Notikumu kalendārs

    Marts    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Re:TV aicina domubiedru grupas piedalīties vides ideju konkursā

10.04.2017

No šī gada jūnija Latvijas Reģionu Televīzija “Re:TV” demonstrēs jau piekto raidījumu cikla “Es varu būt zaļš” sezonu. Lai veicinātu sabiedrības interesi par vidi un vides aizsardzību, Re:TV komanda raidījumā aicina piedalīties domubiedru grupas līdz septiņiem cilvēkiem (ģimenes, draugu kopas, skolēnus, studentus, NVO pārstāvjus utt.). Plašāk lasīt šeit...

Lasīt vairāk...

Izsludināts mazo grantu projektu konkurss „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā

28.04.2017

Tikšanās ar grāmatas "Klūgu mūks" autori

30.03.2017

Digitālā drošības alianse aicina uz bezmaksas semināru biznesa vadītājiem

23.03.2017

Digitālā drošības alianse (DDA) 30. martā E-prasmju nedēļas ietvaros organizē bezmaksas semināru uzņēmumu vadītājiem par digitālās drošības pamatiem.

Ņemot vērā, ka krāpnieki un sadzīviskas situācijas darba vietā arvien biežāk kļūst par iemeslu vērtīgu datu noplūdei un pat finanšu līdzekļu zaudēšanai, tā kavējot uzņēmuma darbību, DDA aicina biznesa vadītājus atbildīgāk iesaistīties savu uzņēmumu digitālajā drošībā.

"Mūsdienās hakeriem daudz vieglāk ir uzbrukt darbinieku nezināšanai un neuzmanībai. Digitāli droši paradumi un drošas ierīces un savienojumi ir digitālās drošības stūrakmeņi, bet visa pamatā ir cilvēks - viņa zināšanas, prasmes un rīcība. Līdz ar to visbiežākie digitālo uzbrukumu iemesli ir paši darbinieki un viņu neuzmanība, kā arī biznesa vadītāju norobežošanās no uzņēmuma digitālās drošības jautājumiem, atstājot to IT vadītāju ziņā," stāsta semināra un DDA vadītāja Marta Krivade.

Kas mūsdienu biznesa vadītājam ir jāzina, lai viņš neapdraudētu sava uzņēmuma datus, naudu un reputāciju? Seminārā DDA stāstīs par drošām ierīcēm, profiliem un savienojumiem, rezerves kopijām, sociālajiem medijiem un kā krāpnieki tos var izmantot, lai piekļūtu uzņēmuma datiem.

Klātienes vai tiešsaistes semināram pieteikties līdz 24. martam iespējams http://www.ebaltics.lv/meistarklase-digitalas-drosibas-pamati/ , tas notiks 30. martā plkst. 14.00-16.00, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) telpās Peldu ielā 25.

Digitālās drošības alianses partneri ir Latvijas Komercbanku asociācija, Swedbank, LMT, BALTA, Datamed, IT Centrs un Possible.lv.

Digitālā drošības alianse ir 2016. gadā dibināta atvērta biedrība, kas apvieno valsts institūcijas, nevalstisko sektoru un uzņēmumus ar mērķi izglītot sabiedrību un uzņēmējus par digitālās drošības jautājumiem, veicināt pārdomātu rīcību digitālajā vidē, kā arī stiprināt sabiedrības un valsts digitālo drošību. Vairāk par digitālās drošības jautājumiem var uzzināt www.edrosiba.lv.

Papildu informācija:
Marta Krivade
Digitālās drošības alianses vadītāja
26486312, marta.krivade@e-drosiba.lv

Lasīt vairāk...

Ar negaidīti lielu Latgales biedrību aktivitāti noslēgusies "Latgales NVO projektu programmas 2017" projektu pieņemšana

23.03.2017

Kā informē "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" koordinators Oskars Zuģickis, ar negaidīti augstu Latgales reģiona biedrību aktivitāti ir veiksmīgi noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2017 projektu pieņemšana, kas noritēja no 21.februāra līdz 21.martam. Programmā kopā tika iesniegti 64 projekti (pēdējo trīs gadu augstākais rādītājs), kur biedrības savām aktivitātēm pieprasījušas vairāk nekā 103,4 tūkstošus EUR.

Visaktīvākās projektu rakstītājas bijušas Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas iesniegušas 18 projektus. Tām seko Rēzeknes novads ar 7 un Balvu novads ar 6 projektiem. Krāslavas novads un Rēzeknes pilsētas NVO iesniegušas pa 5 projektiem, Preiļu (4), Viļakas (3), Daugavpils, Vārkavas, Aglonas, Dagdas un Riebiņu novadu NVO pa 2 projektiem. Pa 1 projektam Programmā iesūtījušas Ciblas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas un Viļānu novadu biedrības.

Vislielākais projektu atlases konkurss notiks pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā, Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 35 projekti, tiem pieprasot 51,2 tūkstošus EUR. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, šis rādītājs pieaudzis par 34%.

Salīdzinot ar iepriekšējo uzsaukumu, lielāks projektu skaita pieaugums vērojams arī starpkultūru dialoga apakšprogrammā, kur Latgales NVO iesniegušas 18 pieteikumus, projektu aktivitātēm pieprasot 42 164,27 EUR.

Taču, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, teju uz pusi samazinājiem mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā iesniegti tikai 7 projekti, tai skaitā divi romu kopienu atbalstam, kam šai uzsaukumā bija atvēlēts atsevišķs finansējums. Šīs apakšprogrammas projektu ideju realizācijai pieprasīti 10 046,25 EUR.

Projekti iesūtīti no astoņpadsmit Latgales plānošanas reģiona pašvaldību teritorijām, kas ir jauns sasniegums Programmas pārklājamībai Latgales reģionā.

Izvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka 24 projekta iesniedzēji ir pieprasījuši maksimālo finansējumu - 1200 EUR vietējas un 3000 EUR reģionālas nozīmes projektiem .

Konkursa rezultāti tiks izvietoti š.g. 19.aprīlī Dienvidlatgales NVO atbalsta centra mājaslapā www.nvoc.lv un Latgales plānošanas reģiona portālā www.latgale.lv.

 

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" savstarpēji noslēgtā līguma (Nr.2.5.-8-18) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

 

 

kontaktinformācija:

Oskars Zuģickis
"Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" koordinators

Programmas direktors

tālr.: 26565858

e-pasts: oskars@nvoc.lv

Lasīt vairāk...

No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai

23.03.2017

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.

Pieteikties platību maksājumiem būs iespējams LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – tieši tāpat, kā tas tika darīts 2016.gadā.

Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kā arī nav nepieciešamo datorprasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu EPS, LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski”.

LAD vērš uzmanību, ka piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir daudzi būtiski ieguvumi. Viens no tiem – iespēja saņemt maksājumus ātrāk. Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD var pagūt nosūtīt arī brīdinājumus par kļūdām, un lauksaimnieks paspēs līdz 25.jūnijam iesniegt labojumus, nesaņemot par to sankcijas. Šādus labojumus nebūtu iespējams konstatēt papīra formātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.

Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Lasīt vairāk...

E-prasmju nedēļa Riebiņu novadā

27.03.2017

Seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

10.04.2017

Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritoriālajā pārvaldē 10. aprīlī notiks seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Semināra programma.

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi