaša ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits  30 m garumā  vai 1 murds)

Lielais Solkas ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits  30 m garumā  vai 1 murds)

Mazais Solkas ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits  30 m garumā  vai 1 murds)

Salmeja ezers

315 m (viena zvejas tīkla limits  30 m garumā  vai 1 murds)

Zolvas ezers

1094 m  (viena zvejas tīkla limits  15 m garumā, vienai personai  2 tīkli pa 15 m)

Lielais Ostrovas ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits  15 m garumā, vienai personai  2 tīkli pa 15 m)

Mazais Kurtoša ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits  15 m garumā, vienai personai  2 tīkli pa 15 m)

Pieniņu ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits  15 m garumā, vienai personai  2 tīkli pa 15 m)

Spuldziņu ezers

 

75 m (viena zvejas tīkla limits  15 m garumā, vienai personai  2 tīkli pa 15 m)

Mazais Ostrovas ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits  15 m garumā, vienai personai  2 tīkli pa 15 m)

Privātie ezeri :

01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus.

Lielais Kurtoša ezers 48,8 ha;

Stupānu ezers              32,0 ha;

Sedeža ezers                27,1 ha;

Asaru ezers                 10,4 ha;

Limaņu ezers               7,2 ha;

Meiraukas ezers            5,2 ha;

Rubeņu ezers                5,1 ha;

Palšas ezers                   4,3 ha;

Markovas ezers             2,5 ha;

Gluhoje ezers                2,0ha;

Kovšika ezers                1,8 ha;

Madžutiņa ezers            1,6 ha;

Vašeiņa ezers                1,5 ha;          

75 m (viena zvejas tīkla limits  15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)

Feimaņu ezers

(apsaimnieko Rēzeknes novada pašvaldība)

64 murdi

Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam vērsties Rēzeknes novada pašvaldībā.

     

 

Maksa noteikta saskaņa ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktā noteikto maksu par rūpnieciskās zvejas rīku limita vienību un pamatojoties uz domes 19.04.2016. sēdes lēmumu Nr. 6&3 “Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu”:

 1. Zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 5.70;
 2. Zivju murds ar sētu, līdz 30 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 19.92:
 3. Zivju murds ar sētu, virs 30 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 56.92.

 

Iesniegumus par Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam iesniegt Riebiņu novada domē līdz 2020. gada 1. martam. Iesniegumus lūgums sūtīt: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV – 5326. Tālrunis uzziņām +371 65324376 vai +371 25918877. E-pasts: riebini@riebini.lv  

Lasīt vairāk...

Notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem

15.01.2020

 

Centrālā vēlēšanu komisija paziņo, ka no 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem:

 

 • “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un
 • “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”.

 

Parakstu vākšanas darba laiks un vieta, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai Riebiņu novadā:

 

Riebiņu novada dome, Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV - 5326

 

Pirmdienās no plkst. 15.00 – 19.00

Otrdienās no plkst. 9.00 – 13.00

Trešdienās no plkst. 9.00 – 13.00

Ceturtdienās no plkst. 15.00 – 19.00

Piektdienās no plkst. 9.00 – 13.00

Sestdienās no plkst. 10.00 – 14.00

Svētdienās no plkst. 9.00 – 13.00

 

 

Sīkāka informācija https://www.cvk.lv/lv/parakstu-vaksanas/parakstu-vaksana-tautas-nobalsosanas-ierosinasanai-par-apturetajiem-likumiem-2020-gads

 

 

Riebiņu novada vēlēšanu komisija

Kontakttāruņi: 29376691, 26388368

Lasīt vairāk...

Izstādes Riebiņu CB

15.01.2020

Mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

15.01.2020

 

SIA LLKC, Preiļu KB organizē mācību grupu augu aizsardzībā, kuras ietvaros iespējams iegūt apliecību augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

 

Mācību norises vieta: SIA  LLKC, Preiļu KB, Raiņa bulv. 21b, Preiļi.

 

Mācību norises laiks: 4 mācību dienas 02.; 03.; 05.; 06.03.2020.

Uz apmācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) apliecības sagatavošanai.

 

Kursu maksa: 120,00 eiro t.sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, VAAD tests un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

 

*Mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtajā gadā ir apgrozījums, bet tas nepārsniedz 15 000 eiro un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – 44,17 eiro t.sk. PVN (saskaņā ar MK noteikumiem nr. 705).

 

Piesakies līdz 26.02.2020.: SIA LLKC, Preiļu KB, augkopības konsultante Inese Magdalenoka, tālr.25907315, e-pasts-  inese.magdalenoka@llkc.lv

Lasīt vairāk...

Riebiņu vidusskolas absolventu salidojums

29.02.2020

Sākas zīmējumu konkurss „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”

14.01.2020

 

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” organizatori aicina bērnus un jauniešus piedalīties SIA „S.B.C.” atbalstītajā zīmējumu konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”. Darbi tiek pieņemti līdz 7. februārim.

 

„Zīmējuma konkursa mērķis ir mudināt skolēnus pamanīt skaisto un noderīgo savā apkārtnē un novērtēt Latvijas būvnieku darbu, rosināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas jūtas pret apkārtējo dzīves telpu, stiprināt piederības sajūtu savai dzimtajai vietai un patriotismu,” uzsver skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” žūrijas komisijas priekšsēdētājs Normunds Grinbergs.

 

Zīmējumu konkursā, kurš skates „Gada labākā būve Latvijā” ietvaros notiek jau piekto reizi, var piedalīties bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam no Latvijas un ārzemēm. Zīmējumā ir jāattēlo Latvijas būvnieku celtā vai restaurētā būve novadā vai Latvijā. Būvi izvēlas pats zīmējuma autors. Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam, A4 vai A3 izmērā. Tas var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru.

 

Zīmējumus izvērtēs ēku būvnieki un Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Sabiedrība balsos par zīmējumiem vietnē Facebook //gadabuve. Godalgotas vietas tiks piešķirtas labākajiem darbiem katrā vecuma grupā (pirmsskolas, 1.-3. klašu grupā, 4.-6.klašu grupā, 7.-9.klašu grupā). Uzvarētāji saņems balvas un diplomus. Visu zīmējumu izstāde notiks skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” noslēgumā 2020. gada martā Rīgā, uz kuru tiks aicināti konkursa uzvarētāji. Labākie darbi ar autoru un skolotāju vārdiem jau piekto gadu tiks publicēti prestižā gadagrāmatā „Gada labākā būve Latvijā 2019”, kuru konkursa uzvarētāji saņems dāvanā. 2019. gada konkursa uzvarētāju darbi apskatāmi  http://ejuz.lv/onkursalaureti2019 Organizatori rūpējas raitu konkursa norisi un dalībnieku personas datu aizsardzību, tāpēc aicina rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu: http://gadabuve.lv/index.php/bernu-zimejumu-konkurss-2019/

 

Zīmējumus līdz 2020. gada 7. februārim, ieskaitot, var nosūtīt pa pastu (Latvijas Būvnieku asociācija, Skolas iela 21, Rīga, LV-1010) vai iesniegt personīgi, iepriekš vienojoties pa e-pastu vai tālruni. Darbi no ārzemēm tiek pieņemti arī ieskenēti vai fotografēti. Sazinoties ar Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijā ir iespēja zīmējumus nodot skates žūrijas komisijai, kad tā ieradīsies vērtēt objektu novadā.

 

Zīmējuma konkursa „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” dalībnieku iedvesmai var kalpot skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” organizatoru redzējums uz nominācijām, pielīdzinot būves dārgakmeņiem:

 

Dzīvojamā jaunbūve. Akmens – gaišā jašma. Pasargā no stresa, nomierina un pozitīvi uzlādē.

Publiskā jaunbūve. Akmens – sarkanais rubīns. Dod enerģiju un ir optimisma avots.

Pārbūve. Akmens – dzeltenais cirkons. Ļauj atgūt spēku un pārtapt, piešķir izlēmību.

Restaurācija. Akmens – brūnsarkanais granāts. Saudzē skaisto un unikālo.

Inženierbūve. Akmens – zilais safīrs. Palīdz sadarboties un piešķir domu skaidrību.

Ainava. Akmens – zaļais smaragds. Veicina auglību, mieru un harmoniju.

Koka būve. Simbols – dzintars. Uzlabo veselību..

BIM objekts. Simbols – tirkīzs. Atver mūsu garu.

 

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” mērķis ir veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2019. gadā, veicināt  profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi.

 

Skati „Gada labākā būve Latvijā 2019” organizē Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un 15 būvnieku profesionālo organizāciju  sadarbībā ar nozares publiskās pārvaldes institūcijām, Būvniecības valsts kontroles biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD un nozares žurnālu „Būvinženieris”. Skate „Gada labākā būve Latvijā 2019” notiek pateicoties ģenerālsponsoram PERI un sponsoriem TIKKURILA, SAINT-GOBAIN, BIM SOLUTIONS, NORMA S, MAPEI, S.B.C..

 

Skates informatīvie atbalstītāji: abc.lv, buvbaze.lv, Būvinženieris, būvlaukums.lv, City24.lv, LETA, nozare.lv, Rīga TV24, TVNET.

 

Skate „Gada labākā būve Latvijā” notiek jau 22 gadu. Skate tiek balstīta uz skaidri definētiem kvalitātes kritērijiem (skates nolikums: http://gadabuve.lv/index.php/nolikums-2019/ ) objektus novērtē nozares labākie eksperti, kurus darbam žūrijā deleģējušas nozares profesionālās organizācijas.

 

 

Papildu informācija par bērnu zīmējumu konkursu „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” un pieteikšanās Latvijas Būvnieku asociācijā pa tālruni 26484891 vai e-pastu: gadabuve@gmail.com

 

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi