Notikumu kalendārs

    Novembris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Praktiskas nodarbības ēdienu pagatavošanā

15.11.2018

Par elektroenerģijas piegādes pārtraukumu

15.11.2018

 

AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem.


15.11.2018 no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 820544) Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr. Dārzu iela 2A, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

BĒRNUDĀRZS PTP-5700 L-4 4300105193 Skolas iela 3A, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

ESTRĀDE TP-2361 L-2 93009285 Liepu iela 21, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

VIDUSSKOLA TP-2243 L-1 01005180 Līvānu iela 5, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

PĀRSŪKNĒŠANAS STACIJA TP-2330 L-1 79211745 "Attīrīšanas iekārtu ēka Riebiņu pagastā", Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS TP-2247 L-1 01671449 Saules iela N/A, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

IELU APGAISMOJUMS TP-2247 L-2 01274062 Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

BIBLIOTĒKA TP-2143 L-5 01671609 Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

KANTORIS TP-2143 L-5 01671565 Saules iela 8A, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

KULTŪRAS NAMS TP-2143 L-5 01671598 Dārzu iela 2A, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

PĀRSŪKNĒŠANAS STACIJA PTP-5700 L-7 4300104945 Viļānu iela 1, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

PAGASTA ĒKA TP-2247 L-2 79207120 
 


Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atslēgums var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.


Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.


Cerot uz veiksmīgu sadarbību, Jūsu Sadales tīkls Sniegto pakalpojumu jautājumos, sazinieties ar sava uzņēmuma Korporatīvo klientu apkalpošanas vadītāju Aivars Slišāns (tālr.: 28647560, 67726226, e-pasts: Aivars.Slisans@sadalestikls.lv). Klientu serviss: bojājumu pieteikšana: 8404 bezmaksas informatīvais tālrunis: 8403 e-pasts: st@sadalestikls.lv www.sadalestikls.lv www.e-st.lv


Klientam nav tiesības bez pamata pieprasīt mainīt atslēguma laiku, ja par atslēgumu ir brīdināti arī citi AS "Sadales tīkls" klienti.

Lasīt vairāk...

EP apstiprinātos 17,7 miljonus eiro ieguldīs ceļu un meliorācijas infrastruktūras atjaunošanai

13.11.2018

 

Otrdien, 13. novembrī, Eiropas Parlaments apstiprināja 17,7 miljonu eiro piešķiršanu Latvijai par ilgstošo lietavu izraisītajiem postījumiem 2017. gada vasaras nogalē un rudenī. Šie līdzekļi tiks piešķirti no ES Solidaritātes fonda (ESSF).

 

“Esmu gandarīts par Eiropas Parlamenta lēmumu sniegt finansiālo atbalstu Latvijai par ilgstošo lietavu izraisītajiem postījumiem 2017. gada vasaras nogalē un rudenī. Plūdu sekas Latgalē, Sēlijā un Vidzemē bija īpaši smagas, jo radīja lielus zaudējumus lauksaimniekiem un daudzviet izpostīja meliorācijas sistēmas un autoceļus, kā arī sagandēja citus infrastruktūras objektus lauku apvidos. Piešķirtais finansējums ir ļoti nozīmīgs un mēs to ieguldīsim plūdu sabojāto ceļu un meliorācijas sistēmu atjaunošanā,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

ESSF piešķirtos 17,7 miljonus eiro Latvija ieguldīs, lai:

  • nostiprinātu valsts autoceļu infrastruktūras ūdens atvades sistēmas (piemēram, apauguma novākšana ceļa grāvju tīrīšana, bojāto caurteku nomaiņa un tīrīšana);
  • atjaunotu valsts nozīmes un pašvaldības meliorācijas sistēmas (piemēram, apauguma novākšana, sanešu tīrīšana, nogāžu stiprinājumu atjaunošana, bojāto drenu izteku un drenu kolektoru izteku atjaunošana);
  • atjaunotu bojātās caurtekas (piemēram, caurteku nomaiņa, pieskalojuma tīrīšana, galu nostiprinājumu atjaunošana, izskalojumu aizpildīšana, ceļa konstrukcijas virs caurtekas atjaunošana, bet bojātajās caurtekās – regulēšanas ierīču un mehānismu atjaunošana, kā arī slūžu pievadkanālu tīrīšana, sanešu aizturēšanas ietaises atjaunošana);
  • nostiprinātu aizsargdambjus (piemēram, apauguma novākšana, iesēdumu un izskalojumu aizpildīšana, dambja un nogāžu nostiprinājumu atjaunošana, virsmas klātnes atjaunošana).

 

Patlaban Zemkopības ministrija gatavo informatīvo ziņojumu “Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda”, kuru paredzēts novembra beigās iesniegt izskatīšanai valdībā. Lai gan ESSF piešķirtais finansējums jāizmanto 18 mēnešu laikā no brīža, kad Eiropas Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu piešķirt visu palīdzības summu, Zemkopības ministrija plāno to izmantot pilnībā noteiktajā termiņā.

_____________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104; e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...

LR proklamēšanas svētku koncertuzvedums

18.11.2018

Prezentācijas pasākums Rušonā

16.11.2018

Aicina piedalīties seminārā - diskusijās

16.11.2018

 

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” aicina visus LEADER projektu ieviesējus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus piedalīties seminārā - diskusijā “Seminārs – diskusijas  fokusgrupām par SVVA stratēģijas  īstenošanu”.

 

Mērķa grupa:  LEADER projektu īstenotāji un potenciālie projektu iesniedzēji,

                        citi interesenti

 

Laiks: 16.11.2018, plkst. 10.00    Darbs un uzņēmējdarbība / ekonomiskās

                                                          aktivitātes/

           13.00   Dzīvošana  / sabiedriskās aktivitātes/

 

Vieta: Preiļi, Kooperatīva iela 6,  Preiļu novads

 

***    ***   ***

 

Laiks: 21.11.2018, plkst. 10.00    Darbs un uzņēmējdarbība / ekonomiskās

                                                          aktivitātes/

           13.00   Dzīvošana  / sabiedriskās aktivitātes/

 

Vieta: Līvāni, Domes iela 3, Līvānu novads

 

 

 

DARBA KĀRTĪBA

 

Darbs un uzņēmējdarbība / ekonomiskās aktivitātes/

 

09:40

 

Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija

 

10:00

Preiļu rajona partnerības SVVA stratēģijas īstenošanas gaita 2016-2018

Preiļu rajona partnerības administratīvā vadītāja

Valija Vaivode

 

10:30

ELFLA Finansējuma apguve 2016 - 2020

Preiļu rajona partnerības finanšu vadītāja

Marija Švābe

11.00-12.30

Darbs fokusgrupā – par LEADER tipa aktivitātēm un to nozīmi lauku teritoriju attīstībā.

Anketēšana.

Marika Rudzīte Griķe

Lektore - moderatore

12.30 – 12.50

Diskusija, risinājumi, jautājumi.

 

 

                  

Dzīvošana  / sabiedriskās aktivitātes/ 

 

12:50

 

Dalībnieku reģistrācija,  kafija

 

13:00

Preiļu rajona partnerības SVVA stratēģijas īstenošanas gaita 2016-2018

Preiļu rajona partnerības administratīvā vadītāja

Valija Vaivode

 

13:30

ELFLA Finansējuma apguve 2016 - 2020

Preiļu rajona partnerības finanšu vadītāja

Marija Švābe

14.00-15.30

Darbs fokusgrupā – par LEADER tipa aktivitātēm un to nozīmi lauku teritoriju attīstībā.

Anketēšana.

Marika Rudzīte Griķe

Lektore - moderatore

15.30 – 15.50

Diskusija, risinājumi, jautājumi.

 

 

Lasīt vairāk...

Ar Zivju fonda atbalstu ir realizēts projekts “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Rušona ezerā”

13.11.2018

 

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2018. gadā ir realizēts vēl viens projekts zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Rušona ezerā”, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekts realizēts ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Riebiņu novada Rušona ezerā, līdz ar to veidojot vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Projekta ietvaros tika iegādāti un Rušonas ezerā ielaisti 50 000 zandartu mazuļi.

 

Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Riebiņu novada Rušonas ezerā, tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi un Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi.

 

Kopējā projekta summa EUR 12 619.09, Valsts zivju fonda atbalsts EUR 10 000.00, pašvaldības finansējums – EUR 2619.09.

 

Ezers ir ļoti svarīgas vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana Rušona ezerā nodrošinās makšķernieku pieplūdumu Riebiņu novada Rušona ezerā, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču skaits un ieviestā licencēta makšķerēšana, dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem Projekta īstenošanas rezultētā tiks veikts ieguldījums Rušonas ezera apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Latvijas ekonomikai jābalstās uz inovācijām un augstas pievienotās vērtības produkcijas eksportu

13.11.2018

 

“Ražot produktīvāk nozīmē būt priekšā saviem konkurentiem, vairāk laika un resursu veltīt inovācijas un pētniecības iesaistei ražošanā, darbinieku kvalifikācijas celšanai un virzībai uz ārvalstu tirgiem. Produktivitātes pieaugums ir uzņēmuma un valsts stabilas ilgtermiņa attīstības nosacījums. Uzņēmējs, kurš apzinās produktivitātes nozīmi, iegulda darbinieku apmācībās, modernizē ražošanu un izmanto valsts piedāvātos risinājumus. Produktivitātes paaugstināšana ir plats solis starptautiskās konkurētspējas palielināšanā un līdz ar to eksporta virzienā,” uzsver ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Ekonomikas ministrija uzsāk informatīvi skaidrojošu kampaņu Latvijas uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai “Radi Latvijā! Konkurē pasaulē!”, kuras mērķis ir uzrunāt, informēt, izglītot un motivēt uzņēmējus un sabiedrību kopumā kļūt konkurētspējīgākiem, sekmējot uzņēmēju un sabiedrības izpratni par produktivitāti kā ilgtspējīgas Latvijas ekonomikas izaugsmes pamatu, informējot par piedāvāto valsts atbalstu uzņēmējiem konkurētspējas kāpināšanai, veicinot biznesa domāšanas maiņu un motivējot uzņēmējus palielināt investīcijas produktivitātes kāpināšanā.

 

Latvijas ekonomika turpina augt, ko apliecina iekšzemes kopprodukta kāpums 2018. gada trešajā ceturksnī par 4,8% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu, savukārt vidējais atalgojums valstī 2018. gada otrajā ceturksnī sasniedza 1004 eiro pirms nodokļu nomaksas, pirmo reizi vēsturē pārsniedzot tūkstoti eiro. Latvijas uzņēmējdarbības vide starp 190 valstīm Doing Business 2019 ziņojumā ierindota augstajā 19. vietā, bet starp Eiropas Savienības dalībvalstīm Latvija ierindojās septītajā vietā, kas ir par vienu pozīciju augstāk nekā pērnā gada novērtējumā. Tomēr Latvijas tautsaimniecības produktivitātes rādītāji 2017. gadā bija tikai 47% no Eiropas Savienības dalībvalstu vidējā līmeņa, kas var negatīvi ietekmēt ilgtermiņa ekonomikas izaugsmi un Latvijas konkurētspēju globālajā tirgū.

 

Tādēļ mēneša garumā uzņēmējiem un sabiedrībai intensīvāk skaidrosim par investīciju nozīmi ražošanas modernizācijā, cilvēkkapitālā, inovācijās un mārketinga aktivitātēs, kas ļautu ražot arvien augstvērtīgāku produkciju, palielinātu uzņēmumu eksportspēju, uzlabotu Latvijas konkurētspēju un atpazīstamību, un turpinātu celt sabiedrības labklājības līmeni. Informatīvās kampaņas saukļi Investē! Konkurē! Eksportē! atspoguļo vēlamo uzņēmējdarbības un tautsaimniecības modeli Latvijā, kurā ekonomika balstās uz inovācijām un augstas pievienotās vērtības produkcijas eksportu.

 

Kampaņu ievadīja paneļdiskusija par produktivitātes kāpināšanas nozīmi uzņēmumu un Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas veicināšanā, kas notika Ekonomikas ministrijā š.g. 7. novembrī pulksten 12.00. Diskusijas moderators bija žurnālists un ārpolitikas pētnieks Mārtiņš Daugulis, savukārt dalībnieku vidū bija Ekonomikas ministrijas pārstāvji, vadošie Latvijas makroekonomikas eksperti, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji un dažādu nozaru uzņēmēji, kas dalījās pieredzē par produktivitātes kāpināšanas nozīmi uzņēmumu un tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanā. Diskusijas ierakstu aicinām vērot Ekonomikas ministrijas Youtube kontā: https://www.youtube.com/watch?v=0LuP3HJKTEI Kampaņas tālākajām aktivitātēm aicinām sekot līdzi Ekonomikas ministrijas Facebook kontā.

Lasīt vairāk...

Mācību kursi "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

15.12.2018

 

Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs“

Kooperatīva iela 6, Preiļi

LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde

Reģistrācijas apliecības numurs 4260800593

 

organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem

 

"Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

 

 

Kursus vada higiēnas ārsts – Valentīna Petrova.

 

Kursi notiks 15.decembrī pulksten 10.00 Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā), Preiļos.

 

Maksa par kursiem 25.00 EUR.

 

Kursu apmeklētājiem tiek izsniegta apliecība.

 

Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 29287410

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada pašvaldība iesaistījusies projektā “PuMPuRS”

09.11.2018

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Arī Riebiņu novada pašvaldība iesaistījusies projekta aktivitātēs, un šobrīd atbalstu saņem 5 Sīļukalna, 6 Galēnu un 13 Rušonas pamatskolas skolēni.

 

 Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolēniem iespējams saņemt papildus pedagogu, psihologu, sociālo pedagogu, pedagoga palīgu, speciālās izglītības pedagogu, surdotulku, asistentu, ergoterapeitu konsultācijas.

 

Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. 

 

Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

 

Mērķgrupa: 

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
  • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

 

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 

 

Projekta mājas lapa: www.pumpurs.lv

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi!

08.11.2018

 

 

No 2018. gada 9. novembra  pakāpeniski tiek ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums 10 t” uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem.

 

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” līdz ar laikapstākļiem (rudens lietavas) un, lai novērstu autoceļu bojājumus.

 

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks līdz pastāvīgam ziemas sasalumam). Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss saulains laiks) ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti.

 

Atgādinām: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem; nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem); satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar novada kārtībniekiem un Valsts policiju.

 

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 65324378.

Lasīt vairāk...

Bezmaksas transports uz LR proklamēšanas svētku koncertu Riebiņu KC

08.11.2018

 

Riebiņu novada dome organizē bezmaksas braucienu uz LR proklamēšanas gadadienas svētku koncertu Riebiņu KC 2018. gada 18. novembrī šādos maršrutos:

 

Maršruts Nr. 1 (A. Osmanis)

Vieta

Laiks

 

Aglonas st.

17.30

 

Kastīre

17.40

 

Kategrade

17.50

 

Gailīši 2

17.55

 

Gailīši

18.00

 

Riebiņi

 

 

 

Maršruts Nr. 2 ( J. Betlers)

Vieta

Laiks

Stabulnieki

17.45

Ceperi

17.50

Lomi-Bortnieki

18.00

Soboļevka

18.05

Zeimuļi

18.15

Galēni

18.20

Stabulnieki

18.30

Riebiņi

 

 

 

Maršruts Nr. 3 (J. Sporāns)

Vieta

Laiks

Grigi

17.30

Sīļukalns

18.00

Upenieki

18.10

Vilciņi

18.15

Dravnieki

18.25

Riebiņi

 

 

 

Maršruts Nr. 4 (J. Litaunieks)

Vieta

Laiks

Pieniņi

18.00

Riebiņi

 

 

 

Maršruts Nr. 5 (J. Litaunieks)

Vieta

Laiks

Silajāņi

18.30

Kotļerova

18.40

Riebiņi

 

 

 

Plkst. 23.00 minētajos maršrutos autobusi kursēs atpakaļ. Jautājumu gadījumu zvanīt pa tālruni 22845766 (A. Lepers).

Lasīt vairāk...

Apbalvojamie Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā Riebiņu novadā

18.11.2018

 

 

LR proklamēšanas svinīgajā pasākumā 18. novembrī Riebiņu kultūras centrā tiks pasniegti 16 Riebiņu novada Atzinības raksti, 1 – Pateicības raksts un viens nominants saņems pašvaldības augstāko apbalvojumu – Goda pilsonis.

 

Lasīt vairāk...

Fotogrāmatas prezentācija Silajāņos

21.11.2018

Semināri Preiļu NVO centrā

30.11.2018

Aktivitātes Riebiņu CB

07.11.2018

Visi jaunumi