Notikumu kalendārs

    Decembris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Domes sēdes darba kārtība

18.12.2017

 

18. decembrī plkst. 14.00 notiks kārtējā Riebiņu novada domes sēde. Domes sēdes darba kārtība.

Lasīt vairāk...

Jaunā gada sagaidīšana Riebiņu KC

31.12.2017

Garīgās adventa mūzikas dziedājums

17.12.2017

Koncerts Rušonā

25.12.2017

Pirmskolas vecuma bērnu eglīte Riebiņu KC

23.12.2017

Par sadzīves atkritumu izvešanu

29.12.2017

 

Atkritumu apsaimniekotājs SIA “EKO LATGALE” informē, ka pirmdien, 2018. gada 1. janvārī sadzīves atkritumu izvešana nenotiks. Atkritumi tiks izvesti piektdien, 2017. gada 29. decembrī.

Lasīt vairāk...

Mācību kursi pārtikas apritē strādājošajiem

16.12.2017

 

Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs“, Kooperatīva iela 6, Preiļi, LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde, reģ. apliecības numurs 4260800593 16. decembrī plkst. 10.00 Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā) Preiļos organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”. Kursus vada higiēnas ārsts – Valentīna Petrova. Maksa par kursiem EUR 25.00. Kursu apmeklētājiem tiek izsniegta apliecība. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 26636243.

Lasīt vairāk...

DNVOAC uzsāk projektu “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm”

12.12.2017

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) ir uzsākusi projekta “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” īstenošanai.

 

Projekta mērķis ir mudināt Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās dzīvojošos jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem apzināt un izpētīt Latgales plānošanas reģiona teritorijā esošās dabas vērtības, izceļot nozīmīgākos un ainaviskākos objektus. Jaunieši līdz pat 2018. gada jūnijam varēs iesaistīties dažādās projekta aktivitātēs:

 

  • Fotokonkursā, iesūtot nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa nozīmes dabas bagātību - objektu fotogrāfijas elektroniski uz e-pastu: dnvoac@gmail.com līdz pat 2018. gada 18. janvārim, kas atbilst nolikuma prasībām. Iesūtītie darbi veidos ceļojošo foto izstādi un Latgales reģiona dabas bagātību online karti;
  • 2018. gada 19. maijā reģionālajā diskusijā, kur kopā ar ekspertiem dalītos savā vīzijā par attīstības scenārijiem Latgales plānošanas reģionā saistībā ar dabas vērtību apzināšanu, iepazīšanu, ilgtspēju;
  • 2018. gada 19. maija vakarā noslēguma pasākumā, kur notiks ceļojošās foto izstādes atklāšana Daugavpils cietoksnī;
  • 2018. gada jūnijā divu dienu ekspedīcijā renovētajās Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centra “Ilgas” telpās kopā ar vides gidiem, iepazīstot aizsargājamo vides teritoriju;
  • 2018. gada jūnijā vienas dienas ekspedīcijā ar plostiem pa Daugavu kopā ar vides gidiem, izpētot hidroekosistēmu un biotopus dabas parkā “Daugavas loki”.

 

Nesēdi malā, iesaisties Latgales dabas bagātību izpētē un, Tavuprāt, interesantākos objektus iemūžini fotogrāfijās vai atrodi kādu iepriekš paša uzņemtu fotogrāfiju un iesūti to projekta pirmās kārtas aktivitātei – fotokonkursam. Nolikumu meklē DNVOAC mājas lapā www.nvoc.lv un Latgales Plānošanas reģiona mājas lapā www.lpr.gov.lv.

 

   

 

Projektu “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

 

Lasīt vairāk...

LAD aicina bērnus un jauniešus piedalīties “Piens un augļi skolai” konkursā

11.12.2017

 

Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija aicina Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un 1.-9. klašu skolēnus piedalīties programmas “Piens un augļi skolai” konkursā. Konkursa ietvaros bērni un skolēni tiek aicināti apkopot pieredzes stāstus par to, kā Latvijas izglītības iestādēs tiek īstenota programma “Piens un augļi skolai”. Konkurss noritēs no 2017. gada 11. decembra līdz 2018. gada 28. februārim.

 

Bērnus un jauniešu LAD aicina atbildēt, piemēram, uz jautājumu: Kā bērnudārzā vai skolā dzer pienu un ēd augļus un dārzeņus? Vai un kāpēc bērniem un jauniešiem patīk šī programma? Konkursā var iesniegt zīmējumu kopumus, kolāžas, video, animācijas, fotokolāžas, komiksus vai citus vizuālos darbus, kas tiek veidoti kā stāsti. Tos var būt veidojusi visa klase, bērnudārza grupa vai konkrētas klases skolēnu grupa.

 

Konkursa uzvarētāji saņems izglītojošu spēļu komplektus, sporta aprīkojuma komplektus, bet paši labākie – iespēju atbraukt uz Rīgu un apmeklēt interesantus pasākumus. Ar konkursa noteikumiem sīkāk var iepazīties programmas mājas lapas www.piensaugliskolai.lv sadaļā “Konkursi”.

 

Šis ir jau otrais konkurss, kurš tiek organizēts Eiropas Savienības skolu programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros. Pirmā konkursa ietvaros, kas notika 2017. gada pavasarī, Latvijas skolēni tika aicināti izstrādāt programmas logo un devīzes idejas. Uzvarētāji – logo un devīzes autori – ir Paula Molodavčenko no Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7. klases, kā arī Vilis un Harijs Veldres no Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 2. klases.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Lasīt vairāk...

Ziemassvētku rūķu darbnīca

16.12.2017

Egles iedegšana

15.12.2017

Dievkalpojumi Ziemassvētkos novada dievnamos

24.12.2017

 

Rušonas Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas Katoļu baznīca

24. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

 

Pieniņu Sv. Jēzus Sirds Katoļu baznīca

24. decembrī plkst. 13.00 IV Adventa  svētdienas svētā Mise.

24. decembrī pusnaktī galvenā Svētku Mise

25. decembrī plkst. 13.00 svētā Mise.

 

Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca

24. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

25. decembrī plkst. 12.00 Svētā Mise.

 

Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca

24. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

25. decembrī plkst. 8.00 Svētā Mise.

26. decembrī plkst. 13.15 Svētā Mise.

Lasīt vairāk...

Minifutbola turnīrs pārcelts uz Riebiņu vidusskolas sporta zāli

16.12.2017

 

2017. gada 16. decembrī Riebiņu vidusskolas sporta zālē notiks Riebiņu novada "Minifutbola turnīrs 2017". Sacensību sākums plkst. 10.00. Komandu pieteikšanās līdz 15. decembrim. Sacensību NOLIKUMS.

 

Lasīt vairāk...

R. Mūkam veltītā Latvijas skolu 2. - 12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkursa noslēgums Galēnos

15.12.2017

Izstāde Riebiņu CB

28.12.2017

Tiek organizētas divu nekustamo īpašumu izsoles

05.12.2017

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 8. janvārī plkst. 12:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 2. stāvā, 14. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (viena zemes vienība 2,25 ha) „Ozolāji” izsoli ar augšupejošu soli.

 

Nekustamais īpašums atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7670 004 0211.

 

Izsoles sākumcena EUR 2928.13 (divi tūkstoši deviņi  simti divdesmit astoņi euro 13 centi).

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 8. janvārī plkst. 11:30.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 8.janvārī plkst. 13:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 2. stāvā, 14. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (viena zemes vienība 2,39 ha) „Vārpas” izsoli ar augšupejošu soli.

 

Nekustamais īpašums atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7676 004 0308.

 

Izsoles sākumcena EUR 2752,97 (divi tūkstoši septiņi  simti piecdesmit divi euro 97 centi).

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 8. janvārī plkst. 12:30.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi