Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Ārkārtas domes sēdes darba kārtība

23.01.2018

 

23. janvārī plkst. 14.00 notiks ārkārtas domes sēde. Darba kārtība.

Lasīt vairāk...

Konference "Domāt un sarunāties. Izglītība un sabiedrība"

24.01.2018

 
Aicinām skolotājus, vecākus, izglītības darbiniekus un jebkuru, kuru interesē izglītība, tās iespējas un izaicinājumi. Ir vēlme rast idejas, iedvesmu un veidot savu skatījumu. Dzīvojam pārmaiņu sabiedrībā, kurā izglītības izaicinājumi ir mūsu ikdiena. Reformas notiek un notiks. Nākotnes un šodienas sabiedrība veidojas informācijas nevis industrializācijas laikmetā ar citiem noteikumiem, pieaug ģimenes un sociālo saikņu nozīmīgums. Apzināta iesaiste procesos, to analīze un kritiska informācijas uztvere ir drošības pamats. Ir nepieciešamība sarunāties, sadzirdēt un domāt.
 
 
Piedāvājam iespēju apmeklēt konferenci "Domāt un sarunāties. Izglītība un sabiedrība". Konferences laikā radīsim sajūtu un ideju kokteili, kur katram būs iespēja piekrist, uzskatīt citādāk, piedalīties, iepazīt un izdarīt savu izvēli. Pasākumā savu skatījumu uz izglītību 21.gadsimtā sniegs sociālatropologs Roberts Ķīlis, Tikkakosken pamatskolas (Somija) direktors un skolotāji par reformu realitāti, direktora lomas nozīmi un skatījumu uz izglītību kā mainīgu jebkuros apstākļos, pat tad, ja sistēma tiek uzskatīta par vieno no labākajām. Varēs iepazīties ar āra apmācības metožu kopumu, kas ir izstrādāts sadarbojoties Latvijas, Somijas un Lietuvas skolotājiem.
 
Darba kārtība šeit

Pieteikšanās:
https://goo.gl/forms/gHP7MEwL4zG7PhYn1
Dalība pasākumā bez maksas.
 
Projektā tapušas metodes, lai efektīvi mācītos ārā. Pieejams un brīvi izmantojams:
http://www.preililatvijai.lv/wp-content/uploads/2018/01/Ara_metodes_Nordplus_LV-.pdf


Organizē Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" projekta Nordplus Junior projekta ietvaros, apvienojot Somijas, Latvijas un Lietuvas pieredzi par āra mācīšanos. Projekta Nr. NPJR-2016/10098 ietvaros.
 
--
Ar cienu,

Aija Vanaga

aija.vanaga@gmail.com
t: 00371 2 6385873
 
Izglītības pārmaiņu virzītājs
Change maker in education
 
Biedrības "Preiļi izglītotai Latvijai" Vides reģionālā resursu centra vadītāja
 
Biedrības Color active valdes locekle
NGO Color Active board member
https://www.facebook.com/coloractive
 
Neformālās izglītības treneris
Freelance non-formal education trainer
https://www.salto-youth.net/tools/toy/aija-vanaga.2501/
Lasīt vairāk...

Vakance - jurista amats

26.01.2018

 

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto jurista amatu. Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Riebiņu novada domē pie sekretāres  Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, vai, sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz jurista amatu”. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 26. janvāra plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā izglītība;
 • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu;
 • Prasme sagatavot administratīvos aktus;
 • Labas datorprasmes, kas apstiprināts ar ECDL sertifikātu;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām.

 

Galvenie pienākumi:

 

 • Ievērot darba kārtību, darba disciplīnu, darba drošības tehnikas prasības, saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu, ievērot spēkā esošos pašvaldības darbību reglamentējošos dokumentus un domes lēmumus un rīkojumus.
 • Identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu risināšanai nozīmīgos faktus pašvaldības darbā.
 • Konsultēt pašvaldības darbiniekus juridiskajos jautājumos.
 • Izstrādāt nepieciešamos juridiskos dokumentus, tajā skaitā lēmumu projektus.
 • Kontrolēt pašvaldības izdoto dokumentu un sniegt atzinumu par saņemto dokumentu atbilstību tiesiskajām normām.
 • Pārstāvēt pašvaldību un tās institūcijas juridisku jautājumu risināšanā.
 • Pašvaldības interešu pārstāvniecība tiesās, tajā skaitā pieteikumu, paskaidrojumu sagatavošana.
 • Debitoru parādu (nodokļu parādi, komunālo maksājumu parādi, nepamaksātie pakalpojumi un preces) atgūšana, brīdinājuma vēstuļu sūtīšana (vienošanās sagatavošana par parāda dzēšanu vienā maksājumā, vienošanās sagatavošana par parāda dzēšanu pa daļām, izstrādājot maksājumu grafiku, maksājumu un vienošanos izpildes kontrole).
 • Informācijas apstrāde un analīze, pārbaude un identifikācija publiski pieejamās datu bāzēs.
 • Ikmēneša atskaišu sagatavošana par darba rezultātiem, operatīvo atskaišu sagatavošana pēc tiešā vadītāja un izpilddirektora pieprasījuma.
 • Sadarbība ar tiesu izpildītājiem.
 • Veikt citus līdzīga rakstura pienākumu pēc tiešā vadītāja un izpilddirektora rīkojuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.
Lasīt vairāk...

Vakance - Sagādes un loģistikas speciālista amats

25.01.2018

 

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto Sagādes un loģistikas speciālista amatu.

 

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
 • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu;
 • Prasme sagatavot administratīvos aktus;
 • Labas datorprasmes;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām.

 

Galvenie pienākumi:

- Preču un pakalpojumu sagāde pašvaldībai un tās struktūrvienībām;

- Autovadītāju darba laika uzskaite;

- Autoparka degvielas un smērvielu patēriņa sagāde, kontrole un uzskaite;

- Autoparka maršrutu izstrāde un koordinēšana un vadība;

- Autoparka remontu organizēšana un kontrole;

- Atskaišu un ceļazīmju sagatavošana;

-  Ar autoparka izmantošanu saistīto preču un pakalpojumu iepirkumu norakstīšanas aktu sastādīšana;

- Iegūt un analizēt informāciju par tirgus konjuktūru;

- Kontrolēt preču un pakalpojumu piegādes termiņu un citus līguma noteikumus   izmantošanas kārtību atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, organizēt nepieciešamo dokumentu apriti šajā jomā;

-Veikt citus līdzīga rakstura pienākumu pēc tiešā vadītāja rīkojuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Riebiņu novada domē pie sekretāres Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, vai, sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Sagādes un loģistikas speciālista amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 25.janvāra plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

Lasīt vairāk...

Iedzīvotāji aicināti sniegt priekšlikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

11.01.2018

 

Sakarā ar SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" (turpmāk – SIA AADSO) 2017. gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators) iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu atkritumu poligonam "Cinīši", Demenes pagastā, Daugavpils novadā, kas aprēķināta saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika", SIA AADSO ir ievietojusi paziņojuma publikāciju VSIA “Latvijas Vēstnesis”, kas apskatāma: https://www.vestnesis.lv/op/2018/6.DA2

 

Aicinām novada iedzīvotājus sniegt priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto un iesniegto tarifa projektu SIA AADSO.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpilī, LV-5401, e-pasta adrese: aadso@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277)), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv

Lasīt vairāk...

Izstādes Riebiņu CB

08.01.2018

Foto akcija

09.01.2018

Vakance - Jaunatnes lietu speciālista amats

23.01.2018

 

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto Jaunatnes lietu speciālista amatu.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Riebiņu novada domē pie sekretāres Saules iela-8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, vai sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz jaunatnes lietu speciālista amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 23. janvāra plkst.17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā vai vidējā izglītība;
 • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu;
 • Prasme sagatavot administratīvos aktus;
 • Labas datorprasmes, kas apstiprināts ar ECDL sertifikātu;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām;

 

Galvenie pienākumi:

- vadīt un organizēt Riebiņu novada jaunatnes iniciatīvas centra „Pakāpieni” darbu;

-nodrošināt Centra darbību reglamentējošo dokumentu izpildi;

-plānot un organizēt Centra aktivitātes, īstenot, koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas;

-atbildēt par Centra rīcībā esošo pamatlīdzekļu racionālu un saimniecisku izmantošanu;

-veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

-izstrādāt priekšlikumus par pašvaldības kompetencē esošajiem un plānotajiem jaunatnes politikas plānotajiem projektu vadīšanas jautājumiem;

-izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īstenot, koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā;

-vecināt pozitīvā Riebiņu novada pašvaldības tēla veidošanu ar jaunatnes iniciatīvas centra „Pakāpieni” vadītāja rīcībā esošajiem līdzekļiem, kā arī piedalīties pašvaldības prezentācijas pasākumos Latvijā un ārvalstīs;

-veikt citus līdzīga rakstura pienākumu pēc tiešā vadītāja rīkojuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

Lasīt vairāk...

LAD atgādina: aicinām bērnus un jauniešus piedalīties “Piens un augļi skolai” konkursā

28.02.2018

 

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka no 2017. gada 11. decembra līdz 2018. gada 28. februārim norit programmas “Piens un augļi skolai” konkurss. Tajā LAD un Zemkopības ministrija aicina piedalīties Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un 1.-9.klašu skolēnus. Konkursa ietvaros bērni un skolēni tiek aicināti apkopot pieredzes stāstus par to, kā Latvijas izglītības iestādēs tiek īstenota programma “Piens un augļi skolai”.

 

Bērnus un jauniešu LAD aicina atbildēt, piemēram, uz jautājumu: Kā bērnudārzā vai skolā dzer pienu un ēd augļus un dārzeņus? Vai un kāpēc bērniem un jauniešiem patīk šī programma? Konkursā var iesniegt zīmējumu kopumus, kolāžas, video, animācijas, fotokolāžas, komiksus vai citus vizuālos darbus, kas tiek veidoti kā stāsti. Tos var būt veidojusi visa klase, bērnudārza grupa vai konkrētas klases skolēnu grupa.

 

Konkursa uzvarētāji saņems izglītojošu spēļu komplektus, sporta aprīkojuma komplektus, bet paši labākie – iespēju atbraukt uz Rīgu un apmeklēt interesantus pasākumus. Ja uzvarētāji būs rīdzinieki, viņiem  tiks nodrošināta iespēja paviesoties kādā citā Latvijas pilsētā.

 

Ar konkursa noteikumiem sīkāk var iepazīties programmas mājas lapā www.piensaugliskolai.lv sadaļā “Konkursi”.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Lasīt vairāk...

Vakance - apkopēja Sīļukana pagasta teritoriālā pārvaldē (0.6 likmes)

15.01.2018

 

Riebiņu novada dome aicina pieteikties līdz 2018. gada 15. janvārim uz vakanci - apkopēja Sīļukalna pagasta teritoriālajā pārvaldē (0.6 likmes). Pieteikties Sīļukalna pagasta teritoriālajā pārvaldē. Ar amata aprakstu un darba laiku var iepazīties Sīļukalna pagasta teritoriālajā pārvaldē, tālrunis uzziņām 29198120.

Lasīt vairāk...

Krīzes vadības padome atzīst valsts mēroga dabas katastrofu mežsaimniecībā

08.01.2018

 

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka aizvadītā gada nogalē Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdē tika atzīta valsts mēroga dabas katastrofa mežsaimniecības nozarē.

Ņemot vērā laika apstākļus, kuru dēļ ir apgrūtināta mežizstrāde, kā arī koksnes izvešana no meža, Latvijas Mežizstrādātāju savienība un Latvijas Meža īpašnieku biedrība rosināja Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju meža nozarē.

 

Tā kā piemērot likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” normas nav objektīva pamata, taču spēkā esošais tiesiskais regulējums ir pietiekams katastrofas pārvaldīšanai, Krīzes vadības padome neatbalstīja ārkārtējās situācijas mežsaimniecībā izsludināšanu. Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu tika pieņemts lēmums atzīt, ka rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas mežsaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa. Tādējādi tas dod iespēju mežsaimniecības, tostarp mežistrādes uzņēmumiem saistīt to ar “nepārvaramas varas” jēdzienu, kā tas norādīts Civillikumā.

 

“Tas nenozīmē automātisku atteikšanos no līgumsaistību izpildes. Tas ir aicinājums iesaistītajām pusēm gadījumā, ja šie nelabvēlīgie apstākļi mežsaimniecībā ir radījuši grūtības saistību izpildē, ņemt vērā šo situāciju un atrast labākos risinājumus esošajām problēmām. Praktiski var izveidoties divas situācijas. Pirmā – sarunu partneri atzīst objektīvos apstākļus un kopīgi ir gatavi atrast labāko risinājumu, kas, mūsuprāt, ir veiksmīgāka situācija. Otrā – kāds no partneriem nav gatavs to atzīt un tālāk risinājums tiek meklēts tiesā. Šajā gadījumā Krīzes vadības padomes lēmums strīda izvērtējumā var tikt ņemts vērā kā lietas apstāklis,” norāda ZM Meža departamenta direktors Arvīds Ozols.

 

Mežsaimniecība ietver meža zemes apsaimniekošanu pilnā meža audzēšanas ciklā, meža produkcijas sagatavošanu un tirdzniecību. Mežsaimniecības darbi ir meža stādīšana, sēšana; jaunaudžu kopšana; augošu koku atzarošana; koku gāšana, atzarošana, sagarumošana, krautnēšana, pievešana pie ceļa, iekraušana autotransportlīdzeklī un aizvešana.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Straujupe

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.straujupe@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...

Aicinām jauniešus iesaistīties projektā “PROTI UN DARI!”

16.01.2018

 

 

Jaunieti, tev ir iespēja mainīt savu dzīvi! Ja neesi vēl atradis to, ko vēlies darīt, bet tev ir sapņi, mēs atļausimies palīdzēt tev tos īstenot. Tev ir tikai jānotic un jāvēlas mainīt šo to savā dzīvē. Mēs tevi uzklausīsim un atradīsim tev piemērotu mācību programmu, aizvedīsim ekskursijā pie uzņēmēja, nodrošināsim prakses iespējas. 

 

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa aicina novada jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem un citus iedzīvotājus uz neformālu tikšanos:

 

Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde – 2018. gada 16. janvārī plkst. 10:00.

Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde – 2018. gada 16. janvārī plkst. 13:00.

Silajāņu pagasta teritoriālā  pārvalde – 2018. gada 17. janvārī plkst. 10:00

Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde – 2018. gada 18. janvārī plkst. 10:00.

Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde – 2018. gada 18. janvārī plkst. 12:00.

Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde- 2018. gada 18. janvārī plkst. 14:00.

 

Iegūt papildus informāciju vari arī Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļā vai pa tālr. 65324379, e- pasts: inese.jakovele@riebini.lv, sandra.sprindza@riebini.lv

 

Vairāk lasīt šeit.

Lasīt vairāk...

Jaunumi Riebiņu CB

02.01.2018

Vidusskolēniem iespēja piedalīties stipendiju konkursā mācībām ārvalstīs

03.01.2018

 

Bezpeļņas organizācija ""AFS Latvija" Starpkultūru programmas" sadarbībā ar AFS partnervalstīm izsludina konkursu vidusskolēniem uz 3 daļējām stipendijām mācībām Itālijā, Dānijā un Spānijā 2018./2019. mācību gadā. Pieteikties stipendijai iespējams līdz šī gada 15.janvārim, aizpildot pieteikuma anketu "AFS Latvija" mājas lapā www.afs.lv.

 

Stipendija sniedz iespēju doties apmaiņas gadā uz citu valsti, mācīties vietējā valsts skolā un dzīvot viesģimenē. Kā uzsver "AFS Latvija" atbalsta koordinatore Vineta Līduma, stipendija ir paredzēta motivētiem un mērķtiecīgiem jauniešiem, lai piepildītu sapni par mācībām ārzemēs. "Mācības ārzemēs vidusskolēniem veido plašāku redzesloku uz pasaulē notiekošo. Apmaiņas gada laikā jaunieši iemācās dzīvot patstāvīgi, kļūst tolerantāki pret dažādām kultūrām, apgūst jaunu valodu, iegūst starpkultūru pieredzi un labus draugus no visas pasaules," tā V.Līduma.

 

Daļējās stipendijas apjoms ir 2 000 eiro, savukārt kopējās programmas izmaksas ir vidēji 5 800 līdz 6 500 eiro, atkarībā no izvēlētās programmas valsts. Stipendija sedz daļu no šādiem izdevumiem: dzīvošanu rūpīgi izmeklētā viesģimenē, sagatavošanās materiālus dalībai programmā, sagatavošanos pirms aizbraukšanas, orientācijas nometnes viesvalstī, AFS darbinieku un brīvprātīgo atbalstu viesvalstī, sekundāro medicīnas apdrošināšanu, starptautiskos ceļa izdevumus, ceļa izdevumus no mājas līdz skolai un atpakaļ, ceļa izdevumus, lai apmeklētu obligātos AFS pasākumus viesvalstī un mācību grāmatas obligātajiem mācību priekšmetiem skolā.

 

Viena no AFS stipendiātēm, rīdziniece Santa Strapcāne, kura, pateicoties stipendijai, vienu mācību gadu ir pavadījusi Itālijā, norāda, ka stipendija nozīmējusi ļoti daudz. Santa stāsta, ka viņa jau iepriekš bija dzirdējusi par iespēju doties apmaiņas programmās, taču arī zināja, ka programmas izmaksas ir samērā lielas, līdz ar to stipendija deva lielu ieguldījumu, lai varētu doties apmaiņas programmā.

 

Stipendijai pieteikties var ikviens vidusskolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Lai pieteiktos, kandidātiem vispirms jāaizpilda pieteikuma anketa www.afs.lv mājas lapā, norādot valsti, kurā vēlētos mācīties. Pēc tam jāaizpilda apmaiņas dalībnieka pieteikuma forma, kas tiek izsūtīta katram dalībniekam pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas mājas lapā.

 

Konkurss notiek trīs kārtās. Pirmajā kārtā kandidātiem izvērtēšanai jāiesniedz pieteikumi atbilstoši nolikumā izvirzītajiem dokumentiem, otrajā kārtā kandidāti tiks aicināti uz individuālām pārrunām ar "AFS Latvija" vadību. Uzaicinājums uz tikšanos tiks nosūtīts katram dalībniekam individuāli līdz šī gada 2.februārim. Trešajā kārtā tiks veikta labāko kandidātu izvērtēšanu un rezultātu noteikšana. Rezultāti par stipendiju piešķiršanu pretendentiem tiks paziņoti ne vēlāk kā šī gada 16.februārī.
 

Plašāka informācija par stipendiju konkursu pieejama "AFS Latvija" mājas lapā.


"AFS Latvija" ir bezpeļņas brīvprātīgo organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas vidusskolēniem vairāk nekā 50 valstīs. Tā pārstāv starptautisko asociāciju "AFS Intercultural Programs". Organizācija darbību Latvijā uzsāka 1990.gadā. 25 gadu laikā ar organizācijas palīdzību mācību apmaiņas programmās uz ārvalstīm devušies vairāk nekā 670 vidusskolēnu, savukārt Latvijā no citām valstīm uzņemti ap 890 jauniešu. AFS vispasaules tīklā ir vairāk nekā 60 partnervalstu.
 
 
Papildu informācija:
"AFS Latvija" Starpkultūru programmas
Tālrunis: 26486456
E-pasts: zane.ievina@afs.org
www.afs.lv

Lasīt vairāk...

Aktīvi tiek īstenots veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumu projekts Riebiņu novadā

21.12.2017

 

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija ir sākusi īstenot projektu “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”.

 

Projekta mērķis ir organizēt veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tādejādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesaistot sabiedrību pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumos.

 

 

No šī gada oktobra līdz decembra beigām tika īstenotas dažādas aktivitātes, lielākoties tās bija fiziskās aktivitātes. Tika noorganizēta nometne bērniem par garīgās veselības nozīmi un Veselības diena Riebiņos. Aktīvi tika uzsāktas fiziskās aktivitātes katrā Riebiņu novada pagastos – aerobikas – deju un kustību nodarbības; vingrošanas nodarbības visām vecuma grupām; vispārattīstošās vingrošanas nodarbības bērniem izglītības iestādēs; nūjošanas nodarbības.

 

 

Projekts paredz daudzveidīgus pasākumus, tai skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbības veselības veicināšanai un slimību primārai profilaksei.

 

2018. gadā turpināsies aizsāktās fiziskās aktivitātes, kā arī būs jogas nodarbības, mākslas terpijas nodarbības, u.c. aktivitātes. Bez fiziskām aktivitātēm tiks rīkoti onkoloģisko slimību, sirds un asinsvadu profilakses pasākumi, kā arī tiks organizēta Pretvēža diena un Sirds diena, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni un zināšanas par onkoloģiskajām slimībām, onkoloģisko slimību profilaksi, savlaicīgu slimību atklāšanu, kā arī ārstēšanās iespējām, un, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību savas sirds veselībai, kā arī izglītotu par sirds slimību riskiem un iespējām stiprināt veselību.

 

 Veselības veicināšanas jomā tiks organizēti pasākumi reproduktīvās veselības veicināšanas jomā, kur būs organizēti lekciju cikli par higiēnu, dzimumbrieduma iestāšanos, kontracepcijas lietošanu, par raksturīgākajām fiziskajām un emocionālajām izmaiņām pusaudžu vecumā. Paredzēts lekciju cikls topošajām māmiņām par veselības aprūpi grūtniecēm, dzemdētājām un jaundzimušajiem; par mātes veselību: grūtniecības laikā, pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodā un par bērnu veselību: sociālo pamatprasmju apguve jaundzimušā periodā un pirmajos dzīves gados. Paredzēts organizēt lekciju ciklus un nodarbības par atkarības profilakses jautājumiem un dažādām veselības veicinošām tēmām. Veselīga uztura veicināšana, uztura paradumu uzlabošana, kuras ietvaros tiks organizēts semināra cikls par ekonomisku uztura pagatavošanu un veselīgu uzturu, lai iepazīstinātu ar jauniem uztura pagatavošanas veidiem, kā arī lai izglītotu par dažādiem ēšanas paradumu aspektiem, tai skaitā psiholoģisko, fizioloģisko un citiem. Tiks organizēti ikgadēji Veselīga uztura svētki ar dažādiem pasākumiem, kas veicinātu veselīga uztura paradumu uzlabošanu. Pasākumu cikls “Jūties labi skolā!” novada izglītības iestāžu skolēniem psihoemocionālā klimata uzlabošanai.

 

Projekta īstenošana ir līdz 2019.gada decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 69 352.00, no tā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% Valsts budžeta dotācija.

 

Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus rīkotajos pasākumos.

 

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājas lapā www.riebini.lv, gan sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pasākumus bez maksas.

 


 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Realizēts projekts “Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme”

21.12.2017

 

Riebiņu novada dome šī gada maijā saņēma apstiprinājumu projekta “Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme” īstenošanai, kas tika iesniegts Latgales kultūras programmas 2017 ietvaros.

 

Projekta mērķis - nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidību, stiprināt Latgales kultūras, mākslas, starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti, attīstīt Riebiņu novada iedzīvotāju radošo darbību, kas veicinās kultūrvides, vērtību un savu senču tradīciju attīstību.

 

Riebiņu novada dome projekta ietvaros organizēja Erudīcijas konkursu Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēniem ”Latvijai-100”, kura mērķis bija attīstīt motivāciju kultūras līmeņa, erudīcijas paaugstināšanai, redzes loka paplašināšanai par Latviju.

 

Tika organizēts Radošo darbu un zīmējumu konkurss „ Mans dzimtais novads”, kura mērķis bija attīstīt bērnu, jauniešu un ikviena Riebiņu novada iedzīvotāja radošās iemaņas, stiprināt Riebiņu novada skolu jauniešos tēvzemes mīlestību, veicināt patriotisma jūtas un atbildību par savu valsti. Zīmējumu konkursā tika iesniegti 44 autoru darbi, kas bija zīmēti gan individuāli, gan kopā pirmsskolas bērnu grupa ar vecākiem un audzinātājām, gan arī bērni kopā ar vecākiem.  Radošo darbu konkursā tika iesniegti 30 autoru darbi, kas arī tika rakstīti gan individuāli, gan kopā ar klases biedriem. Pēc iesniegto darbu izvērtēšanas ir izdota grāmata “Mans dzimtais novads”, kurā ir publicēti visu autoru darbi. Šī grāmata ir kā dāvana Latvijas simtgadei ar Riebiņu novada iedzīvotāju radošajiem darbiem.

 

Kā arī tika organizēts fotokonkurss “Es un mana dzimtā zeme”, kura mērķis bija veicināt un popularizēt Riebiņu novada iedzīvotāju dzīvi, kultūrvidi, kultūras dzīvi, atklāt un atspoguļot Riebiņu novada krāšņumu: dabas ainavas, plašākam iedzīvotāju lokam mazpazīstamas vietas, kā arī interesantus Riebiņu novadu raksturojošus dabas objektus, svētkus. Konkursā piedalījās 16 autori ar fotogrāfijām. Pēc iesniegto fotogrāfiju izvērtēšanas, tika izvēlētas skaistākās fotogrāfijas 5 autoriem – Antons Vogulis, Sanda Čingule – Vinogradova, Aleksandrs Ivanovs, Ilmārs Deiko un Ritvars Vjakse. Pārējiem dalībniekiem izsakām pateicību par piedalīšanos un radošu izpausmi arī nākošajos konkursos! Fotokonkursā iesniegtās fotogrāfijas ir izliktas izstādē Riebiņu novada domes pirmajā stāvā. Laipni aicināts ikviens apskatīt tapušās fotogrāfijas!

 

Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās organizētajos konkursos un visiem tiem, kas palīdzēja šī projekta veiksmīgai realizēšanai!

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi