Notikumu kalendārs

    Septembris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Par dūmu detektoriem

19.09.2019

 

No 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem. Autonomo ugunsgrēka detektoru pielietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)  aicina iedzīvotājus iegādāties un uzstādīt dūmu detektorus. Vairāk lasi šeit.

Lasīt vairāk...

Aicinām pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”

19.09.2019

 

5. decembrī visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Aicinām Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”, kas 30. novembrī norisināsies Rīgā. Pieteikt var brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. oktobrim, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks jau sesto gadu.

 

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019” labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Kandidāts jāpiesaka līdz 2019.gada 28.oktobrim, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama tīmekļa vietnē www.brivpratigie.lv/lv/godinasana. Portālā brivpratigie.lv pieejams arī godināšanas nolikums. Katram iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.

 

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu “Gada brīvprātīgais 2019” rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu. Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota žūrija, kas noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji šogad saņems Goda zīmes. Nominanti tiks personīgi ielūgti uz svinīgo godināšanu 30.novembrī Rīgā. 

Pērn svinīgajā godināšanā “Gada brīvprātīgais 2018” goda zīmi saņēma Daiga Andersone par darbu Latvijas Sarkanā Krusta Kokneses novada Bebru nodaļā, Ilona Ceicāne, kas savā brīvajā laikā darbojas sociālās rehabilitācijas centrā "Ratnieki" un biedrībā "Bona Fide Latvia", Indra Lodziņa, kura kopā ar Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” iedzīvotājiem apgūst vienu no paraolimpisko sacensību veidiem, Liāna Priede  par aktīvu darbību biedrībā “Latvijas Samariešu apvienība”, Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskā draudzē, Dziesmu un deju svētkos, Rīgas maratonā, kā arī dzīvnieku patversmē, Toms Veiss par aktīvo brīvprātīgo darbu Cēsu novada Jauniešu mājā. Par atsaucīgu darbu un atbalstu cilvēkiem pēc saslimšanas tika godināta Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „Vigor” un biedrības brīvprātīgā Valentīna Ņičigovska. “Gada brīvprātīgais 2018” goda zīmi saņēma arī Jelgavas un Liepājas pašvaldības.

 

Video stāsti par katra “Gada brīvprātīgais 2018” titula saņēmēju un viņa veikumu sabiedrības labā, kā arī attēli no godināšanas ceremonijas atrodami brivpratigie.lv FaceBook lapā. 

 

Lasīt vairāk...

Jaunrades darbu konkurss

08.11.2019

Izstāde un biedrības atklāšana

29.09.2019

Apstiprināts veselības un sporta nedēļas organizēšanas projekts

18.09.2019

 

Riebiņu novada dome šī gada augustā saņēma apstiprinājumu projekta “Veselības un sporta nedēļas organizēšana Riebiņu novadā” īstenošanai. Projekta konkursu organizēja biedrība “Latvijas Sporta federācijas padome” kā Eiropas Sporta nedēļas nacionālais koordinators.

 

Projekta mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus veselīgās un fiziskās aktivitātēs, tādējādi uzlabojot zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes un sportošanas veidus, tādejādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu. Piešķirts finansējums 1400,00 Eur apmērā pasākumu organizēšanai un norisei.

 

Riebiņu novadā laika posmā no 23. septembra līdz 28. septembrim tiks rīkota Veselības un sporta nedēļa. Tās ietvaros tiks organizētas fizisko aktivitāšu diena katrā Riebiņu novada izglītības iestādē. Tiks organizēti publiskas aktivitātes:

 

       23. septembrī Riebiņos plkst. 18.00 tiks organizēta aktivitāte senioriem – “Esi kustīgs un mobils – nūjošanas nodarbība”.

       24. septembrī plkst. 20.00 “Nakts orientēšanās ikvienam” pie MJIC “Pakāpieni”.

       27. septembrī plkst. 16.00 “Futbola turnīrs novada jaunatnei” Galēnu pamatskolas sporta laukumā.

       28. septembrī plkst. 11.00 “Vella Rats 2019”, kura ietvaros būs velobraukšana.

       28. septembrī plkst. 12.00 “Veselīgu ēdienu un veselīgu dzērienu meistarklase” Riebiņu vidusskolas teritorijā.

       Uz visām aktivitātēm tiek aicināts ikviens iedzīvotājs! Organizētie pasākumi tiek līdzfinansēti no Valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

Projekta koordinatore

Mārīte Pokšāne

Lasīt vairāk...

Svecīšu vakari novada kapsētās (informācija tiks papildināta)

18.09.2019

 

5. oktobrī plkst. 14.00 Kapenieku kapsētā.

5. oktobrī plkst. 15.00 Teilānu kapsētā.

5. oktobrī plkst. 16.00 Salenieku kapsētā.

5. oktobrī plkst. 16.30 Opolos kapsētā.

5. oktobrī plkst. 17.30 Seiļu kapsētā.

 

12. oktobrī plkst. 12:00 Rutuļu kapsētā.

12. oktobrī plkst. 13:00 Kristapeņu kapsētā.

12. oktobrī plkst. 14:00 Žogotu kapsētā.

12. oktobrī plkst. 15:00 Eikšas kapsētā.

12. oktobrī plkst. 15:00 Antonišķu kapsētā.

 

12.oktobrī plkst. 15.00 Červoniku kapsētā.

12. oktobrī plkst. 16:00 Silajāņu kapsētā.

 

19. oktobrī plkst. 11.00 Stabulnieku kapsētā

19. oktobrī plkst. 12:00 Trūpīšu kapsētā.

19. oktobrī plkst. 13:00 Saunas-Vulānu kapsētā.

19. oktobrī plkst. 14:00 Krištobu kapsētā.

19. oktobrī plkst. 15:00 Brišku-Balckaru kapsētā.

19. oktobrī plkst. 16:00 Pastaru kapsētā.

 

19. oktobrī plkst. 13:00 Eisāgu kapsētā.

19. oktobrī plkst. 13:30 Gailīšu kapsētā.

19. oktobrī plkst. 14:30 Ondzuļu kapsētā.

 

26. oktobrī plkst. 13:00 Petravsku kapsētā.

26. oktobrī plkst. 13:45 Sprindžu kapsētā.

26. oktobrī plkst. 14:30 Sila kapsētā.

26. oktobrī plkst. 15:00 Kokoriešu kapsētā.

26. oktobrī plkst. 16:15 Baibu kapsētā.

26. oktobrī plkst. 17:00 Riebiņu kapsētā.

Lasīt vairāk...

Eiropas sporta nedēļa Riebiņu novadā

17.09.2019

 

2019. GADA EIROPAS SPORTA NEDĒĻAS SACENSĪBU FUTBOLĀ GALĒNOS NOLIKUMS

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada nakts orientēšanās turnīrs

24.09.2019

 

Sporta metodiskās apvienība kopā ar Riebiņu novada MJIC “PAKĀPIENI” un sadarbībā ar Riebiņu vidusskolu un Riebiņu novada domi organizē Riebiņu novada nakts orientēšanās turnīru, kas notiks šī gada 24. septembrī plkst. 20.00. Vairāk info un sacensību nolikums pieejams šeit

Lasīt vairāk...

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi pamazām tuvojas noslēgumam

16.09.2019

 

 

Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai.  

 

Projektu mērķis – nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti šādiem objektiem:

 

Projekta Nr.17-03-A00702-000065 “Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” ietvaros ir veikta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā 2.625 km garumā pārbūve. Projekta būvniecības kopējās izmaksas ir 191045.45 euro (projektēšanas izmaksas 6590.73 euro, autoruzraudzības izmaksas 1111.69 euro, būvuzraudzības izmaksas 6168.58 euro, būvdarbu izmaksas  177174.45  euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi – 171940.91 euro, pārējo līdzfinansē pašvaldība no budžeta līdzekļiem. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veica būvuzņēmējs: SIA “E Būvvadība”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000005 “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0.00-2.00 pārbūve” ietvaros ir veikta pašvaldības autoceļa Nr.3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0.00-2.00, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā 2.00 km garumā  pārbūve. Projekta būvniecības kopējās izmaksas ir 286908.57 euro (projektēšanas izmaksas 5263.50 euro, autoruzraudzības izmaksas 847.00 euro, būvuzraudzības izmaksas 14092.87 euro, būvdarbu izmaksas  266 705.20  euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi – 258217.71 euro, pārējo līdzfinansē pašvaldība no budžeta līdzekļiem. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “RIVIERA L”.

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi, kurus plānots pabeigt 2019. gadā:

 

Projekta Nr. Nr.17-03-A00702-000063 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas-Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu Nr. 20 Kliškovas-Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 1.80 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 190233.79 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 168852.65 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 21381.14 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “E Būvvadība”.

 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.4 Stabulnieki-Pastari km 0.00-3.43 pārbūve”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: Nr.4 Stabulnieki-Pastari km 0.00-3.43, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 362052.75 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 311634.83 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 50417.92 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Alņi AS”.

 

Projektam Nr. 18-03-A00702-000004 “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr.18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 0.550-2.820 pārbūve”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 0.550-2.820, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.27 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 284471.62 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 253076.63 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 31394.99 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Alņi AS”.

 

Projektam  Nr.18-03-A00702-000069 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve” ”, ietvaros paredzēts veikt pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 Riebiņu novada Rušonas pagasta pārbūvi 0.68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 182803.98 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 110490,65 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 72313.33 EUR. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts arī melnais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minēto pašvaldības autoceļa pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Ošukalns”.

 

Informāciju sagatavoja Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

AS “Latvijas valsts meži” izsludina konkursu mežsaimniecisko darbu veikšanai

11.10.2019

 

Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu mežu kopšanu un atjaunošanu, akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludinājusi atklātu konkursu meža stādīšanas, jaunaudžu kopšanas, agrotehniskās kopšanas un atjaunoto platību aizsardzības darbu veikšanai 2020.–2024. gadam. Konkursā aicināti piedalīties darbu veicēji ar mežkopības darbu pieredzi vai bez tās. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 11. oktobra plkst.12.00.

 

Potenciālie darba veicēji aicināti pieteikties vienam vai vairākiem mežsaimnieciskajiem darbiem: meža stādīšanai (19 960 ha), atjaunoto meža platību papildināšanai (2 869 ha), atjaunoto meža platību agrotehniskajai kopšanai (52 084 ha), jaunaudžu kopšanai (49 942 ha), atjaunoto meža platību aizsardzībai (32 155 ha) un jauno kociņu stumbru aizsardzībai (9 865 ha). Līgumus ar konkursa uzvarētājiem LVM slēgs uz vienu, trim vai pieciem gadiem. Darba vietas plānotas 66 meža iecirkņos visos Latvijas reģionos.

 

Pateicoties meža kopšanas darbiem, LVM reģionos rada papildus darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Tie ir gan sezonāli darbi, kurus darba veicējs var organizēt paralēli savam ikdienas darbam, gan dažādi pastāvīgi darbi. Agrotehniskās un jaunaudžu kopšanas darbos nepieciešama krūmgrieža un motorzāģa  operatora apliecība, jo dažreiz jaunaudžu kopšanā nepieciešams izmantot motorzāģi.

 

LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde stāsta: “Nākamajos piecos gados kopā ar sadarbības partneriem plānojam veikt mežsaimnieciskos darbus 166 875 hektāru platībā. Tas dod lielisku iespēju cilvēkiem no visiem Latvijas reģioniem pieteikties veicamajiem darbiem ar dažādām prasmēm un pieredzi meža darbos, turklāt dažādie darbu komplekti ļauj strādāt mežā visu gadu. Jau otro gadu pieteikšanās konkursam notiek elektroniskajā iepirkumu sistēmā, kas to padara drošu, ātru un ērtu lietošanai attālināti.”

 

LVM Mežkopības kvalitātes vadītājs Lauris Ropājs: “Esam novērojuši, ka mežsaimniecisko darbu piedāvājums šķiet saistošs gan vīriešiem, gan sievietēm. Galvenais, lai cilvēkam būtu vēlme strādāt un profesionāli pilnveidoties. Mums ir gandarījums, ka esam ieguvuši uzticamus un zinošus sadarbības partnerus Latvijas reģionos, kuri ik gadu piesakās mežsaimniecisko darbu veikšanai. Lielākajai daļai no tiem darbs mežā ir pastāvīgs ienākumu avots, bet citiem – iespēja gūt papildu ienākumus.”

 

Savukārt, uz jautājumu par to, kā norit darba organizācija un apmaksa, Lauris Ropājs atbild: “Pakalpojuma sniedzējs saņem darba uzdevumu elektroniski LVM mobilajā lietotnē, kurā norādītas darba vietas koordinātas mežā. Pēc darba pabeigšanas un tā kvalitātes pārbaudes, atbilstoši LVM prasībām, sadarbības partneris saņem apmaksu.”

 

Papildu informācija:

Gita Sauka

Sabiedrisko attiecību konsultante

Mob. 28326828

e-pasts: gita.sauka@onecom-latvia.com

Lasīt vairāk...

Uzņēmējdarbības projektu konkurss remigrantiem

03.09.2019

 

Latgales plānošanas reģions informē, ka tiek izsludināts uzņēmējdarbības projektu konkurss remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai Latgalē.

 

Pieteikties grantam var persona, kas bija izdeklarējusies no valsts vismaz trīs gadus un ir atgriezusies Latvijā ne vairāk kā pirms gada.  Par dzīves vietas maiņu ir uzskatāms deklarēšanās brīdis.

 

 

Kopējais atbalsta pasākuma finansējums Latgales plānošanas reģionā sastāda 40 000 EUR. Viena projekta maksimālais līdzfinansējums ir 10 000 EUR.

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2019. gada 2.septembra līdz 2019. gada 4. oktobra plkst. 17:00 (ieskaitot).

 

“Atgriešanās grantu” konkurss tiek rīkots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)  ietvaros.

 

Kopējais projekta finansējums uzņēmējdarbības atbalstam ir 200 000 EUR, katrā plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz 4 projekti.

 

 

Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas nolikums

 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”

 

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem  Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi), lai nodrošinātu  remigrācijas atbalsta pasākumu dalībnieku (turpmāk – Pasākuma dalībnieks) projektu iesniegumu vērtēšanu un remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma (turpmāk – Finansējums) izmaksu.
  2. Ievērojot Noteikumu 27. punktu, projektu iesniegumu vērtēšanu veic plānošanas reģiona izveidota un plānošanas reģiona attīstības padomes apstiprināta vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā.
  3. Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta otro daļu vērtēšanas komisijas locekļi, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, ir uzskatāmi par valsts amatpersonām.
  4. Finansējums netiek piešķirts saimnieciskās darbības veicējam, kurš ir vērtēšanas komisijas loceklis, kā arī vērtēšanas komisijas loceklim, kurš plāno uzsākt saimniecisko darbību.
  5. Projektu iesniegumu iesniegšanai vērtēšanai un Finansējuma izmaksāšanai ir plānots šāds laiks grafiks:

Aktivitāte

Datums

Projektu iesniegumu iesniegšana

02.09.2019. – 04.10.2019. (ieskaitot)

Projektu iesniegumu vērtēšana

10 darbdienu laikā no iesniegšanas termiņa beigu datuma.

Administratīvā akta izdošana par finansējuma saņēmējiem

Nākamajā darbdienā pēc projektu iesniegumu vērtēšanas beigām.

Līgumu parakstīšana ar finansējuma saņēmējiem

Ne vēlāk kā desmit darbdienas kopš administratīvā akta spēkā stāšanās.

Maksājuma pieprasījuma un pamatojošo dokumentu iesniegšana

Pēc līguma noslēgšanas.

Finansējuma izmaksa

Piecu darbdienu laikā no maksājuma pieprasījuma un pamatojošo dokumentu apstiprināšanas, bet ne vēlāk ka līdz 2019. gada 30. decembrim.

 

 

 1. Projekta iesnieguma iesniegšana
  1. Pasākuma dalībnieks rakstiski sagatavotu projekta iesniegumu iesniedz kādā no šādiem veidiem:
   1.  
   2.  
   3. pasts@lpr.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).
 2. Projekta iesniegums tiek iesniegts formā, kas ir noteikts šī Nolikuma Pielikumā un satur informāciju, kas ir minēta Noteikumos. Projekta iesniegumam ir jāatbilst prasībām, kas minētas Dokumentu juridiskā spēka likumā, kā arī Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.  
 3. Projekta iesniegumu iesniedz tajā plānošanas reģionā, kurā Pasākuma dalībnieks veic vai pēc Finansējuma saņemšanas plāno uzsākt saimniecisko darbību.
 4. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2019. gada 2.septembra līdz 2019. gada 4.oktobrim plkst. 16:00 (ieskaitot).
 5. Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms šī Nolikuma 2.4. apakšpunktā minētā termiņa. Atbilde ir jāsniedz trīs darbdienu laikā no jautājuma iesniegšanas dienas.
 6. Vērtēšanas komisija izvērtē projektu iesniegumus 10 darbdienu laikā no iesniegšanas termiņa beigu datuma un paziņo lēmumu nākamajā darba dienā pēc izvērtēšanas.

 

 1. Projekta iesnieguma noformēšanas prasības
  1. Projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā (vārdu skaits nepārsniedz 900) latviešu  valodā un elektroniski vai papīra formā iesniedz vērtēšanai plānošanas reģionā, kurā Pasākuma dalībnieks veic vai pēc Finansējuma saņemšanas plāno uzsākt saimniecisko darbību.
  2. Ievērojot Nolikuma 3.1. apakašpunktā norādīto, projekta iesniegumā norādāma  šāda informācija:
   1.  
   2.  
   3.  
   4.  
 2. Atbilstoši Noteikumu 14. punktam, Pasākuma dalībnieks, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, iesniedzot projekta iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai, projekta iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

 

 1. Projekta iesniegumu vērtēšana
  1. Vērtēšanas komisija projekta iesniegumu nevērtē, ja konstatē neatbilstību vismaz vienai no šādām prasībām:
   1.  
   2.  
   3.  
   4.  
 2. Atbilstoši projekta iesniegumā norādītajai informācijai, katram projekta iesniegumam vērtēšanas komisija aprēķina rezultātu atbilstoši Noteikumu pielikumam “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji”, projektu iesniegumi tiek vērtēti konkursa kārtībā. Vērtēšanas komisija sarindo projektu iesniegumus iegūto rezultātu secībā.
 3. Projekta iesnieguma rezultātu nosaka, izvērtējot šādus Noteikumu pielikumā noteiktos kritērijus ar šādu īpatsvaru no kopējā vērtējuma un tos summējot, saskaņā ar Noteikumu pielikumā norādīto formulu:
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
 4. Vērtēšanas sistēma – punktu skala:

 

 

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

A

Saimnieciskās darbības apraksts

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,1)

Saimnieciskās darbības apraksta apakšpunkti:

 1. saimnieciskās darbības mērķis;
 2. saimnieciskās darbības pamatmodelis;
 3. peļņas potenciāls un naudas plūsma triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;
 4. vietējo un reģionālo resursu (tai skaitā spēju) efektīva izmantošana konkrētās saimnieciskās darbības ietvaros.

 

Nav ietverts un pamatots neviens no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

Kritērijs ir izslēdzošs

Ietverti un pamatoti viens līdz divi no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

1

Ietverti un pamatoti trīs no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

2

Ietverti un pamatoti visi A kritērijā norādītie saimnieciskās darbības apraksta apakšpunkti

3

B

Saimnieciskās darbības īstenošanai un attīstībai vai uzsākšanai piesaistīto investīciju apmērs

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,3)

 

Saimnieciskā darbība nekvalificējas remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanai – piesaistīto investīciju apmērs nav pamatots vai ir mazāks par 50 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

Kritērijs ir izslēdzošs

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 50 % līdz 74 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

1

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 75 % līdz 99 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

2

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 100 % un vairāk no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

3

C

Aprēķins par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,5)

 

Saimnieciskā darbība nekvalificējas remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanai – remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas nav pamatots vai ir mazāks nekā 100 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

Kritērijs ir izslēdzošs

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 100 % līdz 124 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

1

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 125 % līdz 149 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

2

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 150 % un lielāks attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

3

D

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā esošo bērnu skaits līdz 18 gadu vecumam

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,1)

Kritērijs nav izslēdzošs

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā nav bērnu

0

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir viens vai divi bērni

1

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir trīs vai četri bērni

2

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir pieci bērni vai vairāk

3

Rezultātu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

Rezultāts = A punktu skaits x 0,1 + B punktu skaits x 0,3 + C punktu skaits x 0,5 + D punktu skaits x 0,1

 

 1. Gadījumā, ja vairākiem projektu iesniegumiem ir vienāds rezultāts, tad vērtēšanas komisija dod priekšroku projekta iesniegumam, kura:
  1.  
  2.  
 2. Gadījumā, ja projektu iesniegumi, kuri ir saņēmuši augstāko rezultātu, sev nepieciešamo Finansējuma summu ir norādījuši mazāku nekā 10 000 euro, vērtēšanas komisija to finansējuma daļu, kas palikusi neizmantota, ir tiesīga piešķirt nākamajam vai nākamajiem projektu iesniegumiem, kas secīgi uzrādījuši augstākos rezultātus.
 3. Vērtēšanas komisijai ir tiesības:
  1.  
  2.  
  3.  
 4. Atbalstu nepiešķir, ja, ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā pirms pasākuma dalībnieka projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ievietoto informāciju, ir konstatēts, ka pasākuma dalībniekam Latvijā ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
 5. Atbalstu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.
 6. Vērtēšanas komisija izdod administratīvo aktu (lēmumu) par finansējuma saņēmējiem, ar kuriem plānošanas reģions slēdz individuālu līgumu par finansējuma saņemšanu. Līgumu noslēdz ne vēlāk kā desmit darbdienas pēc administratīvā akta stāšanās spēkā.
 7. Vērtēšanas komisijas sēdi, kurā tiek lemts par finansējuma saņēmējiem vada vērtēšanas komisijas vadītājs,  kurš norīko arī sēdes protokolētāju. Vērtēšanas komisijas sēdes protokolu paraksta klātesošie vērtēšanas komisijas locekļi. Vērtēšanas komisijas sēdes protokols tiek sagatavots nākamajā darbdienā pēc vērtēšanas komisijas sēdes.
 8. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga un tā var pieņemt lēmumu par finansējuma saņēmējiem, ja tajā piedalās vismaz četri vērtēšanas komisijas locekļi.
 9. Administratīvais akts (lēmums) tiek sagatavots saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
 10. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8. panta trešo daļu, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta otrās daļas noteikumiem, ja administratīvo aktu sūta pa elektronisko pastu, tas uzskatāms par paziņotu otrajā darbdienā pēc tā nosūtīšanas.
 11. Vērtēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

 

 

 1. Finansējuma izmaksa
  1. Finansējumu izmaksā šādā kārtībā:

5.1.1. pēc projekta iesniegumā norādīto attiecināmo izmaksu rašanās pasākuma dalībnieks iesniedz plānošanas reģionā izmaksas pamatojošos dokumentus un maksājuma pieprasījumu;

5.1.2. ja Noteikumu 27. punktā minētā vērtēšanas komisija apstiprina pamatojošos dokumentus un maksājuma pieprasījumu, finansējumu izmaksā piecu darbdienu laikā pēc to apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. decembrim.

 1. Par izmaksu pamatojošajiem dokumentiem tiek uzskatīti atbilstošā veidā noformēti un apliecināti rēķini, pavadzīmes, čeki, bankas maksājuma izdrukas u.tml.
 2. Vērtēšanas komisija pārbauda, vai attiecināmās izmaksas atbilst nosacījumiem, kas definēti Noteikumu 21. punktā (“Attiecināmās izmaksas”) un 22. punktā (nosacījums, ka attiecināmās izmaksas radušās no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas).
 3. Ja attiecināmās izmaksas neatbilst nosacījumiem, kas ir noteikti Noteikumos, tad Finansējuma izmaksa netiek veikta.

 

 

 

 

2019.gada 30.augustā

Latgales plānošanas reģiona

Attīstības padomes priekšsēdētājs                                       Gunārs Upenieks

 

 

 

 

Pielikums

Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas nolikumam (instrukcijai)

 

Remigrācijas atbalsta pasākuma projekta iesniegums

 

1.daļa – Informācija par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieku (projekta iesniedzēju)

Lūdzam aizpildīt tikai iekrāsotos anketas laukus

 

Projekta identifikācijas numurs

Aizpilda vērtēšanas komisija

Projekta iesniedzējs ir: (atbilstošo pasvītrot)

 • Fiziska persona, kura plāno uzsākt saimniecisko darbību;
 • Fiziska persona, kura ir saimnieciskās darbības veicējs;
 • Juridiska persona – saimnieciskās darbības veicējs

 

Fiziska persona – remigrants (aizpildāms obligāti)

Vārds, uzvārds

Aizpilda projekta iesniedzējs

Personas kods

Aizpilda projekta iesniedzējs

Tālrunis, e-pasts

Aizpilda projekta iesniedzējs

 

Juridiska persona (ja attiecināms)

Nosaukums

Aizpilda projekta iesniedzējs

Vienotais reģistrācijas numurs

Aizpilda projekta iesniedzējs

Juridiskā adrese

Aizpilda projekta iesniedzējs

Faktiskā adrese

Aizpilda projekta iesniedzējs

Tālrunis, e-pasts

Aizpilda projekta iesniedzējs

 

2.daļa – Atbilstība remigrācijas atbalsta pasākuma dalības nosacījumiem

 

 1. Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks (turpmāk anketā Projekta iesnieguma iesniedzējs) ir remigrants:
 • Latvijas pilsonis
 • Latvijas nepilsonis
 • persona, kurai piešķirts repatrianta statuss
 • persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē
 • minētās personas ģimenes locekļi (bērns, vecāks vai laulātais, ja ģimenē ir vismaz viens bērns), ja tie atgriežas vai pārceļas, plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar iepriekš minētajām personām

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 1. Projekta iesnieguma iesniedzējs:
 • veic saimniecisko darbību ne ilgāk kā vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas brīža
 • pēc remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanas plāno uzsākt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 1. Projekta iesnieguma iesniedzējs ir bijis ilgstošā prombūtnē no Latvijas (ilgāka par trim gadiem), kopš ārvalsts adreses norādīšanas Iedzīvotāju reģistrā:
 • Nē (šāds projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst konkursa prasībām)

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 1. Projekta iesnieguma iesniedzējs
 • plāno atgriezties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un uz brīdi, kad tiek slēgts individuāls līgums par remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanu, norādīs deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adresi Latvijā  
 • kopš atgriešanās no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes līdz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim ne ilgāk kā vienu gadu ir deklarējis vai reģistrējis dzīvesvietas adresi Latvijā
 • kopš atgriešanās no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes līdz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim ilgāk kā vienu gadu ir deklarējis vai reģistrējis dzīvesvietas adresi Latvijā (šāds projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst konkursa prasībām)

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 1. Projekta iesnieguma iesniedzējs:
 • neiesniedz projekta iesniegumu darbībās un nozarēs, kas ir noteiktas Noteikumu 17. punktā
 • iesniedz projekta iesniegumu darbībās un nozarēs, kas ir noteiktas Noteikumu 17. punktā (šāds projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst konkursa prasībām)

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 1. Projekta iesnieguma iesniedzējs iepriekš:
 • nav saņēmis de minimis atbalstu, vai arī ir saņēmis tādā apjomā un formā, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1407/2013 vai Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai (EK) Nr. 717/2014, vai Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1408/2013 noteiktajam saskaņā ar pieteikumam pievienoto aizpildītajā de minimis uzskaites veidlapā iekļauto informāciju;
 • ir saņēmis de minimis atbalstu, kas pārsniedz maksimālo apmēru (šāds projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst konkursa prasībām)

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 

 

3.daļa – Informācija par saimniecisko darbību

Lūdzam aizpildīt tikai iekrāsotos anketas laukus, vārdu skaits nepārsniedz 900

 

A

Saimnieciskās darbības apraksts

Saimnieciskās darbības mērķis

Aizpilda projekta iesniedzējs

Saimnieciskās darbības pamatmodelis

Aizpilda projekta iesniedzējs, t.sk., norādot saimnieciskās darbības dzīvotspējas pamatojumu, kā arī saimnieciskās darbības NACE kodu

Peļņas potenciāls un naudas plūsma triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas

Aizpilda projekta iesniedzējs

Vietējo un reģionālo resursu (tai skaitā spēju) efektīva izmantošana konkrētās saimnieciskās darbības ietvaros

Aizpilda projekta iesniedzējs, t.sk., norādot, kā konkrētajā saimnieciskajā darbībā tiks izmantoti vietējie un reģionālie resursi, piemēram, izejvielas ražošanas procesā, vietējo speciālistu piesaiste

Pieprasītais remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmērs

Aizpilda projekta iesniedzējs, t.sk., norādot plānotās izmaksu pozīcijas.

Nosacījumi pieprasītajam finansējuma apmēram:

 • nepārsniedz 10 000 euro;
 • nepārsniedz remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo trīs gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža;
 • tiek nodrošināts ar piesaistītajām investīcijām vismaz 50% apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apjoma.

 

Attiecināmo izmaksu pozīcijas:

 • pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (zemesgabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas) un nemateriālie ieguldījumi (patenti, licences, preču zīmes, firmas zīmes, koncesijas un datorprogrammas), kas atbilst šādiem nosacījumiem
  • tie nepieciešami saimnieciskās darbības mērķa sasniegšanai, darījumos izmantojot ekonomiski izdevīgāko pieeju;
  • tos izmanto vienīgi remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēja saimnieciskās darbības veikšanas vietā;
  • ne mazāk kā trīs gadus no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas tos iekļauj remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēja bilances aktīvu sadaļā vai iekļauj saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē;
 • apgrozāmie līdzekļi līdz 20 % apmēram no kopējām paredzētajām izmaksām remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma ietvaros – izejvielu, materiālu iegādei, kā arī citām izmaksām, kas nepieciešamas saimnieciskās darbības mērķa sasniegšanai (izņemot izmaksas atlīdzībām, apmācību un konsultāciju izdevumiem).

Par attiecināmajām izmaksām tiek uzskatītas tikai tās izmaksas, kas ir radušās no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas

B

Saimnieciskās darbības īstenošanai un attīstībai vai uzsākšanai piesaistīto investīciju apmērs un pamatojums

Piesaistīto investīciju apmērs ir:

 1. nepamatots vai ir mazāks par 50% (neatbilst konkursa prasībām)
 2. 50% līdz 74%
 3. 75% līdz 99%
 4. 100% un vairāk

no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra.

Aizpilda projekta iesniedzējs:

norādot apmēru, aprēķinus un pamatojumu par piesaistīto investīciju apmēru un atzīmējot atbilstošo % apmēru, kā arī aprakstot piesaistīto investīciju pozīcijas un norādot citu būtisku informāciju.

Piesaistītajām investīcijām var izmantot šādus resursus:

 • savus resursus finanšu līdzekļu veidā, kas saimnieciskās darbības īstenošanā un attīstībā vai uzsākšanā tiks ieguldīti pamatlīdzekļos (izņemot transportlīdzekļus) pēc projekta iesnieguma iesniegšanas brīža, bet līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienai. Pamatlīdzekļiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem:
  • pamatlīdzekļi pieder remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam un līdz maksājuma pieprasījuma brīdim tiek iekļauti bilances aktīvu daļā vai saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē;
  • pamatlīdzekļi tiek lietoti projekta iesniegumā norādītajā saimnieciskās darbības īstenošanas un attīstības vai uzsākšanas vietā un atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam saimnieciskās darbības mērķim ir saturiski papildinoši ieguldījumi projekta iesniegumā norādītajām attiecināmajām izmaksām;
 • ieguldījumu pamatlīdzekļos (izņemot transportlīdzekļus), ja:
  • ieguldījums veikts ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pamatlīdzekļi pieder remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam un ir vai līdz maksājuma pieprasījuma brīdim tiek iekļauti bilances aktīvu daļā vai saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē;
  • pamatlīdzekļi tiek lietoti projekta iesniegumā norādītajā saimnieciskās darbības īstenošanas un attīstības vai uzsākšanas vietā un atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam saimnieciskās darbības mērķim ir saturiski papildinoši ieguldījumi projekta iesniegumā norādītajām attiecināmajām izmaksām;
 • ārējo finansējumu (tai skaitā finansējumu un garantijas), kas piesaistīts no kredītiestādēm un ieguldīts saimnieciskās darbības īstenošanā un attīstībā vai uzsākšanā ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

 

C

Aprēķins un pamatojums par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo trīs gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo trīs gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža ir:

 1. nepamatots vai mazāks nekā 100% (neatbilst konkursa prasībām)
 2. 100% līdz 124%
 3. 125% līdz 149%
 4. 150% un lielāka attiecība

pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru.

Aizpilda projekta iesniedzējs:

norādot aprēķinus un pamatojumu par prognozēto nodokļu maksājumu un atzīmējot atbilstošo % apmēru

 

 

D

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā esošo bērnu skaits līdz 18 gadu vecumam

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā:

 1. nav bērnu
 2. ir viens vai divi bērni
 3. ir trīs vai četri bērni
 4. ir pieci bērni vai vairāk

Aizpilda projekta iesniedzējs:

norādot atbilstošo variantu par bērnu skaitu

 

 

4.daļa – Projekta iesniegumā norādīto datu apstrāde

 

Jūsu personas datu apstrāde notiek balstoties uz tiesiskā pamata atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas e) apakšpunktam: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras ar mērķi īstenot, novērtēt un finansēt valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu (remigrācijas atbalsts) – izpildei.

 

Pārzinis: Latgales plānošanas reģions

 

Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, tālrunis: +37165428111, e-pasts: pasts@lpr.gov.lv.

 

Personas datu saņēmēji:

Personas dati var tikt nodoti datu saņēmējiem:

1. tiesībsargājošajām iestādēm;

2. auditoriem, grāmatvežiem un citiem Latgales plānošanas reģiona personas datu apstrādātājiem;

3. valsts un pašvaldības iestādēm;

4. Latgales plānošanas reģiona partnerinstitūcijām un aktivitāšu uzraugošajām iestādēm.

 

Datu aizsardzības speciālista kontakti: e-pasts: datuaizsardziba@lpr.gov.lv.

Datu nodošana uz trešajām valstīm:

Gadījumos, kad datu subjektu personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši apstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji, Latgales plānošanas reģions nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa nodrošināšanai.

 

Papildu informācija par personas datu apstrādi:

https://lpr.gov.lv/lv/padome-l2f3/personas-datu-apstrade-latgales-planosanas-regiona/#.XWYndXtRWUk

 

Parakstot šo pieteikumu, apstiprinu, ka:

 • visas šajā projekta iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu atbilstoši Noteikumiem, kas projekta iesniedzējam ir skaidri saprotami;
 • projekta iesniedzējs atbilst visām Noteikumos minētajām prasībām;
 • projekta iesniedzējs iesniegumu iesniegšanas vai vērtēšanas gaitā nav centies iegūt konfidenciālu informāciju vai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu.

 

 

Vārds, Uzvārds

 

 

 

Datums un vieta

 

 

 

 

Paraksts*

 

 

 

 

* Ja pieteikuma iesniedzējs ir juridiska persona, konkursa pieteikumu paraksta persona, kurai, atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijai, ir paraksta tiesības.

Lasīt vairāk...

Izvirzīsim novada iedzīvotājus Riebiņu novada Atzinības raksta un apbalvojuma – Goda pilsonis saņemšanai

21.10.2019

 

Tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.

 

Tāpat tiks pasniegts 1 (viens) augstākais Riebiņu novada domes apbalvojums, ko piešķir fizikām personām par sevišķiem nopelniem Riebiņu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā – Riebiņu novada GODA PILSONIS.

 

Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai kā ierasts var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

 

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:

 1. iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojuma piešķiršanu,
 2. iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojumu, kā arī kādā nominācijā.

 

Iesniegumus līdz 2019. gada 21. oktobrim plkst. 17:00 var adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e – pastu rolands.naglis@riebini.lv ar norādi „Nominanta izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta/Goda pilsoņa apbalvojuma saņemšanai”.

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rolands Naglis

Lasīt vairāk...

Balle Galēnos

28.09.2019

Pievienojies mākslinieciskajiem kolektīviem!

13.09.2019

Optimizēts maršruta kustības grafiks

12.09.2019

 

Riebiņu novada dome informē, ka turpmāk tiks optimizēts maršruta Stabulnieki – Dravnieki – Sīļukalns – Galēni – Meža Trūpi – Preiļi kursēšanas grafiks. Iepriekšminētā maršruta kustības grafiks līdz šī gada beigām: autobuss kursēs 23. septembrī, 14. oktobrī, 28. oktobrī, 11. novembrī, 25. novembrī un 16. decembrī.

 

Par jebkurām izmaiņām vai papildus informāciju iepriekšminētā maršruta kustības grafikā iedzīvotājus aicinām pārliecināties pašvaldības vietnē www.riebini.lv vai pagastu teritoriālajās pārvaldēs.

 

Riebiņu novada dome

Lasīt vairāk...

Aicinām piedalīties gadskārtējā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2019”

11.10.2019

 

Zemkopības ministrija (ZM) jau trīspadsmito reizi izsludina par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2019”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.

 

Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2019” uzdevums ir veikt literatūras un informācijas avotu (piemēram, grāmatu, žurnālu, fotogrāfiju, zīmējumu, atmiņu pierakstu u.c. dokumentu) izpēti par bērza daudzveidīgo izmantošanu Latvijā un pasaulē (tautsaimniecībā, medicīnā, kultūrā u.c.), kā arī doties izpētes pārgājienā vai ekskursijā.

 

Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar literatūras un informācijas avotu izpētē iegūto informāciju, kā arī ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

 

Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2019. gada 11. oktobra plkst. 15.00 Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai nosūtot pa pastu – Zemkopības ministrijas Meža departamentam ar norādi „Konkursam „MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS”” (pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2019. gada 11. oktobris). Adrese: Zemkopības ministrija, Meža departaments, Republikas laukums 2, 1111. kab., Rīga, LV-1981, tālrunis 67027553.

 

Konkursa izpētes darbus konkursa komisija vērtēs trijās vecuma grupās: 1.-4. klašu, 5.-9. klašu, 10.-12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu grupā, kā arī interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.

 

Katrā grupā labākie konkursa darbu autori un klases audzinātāji, kā arī interešu izglītības pulciņu vai mazpulku vadītāji 2019. gada rudenī tiks aicināti uz konkursa noslēguma apbalvošanas pasākumu, par ko tiks paziņots atsevišķi. Katras vecuma grupas konkursa uzvarētājiem balva būs apmaksāta ekskursija pa Latviju.

 

Konkursa nolikums pieejams ZM tīmekļvietnē.

___________________________________

 

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070; mob.: 26534104

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi