Notikumu kalendārs

    Decembris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Domes sēdes darba kārtība

18.12.2017

 

18. decembrī plkst. 14.00 notiks kārtējā Riebiņu novada domes sēde. Domes sēdes darba kārtība.

Lasīt vairāk...

Jaunā gada sagaidīšana Riebiņu KC

31.12.2017

Garīgās adventa mūzikas dziedājums

17.12.2017

Koncerts Rušonā

25.12.2017

Pirmskolas vecuma bērnu eglīte Riebiņu KC

23.12.2017

Par sadzīves atkritumu izvešanu

29.12.2017

 

Atkritumu apsaimniekotājs SIA “EKO LATGALE” informē, ka pirmdien, 2018. gada 1. janvārī sadzīves atkritumu izvešana nenotiks. Atkritumi tiks izvesti piektdien, 2017. gada 29. decembrī.

Lasīt vairāk...

DNVOAC uzsāk projektu “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm”

12.12.2017

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) ir uzsākusi projekta “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” īstenošanai.

 

Projekta mērķis ir mudināt Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās dzīvojošos jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem apzināt un izpētīt Latgales plānošanas reģiona teritorijā esošās dabas vērtības, izceļot nozīmīgākos un ainaviskākos objektus. Jaunieši līdz pat 2018. gada jūnijam varēs iesaistīties dažādās projekta aktivitātēs:

 

 • Fotokonkursā, iesūtot nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa nozīmes dabas bagātību - objektu fotogrāfijas elektroniski uz e-pastu: dnvoac@gmail.com līdz pat 2018. gada 18. janvārim, kas atbilst nolikuma prasībām. Iesūtītie darbi veidos ceļojošo foto izstādi un Latgales reģiona dabas bagātību online karti;
 • 2018. gada 19. maijā reģionālajā diskusijā, kur kopā ar ekspertiem dalītos savā vīzijā par attīstības scenārijiem Latgales plānošanas reģionā saistībā ar dabas vērtību apzināšanu, iepazīšanu, ilgtspēju;
 • 2018. gada 19. maija vakarā noslēguma pasākumā, kur notiks ceļojošās foto izstādes atklāšana Daugavpils cietoksnī;
 • 2018. gada jūnijā divu dienu ekspedīcijā renovētajās Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centra “Ilgas” telpās kopā ar vides gidiem, iepazīstot aizsargājamo vides teritoriju;
 • 2018. gada jūnijā vienas dienas ekspedīcijā ar plostiem pa Daugavu kopā ar vides gidiem, izpētot hidroekosistēmu un biotopus dabas parkā “Daugavas loki”.

 

Nesēdi malā, iesaisties Latgales dabas bagātību izpētē un, Tavuprāt, interesantākos objektus iemūžini fotogrāfijās vai atrodi kādu iepriekš paša uzņemtu fotogrāfiju un iesūti to projekta pirmās kārtas aktivitātei – fotokonkursam. Nolikumu meklē DNVOAC mājas lapā www.nvoc.lv un Latgales Plānošanas reģiona mājas lapā www.lpr.gov.lv.

 

   

 

Projektu “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

 

Lasīt vairāk...

LAD aicina bērnus un jauniešus piedalīties “Piens un augļi skolai” konkursā

11.12.2017

 

Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija aicina Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un 1.-9. klašu skolēnus piedalīties programmas “Piens un augļi skolai” konkursā. Konkursa ietvaros bērni un skolēni tiek aicināti apkopot pieredzes stāstus par to, kā Latvijas izglītības iestādēs tiek īstenota programma “Piens un augļi skolai”. Konkurss noritēs no 2017. gada 11. decembra līdz 2018. gada 28. februārim.

 

Bērnus un jauniešu LAD aicina atbildēt, piemēram, uz jautājumu: Kā bērnudārzā vai skolā dzer pienu un ēd augļus un dārzeņus? Vai un kāpēc bērniem un jauniešiem patīk šī programma? Konkursā var iesniegt zīmējumu kopumus, kolāžas, video, animācijas, fotokolāžas, komiksus vai citus vizuālos darbus, kas tiek veidoti kā stāsti. Tos var būt veidojusi visa klase, bērnudārza grupa vai konkrētas klases skolēnu grupa.

 

Konkursa uzvarētāji saņems izglītojošu spēļu komplektus, sporta aprīkojuma komplektus, bet paši labākie – iespēju atbraukt uz Rīgu un apmeklēt interesantus pasākumus. Ar konkursa noteikumiem sīkāk var iepazīties programmas mājas lapas www.piensaugliskolai.lv sadaļā “Konkursi”.

 

Šis ir jau otrais konkurss, kurš tiek organizēts Eiropas Savienības skolu programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros. Pirmā konkursa ietvaros, kas notika 2017. gada pavasarī, Latvijas skolēni tika aicināti izstrādāt programmas logo un devīzes idejas. Uzvarētāji – logo un devīzes autori – ir Paula Molodavčenko no Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7. klases, kā arī Vilis un Harijs Veldres no Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 2. klases.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Lasīt vairāk...

Dievkalpojumi Ziemassvētkos novada dievnamos

24.12.2017

 

Rušonas Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas Katoļu baznīca

24. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

 

Pieniņu Sv. Jēzus Sirds Katoļu baznīca

24. decembrī plkst. 13.00 IV Adventa  svētdienas svētā Mise.

24. decembrī pusnaktī galvenā Svētku Mise

25. decembrī plkst. 13.00 svētā Mise.

 

Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca

24. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

25. decembrī plkst. 12.00 Svētā Mise.

 

Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca

24. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

25. decembrī plkst. 8.00 Svētā Mise.

26. decembrī plkst. 13.15 Svētā Mise.

Lasīt vairāk...

Minifutbola turnīrs pārcelts uz Riebiņu vidusskolas sporta zāli

16.12.2017

 

2017. gada 16. decembrī Riebiņu vidusskolas sporta zālē notiks Riebiņu novada "Minifutbola turnīrs 2017". Sacensību sākums plkst. 10.00. Komandu pieteikšanās līdz 15. decembrim. Sacensību NOLIKUMS.

 

Lasīt vairāk...

Izstāde Riebiņu CB

28.12.2017

Tiek organizētas divu nekustamo īpašumu izsoles

05.12.2017

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 8. janvārī plkst. 12:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 2. stāvā, 14. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (viena zemes vienība 2,25 ha) „Ozolāji” izsoli ar augšupejošu soli.

 

Nekustamais īpašums atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7670 004 0211.

 

Izsoles sākumcena EUR 2928.13 (divi tūkstoši deviņi  simti divdesmit astoņi euro 13 centi).

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 8. janvārī plkst. 11:30.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 8.janvārī plkst. 13:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 2. stāvā, 14. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (viena zemes vienība 2,39 ha) „Vārpas” izsoli ar augšupejošu soli.

 

Nekustamais īpašums atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7676 004 0308.

 

Izsoles sākumcena EUR 2752,97 (divi tūkstoši septiņi  simti piecdesmit divi euro 97 centi).

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 8. janvārī plkst. 12:30.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Lasīt vairāk...

VUGD aicina Adventes laikā neaizmirst par drošību!

04.12.2017

 

Ir pienācis gada klusākais un mierpilnākais laiks, kad teju ikkatrā mājā, birojā vai veikalā uz galda tiek likts adventes vainags ar svecītēm. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka ik gadu šajā laikā tieši no bez uzraudzības atstātas iedegtas sveces izceļas vairāki ugunsgrēki. Sagaidot pirmo adventes svētdienu, VUGD atgādina vairākus drošības padomus, lai no mazas svecītes neizceltos liels ugunsgrēks.

 

Pagājušajā gadā Adventes laikā ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 19 ugunsgrēkus, kuri izcēlās dēļ degošas svecītes adventes vainagā vai Ziemassvētku eglītē, vai arī ugunsgrēks bija izcēlies no bez uzraudzības atstātām degošām svecēm. Dzīvojamās telpās dzēsti 14 ugunsgrēki, virtuvē divi, bet tirdzniecības telpā – viens. 2016.gadā šādos ugunsgrēkos cieta pieci cilvēki, bet četri tika izglābti. Savukārt šogad līdz decembrim reģistrēti jau 15 šādi ugunsgrēki, kas izcēlušies bez uzraudzības atstātu sveču dēļ.

 

Lielākoties adventes vainagi sastāv no degtspējīgiem materiāliem un tie, līdzīgi kā telpās novietotas Ziemassvētku eglītes, viegli aizdegas no bez uzraudzības atstātas sveces liesmas. Lai degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, VUGD aicina ievērot drošības padomus:

 

 • pirms sveces aizdegšanas, tā jāatbrīvo no visa veida iepakojuma un, ja klāt ir pievienota lietošanas instrukcija, tā jāizlasa;
 • sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas;
 • degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc vienmēr pārliecinieties, ka svece atrodas drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un lietām: audumiem, mēbelēm, aizkariem u.c;
 • nenovietojiet sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;
 • nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, svečturiem, stiklu, jo karstuma ietekmē tie var saplīst;
 • uzmaniet, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;
 • neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka sveces ir nodzēstas;
 • neievietojiet sveces adventes vainagā tieši uz degtspējīgiem priekšmetiem, bet iestrādājiet vainagā stabilus un nedegošus sveču turētājus;
 • atcerieties, ka dekoratīvās želejveida sveces ar dažādiem dekorējumiem nav paredzētas dedzināšanai;
 • atcerieties, ka svecītes dedzināt eglītē ir ļoti bīstami un no tām viegli var uzliesmot pati egle vai tās dekorācijas.

 

Lai Adventes laiks paietu mierīgi un neizceltos ugunsnelaime, VUGD aicina iedzīvotājus adventes vainagos sveces neizmantot vai arī tās nededzināt.

 

Gadījumā, ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlaties elektriskos rotājumus/virtenes, atcerieties, ka:

 

 • pirms elektrisko rotājumu/virteņu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un aplūkojiet marķējumu uz virteņu iepakojuma. Ja ieraudzīsiet tādu apzīmējumu kā mājiņa ar klāt pievienotu paskaidrojumu angļu valodā “for outdoor use”, tas nozīmē, ka šis rotājums būs piemērots eglītes greznošanai pagalmā vai mājas fasādei;
 • iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spuldzītes neizturēs gaisa temperatūru un sabojāsies;
 • ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas.

 

Visiem Latvijas iedzīvotājiem VUGD novēl drošu, mierīgu un saticīgu Adventes laiku! Neaizmirstiet, ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!

 

 

Plašākai informācijai:

Inta Palkavniece

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 67075871, 27098250 prese@vugd.gov.lv

Lasīt vairāk...

Īstenots Zivju fonda projekts „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai”

29.11.2017

 

 

Riebiņu novada dome realizējusi Valsts Zivju fonda projektu “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpju resursu zivju resursu aizsardzībai”.

 

Projekta mērķis informēt sabiedrību par pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai un zināšanu līmeņa paaugstināšanu par ieviesto licencēto makšķerēšanu  Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salakas, Mazā Salakas, Salmeja un Rušona ezeros.

 

Projekta ietvaros tika uzstādīti trīs informācijas stendi un izdoti 3000 ūdensizturīgi bukleti-kartes, kuros tiks izvietota informācija par licencēto makšķerēšanu, par sastopamākajām zivīm Riebiņu novada ezeros, kuros notiek licencēta makšķerēšana, papildus tiks norādītas tuvākās atpūtas vietas. Stendi uzstādīti pie Rušonas, Bicānu ezera, Jāšezera, bukletu-kartes ir pieejamas vietās, kur notiek licenču pārdošana , elektroniski ir pieejama arī www.riebini.lv mājas lapā.

 

Projekta kopējās izmaksas 3550,00 EUR , no kuriem 3017,00 EUR  finansē Zivju fonds un 533,00 EUR Riebiņu novada domes līdzfinansējums.

                                             

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Šogad veiksmīgi īstenots vēl viens Zivju fonda projekts

27.11.2017

 

Pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” šogad ir īstenots jau sestais projekts - projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”.

 

Projekta mērķis bija iegādāties laivu, niedru pļāvēju un ūdensaugu grābekli Riebiņu novadā esošo ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai, tādejādi nodrošinot zivju resursu saglabāšanu..

Projekta ieviešana realizēta Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvajā  teritorijā, projekta ietvaros tiks iegādāta  laiva, niedru pļāvējs un ūdensaugu grābeklis. Ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada domes kārtībnieki spēs kvalitatīvāk veikt zivju resursu aizsardzības pasākumus Riebiņu novada ūdenstilpēs, iegādājoties laivu, niedru pļāvēju un ūdensaugu grābekli tiks radīti labvēlīgi apstākļi zivju nārstu vietu sakārtošanai un zivju resursu saglabāšanai.

Projekta rezultāti:

 1. Uzlabota zivju resursu saglabāšanas un  aizsardzības pasākumu veikšana Riebiņu novada publiskajos ūdeņos.
 2. Ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada pašvaldība ilgtermiņā paredz risināt zivju nārsta vietu atjaunošanu Riebiņu novada ūdenstilpnēs.
 3. Tehnikas iegāde ezera aizauguma mazināšanai, nodrošinās dabas aizsardzību un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu Riebiņu novada ezeros un veicinās bioloģiskās daudzveidības un zivsaimniecības attīstību.
 4. Projekta realizācija veicinās zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību Riebiņu novada ūdenstilpnēs.

Projekta ilgtspēja :

Riebiņu novada ūdenstilpnes ir ļoti svarīgas vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Pasākumi, ko organizē pašvaldība kā apsaimniekotājs, piemēram, zivju resursu pavairošana, zivju aizsardzības līdzekļu materiāltehniskās bāzes papildināšana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanu un ieviesto pasākumu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Projekta īstenošanas rezultētā tiks veikts ieguldījums Riebiņu novada ūdenstilpņu apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

 

Projekta kopējās izmaksas ir  EUR 8518.40, no kuriem, Zivju fonda finansējums EUR 5000.00,  pārējo EUR 3518.40 līdzfinansē pašvaldība.

Lasīt vairāk...

Jauns erudīcijas konkurss Latvijas bibliotēkās „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”

02.11.2017

No šī gada 6. novembra līdz 30. novembrim norisināsies konkursa pirmā kārta “Latvijas simtgade. Notikumi”, kuras laikā aicinām Latvijas iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku, lai izzinātu visas valsts vai savas pilsētas, novada vai pagasta vēstures nozīmīgus notikumus, kā arī pastāstītu savu stāstu saistībā ar tiem. NOLIKUMS

 

Papildinformācija un arī jautājumi konkursa norises laikā atrodami vietnē www.news.lv. Konkursu piedāvā uzņēmums “Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Uzvarētāji savā īpašumā saņems vērtīgas balvas.

 

Lai piedalītos konkursā, jādodas uz sev tuvāko vai tīkamāko bibliotēku, jo konkursa dalībniekiem jābūt reģistrētiem bibliotēku lasītājiem. Sacensība tiks piedāvāta vienlaikus divās kategorijās – “Radošajiem”, kuriem būs jāuzraksta eseja par attiecīgās kārtas tēmu, un “Erudītajiem”, kuriem būs jāatbild uz jautājumiem, atbildes meklējot Lursoft laikrakstu bibliotēkā (www.news.lv). Konkursa dalībnieki drīkstēs izmēģināt savas prasmes un zināšanas gan radošajā, gan erudīcijas jomā un piedalīties abās kategorijās vienlaicīgi.

 

Paralēli savā starpā varēs sacensties arī bibliotēkas par aktivitāti, proti, par to, cik no katras bibliotēkas konkursā piedalīsies procentuāli lielākais lasītāju skaits. Konkursa noslēgumā tiks suminātas piecas aktīvākās bibliotēkas (pa vienai no katra reģiona – Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme), kuras saņems vērtīgas pārsteiguma balvas.

 

Erudīcijas un radošuma konkursa dalībnieku rezultāti tiks vērtēti katrā konkursa kārtā atsevišķi, un balvas saņems attiecīgās kārtas noslēgumā. Savukārt bibliotēku aktivitāte tiks noteikta visa konkursa garumā, noslēdzoties trešajai kārtai, un to izvērtēs, ņemot vērā visu triju kārtu rezultātus.

 

Par uzņēmumu “Lursoft IT”

 

Lursoft ir uzņēmums ar vairāk kā 25 gadu pieredzi, kuru laikā kļuvis par uzticamu partneri gan juridiskām, gan fiziskām personām, nodrošinot piekļuvi plašai informācijas datubāzei. Tostarp izveidojot elektronisku laikrakstu bibliotēku www.news.lv. Tas ir portāls, kas lasītājiem piedāvā iespēju meklēt publikāciju arhīvu kopš 1992. gada. Kopskaitā nodrošinot piekļuvi vairāk kā 100 dažādiem laikrakstiem, aktuālās publikācijas tiek papildinātas gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm.

 

Par Kultūras informācijas sistēmu centru

Kultūras informācijas sistēmu centrs (www.kis.gov.lv) nodrošina datu bāzes Lursoft Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv) bezmaksas pieeju visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, kā arī saistībā ar šo programmu jau vairāk nekā desmit gadus rīko dažādus erudīcijas konkursus Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, rosinot iedzīvotājus izmantot bibliotēkās pieejamos daudzveidīgos informācijas resursus, kuri, pateicoties valsts un pašvaldību finansējumam, bibliotēku apmeklētājiem ir pieejami bez maksas.

 

Informāciju sagatavoja - Ilma Elsberga (Kultūras informācijas sistēmu centrs),

tel. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv

Sīkāka informācija par konkursu – www.news.lv, tel. 67844300, e-pasts: info@news.lv. 

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi