Notikumu kalendārs

    Februāris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Domes sēdes darba kārtībā

19.02.2019

 

Šī gada 19. februārī plkst. 14.00 notiks kārtēja Riebiņu novada domes sēde. Darba kārtība.

Lasīt vairāk...

Tikšanās ar psiholoģi

18.02.2019

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportlīdzeklī, no 2020. gada katram daudzbērnu ģimenes loceklim būs nepieciešama personificēta karte

13.02.2019

 

Latvijā arvien vairāk daudzbērnu ģimenes locekļi, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajā maršrutu tīklā, lieto Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam var uzrādīt vecāku Goda ģimenes apliecību, savukārt no 2020. gada 1. janvāra katram ģimenes loceklim būs nepieciešama sava personificēta apliecība.

 

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas sniedz iespēju saņemt dažāda veida atvieglojumus un priekšrocības, tai skaitā braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā. Apliecību var iegūt ģimenes, kurās aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgi šādas ģimenes bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs.

 

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, braucot reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes loceklim ir nepieciešams uzrādīt “3+ Ģimenes karti” kopā ar pasi, ID karti vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību. Šobrīd skolēniem un studentiem līdz 24 gadu vecumam ir iespēja uzrādīt arī vecāku “3+ Ģimenes karti”, ja tajā ir norādīts attiecīgās personas vārds un uzvārds, bet katrs ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt arī savu personīgo apliecību, tādā veidā nodrošinot ērtāku iespēju iegūt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā. Ņemot vērā Ministra kabineta noteikumus par valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtību, no 2020. gada skolēniem un studentiem līdz 24 gadu vecumam būs nepieciešams uzrādīt savu personalizēto “3+ Ģimenes karti”. VSIA “Autotransporta direkcija” aicina Goda Ģimeņu vecākus savlaicīgi vērsties Sabiedrības integrācijas fondā un pasūtīt “3+ Ģimenes karti” saviem bērniem, jo nākamgad skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam ar vecāku karti vairs nevarēs saņemt braukšanas maksas atvieglojumus. Pieteikties kartei ir iespējams mājaslapā godagimene.lv vai mobilā lietotnē “3+ karte”. Tās izgatavošanas laiks ir līdz 45 dienām.

 

No 2018. gada 1. septembra daudzbērnu ģimenēm ir ievērojami palielinājušies braukšanas maksas atvieglojumi, kurus iespējams saņemt, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālo maršrutu tīklā. Šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, kuri ir daudzbērnu ģimenes locekļi, var saņemt atlaidi 90% apmērā no vienas biļetes cenas, savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi – 50% apmērā no vienas biļetes un 40% apmērā no abonementa biļetes cenas. Tāpat valsts svētkos, 4. maijā, 11. un 18. novembrī, daudzbērnu ģimenes reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā var braukt bez maksas. Pēc braukšanas maksas atvieglojumu apmēra paaugstināšanas ir būtiski pieaudzis pārvadāto daudzbērnu ģimenes locekļu skaits – no Goda ģimenes locekļiem, kuri reģionālo sabiedrisko transportu izmantojuši 2018. gadā, 54% pārvadāti gada pēdējos četros mēnešos. No septembra līdz decembrim reģionālajā sabiedriskajā transportā tika pārvadāti 528 tūkstoši pasažieri, kas izmanto “3+ Ģimenes karti”, un tas ir par 27% vairāk, salīdzinot ar analogu periodu 2017. gadā. No 2018. gada četru mēnešu pārvadātajiem daudzbērnu ģimeņu pasažieriem 319 tūkstoši ir izmantojuši braukšanas maksas atvieglojumu 90% apmērā, 151 tūkstotis – 50% apmērā, 48 tūkstoši – 40% apmērā un 10 tūkstoši – 100% apmērā.

 

Katru gadu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” lietotāju skaits arvien vairāk pieaug – 2017. gadā tika izsniegtas 11 913 vecāku kartes un 3 618 bērnu kartes, savukārt 2018. gadā – 13 627 vecāku un 23 535 bērnu kartes. Tāpat pieaug arī uzņēmumu skaits, kas atbalsta Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu. 2018. gadā Latvijā bija 294 privātie uzņēmumi, kas nodrošina atvieglojumus, ja tiek izmantota Goda ģimenes apliecība, savukārt iepriekšējā gadā – 212 uzņēmumi un 2016. gadā – 132.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:

Lilita Pelčere,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: + 371 67356129; + 371 26627578

E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv

twitter.com/ATD_LV ; facebook.com/AutotransportaDirekcija

Lasīt vairāk...

Seminārs lauksaimniekiem Riebiņu KC

27.02.2019

 

Akciju sabiedrība "Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" rīko 4 stundu apmācības seminārus.

 

Semināru tēmas:

 

1. Jaunā zootehniskā regula. Dzīvnieku reģistrēšana ciltsgrāmatā. Audzēšanas programmas, pievienošanās audzēšanas programmām.

SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības” pārstāvis

2. 2019.gada vaislas buļļu piedāvājums un ciltsvērtības novērtējums.

3. Dažādi jautājumi.

 

Semināru norises vietas:

 

27.02.2019. plkst. 10:00 – Riebiņu kultūras centrā.

 

Dalības maksa – EUR 15,00.

 

Laipni aicināti govju ganāmpulku īpašnieki, mākslīgās apsēklošanas tehniķi, pārraugi un citi interesanti. Lūdzam uz semināru ierasties savlaicīgi, lai varētu piereģistrēties un saņemt apmaksas dokumentus.

 

Informāciju par semināru norisi var saņemt zvanot: 29451662 (Lūcija Mikučanova), 

Lasīt vairāk...

Seminārs ”Risinājumi laukaugu audzēšanā – labas ražas pamats”

20.02.2019

 

Laukaugu audzēšanas 2019. gada veģetācijas sezonai tuvojoties, SIA LLKC Preiļu KB telpās, Raiņa bulv. 21 b, Preiļi, 20. februārī plkst. 10.00 notiks seminārs: ”Risinājumi laukaugu audzēšanā – labas ražas pamats”. Seminārā piedalās dažādu firmu pārstāvji.

 

Darba kārtība: LPKS Latraps  aktualitātes lauksaimniekiem – Pēteris Stanka; Basf Agro Latvija nezāļu kaitīgums un slimības laukaugos – Agnese Būka; Corteva Agriscience piedāvājums lauksaimniekiem – Zigmunds Kalniņš; Yara – sabalansētas mēslošanas nozīmīgums – Agnese Pinka; UAB Grynas Baltija – augsnes struktūras atjaunošana un uzlabošana – Arturas Ražinskas.

 

Seminārā ieeja bez maksas.

Lasīt vairāk...

Jauno grāmatu apskats un akcija Riebiņu CB

12.02.2019

SIF izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros

06.03.2019

 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.

 

Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.

 

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos:
– “NVO darbības stiprināšana” – mērķis ir stiprināt organizētu pilsonisko sabiedrību un atbalstīt NVO darbību, stiprinot to institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;

 

– “NVO interešu aizstāvības stiprināšana” – mērķis ir atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās nacionālā līmenī un īsteno līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā.

 

Prioritārās jomas:

– pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību – Pilsonisko līdzdalību un sabiedrības iesaisti nevalstisko organizāciju darbā, t.sk. mazākumtautību un latviešu sadarbības pasākumiem pilsoniskās līdzdalības un politisko procesu izpratnes veicināšanai;
– brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšanu.

 

Kopējais 2019.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 400 000 EUR.

 

Programmas „NVO fonds” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 6.marts (saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā).

 

Projektu iesniegumus var iesniegt:


• personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: nvof@sif.gov.lv.

 

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

 

Informācija: www.sif.gov.lv

 

Lasīt vairāk...

Koncerts Galēnos

23.02.2019

Sīļukalnā aizvadīts pozitīvas atpūtas un joku vakars

11.02.2019

 

2019.gada 2.februārī Riebiņu novada Sīļukalna Kultūras namā notika joku un labu emociju vakars “Kas bez iuzu  - tys bez bādys!”. Ar jautrām mini izrādēm pasākuma laikā uzstājās amatierteātri no dažādiem Latgales novadiem. Priekšnesumi ļāva ielūkoties biedrības “Latgolys Studentu centrs” nesen izdotajā latgaliešu joku krājumā ar  tādu pašu nosaukumu “Kas bez izu – tys bez bādys!”.

 

“Jau sākotnēji zinājām, ka nevēlamies  tradicionālu grāmatas prezentāciju ar garlaicīgām runām par  izdevuma veidošanas procesu, tādēļ izlēmām, ka ir jāuzaicina amatierteātri, kas atraktīvā veidā iepazīstinās klātesošos ar grāmatas saturu.  Rezultātā noorganizējām pozitīvu, interesantu un humora piepildītu vakaru sev un pasākuma apmeklētājiem! Liels paldies visiem amatierteātriem par atsaucību un atraktivitāti! Prieks, ka izdotā grāmatiņa, jau ir noderējusi, veidojot priekšnesumus. Cerams, ka tā tiks izmantota arī citur- dažādos pasākumos kā palīgs atrast īstos vārdus latgaliski” ar iespaidiem par pasākumu dalās grāmatas projekta vadītāja Dagnija Dudarjonoka.

 

Biedrības jaunieši pateicas visiem pasākuma dalībniekiem un palīgiem -  Ambeļu amatierteātrim, Varakaļānu amatierteātrim, Viļānu amatierteātrim “Kas ir, tas ir!”, Rušonas amatierteātrim “Iz sitīņa”, Vārkavas amatierteātrim “Kulda”, Sīļukalna amatierteātrim, Matildei un Lokadei no Sīļukalna. Vislielākā pateicība par sadarbību  Sīļukalna Kultūras nama vadītājai Anitai Upeniecei! Kā arī amizantajiem pasākuma vadītājiem Džonam (Arturam Tumovam) un Teklei (Jānim Plešauniekam).

 

Attēlā: Rušonas amatierteātris

 

Pasākuma laikā jebkurš interesents varēja iegādāties jaunākās latgaliešu grāmatas un nofotografēties īpaši izveidotā foto stūrītī. Pēc priekšnesumiem, visi teātru kolektīvi tikai aicināti uz svētku kliņģeri. Balle ar mūzikas grupu “Ivarmīns” turpinājās līdz četriem rītā.

 

Joku, izteicienu, tostu un vēlējumu krājums ir biedrības “Latgolys Studentu centrs” projekts, kas tika aizsākts pirms trim gadiem. Aptaujājot cilvēkus no dažādiem Latgales novadiem, šajā laikā ir savāktas vairāk kā tūkstoš vienības (izteicieni, anekdotes, tosti, gudrības, laba vēlējumi). Krājumu rotā arī dažādi zīmējumu un fotogrāfijas. Grāmatas var iegādāties  “Jānis Roze” grāmatnīcās, Rēzeknē veikalā “Liesma”, Daugavpilī  veikalā “O!Marta”, internetveikalā: taiseitslatgola.lv.

Grāmata izdota ar biedrības “LR” finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavojusi

Biedrība “Latgolys Studentu centrs”

www.lgsc.lv

Lasīt vairāk...

Vingrošanas nodarbības

09.02.2019

Kultūras pasākumi novadā februārī

12.02.2019

IZSLUDINĀTS KONKURSS JAUNIEŠIEM “TAUTASDZIESMU MEMES”

28.02.2019

 

Vairākas organizācijas, kas ikdienā darbojas ar jauniešiem, izsludinājušas konkursu “Tautasdziesmu MEMES”, kurā aicina piedalīties ikvienu jaunieti vecumā no 13–25 gadiem, kurš vēlas attīstīt savas zināšanas par kultūrvēsturisko mantojumu un parādīt savu radošumu. Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiks 2019. gada 20. martā Rīgā, Krišjāņa Barona muzejā.

 

Konkursa mērķis ir  veicināt tautasdziesmu tradīciju saglabāšanu, popularizējot tās jauniešu vidū ar interesantām un mūsdienīgām aktivitātēm. Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Lai piedalītos konkursā, ir jāizveido MEME, kurā radošā veidā ir iekļauta tautasdziesma. Konkursa nolikums pieejams tiešsaistē http://ejuz.lv/nolikumstautasdziesmumemes.

 

Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 28.02.2019., aizpildot tiešsaistes anketu http://ejuz.lv/tautasdziesmumemes. Izvērtēšanai tiek pieņemtas jaunieša brīvi izvēlētā tehnikā (paša uzņemta fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika u.c.) izveidotas MEMES (ne vairāk kā 3) par tautasdziesmas tēmu.

 

Konkursa termiņā iesniegtos darbus izvērtēs konkursa komisija, un 20 labākie darbi tiks izvirzīti konkursa 2. kārtai – tiešsaistes balsojumam, kā arī tiks drukāti un izstādīti Krišjāņa Barona muzejā Rīgā.

 

Konkursa dalībnieku apbalvošana un izstādes atklāšana notiks 20. martā pasākuma “Tādas MEMES, saku es, – kā tautas dziesmu dvēseles” ietvaros.

 

Līdz pat konkursa pieteikumu iesniegšanas beigām Kr. Barona muzejs organizēs arī radošās nodarbības Rīgā un Latvijas reģionos, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt tautasdziesmu kārtošanas un MEMES veidošanas pamatprincipus, kā arī piedalīties spēlē „Dzimtas pūralāde’’. Radošās nodarbības notiks:

19. februārī plkst. 17.00 jauniešu studijā “BaMbuss”, Brīvības gatvē 204, Rīgā.

22. februārī plkst.11.00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Skolas ielā 12, Madonā.

22. februārī plkst. 16.00 Lubānas novada jauniešu centrā, Oskara Kalpaka ielā 4-4, Lubānā.

Informācija par pieteikšanos pasākumiem Kr. Barona muzeja Facebook vietnē.

 

Konkursu un tā aktivitātes organizē Memoriālo muzeju apvienība, Krišjāņa Barona muzejs, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs sadarbībā ar Lubānas novada jauniešu centru, nodibinājuma “Baltijas Reģionālais fonds” jauniešu studija “BaMbuss”, biedrība “Jaunieši Madonai” projekta “Tautasdziesmu MEMES” ietvaros, kas tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma” British Council pārstāvniecību Latvijā.

 

Papildu informācijai:

Dita Barona

+371 26552627

baronamuzejs@gmail.com

Lasīt vairāk...

Aicinām uz tikšanos ar domes deputātiem un speciālistiem

27.02.2019

 

Aicinām Riebiņu novada iedzīvotājus uz tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju, deputātiem, domes speciālistiem un pagastu teritoriālo pārvalžu vadītājiem.

 

27. februārī plkst. 10:00 – Sīļukalna pagasta teritoriālajā pārvaldē.

27. februārī plkst. 12:00 – Galēnu pagasta teritoriālajā pārvaldē.

27. februārī plkst. 14:00 – Stabulnieku pagasta teritoriālajā pārvaldē.

 

28. februārī plkst. 12:00 – Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē.

28. februārī plkst. 14:00 – Silajāņu pagasta teritoriālajā pārvaldē.

28. februārī plkst. 16:00 – Riebiņu kultūras centra II stāva zālē.

 

Tikšanās laikā pagasta teritoriālo pārvalžu vadītāji informēs par paveikto 2018. gadā, novada iedzīvotāji tiks informēti par 2019. gada budžetu, kā arī tiks atbildēts uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem.

 

Ceram uz Jūsu aktivitāti un dalību diskusijās ar novada domes priekšsēdētāju, pagastu pārvalžu vadītājiem, deputātiem un domes speciālistiem.

Lasīt vairāk...

“Zaļā josta” aicina skolēnus piesķirt otro elpu lietām un radīt jaunus, videi draudzīgus iepirkuma maisiņus

07.02.2019

 

Plastmasas maisiņu patēriņš ik gadu pieaug, radot vides piesārņojumu un draudus dzīvajai dabai. Lai arī kopš šī gada 1. janvāra tirdzniecības vietās stājušies spēkā strikti plastmasas maisiņu bezmaksas izplatīšanas ierobežojumi, vides ieguvums ir nepietiekams - ir būtiski sniegt sabiedrībai videi draudzīgas un ilgtspējīgas alternatīvas.

 

Lai motivētu sabiedrību samazināt plastmasas maisiņu patēriņu un rastu efektīvas, ilgtspējīgas, modernas un gaumīgas alternatīvas tradicionālajiem iepirkuma maisiņiem, “Zaļā josta” uzsāk radošo konkursu “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā bērni un jaunieši tiek aicināti pētīt iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus ar dabai draudzīgākiem risinājumiem pirkumu iesaiņošanai un līdznešanai, un radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju robežās gatavoti no otrreizējām izejvielām.

 

Konkursam “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” aicinātas pieteikties komandas no Latvijas vispārējām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Konkursa uzdevums ir izstrādāt videi draudzīga un stilīga iepirkuma maisiņa vai somas dizainu, pašrocīgi izgatavot šo maisiņu, kā arī prezentēt savu veikumu mācību iestādē, mudinot pārējos ikdienā aizstāt plastmasas maisiņus ar videi draudzīgām alternatīvām. Darbus vērtēs žūrija četrās reģionālajās kārtās, savukārt labākie piedalīsies fināla skatē modes un izklaides centrā “Rīga Plaza”.

 

Pieteikšanās konkursa norisinās līdz š.g. 25. martam, iesūtot pieteikuma anketu uz e-pastu tirailatvijai@zalajosta.lv. Plašāka informācija par konkursu organizatoru mājaslapās www.tirailatvijai.lv un www.zalajosta.lv.

 

Kā norāda “Zaļā josta” vadītājs Jānis Lapsa, Latvijas likumdošanā ir veikti grozījumi, kas paredz ieviest maksu par plastmasas maisiņiem. “Tās ir valsts administratīvas metodes, lai piespiestu samazināt plastmasas maisiņu patēriņu un to nonākšanu apkārtējā vidē, bet, lai jebkuras pārmaiņas iedzīvotos, mums ir jāsāk pašiem ar sevi.  Ar šo pasākumu mēs aicinām skolniekus un ikvienu no mums pašiem radīt alternatīvu šo plastmasas maisiņu lietošanai un mainīt savus ikdienas iepirkumu paradumus. Tādēļ, liekot akcentu tikai uz to, ka turpmāk par plastmasas iepirkuma maisiņiem tirdzniecības vietās ir jāmaksā, lielus panākumus negūsim. Ir svarīgi katram no mums uzdot sev un reizē atbildēt uz jautājumu - ko es varu darīt personiski, lai samazinātu plastmasas iepirkuma maisiņu patēriņu?”, uzsver J. Lapsa. Uz to “Zaļā josta” izaicina visus konkursa dalībniekus. Aicina ne tikai pašiem saprast un mainīt ikdienas paradumus, bet ar savu piemēru iedvesmot pārējo sabiedrību - klasesbiedrus, draugus, vecākus vai paziņas.

 

Atbilstoši Eiropas Savienības datiem, viens iedzīvotājs gada laikā atkritumos izmet vidēji 31 kg plastmasas iepakojumu, kas kopā visā Eiropas Savienībā sastāda 15,8 miljonus tonnu plastmasas atkritumu gadā. Latvijā vidējais radītais plastmasas iepakojuma apjoms gadā ir 35 900 tonnas, no kurām pārstrādātas tiek aptuveni 14 493 tonnas jeb 40,9%. “Plastmasas atkritumu piesārņojums rada lielākos draudus ekosistēmai. Turpinoties pastāvošai tendencei, nākotnē pasaules okeānos plastmasas būs vairāk nekā zivju,” uzsver J. Lapsa.

 

Konkursu “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” rīko “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Modes un Izklaides centru “Rīga Plaza”, Ogres Valsts tehnikumu, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju.

 

Plašāka informācija:

Laima Kubliņa | 26710793 | laima.kublina@zalajosta.lv | www.zalajosta.lv | www.tirailatvijai.lv

Lasīt vairāk...

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss MANS RAIŅA DZEJOLIS

07.02.2019

 

Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludina vizuālās, un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu MANS RAIŅA DZEJOLIS, kas domāts bērniem no 7 līdz 15 gadu vecumam.

 

Vai tev ir kāds dzejolis, kuru vari nosaukt kā sev tuvu un mīļu? Varbūt tas ir tieši Raiņa dzejolis? Ja tādu vēl neesi atradis, iespējams, ir pienācis īstais brīdis, lai paņemtu rokās kādu no dzejnieka krājumiem un atrastu rindiņas, kuras liksies īpašas. Aicinām tevi piedalīties konkursā, uzzīmējot, uzgleznojot vai izveidojot savu Raiņa dzejoli.

 

Ar sirsnīgo Raiņa bērnu dzeju ir uzaugušas daudzas paaudzes. Mēs visi labi zinām dzejoļus par kaķenīti, kurai bērni bija, par zelta sietiņu ar sudraba stīgām, par lielo slinkumu, par mākonīti un sasisto krūzi, par grāmatu, kura pati nelasās, vai lellīti Lolīti un daudzus citus.
Šoreiz starp tiem izvēlieties vienu, kuru gribētu ieteikt un parādīt citiem.

 

Tāpēc lasiet, zīmējiet, veidojiet, gleznojiet un piedalieties konkursā. Savu darbu atsūtiet uz dzejnieka jaunu dienu zemi Jasmuižu!

 

Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim.

Vizuālajā mākslā:

 • zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās;
 • grafikas un zīmējumus ne mazākus par A4 formātu;
 • gleznojumus A3 vai A2 formātā.

Vizuāli plastiskajā mākslā:

 • 3-dimensiju darbus (individuālus un kolektīvus)

dažādās tehnikās.

Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā piedalās ar vienu darbu.

 

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās, izstādēs, reklāmas materiālos. Konkursam iesniegtos darbus to autori varēs saņemt Raiņa muzejā „Jasmuiža” pēc izstādes noslēguma.

 

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 1. aprīlis (pasta zīmogs).

Darbs ar norādi „Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursam MANS RAIŅA DZEJOLIS” iesniedzams, sūtot pa pastu.
Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV–5305 vai iesniedzot Raiņa muzejā „Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku saskaņojot pa tel. 29487589.

Informācija uzziņai pa tālr. 29487589 (Solvita Kleinarte) vai e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

 

Konkursa balvu sponsori: Memoriālo muzeju apvienība, Apgāds Zvaigzne ABC, Dailes teātris, Latgales keramiķi Raivo Andersons, Viktors Ušpelis un Edvīns Vincevičs.

Konkursa Nolikumu skatīt: www.memorialiemuzeji.lv

 

Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursa MANS RAIŅA DZEJOLIS nolikums

 

MĒRĶI UN UZDEVUMI

 • Aktualizēt Raiņa daiļrades lomu mūsdienu sabiedrībā.
 • Rosināt bērnu un jauniešu interesi par Raiņa dzeju.
 • Veicināt radošu pašizteiksmi.

 

ORGANIZATORI

Raiņa muzejs „Jasmuiža” (Raiņa un Aspazijas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība).

 

DALĪBNIEKI

Konkursā piedalās bērni no 7 līdz 15 gadu vecumam (pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu skolēni, mākslas skolu audzēkņi).

 

NORISE

Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim.

Vizuālajā mākslā:

 • zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās;
 • grafikas un zīmējumus ne mazākus par A4 formātu;
 • gleznojumus A3 vai A2 formātā.

Vizuāli plastiskajā mākslā:

 • 3-dimensiju darbus (individuālus vai kolektīvus)

dažādās tehnikās.

Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā piedalās ar vienu darbu.

 

Pie konkursa darba jāpiestiprina datorrakstā noformēta vizītkarte: fonts – Times New Roman”; burtu lielums – 12.

 

Vizītkartes paraugs:

„Darba nosaukums” (dzejolis, kuram ilustrācija tapusi)

Autora vārds, uzvārds,

Autora vai pedagoga, skolas adrese, tālrunis, e-pasta adrese

Vecuma grupa un gadi

Izglītības iestāde

Pedagoga vārds, uzvārds

 

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās un izstādēs, reklāmas materiālos. Konkursam iesniegtos darbus to autori varēs saņemt Raiņa muzejā „Jasmuiža” pēc izstādes noslēguma.

 

Konkursa rezultātā tiek izveidota ceļojoša izstāde. Izstādes norises laiks: no 2019. gada 2. maija līdz 31. decembrim. Izstādes norises vietas: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Preiļu Galvenā bibliotēka u.c.

 

KRITĒRIJI

Konkursa darbi tiek vērtēti šādās vecuma grupās:

1. grupa – dalībnieki no 7 līdz 11 gadiem;

2. grupa – dalībnieki no 12 līdz 15 gadiem.

 

Vērtēšanas kritēriji

 • vizuālā darba oriģinalitāte un izteiksmīgums;
 • izvēlētās tehnikas prasmīgs lietojums;
 • atbilstība nolikumam.

 

 

LAIKS UN VIETA

Darbu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 1. aprīlis (pasta zīmogs)

Darbs ar norādi „Vizuālo un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursam MANS RAIŅA DZEJOLIS” iesniedzams, sūtot pa pastu.
Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV–5305 vai iesniedzot Raiņa muzejā „Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku saskaņojot pa tel. 29487589.

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Darbus vērtēs žūrija, kurā aicināti piedalīties mākslinieki, vizuālās mākslas skolotāji, Raiņa un Aspazijas muzeja speciālisti.

Darbu vērtēšana notiek līdz 2019. gada 12. aprīlim. Konkursa rezultāti tiks publiskoti Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā www.memorialiemuzeji.lv

Informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

 

Tiks apbalvoti trīs labākie darbi katrā vecuma grupā.

Ja kolektīvais darbs, kuram ir vairāk par 1 autoru, tiek izvirzīts apbalvošanai,

tā autoriem tiek piešķirts viens apbalvojums.

 

Žūrija var piešķirt atzinības rakstus un īpašās simpātiju balvas.

 

Balvās: ieejas biļetes uz Dailes teātra izrādēm, Latgales keramikas priekšmeti, suvenīri, mazā mākslinieka komplekti, grāmatas, Raiņa muzeju apmeklējums.

 

Balvu sponsori: Memoriālo muzeju apvienība, Apgāds Zvaigzne ABC, Dailes teātris, keramiķi Edvīns Vincevičs, Viktors Ušpelis, Raivo Andersons.

 

Apbalvošanas sarīkojums un godalgoto darbu izstādes atklāšana paredzēta 2019. gada 10. maijā Raiņa muzejā „Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā.

 

INFORMĀCIJA

Tālrunis: 29487589 (Solvita Kleinarte); e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Lasīt vairāk...

Izstādes Riebiņu CB

07.02.2019

Visi jaunumi