Notikumu kalendārs

    Marts    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Kārtējās domes sēde notiks 20.03.2018. plkst. 14:00

16.03.2018

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi!

20.03.2018

 

Līdz ar pavasara šķīdoņa laika iestāšanos, pakāpeniski tiks ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums 10 t” uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem, provizoriski – no 2018. gada 20. marta.

 

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” līdz ar pavasara šķīdoņa laiku un, lai novērstu autoceļu bojājumus. Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks līdz pavasara šķīdoņa beigām). Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss saulains laiks), ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti. Lūdzam kravu pārvadātājiem un lauku saimniecībām laicīgi izvest, piegādāt kravas līdz ierobežojumu ieviešanai.

 

Atgādinām: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem; nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem); satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju.

 

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 65324378.

Lasīt vairāk...

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums

23.03.2018

Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Riebiņu novadā

05.04.2018

 

Traktortehnikas ikgadējās Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Riebiņu novadā. Info skatīt šeit.

Lasīt vairāk...

Koncerts Stabulnieku KN

01.04.2018

AS "Sadales tīkls" informē par iespējām samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju

13.03.2018

 

KĀ SAMAZINĀT IZMAKSAS PAR ELEKTROENERĢIJU?

 

1. Izvērtēt un samazināt nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu Nepieciešamā elektrotīkla pieslēguma jauda ir atkarīga no tā, cik un kādas jaudas elektroiekārtas tiek darbinātas vienlaicīgi un kādas elektroiekārtas plānots iegādāties un lietot nākotnē. Jo vairāk un jaudīgākas elektroiekārtas tiek lietotas vienlaicīgi, jo lielāka elektrotīkla jauda ir nepieciešama. Visbiežāk klienti, aprēķinot nepieciešamo pieslēguma jaudu savam īpašumam, kļūdās, skaitot visu darbināmo elektroierīču jaudu kopā, tomēr jāņem vērā, ka elektrotīkla pieslēguma jauda ir tā jauda, kuru jūs varat darbināt vienlaicīgi un visbiežāk tie ir tikai 20% no visām elektroierīcēm. Tas jāņem vērā gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Kā papildrīku nepieciešamās jaudas aprēķināšanai var izmantot AS “Sadales tīkls” mājas lapā www.sadalestikls.lv pieejamo Slodzes aprēķināšanas kalkulatoru, kas palīdzēs veikt aprēķinus. Nereti jau vēsturiski pieslēgumam ir pieprasīts elektrotīkla pieslēgums ar jaudas rezervi, bet faktiski tā netiek izmantota, jo ikmēneša maksājums agrāk nebija saistīts ar pieprasītās jaudas apjomu, bet gan norēķini notika pēc faktiski patērētā elektrības daudzuma. Mainot sadales pakalpojumu tarifu struktūru, kā arī ieviešot obligātā iepirkuma jaudas komponenti, situācija ir mainījusies. Klienti, kuriem savos pieslēgumos ir lielas jaudas rezerves, tiek mudināti pārskatīt to nepieciešamību. Lai aprēķinātu elektrotīkla pieslēguma jaudu saviem uzņēmumiem, AS “Sadales tīkls” aicina piesaistīt sertificētu energospeciālistu, kuru kontaktinformācija var iegūt AS “Sadales tīkls” mājas lapā vai uzziņu dienestos. Ja elektrotīkla pieslēguma jauda ir par lielu, to samazināt, tādējādi samazinot kopējās izmaksas par elektroenerģiju. Jaudas samazināšana ir bezmaksas pakalpojums, tomēr lēmums par elektrotīkla jaudas izmaiņām savā īpašumā vai uzņēmumā katram klientam jāpieņem pašam. 

 

2. Pārskatīt elektroiekārtu lietošanas paradumus vai uzņēmuma tehnoloģiskos un ražošanas procesus Ņemot vērā, ka nepieciešamā elektrotīkla pieslēguma jauda ir atkarīga no tā, kādas elektroierīces tiek darbinātas vienlaicīgi, klienti var būtiski samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu, pārskatot savus elektroenerģijas un elektroiekārtu lietošanas paradumus - elektroiekārtu izmantošanas biežums un ilgums, kā arī elektroiekārtu stāvoklis - vai tās ir energoefektīvas un nav bojātas. Gadījumos, ja nav iespēju būtiski samazināt pieprasītā pieslēguma jaudu, pastāv dažādi risinājumi kā uzņēmumi var pārkārtot ražošanas ciklus, piemēram, elektroenerģiju patērējošās darbības veikt secīgi nevis vienlaicīgi. Daudziem uzņēmumiem darba laiks ir tikai astoņas stundas un darbības procesi tikai dažu brīdi prasa lielu jaudu, piemēram, iekārtu ieslēgšanās brīdī, līdz ar to uzņēmumi var izvērtēt iespējas pārkārtot esošo sistēmu, jo ne jau visām iekārtām ir jāieslēdzas vienlaicīgi – to var darīt pakāpeniski. Pat birojiem, ja visus datorus ieslēgtu vienā laikā, būtu nepieciešama daudz lielāka pieslēguma jauda. Ar mūsdienu tehnoloģijām var izmērīt pīķa slodzes un, vadoties no tām, uzzināt, kāda būs optimālā vajadzīgā pieslēguma jauda. Ir uzņēmumi, kas savā darbā izmanto inovatīvas tehnoloģijas, veic iekārtu nomaiņu un modernizāciju, bet aizmirst par pieslēguma jaudas optimizēšanu. Izmantojot energoefektīvas iekārtas un inovatīvas tehnoloģijas, mainās arī faktiski nepieciešamās elektrotīkla pieslēguma jaudas apjoms. AS “Sadales tīkls” iesaka klientiem rekonstrukcijas, modernizācijas vai cita veida izmaiņu gadījumā padomāt arī par elektroenerģijas pieslēgumu jaudas iespējamām izmaiņām. Katrs gadījums ir individuāls, taču, izvērtējot savu elektrotīkla pieslēguma jaudu un reālo elektrības patēriņu, ir iespējas ietaupīt un nepārmaksāt. Savukārt, mājsaimniecību klienti var vienlaicīgi ieslēgt elektrisko plīti, ieslēgt trauku vai veļas mazgājamo mašīnu, ieslēgt putekļu sūcēju, bet var to darīt arī pakāpeniski – vispirms pagatavot ēst, tad nomazgāt traukus un vakarā ieslēgt veļas mašīnu. Tas būtiski samazinās nepieciešamo elektroenerģijas jaudu. Dažādi ieteikumi efektīvai elektrības lietošanai ir pieejami AS “Sadales tīkls” mājas lapā www.sadalestikls.lv. 

 

3.  Apvienot mazas jaudas pieslēgumus Vēsturiski daudzviet klientu īpašumos ir izbūvēti vairāki pieslēgumi un uzstādīti vairāki elektroenerģijas skaitītāji un katrā no šiem pieslēgumiem klients ir pieprasījis noteiktu elektrotīkla pieslēguma jaudu. Piemēram, lauku īpašumos, kur ir atsevišķs elektrības pieslēgums mājai, saimniecības ēkai, pagrabam vai garāžai. Par katru no šiem elektrotīkla pieslēgumiem klientiem jāmaksā fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu, tādēļ AS “Sadales tīkls” piedāvā klientiem iespēju apvienot šos vēsturiski izbūvētos mazas jaudas elektrotīkla pieslēgumus un elektroenerģijas skaitītājus, līdz ar to samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju.  Bet, ja klienti savos objektos elektroenerģiju nelieto vai lieto to ļoti maz, klienti var izvērtēt, vai šajos īpašumos elektroenerģijas piegāde nākotnē viņiem būs nepieciešama.

 

4.  Sadalīt lielas jaudas elektrotīkla pieslēgumu Savukārt, ja klientiem īpašumā ir lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums, AS “Sadales tīkls” piedāvā iespēju to sadalīt, piemēram, gadījumos, ja viens lielas jaudas pieslēgums nodrošina elektroapgādi gan mājai, gan kaltei, bet faktiski visa lielā pieslēguma jauda ir nepieciešama tikai kaltei un dažus mēnešus gadā. Šādos gadījumos, AS “Sadales tīkls” iesaka klientiem pieslēguma jaudu sadalīt, izveidojot mājai atsevišķu elektrotīkla pieslēgumu. Atsevišķa pieslēguma izbūve mājai nodrošinās, ka viens mazas jaudas elektrotīkla pieslēgums tiek izmantots efektīvi, savukārt otrs lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums, tiek izmantots tad, kad tas ir nepieciešams. Un, ja šis lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums tiek izmantots tikai sezonāli, klientiem ir iespēja šim objektam pārtraukt elektroenerģijas piegādi (uz laiku līdz 6 mēnešiem) un šajā laikā nemaksāt fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. 

 

5. Pārtraukt elektroenerģijas piegādi objektam  Kā līdz šim, AS “Sadales tīkls” turpina piedāvāt klientiem, tajā skaitā sezonāla rakstura elektroenerģijas lietotājiem, iespēju sezonālā darba laikā lietot elektrības pieslēgumus ar visu nepieciešamo jaudu un, kad tā nav nepieciešama, pārtraukt pieslēgumam elektroenerģijas piegādi uz laiku līdz 6 mēnešiem un šajā laikā nemaksāt fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Šāda iespēja ir visiem elektroenerģijas lietotājiem neatkarīgi no nozares vai darbības specifikas. Bet, ja elektroenerģijas piegādes pārtraukums pieslēgumam ir ilgāk par 6 mēnešiem, lai to atjaunotu, klientam jāsedz ar pieslēguma atjaunošanu vai ierīkošanu saistītās izmaksas. Šādos gadījumos AS “Sadales tīkls” individuāli izvērtē pieslēguma atjaunošanas iespēju, pārbauda, vai ir saglabājies pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais elektrotīkls uz attiecīgo pieslēguma vietu, piemēram, vai AS “Sadales tīkls” piederībā esošās elektrolīnijas ir darba kārtībā, un pārbauda, vai AS “Sadales tīkls” var nodrošināt klientam nepieciešamo elektrotīkla jaudu, no kā arī būs atkarīgas pieslēguma atjaunošanas izmaksas un pieslēguma atjaunošanas laiks. Šādu iespēju pārtraukt elektroenerģijas piegādi objektam uz laiku līdz 6 mēnešiem nodrošina spēkā esošie Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumi “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.   6. Izvēlēties izdevīgāko elektroenerģijas tirgotāja piedāvājumu un piemērotāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu plānu Samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju klienti var ne tikai optimizējot elektrotīkla pieslēguma jaudu, bet arī izvēloties izdevīgākos elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus, turklāt juridiskās personas papildus var izvēlēties atbilstošāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu plānu. Jautājumos par elektroenerģijas piedāvājumiem klienti var vērsties pie sava tirgotāja, bet, lai aprēķināt piemērotāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu, klienti var izmantot AS “Sadales tīkls” mājas lapā www.sadalestikls.lv pieejamo tarifu aprēķināšanas kalkulatoru.

 

 

 

 Kopš šā gada 1.janvāra ir stājušās spēkā izmaiņas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes (OIK) galalietotājiem un arī tās apmērs lielā mērā ir atkarīgs no klientu objektos esošās elektrotīkla pieslēguma jaudas. Līdzīgi kā maksājumu par sistēmas pakalpojumiem, arī kopējo maksājumu par OIK veido divas daļas: mainīgā daļa (OIK), kura ir atkarīga no patērētās elektroenerģijas, bet fiksētā daļa (jaudas komponente) atkarīga no sprieguma pakāpes un pieslēguma tehniskajiem parametriem.  Arī pēc OIK finansēšanas modeļa izmaiņām ieguvēji ir tie klienti, kuri ir efektīvi elektroenerģijas lietotāji, kā arī rūpīgi izvērtējuši saviem elektrotīkla pieslēgumiem pieprasīto jaudu. Šiem klientiem rēķini ir samazinājušies vai nav mainījušies, tomēr arī šobrīd, izvēloties sev izdevīgāko un piemērotāko risinājumu, klienti var samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju. 

 

 

 

Savā objektā esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu mājsaimniecību klienti var uzzināt, sazinoties ar savu elektroenerģijas tirgotāju, apskatot savstarpējo līgumu ar tirgotāju vai sazinoties ar AS “Sadales tīkls” klientu servisu, bet juridiskajiem klientiem, tā ir norādīta līgumā ar AS “Sadales tīkls”. Esošā pieslēguma fāžu skaits ir norādīts arī uz elektroenerģijas skaitītāja. Turklāt visi klienti tehniskos datus var redzēt sava elektroenerģijas tirgotāja vai AS "Sadales tīkls" klientu portālā www.e-st.lv. 

 

Ja rodas papildu jautājumi vai neskaidrības, AS “Sadales tīkls” aicina sazinies ar savu elektroenerģijas tirgotāju vai zvanīt uz AS “Sadales tīkls” bezmaksas informatīvo tālruni 8403. 

 

Ikvienu pakalpojuma pieteikumu, tajā skaitā pieteikumu pieslēguma jaudas samazināšanai, klienti var iesniegt savam elektroenerģijas tirgotājam vai elektroniski AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv. . 

 

www.sadalestikls.lv    st@sadalestikls.lv   www.e-st.lv

Lasīt vairāk...

Digitālā nedēļa 2018

19.03.2018

Veselības veicināšanas projekta aktivitātes

13.03.2018

 

Riebiņu novada dome realizē projektu "Veselības veicināšanas un slimību profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā 1. kārta". Plānotās aktivitātes martā skatīt šeit.

Lasīt vairāk...

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem

16.04.2018

 

Pirmdien, 12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā, tostarp 7 nozarēs un 7 izglītības iestādēs Preiļos.

 

Mācīties var vienu reizi

“Pieteikšanās notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, lai šī gada jūnijā varētu sākties grupu komplektēšana un mācības. Tā kā ikviens strādājošais vecumā pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai vienu reizi, aicinām izdarīt pārdomātu izvēli un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas,” aicina VIAA Profesionālās izglītības projekta departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs Ingus Zitmanis.

 

“Mācīties gribētāju Preiļu novadā ir daudz. Saņēmām zvanus, un cilvēki nāca interesēties – nevarot sagaidīt, kad sāksies otrā kārta. Prieks redzēt, ka lielākā interese ir cilvēkiem pēc 45 gadu vecuma, pat pirmspensijas vecuma ļaudis interesējās, ko iespējams apgūt, – tas apliecina, ka jaunas prasmes ir aktuālas visa mūža garumā,” stāsta Genovefa Miglāne, Preiļu novada pieaugušo izglītības koordinatore.

 

Otrajā pieteikšanās kārtā Preiļos ir pieejamas 29 izglītības programmas. Preiļu un tuvējo novadu iedzīvotāji var pieteikties mācīties arī citās Latvijas pilsētās vai novados, ja var to savienot ar darbu un dzīvi savā pilsētā vai novadā.

 

Mācības Preiļos pieejamas tādās nozarēs kā ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (7 programmas),

transports un loģistika (6 programmas), kokrūpniecība (6 programmas), tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošana (3 programmas), metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (3 programmas), elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2 programmas) un būvniecība (2 programmas).

 

Preiļos mācības piedāvā Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, SIA “Mācību centrs “Austrumvidzeme””, SIA “VILLAS D”, SIA “01 Autoskola Impērija”, SIA “Latgales mācību centrs”, SIA “Mācību centrs PLUS” un SIA “Dauseb”.

 

 

Mācību klāsts saskaņots ar darba devējiem

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību - pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību, kam ir nozīme, ja izvēlētajās mācībās nepieciešamas priekšzināšanas.

 

Šajā projektā piedāvātās mācības pieaugušajiem ir viena no iniciatīvām, kas risina Latvijas darba tirgū un tautsaimniecībā pastāvošos izaicinājumus – darba roku trūkumu ekonomikai svarīgās nozarēs un darbaspēka novecošanos. Tāpēc piedāvātās mācības ir saskaņotas ar darba devējiem Nozaru ekspertu padomēs un apstiprinātas Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē, savukārt augsta pieteikumu skaita gadījumā īpašas priekšrocības uzņemšanā ir strādājošajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā noteiktās profesiju grupās.

 

Pieejams finansiāls un konsultatīvs atbalsts

Mācību izmaksu lielāko daļu sedz Eiropas Savienības (ES) fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās iedzīvotāja maksājuma apmērs nepārsniedz 36 eiro, savukārt citās programmās tas var būt arī vairāki simti eiro.

 

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.

 

Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu, projekta partneri ir Latvijas pašvaldības, tostarp Preiļu novada pašvaldība, kurā darbojas un nepieciešamības gadījumā strādājošajiem informatīvas konsultācijas par projektu un pieejamām mācībām savā pilsētā un novadā sniedz pieaugušo izglītības koordinators. Visu koordinatoru kontakti pieejami saitē: http://bit.ly/PIkoordinatori.

 

Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas darba vidē vai citur, projekta laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Šis pakalpojums ir pieejams visās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotajā sarakstā norādītajās profesionālajās kvalifikācijās kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.

 

Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

 

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

 

Papildu informācija:

Arita Sila

Kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sabiedrisko attiecību speciāliste

P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības

Tālr. (+371) 29623240, arita.sila@prae.lv

 

Kristīne Keiča

VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: (+371) 67785461, 28628088

e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

Lasīt vairāk...

Redzes pārbaude Silajāņos

20.03.2018

 

RĪGAS IZBRAUKUMA OPTIKA

Speciāls piedāvājums

BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDE

 

Redzi pārbaudām ar rokas NIDEK ARK-30 Autorefraktometru/Keratomtru. Klientu briļļu lēcu stiprumu nosaka ar GL-7000B auto lensmetru.

ACU SPIEDIENA MĒRĪŠANA TIKAI 5€!!! (glaukomas un kataraktas profilaksei  rekomendējams acu spiedienu pārbaudīt vienu reizi gadā).

Acu spiedienu mēra ar bezkontakta Reichart PT100 portable NCT tonometru.

IESPĒJA IEGĀDĀTIES BRILLES:

  • BRILLES PĒC PASŪTĪJUMA!
  • BRIĻĻU RĀMĪŠI AR LIELĀM ATLAIDĒM!
  • BEZMAKSAS KURJERA PIEGĀDE!
  • Saulesbrilles!

PĀRBAUDE NOTIKS 20.MARTĀ plkst.14.00

SILAJĀŅU PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDĒ

 

Reģistrēties darba dienās no 09.00-16.00

Sestdienās no 11.00-14.00  Tel. 28790980

Lasīt vairāk...

Izstādes Riebiņu CB

05.04.2018

Tiek organizētas trīs nekustamo īpašumu izsoles

06.04.2018

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības  (meža zeme ar mežaudzi) 3,59 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 585,08 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0212 izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 5 690,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un objektu var apskatīt darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu, tālrunis: 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 6. aprīlī plkst.10.30.

 

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 11.30 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības  (meža zeme ar mežaudzi) 17.58 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 3 046,97 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0213 izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākumcena – EUR 28 570,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un objektu var apskatīt darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu, tālrunis: 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 6. aprīlī plkst. 10.30.

 

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 12.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības  (meža zeme ar mežaudzi) 17.89 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 2 322,52 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0214 izsoli ar augšupejošu soli.

           

Izsoles sākumcena – EUR 25 170,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un objektu var apskatīt darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu, tālrunis: 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 6. aprīlī plkst. 10.30.

Lasīt vairāk...

2018. gada 2. uzsaukums uzņemšanai LIAA Daugavpils biznesa inkubatorā.

19.03.2018

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Daugavpils biznesa inkubators izsludina 2018. gada otro pieteikumu pieņemšanu uzņemšanai inkubācijā, kas noslēgsies šī gada 19. martā.

 

Šī gada 2. uzsaukumā Daugavpils, Līvānu, Preiļu, Krāslavas, Aglonas, Ilūkstes, Dagdas, Varkavas, Riebiņu novada jaunie un esošie uzņēmumi, kuriem ir gatavs biznesa modelis un kuri nav vecāki par 3 gadiem, līdz 19. martam var pieteikties inkubācijai. Nākamā uzņemšana notiks š.g. oktobrī.

 

Uzņēmēji, kas vēlas pretendēt uz inkubācijas atbalstu var saņemt grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām, kā arī līdzfinansējumu 50% apmērā grāmatvedībai, telpu nomai, mārketinga pakalpojumiem u.c. Pieteikšanās pirmsinkubācijai notiek nepārtraukti, un tajā var pieteikties arī fiziskas personas.

 

Vairāk informācijas par pieteikšanos www.liaa.gov.lv. Seko līdzi LIAA Daugavpils biznesa inkubatora aktivitātēm arī Facebook.

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru programmā, kuras ietvaros visā Latvijā ir izveidoti 14 reģionālie un viens radošo industriju inkubators Rīgā, uzņēmumi var saņemt valsts atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Daugavpils biznesa inkubators

Lasīt vairāk...

Ainavu elementus var precizēt līdz šā gada 3. aprīlim

02.03.2018

 

Šobrīd lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam.

Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka līdz šā gada 3.aprīlim LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var ierosināt precizēšanas pieprasījumus, lai kā ainavas elementi tiktu izveidoti koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes vai dīķi. Pēc šī norādītā termiņa Vienotā iesnieguma pieņemšanas laikā precizēšanas darbu vairs nevarēs veikt.

 

LAD atgādina, ka 2018.gadā stājas spēkā izmaiņas nosacījumos, kas jāņem vērā, norādot ekoloģiski nozīmīgās platības, tāpēc svarīgi izvērtēt nepieciešamību pieteikt arī jaunus ainavas elementus, lai noteiktās prasības varētu izpildīt.

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027830, 67027884

E-pasts: prese@lad.gov.lv

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada KC pasākumu plāns martā

01.03.2018

Tiesu izpildītāja organizē nekustamā īpašuma izsoli Sīļukalna pagastā

19.03.2018

 

Atbilstoši Civilprocesa likuma 606. panta 5. daļai paziņoju, ka ir nozīmēta pirmā izsole Sarmītei Slūkai piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas "Boņuks", Sīļukalna pag., Riebiņu novads, kad.Nr.76780030525, nod.Nr.4209.

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,43ha platībā un uz zemes gabala esošām dzīvojamās ēkas un septiņām palīgceltnēm. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 13 500. Izsoles solis EUR 135. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

 

Izsole sāksies 17.02.2018. un noslēgsies 19.03.2018. plkst.13.00. Personām, kurām uz

nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni nepieciešams līdz 09.03.2018. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 1350 ZTI Jūlijas Joffes,reģ.Nr.22027110275, depozīta kontā: konta Nr.LV60TREL9199013001000, Valsts kase kodsTRELLV22, EKK F22010010, un nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi