Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Noslēdzies projekts “Tiltiņu izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā”

30.10.2020

 

Riebiņu novada dome īstenojusi projektu Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000007 “Tiltiņu izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā”, kas tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.2. “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana” ietvaros. Projekts tika realizēts laika posmā no 2020. gada janvāra līdz oktobrim.

 

Projekta mērķis ir sasniegts – labiekārtota Riebiņu parka teritorija, izgatavojot un uzstādot 3 tiltiņus (25 m garumā un 2 tiltiņi 14 m garumā), tādējādi veicinot dzīves un atpūtas kvalitāti vietējai kopienai, uzlabojot parka ainavu un piesaistot tūristus apmeklēt Riebiņu novadu, tajā skaitā Riebiņu parku.

 

 

Uzstādot tiltiņus, apmeklētājiem ir pieejamas dīķu saliņas. Pašvaldībai nākotnē plānots parku attīstīt, izveidojot tematisko taku un labiekārtot piknika vietu.

 

Šis gads ir pierādījis, ka iedzīvotāji pandēmijas laikā arvien biežāk dodas dabā. Pēc pašvaldības speciālistu novērojumiem arī Riebiņu parks kļuvis apmeklētāks, cilvēki pastaigājas svaigā gaisā, bauda katru gadalaiku un pavada laiku kopā ar ģimenēm. Par to liecina arī daudzviet sociālajos tīklos publicētās jauno tiltiņu fotogrāfijas.

 

Tiltiņu izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA “Akron”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 23 050,50 apmērā, no kurām EUR 2305,05 ir pašvaldības finansējums (10% no attiecināmām izmaksām), savukārt EUR 20 745,45 ir publiskais finansējums.

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Ar Zivju fonda atbalstu ir realizēti 2 projekti

28.10.2020

 

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu uz doto brīdi 2020. gadā ir realizēti 2 projekti zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Kategradas ezerā un Jāšezerā” un “Zivju pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā”, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekti realizēti ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Riebiņu novada Zolvas, Kategradas ezerā un Jāšezerā, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai  nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību, kā arī veidojot labvēlīgu vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā.

 

Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Jāšezerā – 9000 zandartu mazuļi, Kategrades ezerā – 12 000 zandartu mazuļi un Zolvas ezerā – 30 000 zandartu mazuļi.

 

 

Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Riebiņu novada Zolvas ezerā, tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi.

 

Projekta “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Kategradas ezerā un Jāšezerā” kopējā summa ir EUR  6098.40, Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 5122.00 un pašvaldības finansējums – EUR 976.40. Projekta “Zivju pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā” kopējā summa ir EUR  8712.00, Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 7402.00 un pašvaldības finansējums – EUR 1310.00.

 

Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana nodrošinās makšķernieku pieplūdumu, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču skaits, bet ieviestā licencēta makšķerēšana dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem.

 

Projekta īstenošanas rezultētā tiks veikts ieguldījums Zolvas, Kategradas ezera un Jāšezera apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Potenciālos piegādātājus aicina uz apspriedi par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu

28.10.2020

 

5. novembrī VAS Latvija Valsts ceļi (LVC) rīkos informatīvu apspriedi ar piegādātājiem, lai informētu par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu un plānoto atklāto konkursu par tiesībām veikt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus visā Latvijas teritorijā 2021.-2026. gadā.

 

Apspriede tiks rīkota 2020. gada 5. novembrī plkst.10.00 tiešsaistē MS Teams platformā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta otro daļu, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

 

Apspriedē plānots spriest par sekojošiem jautājumiem: valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu (IUD) tirgus atvēršanas mērķis; iepirkuma plānotais laika grafiks; tirgus sadalījums iepirkuma daļās; prasības pretendentiem; piedāvājums un vērtēšanas principi; IUD apjoms, organizācija, kontrole un apmaksa; IUD tirgus atvēršanas riski.

 

Interesenti tiek aicināti pieteikties apspriedei līdz 2020. gada 3. novembra plkst.17.00, nosūtot savu pieteikumu uz e-pastu dzeina.gaile@lvceli.lv, un norādot dalībnieka nosaukumu, reģistrācijas Nr., pārstāvja vārdu un uzvārdu, pārstāvja tālruņa numuru un e-pastu.

 

Apspriedes laikā arī tiks sniegtas atbildes uz tās dalībnieku jautājumiem, tāpēc VAS Latvijas Valsts ceļi aicina potenciālos piegādātājus līdz 2020. gada 3. novembra plkst.17.00 nosūtīt savus jautājumus uz e-pastu: dzeina.gaile@lvceli.lv

 

Uzaicinājums komersantiem ir publicēts Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pasūtītāja pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557. Uzaicinājums uz pasākumu piegādātāja pārstāvim tiks nosūtīs uz tā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2020. gada 4. novembra plkst.16.30.

 

Līdz 2020. gada 30. oktobra plkst.14.00 šī uzaicinājuma publicēšanas vietnē (EIS) papildus tiks publicēta arī prezentācija par norādītajām apspriedes tēmām.

 

Ja pasūtītājs uz iesniegto vai apspriedes laikā izteikto jautājumu nevarēs sniegt detalizētu atbildi apspriedes laikā, atbildes tiks sagatavotas rakstiski un publicētas vienlaikus ar apspriedes kopsavilkumu.

 

Piegādātājiem, kas piedalīsies apspriedē, jāņem vērā, ka apspriede tiks dokumentēta un tās kopsavilkums tiks publicēts. Apspriedē izskanējusī informācija tiks izpausta trešajām personām, lai pasūtītājs nodrošinātu procesa caurskatāmību, vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un neierobežotu konkurenci.

 

LVC vērš uzmanību, ka piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju un piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.

 

LVC un tās pārstāvju sniegtā informācija apspriedes prezentācijā un apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un tā var mainīties, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju.

 

Mediju pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties apspriedē, lūdzam pieteikties VAS Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļā līdz 4. novembra plkst. 10.00, rakstot uz e-pastu ieva.niedra@lvceli.lv.

 

LVC vērš uzmanību, ka visa aktuālā informācija tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā EIS.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja

VAS Latvijas Valsts ceļi

Komunikācijas daļa

Lasīt vairāk...

Trešajā diskusiju cikla “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” pasākumā uzvarēs divas jauniešu idejas

26.10.2020

 

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” līdz šim Latgales skolu vidū sevi pieteicis kā interesants, izglītojošs un jauniešiem saistošs notikums, kas līdz šim noticis Daugavpilī un Rēzeknē. Divos pasākumos, 27 mācību iestāžu konkurencē līdz šim laurus plūkušas Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Rugāju vidusskolas un Rēzeknes 3. vidusskolas komandas, kuru pasākumu laikā radītās idejas jau ir īstenošanas stadijās.

 

Jau 5. novembrī norisināsies trešais pasākums, kas tiks veltīts jauniešu uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai. Tā laikā tiks izrunāti dažādi jautājumi: kādas ir jauniešu iespējas attīstīt savu biznesu, kas ir SMU, kur saņemt finansiālu atbalstu ideju īstenošanai gan no valsts un pašvaldībām, gan nevalstiskām organizācijām u.c., kā arī, dzirdēt īstus, pašu jauniešu īstenotus, veiksmes stāstus.

 

Pasākumā jaunieši kopā ar viedokļu līderiem un ekspertiem piedalīsies diskusijā, iegūs jaunas zināšanas un pilnveidos prasmes, kā arī komandas izstrādās un prezentēs savas idejas dzīvē īstenojamām aktivitātēm.

 

Šoreiz žūrija izvēlēsies divas labākās idejas, kuras realizēšanai katrai no tām tiks piešķirts 500 EUR liels finansējums. Pieteikties dalībai pasākumā var līdz 3. novembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.

 

Mācību iestādes, jauniešu centrus un jauniešu NVO aicinām reģistrēt komandas 3 līdz 4 jauniešu sastāvā aizpildot PIETEIKUMA ANKETU.

 

Pasākuma PROGRAMMA, 05.11.2020.

 

Jauniešu, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu,  vecākiem jāaizpilda un jāparaksta atļaujas formu bērnu filmēšanai un fotografēšanai pasākuma ietvaros!

 

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” tiek rīkots ar mērķi, lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.

 

Kopumā Latgales reģiona jauniešiem notiks vēl trīs tiešsaistes pasākumi: Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība (05.11.20.), Vide un Eiropas zaļais kurss un Eiropas Savienības nākotne.

 

Pasākumu rīko biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils Vienības pamatskolu un ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Latvijas Jaunatnes padomies atbalstu.

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis, Tālrunis uzziņām: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv

Lasīt vairāk...

Par Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietni

26.10.2020

 

Šī gada sākumā Uzņēmumu reģistrs atvēra savā pārziņā esošos 14 ar uzņēmējdarbību saistītos reģistrus. 30 gadu laikā reģistros uzkrātā informācija par uzņēmumiem un organizācijām, kā arī cilvēkiem, kas darbojas uzņēmumu un organizāciju vārdā, kļuva brīvi un bez maksas pieejama ikvienam Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/, kā arī valsts informācijas sistēmu savietotājā, izmantojot tīmekļa pakalpes (servisus jeb API).

 

Šobrīd esam konstatējuši, ka klienti arvien vairāk izmanto bezmaksas pašapkalpošanās iespējas informācijas tīmekļvietnē. Tomēr reizēm sastopamies ar klientiem, kuri prasa papīra izziņu (papīra izziņa joprojām ir maksas pakalpojums), norādot, ka izziņa nepieciešama iesniegšanai kādā valsts vai pašvaldības iestādē vai kapitālsabiedrībā.

 

Tāpēc aicinām primāri informācijas iegūšanai izmantot informācijas tīmekļvietni https://info.ur.gov.lv/ , kā arī mudināt savus klientus papīra izziņas vietā izvēlēties aktuālās vai vēsturiskās informācijas aplūkošanu informācijas tīmekļvietnē.

 

Atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.11 pantam informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/ publicētā informācija ir patiesa un ticama, un atbilst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstiem un citām reģistrētajām ziņām.

 

Savukārt Uzņēmumu reģistra pakalpojumu apraksti, tāpat kā līdz šim, pieejami Uzņēmumu reģistra oficiālajā tīmekļvietnē www.ur.gov.lv

 

Papildu informācijai:

 

Informēju, ka šonedēļ tika atvērta pieteikšanās Brīvo datu virtuālajam hakatonam skolēniem 2020. Aicinu par iespēju piedalīties, iegūt jaunu pieredzi vai veidot savai pašvaldībai piemērotus pakalpojumus informēt savus iedzīvotājus – jauniešus, skolotājus, vecākus.

 

Hakatona laikā neatkarīgi no priekšzināšanām ikvienam būs iespēja mentoru vadībā iemācīties pielietot datus un attīstīt savas idejas, lai radītu jaunus, sabiedrībai noderīgu projektu prototipus. Pasākuma laikā dalībnieki varēs apgūt dažādus programmēšanas, dizaina domāšanas un prezentēšanas pamatus un pielietot jauniegūtās prasmes praktiski savu ideju radīšanā. Projektu izstrādei skolēniem būs pieejamas vairāk kā 12 000 datu kopas – Uzņēmumu Reģistra brīvie un atvērtie dati, Latvijas un Eiropas Savienības iestāžu dati, kā arī papildus kartes, ģeotelpiskie un citi dati. Hakatonam aicinātas pieteikties 10. – 12. klašu skolēnu komandas no vispārizglītojošajām, profesionālajām un interešu izglītības iestādēm līdz 30.oktobrim. Komandās varēs būt 1 – 5 skolēni un viens pilngadīgs eksperts – skolotājs vai vecāks. Labākajiem būs arī balvas.  Plašāka informācija https://www.ur.gov.lv/lv/jaunumi/aktualitates/atklata-pieteiksanas-brivo-datu-virtualajam-hakatonam-skoleniem-2020/

 

Vēl papildus informēju, ka Uzņēmumu reģistrā apkalpošana klātienē kopš marta ir slēgta. Visi pakalpojumi pieejami attālināti. Agrāko reģionālo nodaļu darbinieki turpinās attālināti apkalpot visu Latviju, atrodoties savā pilsētā.

 

Uz sadarbību publiskās pārvaldes klientu apkalpošanā!

Lasīt vairāk...

Izvirzīsim novada iedzīvotājus Riebiņu novada Atzinības raksta un apbalvojuma – Goda pilsonis saņemšanai

30.10.2020

Tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.

 

Tāpat tiks pasniegts 1 (viens) augstākais Riebiņu novada domes apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Riebiņu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā – Riebiņu novada GODA PILSONIS.

 

Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai kā ierasts var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

 

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:

 

  1. iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojuma piešķiršanu,
  2. iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojumu, kā arī kādā nominācijā.

 

Iesniegumus līdz 2020 gada 30. oktobrim plkst. 16:00!!! var adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e – pastu rolands.naglis@riebini.lv ar norādi „Nominanta izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta/Goda pilsoņa apbalvojuma saņemšanai”.

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rolands Naglis

Lasīt vairāk...

NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji bez maksas var apgūt populārākās attālināto mācību platformu izglītības programmas

26.10.2020

 

Lai sniegtu papildu atbalstu reģistrētājiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju bez maksas mācīties vietējās un starptautiskās attālinātās izglītības platformās - LU “Open Minded” lekciju kursos, kā arī starptautiski atzītajās “Coursera” un “Elements of AI” tālmācību platformās, kas piedāvā dažādu prestižu pasaules augstskolu organizētos mācību saturus, tostarp no tādām universitātēm kā Hārvarda, Oksforda, Jēla un citām. Pieteikšanās attālinātajām bezmaksas mācībām platformā “Coursera”  un diviem lekciju kursiem platformā LU “Open Minded” norisināsies līdz šī gada 30. oktobrim.

 

Pandēmijas izplatība paātrinājusi digitalizācijas trendu, un saskaņā ar globālo vadības konsultāciju uzņēmuma “McKinsey” prognozēm, vairāk nekā ceturtā daļa no visām darbaspēka aktivitātēm Eiropas Savienībā varētu tikt automatizētas jau līdz 2030. gadam. “Iedrošinām tos Latvijas iedzīvotājus, kas šobrīd ir darba meklējumos, izmantot šo laiku, lai apgūtu kādu no bezmaksas attālinātajām mācību programmām. To sniegtais saturs aptver ļoti dažādas darbības jomas un var kļūt izšķirošs, esot jaunas darba vietas meklējumos, ņemot vērā, ka arvien vairāk darba devēju par būtisku kandidāta pieredzes daļu uzskata līdzšinējās mācības un vēlmi sevi profesionāli attīstīt,” stāsta Evita Simsone, NVA direktore.

 

Attālinātās izglītības platformā Coursera , kuras programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, pieejami vairāk nekā 3800 mācību kursu ap 400 dažādās specializācijas.

 

Covid-19 seku mazināšanai uzsāktās iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem tiek piedāvāti arī tādi kursi, kas palīdzēs uzlabot psiholoģisko noturību, zināšanas medicīnā, sagatavoties tālākai izglītībai, iekļauties darba tirgū, pilnveidot uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, tai skaitā apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju pamatus, piemēram, biznesa analītiku, programmēšanu, lietotņu un tīmekļa vietņu izstrādi, digitālo mārketingu.

 

Piesakoties kursiem jebkurā NVA filiālē klātienē vai attālināti līdz šī gada 30. oktobrim un pabeidzot mācības līdz šī gada 31.decembrim, NVA klienti varēs bez maksas iegūt sertifikātu par kursu pabeigšanu.

 

Elements of Ai ir Helsinku universitātes un tehnoloģiju uzņēmuma Reaktor” izstrādāts kurss, kas radīts ar mērķi iepazīstināt plašāku sabiedrību ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, piemēram, mašīnu mācīšanos un mākslīgajiem neironu tīkliem, to piedāvātajām iespējām un pielietojumu praksē, kā arī nākotnes perspektīvām. Kurss tiek rīkots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, tas norisinās latviešu valodā un tā apguvei nav nepieciešamas priekšzināšanas.

 

Savukārt attālinātās izglītības platforma Open Minded sadarbībā ar Latvijas Universitāti piedāvā tiešsaistē bez maksas apgūt trīs mācību kursus –"Praktiskā makroekonomika",  “Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja” un Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi”. Lai bez maksas apgūtu kursus Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja” vai Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi”, tiem ir jāpiesakās jebkurā NVA filiālē klātienē vai attālināti līdz šī gada 30.oktobrim, mācības jāpabeidz 120 dienu laikā no uzaicinājuma e-pastā saņemšanas dienas.

 

Vairāk informācijas: www.nva.gov.lv

Lasīt vairāk...

Karjeras nedēļa

26.10.2020

Pieteikšanās no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības

22.10.2020

 

Riebiņu  novada pašvaldībā iespējams pieteikties no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības.

 

 Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nekustamā

 Īpašuma

 nosaukums

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

7648 003 0190

0,4

Maltas Trūpi, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

7648 004 0188

0,3

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

7648 004 0246

1,0

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

50,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

7648 002 0410

0,4850

Galēni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

7648 002 0290

0,12

 Indāni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

8.

7670 007 0242

0,4319

Bašķi, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

9.

7670 003 0087

2,1149

Antonišķi, Rušonas pag.

103,63

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.

7670 007 0259

(daļa)

 

1,2

Zeinišķi, Rušonas pag.

58,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

11.

7670 007 0365

(daļa)

 

0,25

Zeinišķi, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

12.

7678 001 0162

0,7

Broki, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

13.

7678 003 0396

1,4

Seiļi, Sīļukalna pag.

68,60

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

14.

7678 001 0203

0,8015

Pelšu Zlemeši, Sīļukalna pag.

39,27

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

15.

7678 001 0243

0,5

Bojāru Eriņi, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.

7678 003 0308

0,3458

Stikāni, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

17.

7678 003 0505

0,9

Ereļi, Sīļukalna pag.

44,10

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

18.

7678 003 0177

0,7982

Sondori, Sīļukalna pag.

39,11

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

19.

7678 005 0131

0,4

Upenieki, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

20.

7678 001 0140

3,3

Pelšu Zlemeši, Sīļukalna pag.

161,70

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

21.

7680 002 0321

0,4342

„Griezītes”,Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

22.

7680 002 0473

1,8

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag

91,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

23.

7680 004 0079

0,5209

Cepernieki, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

24.

7680 004 0449

0,4

Saunas Vulāni, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

25.

7680 001 0135

0,49

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

26.

7680 001 0144

0,2632

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

27.

7662 001 0048

0,3646

Torogi, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (starpgabals)

28.

7662 005 0809

0,2

Lejas Randari, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29.

7662 005 0858

1,4

Zaseki, Riebiņu pag.

70,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

30.

7662 006 0211

1,2

Skanģeļi, Riebiņu pag.

60,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

31.

7662 007 0212

(daļa)

0,4

Sprindži, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32.

7676 005 0144

(daļa)

1,4413

Markova, Silajāņu pag.

70,62

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

33.

7676 002 0054

 

0,2

Kotļarova, Silajāņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

34.

7680 001 0213

 

2,0

Čači, Stabulnieku pag.

102,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

35.

7680 002 0103

 

3,1

Ūgaiņi-Puduļi,  Stabulnieku pag.

158,10

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

36.

7680 002 0347

(daļa)

 

0,4

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

37.

7680 003 0188

 

2,1837

Kozuļņi, Stabulnieku pag.

111,37

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

38.

7680 003 0218

 

3,2

Meža Trūpi, Stabulnieku pag.

163,20

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2020.gada 6.novembrim  plkst.17.00. Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

 

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā.

 

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

 

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Riebiņu novada domes apstiprināto Riebiņu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādi, kas nosaka to, ka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 06.11.2020. plkst. 17.00.

 

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65392860.

Lasīt vairāk...

Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes nomas tiesību izsole

23.10.2020

 

Riebiņu novada dome organizē Riebiņu novada neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0364 0,5 ha platībā un 7648 002 0437 0,2732 ha platībā, kas atrodas Galēnu pagastā, nomas tiesību izsoli.

 

Izsole notiks Riebiņu novada domes telpās, 206. kabinetā 2020. gada 29. oktobrī, plkst. 11.00 zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 76480020364 un plkst. 11.20 zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 76480020437.

 

Izoles NOTEIKUMI.

Izsoles noteikumu Pielikums Nr. 1

Izsoles noteikumu Pielikums Nr. 2

izsoles noteikumu Pielikums Nr. 3

Izsoles noteikumu Pielikums Nr. 4

Izsoles noteikumu Pielikums Nr. 5

Izsoles noteikumu Pielikums Nr. 6

Izsoles noteikumu līgumprojekts Pielikums Nr. 7

Lasīt vairāk...

Latgalīšu diktats jau catūrtū reizi

20.10.2020

 

7. novembrī nūtiks Catūrtais pasauļa diktats latgalīšu rokstu volūdā. Tys skanēs Latvejis Radejis 5 jaunīšu raidejumā “Pīci breinumi”, kai ari multimedialā formatā byus daīmams Sabīdriskūs medeju portalā lsm.lv, “Latgalīšu kulturys ziņu portalā lakuga.lv” i socialajūs teiklūs. Diktatu organizej “Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv” i Latvejis Radejis Latgolys studeja. Itūgod diktatā skanēs latgalīšu jūki, i tūs diktēs Latvejis “Instagram” zvaigzne Lauris Zalāns.

 

Ideja par diktatu latgalīšu volūdā roduos portala lakuga.lv redaktorei Vinetai Vilcānei 2017. godā, i itūgod diktats nūtiks jau caturtū reizi. Pasauļa diktata latgalīšu rokstu volūdā mierkis ir aktualizēt latgalīšu volūdys lītuojumu i pīvērst sabīdreibys uzmaneibu raksteitprasmei latgaliski.

 

 

“Eipaši gribim aktualizēt raksteitprasmi godūs jaunu cylvāku vydā, partū itūgod asam mainejuši diktata formatu, padorūt tū atraktivuoku i jaunīšim interesantuoku. Īprīkšejūs godūs tyka skaiteiti latgalīšu autoru daildorbu fragmenti, sovukuort itūgod Catūrtajā pasauļa diktatā latgalīšu rokstu volūdā skanēs anekdoti. Humors ir naatjamama latgalīšu identitatis daļa, caur tū var atkluot latgalīšu volūdys boguoteibu i paruodeit volūdys skaniejumu,” soka latgalīšu portala lakuga.lv redaktore Vineta Vilcāne.

 

Diktats skanēs 7. novembrī 16 stuņdēs jaunīšu raidejumā “Pīci breinumi” vysuos Latvejis Radejis 5 frekveņcēs, tū varēs klauseitīs ari škārsteikla platformuos pieci.lv i lsm.lv, kai ari Latvejis Radejis Latgolys studejis i portala lakuga.lv kontūs socialajūs medejūs. Pīraksteitū tekstu varēs puorbaudeit latgalīšu portalā lakuga.lv. Itūgod diktatu skaiteis radejis personeiba, pasuokumu vadeituojs i vīnkuoršais latgalīts Lauris Zalāns. Diktata teksts sagataveits, īvārojūt 2007. godā apstyprynuotūs Latgalīšu raksteibys nūsacejumus.

 

“Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv” ir pasaulī vīneigais medejs, kura saturs ir tikai latgaliski. Portals dorbojās nu 2007. gods, i tū uztur bīdreiba “LgSC”.

 

“Raidejums “Pīci breinumi” itūšaļt ir vīneigais regulari skanūšais jaunīšu raidejums latgalīšu volūdā, kas nu 2018. gods ik nedeli dzieržams sabīdriskuo medeja Latvejis Radejis 5 viļņūs. Raidejuma mierkis ir īsaisteit jaunīšus sev interesejūša satura radeišonā i latgalīšu volūdys populariziešonā,” soka Latvejis Radejis Latgolys studejis vadeituoja Renāte Lazdiņa.

 

Diktatu finansiali atbolsta Latvejis Radeja i bīdreiba “LgSC” (projekts “Mozuoklītuotuos volūdys, leluos īspiejis. Sadarbeiba pietnīceibā, kūpīnu īsaisteišona i inovativi vuiceišonuos reiki – COLING” (projekta leigums Nr. 778384)).

 

Informaceju sagataveja:

Vineta Vilcāne

Portala lakuga.lv redaktore

26149207

info@lakuga.lv

Facebook.com/lakuga.lv

Instagram.com/voluuda

Lasīt vairāk...

Sākta pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

19.10.2020

 

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, pievienojoties Latvijas skolotāju saimei kā viens no 100 jauniem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 14. decembrim.

 

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska: „Šobrīd ir jūtams pārmaiņu laiks izglītībā, pierādot, ka Latvija spēj attīstīties, transformēties un pieņemt lēmumus, kas vērsti nākotnē. Šajā mācību gadā ieviešam jauno kompetenču izglītības sistēmu, turpinām attīstīt dažādas izglītības iniciatīvas, projektus un pilotskolas. Skolu veiktspējas un izglītības kvalitātes stiprināšanai svarīga ir jaunu pedagogu ataudze. Ceru, ka „Mācītspēks” jau šogad to sniedz.”

 

Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Pieteikšanās process ir vienkāršs, tomēr laikietilpīgs, tāpēc interesenti aicināti neatlikt to uz pēdējo brīdi.

 

Topošie skolotāji jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

 

Savā pieredzē dalās Igors Ardaševs, projekta „Mācītspēks” dalībnieks un Carnikavas pamatskolas sociālo zinību skolotājs: „Es ne tikai iegūstu prasmes un zināšanas pedagoģijā, bet arī piedzīvoju lielu pieredzes apmaiņu ar mūsu atbalsta komandu un pārējiem „Mācītspēks” jaunajiem skolotājiem, – uzturam ciešus kontaktus, dalāmies gan ar izaugsmēm, gan izaicinājumiem. Un protams, neatsverama ir sajūta, stāvot klases priekšā un savas zināšanas nododot bērniem tā, ka viņiem acis mirdz, – tu momentāli redzi sava darba jēgpilnību.”

 

Mācīt un mācīties varēs visā Latvijā

 

Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots visā Latvijā, un dalībnieki varēs izvēlēties starp studijām Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē, savukārt prakses īstenošanas skola tiks piemeklēta sadarbībā ar „Mācītspēks” komandu, izvēloties no tām Latvijas skolām, kas būs pieteikušas vakances.

 

„Daudziem šī var būt iespēja atgriezties Latvijā vai pārcelties no galvaspilsētas uz dzimto pusi. Gadu gaitā esam novērojuši, ka cilvēki arvien skaidrāk saredz un izmanto iespējas gan izglītībā, gan profesionālajā jomā sevi attīstīt reģionos,” pauž Kārlis Kravis, nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors.

 

“Mācītspēks” ir iespēja mainīt savas dzīves virzienu, kā arī iegūt lielisku pieredzi, par ko tiek arī atalgots - gūstot jaunas zināšanas un prasmes, vienlaicīgi jau esošās izmantojot darbā skolā. „Projekta pirmā iesaukuma laikā piedzīvojām pārsteidzošu aktivitāti un interesi no dažādāko nozaru profesionāļiem. Domāju, ka lielais konkurss – seši speciālisti uz vienu jaunā skolotāja vietu - pierāda, ka pedagoga profesijas nozīme un iespējas tiek pienācīgi novērtētas,” secina Linda Daniela, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne un profesore.

 

Projekta pirmais iesaukums noslēdzās ar iespaidīgiem rezultātiem – interesi par dalību izrādīja 1836 iedzīvotāji vecumā no 21 līdz 68 gadiem, un tika iesniegti 612 dalības pieteikumi, no kuriem atlasi izturēja 146 dažādu nozaru un profesiju pārstāvji.

 

Projekta kandidātu atlasē tāpat kā iepriekš tiks ņemti vērā akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Tāpat būtiski, lai kandidāti ir zinoši viņu izvēlētā mācību priekšmetā – obligāta prasība ir noteikta studiju satura apguve vismaz 12 kredītpunktu apmērā.

 

Par projektu „Mācītspēks”

 

Skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

 

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

Lasīt vairāk...

Līdz 12. novembrim aicina balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību

16.10.2020

 

Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai. Ikviens iedzīvotājs līdz 12. novembrim aicināts iepazīties ar pašvaldībās paveikto un izteikt savu viedokli www.vietagimenei.lv.

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” noris trīs kārtās un paredz izvērtēt visu 119 Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas vides veidošanā. Pašvaldību vērtējums sastāv no iedzīvotāju balsojuma, pašvaldību līdzdalības konkursa informatīvajā kampaņā, kā arī no vērtēšanas komisijas iegūtajiem datiem par novadiem, tostarp par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem.

 

Uzvarētāji tiks noteikti piecu plānošanas reģionu pašvaldību grupās, piešķirot nominācijas “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”, galveno balvu saņems nominants “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020”. Tāpat konkursa vērtēšanas komisija varēs noteikt papildu nominācijas. Kopējais konkursa naudas balvu fonds ir 100 000 EUR, kas tiek piešķirts jaunu vai esošo atbalsta pasākumu ģimenēm ar bērniem attīstīšanai pašvaldībās.

 

“Balsojums un iedzīvotāju individuālās atsauksmes ir lielisks veids, kā novērtēt pašvaldību darbu un vienlaikus arī aktualizēt problēmas, ko iedzīvotāji vēlētos atrisināt savās dzīvesvietās. Aicinām iesaistīties un palīdzēt pašvaldībām kļūt vēl draudzīgākām un veidot ģimenēm ar bērniem pievilcīgu vidi,“ rosina Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.

 

“Ikvienai mammai un tētim rūp, lai viņu bērni augtu ģimenei draudzīgā vidē. Taču, lai vieta, kurā dzīvojam, kļūtu arvien labāka, ir jādalās savos stāstos un pieredzē. Un arī jāslavē – lai pašvaldības visā Latvijā var iedvesmoties un aizgūt idejas no citiem labajiem piemēriem,” stāsta Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv vadītāja, konkursa vērtēšanas komisijas locekle.

 

Šobrīd noris konkursa pirmā kārta, kurā vērtējumu veido četras daļas – administratīvo datu vērtējums, dzimstības un migrācijas saldo datu vērtējums, iedzīvotāju balsojums un pašvaldību iesaiste konkursa informatīvajā kampaņā. Konkursa otrajā kārtā tiks novērtēti pašvaldības īstenotie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai. Trešajā, noslēdzošajā, kārtā vērtēšanas komisija vizītēs iepazīsies ar 10 finālistēm – visaugstāko novērtējumu saņēmušajām pašvaldībām (ar divām katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā).

 

Konkurss “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ir viena no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta“, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes karte” Latvijas daudzbērnu ģimenēm.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Jēkabsone

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 22811020

E-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv

Papildu informācija:

Ilze Aizsila             

NORDS PORTER NOVELLI

projektu vadītāja

Tālr.: +371 27330607

E-pasts: ilze.aizsila@porternovelli.lv

 

 

 

 

 

Lasīt vairāk...

No 14. oktobra mutes un deguna aizsegs obligāti jālieto arī dzelzceļa stacijās un autoostās

14.10.2020

 

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību valstī, no 2020. gada 14. oktobra līdz 6. novembrim obligāta mutes un deguna aizsega lietošana paredzēta arī visās pakalpojumu sniegšanas vietās, tai skaitā dzelzceļa stacijās un autoostās. Papildus informējam, ka aizsegs jālieto arī autobusa vadītājiem, kuri nav norobežoti no pasažieriem ar fizisku barjeru, piemēram, aizsargstiklu.

 

Atgādinām, ka iepriekšējā nedēļā tika pieņemts lēmums par to, ka līdz 6. novembrim pasažieriem sabiedriskajā transportā obligāti jālieto medicīniskā, higiēniskā maska, vizieris vai sejas vairogs (bet ne lakati, šalles un tam līdzi aizsegi). Maskai jābūt cieši pieguļošai, ērti lietojamai un tādai, kas ļautu brīvi elpot, kā arī tā ir jāmaina, kad ir kļuvusi mitra vai netīra.

 

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un iespējamības gadījumā izmantot citas pārvietošanās alternatīvas. Ja citas iespējas nav, pasažieri tiek aicināti braukt laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru. Tāpat aicinām censties maksimāli ieturēt distanci, sēdvietas ieņemt pamīšus un iegādāties biļeti internetā, autoostā vai autobusā, neizmantojot skaidras naudas norēķinus.

 

Atgādinām, ka transportlīdzekļi katru dienu tiek dezinficēti, īpašu uzmanību pievēršot virsmām, kurām pasažieri pieskaras biežāk.

Lasīt vairāk...

Turpmāk portāla Latvija.lv lietotājiem palīdzēs virtuālais asistents Ēriks

14.10.2020

 

No 14. oktobra Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv apmeklētājiem palīgā nāk virtuālais asistents Ēriks. Ar virtuālā asistenta palīdzību portāla apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes par dažādiem e-pakalpojumiem un dzīves situācijām.

 

Virtuālais asistents nodrošinās iedzīvotājiem ērtu un mūsdienīgu iespēju atrast publiskās pārvaldes portālā Latvija.lv meklēto e-pakalpojumu sociālajā, nodarbinātības, veselības, uzņēmējdarbības, izglītības un citās jomās.  Dialoga formā virtuālais palīgs Ēriks palīdzēs atrast informāciju par konkrētu interesējošo e-pakalpojumu, atbildēs uz jautājumiem, kā arī vienkāršas sarakstes veidā paskaidros lietotājam e-pakalpojuma saņemšanas procesa gaitu.

 

Virtuālā asistenta zināšanu pamatā ir portāla lietotāju visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes. Virtuālā asistenta galvenais uzdevums, balstoties uz dažādām dzīves situācijām, ir atrast lietotājiem piemērotāko e-pakalpojumu. Ēriks palīdzēs jautājumos, kas saistīti ar e-adresi, kā arī sniegs padomus, kā izmantot portāla Latvija.lv dzīves situāciju aprakstus. Pozitīvi, ka virtuālā asistenta palīdzība būs pieejama nepārtraukti, līdz ar to Latvija.lv lietotājs varēs komunicēt sev ērtā laikā.

 

Ēriks savu nosaukumu ieguva, aptaujājot dažāda vecuma sociālo tīklu lietotājus. Tā vizuālā tēla pamatā ir burts “e”, kas vizuāli apliecina, ka Ēriks ir e-vides asistents. Virtuālā asistenta komunikācijas veids ir neformāls, tādā veidā uzsverot tā draudzīgo dabu, atvērtību un vēlmi palīdzēt.

 

Saskaņā ar pētījumiem virtuālie asistenti spēj atbildēt pat uz 80% rutīnas jautājumu, tādējādi samazinot šādu jautājumu apjomu lietotāju atbalsta dienestā. Aprēķinu vajadzībām tiek pieņemts, ka portālā Latvija.lv virtuālais asistents sākotnēji varēs atrisināt līdz 60% no rutīnas jautājumu apjoma. Šī risinājuma ieviešana samazinās Latvija.lv atbalsta dienesta pieteikumu skaitu, kas saistīts ar standarta problēmsituācijām. Virtuālā asistenta zināšanu bāzi izstrādāja Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbinieki, balstoties uz portālā palīdzības dienestā saņemtajiem iedzīvotāju jautājumiem. Katrs portāla Latvija.lv apmeklētājs var palīdzēt Ērikam kļūt vēl gudrākam, jo tikai virtuālā asistenta lietošana veicinās atbilžu daudzveidību.

 

Virtuālā asistenta ieviešana portālā Latvija.lv ir loģisks solis ceļā uz draudzīgāku un ērtāku vidi e-pakalpojumu lietotājiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Tel. 28383421
E-pasts: prese@vraa.gov.lv

Lasīt vairāk...

COVID-19 testēšanai iespējams izsaukt “BIOR” mobilo brigādi

09.10.2020

 

Ņemot vērā situāciju valstī un strauji pieaugošo COVID-19 testu skaitu un rindas, kas veidojas laboratorijās, valsts zinātniskā institūta "BIOR" laboratorija izveidojusi papildus mobilās COVID-19 testēšanas brigādes, kuras nodrošinās izbraukumus pie pacientiem un uzņēmumiem, kuriem tas nepieciešams.

 

Mobilās paraugu ņemšanas mediķu brigādes dosies veikt valsts apmaksātus COVID-19 izmeklējumus pēc iepriekšēja pieraksta uz visiem Latvijas reģioniem. Lai pieteiktos COVID-19 testēšanas mobilajām brigādēm, aicinām zvanīt uz tālruni 28369560

 

Tāpat institūta "BIOR" laboratorija nodrošina COVID-19 izmeklējumus speciāli izveidotā COVID-19 testēšanas punktā Lejupes ielā 3, Rīgā. Lai pieteiktos COVID-19 testam, iedzīvotājiem jāzvana uz vienoto tālruņa numuru 8303 vai 28369560.

 

Lai nodrošinātu operatīvu paraugu noņemšanu un izvairītos no kontakta ar citiem klientiem, aicinām ierasties precīzi noteiktajā laikā, vai divas minūtes iepriekš, un vēlams personīgajā auto.

 

Testēšanas rezultāti pēc izmeklējumu veikšanas tiks nosūtīti 24 stundu laikā.

 

Pirms izmeklējuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāievēro piesardzība, tai skaitā 2 m distanci, un obligāti jālieto sejas maska.

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" ir vadošais pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses centrs Baltijā. Institūts, balstoties uz inovatīvām pētniecības metodēm, rada praktiski pielietojamas zināšanas tādās jomās kā sabiedrības un vides veselība, pārtika, zivsaimniecība un veterinārmedicīna.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Dimante
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
Sabiedrisko attiecību vadītāja
 

Lasīt vairāk...

Izstāde R. Mūka muzejā

09.10.2020

Oktobrī Roberta Mūka muzejs aicina apmeklēt Tautas lietišķās mākslas studijas "Dubna" 40 gadu jubilejai veltīto izstādi “Zili meži, zaļi lauki, vidū Dubna rotājās”.

 

Rakstu un krāsu salikumi, kas vijas caur dvēseli un pilda sirdi ar siltumu, nu jau 40 gadus ir Tautas lietišķās studijas “Dubnas” sievu ikdiena. Izstādē būs aplūkojami dažādi darbi - segas, lakati, linu celiņi, jostas, cimdi un mauči. “Katrs darbs prasa rakstu piemeklēšanu, precizitāti un noteiktus aprēķinus, jo katrs darbs ietver sevī vēstījumu, tas ir sirds darbs”, saka Inese Valaine, kura jau vairāk kā 20 gadus vada un organizē TLMS “Dubna” darbību.

 

Šobrīd Tautas lietišķās mākslas studijā “Dubna” darbojas 14 talantīgas un radošas dalībnieces - ne tikai aizrautīgas audējas, bet arī zinošas rokdarbnieces un pat keramiķe.

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada dome realizējusi Latvijas Pašvaldību savienības "Meža dienas 2020" projektu "Pašvaldību labie darbi parkos"

09.10.2020

 

Riebiņu novada dome ir realizējusi Latvijas Pašvaldību savienības “Meža dienas 2020” ietvaros projektu “Pašvaldību labie darbi parkos”.

 

Projekta ietvaros Rušonas pagasta Geļenovas parkā tika uzstādīta koka konstrukcija bērnu rotaļu laukums, radot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Rušonas pagasta iedzīvotājiem, veicinot un dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

 

Attēlā : Ierīkojot rotaļu laukumu bērniem Rušonas pagasta Geļenovas parkā, tika sakārtota un radīta pievilcīgāka vide parka teritorijā  kas piesaistīs jaunus apmeklētājus un dažādos bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

 

Geļenovas parks atrodas Rušonas pagasta Bicānu ezera krastā. Vasaras sezonā tas ir bieži apmeklēts. Parkā ir pieejama labiekārtota peldvieta, pontonu tilts, piknika vieta, nojume un tagad būs pieejams labiekārtots stūrītis bērniem. Tas ir ainavisks parks ar 23 eksotisku koku un krūmu sugām. Tā platība ir 8 hektāri. Parka vēsture aizsākās 19.gs. 90. gadu beigās, tas ir piederējis muižkungam, kurš parku ierīkojis par godu savai meitai Helēnai. Parka teritorijā bija muižas ēka un tai pieguļošas būves. Muiža bija renesanses stila atdarinājums. Līdz mūsdienām saglabājušies tikai pamati un dažas būves.

 

Rotaļu laukums ir dauzdzfunkcionāls – attīstīs bērnu rāpšanās un balansēšanas prasmes, ķermeņa kustības, stiprinās roku un kāju izturību, bērniem būs dota iespēja aktīvi darboties svaigā gaisā, uzlabot fiziskās prasmes un attīstīt veiklību.

 

             Pie rotaļu laukuma uzstādīti lietošanas noteikumi, lūgums tos ievērot!

 

2020. gada 2. oktobrī projekta ietvaros tika organizēts pasākums ar izglītojošu un informatīvu mērķi, kurā piedalījās Riebiņu, Galēnu, Rušonas pagasta iedzīvotāji, Riebiņu vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni. Izglītojošu lekciju vadīja Andrejs Svilāns (Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, dendrologs). Klātesošajiem tika sniegta informācija par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu parkos, parku apsaimniekošanu, koku nozīmi, to stādīšanas tehniku un par dabas vērtībām, kas ir pieejamas muižu parku teritorijās.

 

 

Attēlā: Izglītojoša nodarbība Riebiņu novada kultūras centrā, ko vadīja Andrejs Svilāns - Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, dendrologs.

 

Projekta kopējās izmaksas - EUR 1200.00, no kuriem Meža attīstības fonda finansējums ir EUR 700,00 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums EUR 500.00.

 

Projekta moto - “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”

 

Lasīt vairāk...

Fizisko aktivitāšu nodarbības Riebiņu novadā

30.09.2020

Vēl joprojām jaunieši aktīvi darbojas projektā “PROTI un DARI!”

07.10.2020

 

Projektā “PROTI un DARI!” vasara un rudens puse ir bijusi ļoti aktīva. No maija līdz septembrim savas individuālās pasākumu programmas īstenoja 4 jaunieši, kuri saņēma individuālu mentora un programmas vadītāja atbalstu, kā arī apguva jaunas prasmes un zināšanas dažādos veidos - daļa no jauniešiem apguva “B” kategorijas kursus – notika gan teorijas mācības, gan tika iegūta pirmā pieredze praktiskajās braukšanas nodarbībās, jaunieši arī ieguva praktisku pieredzi un iepazina profesijas dodoties ēnot uzņēmumus un iestādes, jaunieši iepazina manikīra, kokzāģētavas operatora, florista, grāmatveža un citas profesijas. Pašlaik aktīvi  savu individuālo pasākumu programmu iziet 3 jaunieši un līdz decembrim ir plānots iesaistīt vēl 5 jauniešus.

 

 

Kopumā no projekta sākuma projektā “PROTI un DARI!” savas individuālās pasākumu programmas ir  īstenojuši 70 jaunieši, kuri saņēma individuālu mentora un programmas vadītāja atbalstu, kā arī apguva jaunas prasmes un zināšanas dažādos veidos. Augustā kopā ar jauniešiem tika veikta arī dalības projektā izvērtēšana, kuras laikā gan jaunieši, gan mentores, gan programmu vadītājas analizēja, kā projektā ir veicies un kādi ieguvumi no tā saņemti un, kas būtu uzlabojams turpmāk. Jaunieši atzina, ka projekts ir bijis vērtīgs, jo palīdzējis ieraudzīt vairāk iespēju jau esošajā vidē, devis iespēju iepazīt viņus interesējošas profesijas, daudziem tā bijusi lieliska iespēja apgūt braukšanas prasmes un tiekties pēc sen lolota sapņa  - nokārtot autovadītāja apliecību. Prieks par katru jaunieti, kas projekta laikā ir iepazinis labāk gan sevi, gan iespējas nodarbinātības un izglītības jomā.

 

Projekts “PROTI un DARI!” dod iespēju jauniešiem vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri pašlaik nemācās, nav darba attiecībās un nav reģistrēti NVA bezdarbnieka statusā, apgūt jaunas prasmes un zināšanas un virza jaunieti turpināt iegūt zināšanas izglītībā vai palīdz uzsākt strādāt. Projekts veicina jauniešu izaugsmi un palīdz pašiem jauniešiem saprast savus nākotnes mērķus, savukārt mentors palīdz, atbalsta un motivē jaunieti nospraustos mērķus sasniegt. Projekts dod iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kuras var veicināt jaunieša iespēju atrast darbu, apgūstot dažādas prasmes un zināšanas kursos un apmācībās! Tāpat arī tā ir kā iespēja pamēģināt ko jaunu un saprast vai konkrētā sfēra jaunietim ir saistoša. Jaunieša iesaiste projektā var būt sākot no diviem līdz četriem mēnešiem, atkarībā no situācijas un projekta plānotajām aktivitātēm. 

 

Ja arī Tu vēlies iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”, zvani pa tālr. 65324379 vai raksti uz e-pastu inese.jakovele@riebini.lv .

 

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi