Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Pēterdienas netradicionālās sporta spēles

29.06.2018

 

Aicinām novada iedzīvotājus un viesus piedalīties gadskārtējās Pēterdienas netradicionālajās sporta spēlēs, kas Sīļukalnā startēs Pēterdienā - 29. jūnijā plkst. 11.00. 

 

Sacensību NOLIKUMS.

 

Tiekamies Sīļukalnā!!!

Lasīt vairāk...

Lai lustīgi, skanīgi un līksmi Līgo svētki!

22.06.2018

Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties Riebiņu novada attīstības programmas izstrādē 2019. – 2025. gadam, piedaloties aptaujā

22.06.2018

 

2018. gada februārī tika uzsākta Riebiņu novada attīstības programmas izstrāde 2019. – 2025. gadam, kurā tiks noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

 

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas speciālisti sadarbībā ar Riebiņu novada attīstības programmas izstrādātājiem SIA “Konsorts” jūnija sākumā organizēja sanāksmes četrās nozaru darba grupās:

 • Pašvaldības pārvalde, sadarbība un vides jautājumu darba grupa,
 • Uzņēmējdarbības un tehniskās infrastruktūras darba grupa,
 • Veselības, sociālo jautājumu un drošības darba grupa,
 • Kultūras, izglītības un sporta darba grupa.

 

Pašvaldības speciālisti, deputāti, novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji un tūrisma pakalpojumu sniedzēji kopīgi diskutēja par jomu labajām un sliktajām pusēm, aktualizēja noteiktās prioritātes, un izvirzīja jaunus uzdevumus mērķu sasniegšanai, ko nepieciešams veikt tuvākajos septiņos gados.

 

Šobrīd notiek rezultātu apkopošana, kā arī ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze, konsultācijas ar kaimiņu pašvaldībām un Latgales Plānošanas reģionu.

 

Šobrīd iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā, aizpildot anketas.

 

Iedzīvotāju aptauja:

https://www.visidati.lv/aptauja/1373117306/

 

Uzņēmēju aptauja:

https://www.visidati.lv/aptauja/1373223591/

 

Jūlijā plānota Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā. Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv, būt aktīviem, piedaloties aptaujā.

 

 

Attīstības programmas izstrādes vadītāja A. Meluškāne

Lasīt vairāk...

Viļānos notiks tradicionālā Lauku diena

12.07.2018

 

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”, APP “Agroresursu un ekonomiskas institūts” sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību aicina visus interesentus uz jau ierasto Lauku dienu Viļānos, kas norisināsies 12. jūlijā plkst. 10.30.

 

Pasākuma laikā notiks lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi, apmeklētāji tiks iepazīstināti ar laukaugu audzēšanas tehnoloģiju agrotehnisko paņēmienu pētījumu rezultātiem, ar pākšaugu šķirnēm un to audzēšanas tehnoloģijām, ar vasaras rapša jaunākajām šķirnēm un to audzēšanas tehnoloģijām, ar kaņepju šķirņu audzēšanas tehnoloģijām, ar šķiedras linu kolekciju un selekciju, tiks salīdzinātas kartupeļu šķirnes un to audzēšanas tehnoloģijas, tiks demonstrēti bioloģiskās lauksaimniecības izmēģinājumi, kā arī sojas un lopbarības miežu izmēģinājumi.

 

Informācija par pasākumu:

Dr. Agr. Veneranda Stramkale, tālr. 29465004, e-pasts:llzc.vilani@gmail.com

Informācia par tehnikas demonstrējumiem:

Mg. Aldis Stramkalis, tālr. 26665575, e-pasts:aldis.llzc@gmail.com

Informācija par tirdzniecības iespējām:

Ērika Jermanova, tālr. 24864734, e-pasts: tirgus@vilani.lv

 

Lauku dienas norises vieta:

Viļānu – Rēzeknes šosejas 3. km

 

Apmeklētājus un dalībniekus, publicējot fotogrāfijas sociālajos tīklos (Instagram un Facebook), aicinām izmantot mirkļbirkas #EsLaukuDienā2018 un #Viļāni.

 

Tiksimies Lauku dienā Viļānos!

Lasīt vairāk...

Uz Riebiņu novada autoceļiem un ielām uzsākta infrastruktūras uzlabošana

22.06.2018

 

        Riebiņu novada dome uzsākusi realizēt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kur Riebiņu novada dome ir viens no sadarbības partneriem.

 

         Projekta Nr. 5.6.2.0./18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados /Preiļu, Riebiņu, Aglonas/ esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

         Projekta ietvaros plānots atjaunot 15.4 ha lielu degradēto teritoriju sadarbības novados, izveidot 57 darba vietas un 3 651 873.10 EUR komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos.

 

         Projekta kopējās izmaksas visiem sadarbības partneriem 4 733 983,29 EUR no kurām attiecināmās 4 524 090.59 EUR, neattiecināmās 207 892.70 EUR, ERAF ir 3 651 873,10 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 644 448,18 EUR.

 

Pašvaldības autoceļu un ielu atjaunošanas darbi 2018.gada jūnijā uzsākti šādiem objektiem:

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela 0.38-0.47 km  un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.23 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 201261.53 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” izmaksas sastāda 7515.31 EUR.

 

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.250 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns “, būvdarbu kopējās izmaksas 95881.88 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”izmaksas sastāda 4359.63 EUR.

 

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr.15 Opūgi-Runcavnieki 0.00-0.745 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.745 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 276768.72 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” izmaksas sastāda 9804.63 EUR.

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr.7 Riebiņi-Kalnacki 0.00-0.795 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.795 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 112835.96 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, izmaksas sastāda 5811.63 EUR.

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi-Skangaļu karjers- Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.550 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 184641.44 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”,izmaksas sastāda 6295.63 EUR.

 

Pašvaldības autoceļu un ielu atjaunošanas darbi,  kas tiks uzsākti 2018.gada augustā:

 

 1. Pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes iela 0.00-0.620 km pārbūve, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 0.620 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA ”Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 168417.33 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, izmaksas sastāda 5690.63 EUR.

 

 

Tā kā iepriekš minētie darbi tiks uzsākti vasarā, tad aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā! 

 

                                     

                                                                           

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Dziesmu un deju svētku bezmaksas pasākumi

30.06.2018

 

Dziesmu un deju svētku bezmaksas pasākumu PROGRAMMA.

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada Galēnu pamatskola aicinām darbā pirmsskolas izglītības skolotāju (profesijas kods 2342 01)

20.06.2018

 

Darbs pirmsskolas grupiņā  „Mazie rūķīši” (1- 3 gadīgie) latviešu grupā (1 slodze) no 03.09.2018.

 

Galvenie amata pienākumi: plānot un organizēt integrētas rotaļnodarbības, bērnu darbību atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem, veidot pozitīvu sadarbības vidi, informēt bērnu vecākus par viņu bērnu ikdienu un sasniegumiem, dažādot mācību metodes, formas saskaņā ar bērna spējām, mācīšanās stiliem, u. c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

 

Nepieciešama augstākā pirmsskolas pedagoģiskā izglītība vai arī studē pirmsskolas pedagoģiju.

 

Lūdzu sūtīt CV uz e-pasta adresi: galenupsk@riebini.lv, jautājumi pa tālruni 26357781.

Lasīt vairāk...

Vakance - ceļu būvtehniķis

25.06.2018

 

CEĻU BŪVTEHNIĶIS

DARBA APRAKSTS

IELU UN CEĻU APSAIMNIEKOŠANAS SPECIĀLISTS

Amata mērķis

Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists nodrošina un veic pašvaldības  īpašumā esošo ielu un ceļu, tai skaitā konstruktīvo elementu un funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

 

Galvenie  amata pienākumi:

 • nodrošināt un veikt pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā;
 • izstrādāt Ielu un ceļu fonda vidēja termiņa programmas projektu, ielu un ceļu uzturēšanas ikgadējo plānu un nodrošināt to izpildi;
 • sagatavot un nepieciešamības gadījumā aktualizēt iepirkumu plānu ielu un ceļu uzturēšanas jomā;
 • piedalīties budžeta plānošanā, sastādīt veicamo darbu apjomus un plānotās izmaksas nākamā gada budžeta projektam;
 • plānot un uzraudzīt pašvaldības ielu un ceļu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbus, t.sk. kontrolēt noslēgto līgumu saistību izpildi, izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus;
 • izstrādāt pašvaldības ielu un ceļu remontu un būvniecības darbu specifikācijas;
 • veikt ielu un ceļu stāvokļa pārbaudi, kārtot autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālu, darbu nodošanas un pieņemšanas žurnālu;
 • piedalīties defektu aktu sastādīšanā, veikt zaudējumu aprēķinu, kas nodarīti pārvaldāmajiem un apsaimniekojamiem īpašumiem un materiālajām vērtībām;
 • organizēt nepieciešamo atskaišu sagatavošanu, salīdzināšanu ar atbildīgajiem dienestiem par ielu un ceļu sarakstiem.

 

Prasības pretendentam:

 • vidējā speciālā izglītība vai augstākā izglītība;
 • pārzināt ceļu uzturēšanas normatīvo aktu prasības;
 • labas plānošanas un organizatoriskās prasmes;
 • izpratne par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizāciju;
 • izpratne par ielu un ceļu uzturēšanas procesu;
 • spēja novērtēt un aprēķināt ceļu uzturēšanai nepieciešamos resursus;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • komunikabilitāte, spēja strādāt komandā, atbildības sajūta un precizitāte.

 

Piedāvājam:

atalgojumu bruto 819 euro;

 

Motivētu pieteikumu un CV

ar norādi „Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists” līdz 2018. gada 25.jūnijam sūtīt uz e- pastu riebini@riebini.lv vai pa pastu Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domē pie sekretāres domes darba laikā.

 

Tālrunis uzziņām 29376691 (izpilddirektors Juris Leicis)

Lasīt vairāk...

Izstāde un tikšanās Riebiņu CB

13.06.2018

Silajāņu pagasts gadu simta garumā

01.08.2018

Ģimenes Latvijā aicinātas uzņemt ārvalstu vidusskolēnus

06.06.2018

 

Starpkultūru mācību apmaiņas programmu ietvaros bezpeļņas brīvprātīgo organizācija „AFS Latvija” piedāvā iespēju kļūt par viesģimeni kādam no ārvalstu vidusskolēniem, kuri Latvijā ieradīsies jau augustā. „AFS Latvija” īpaši aicina atsaukties ģimenes Latvijas reģionos, tādā veidā dodot iespēju ārvalstu skolēniem iepazīt ne tikai galvaspilsētu, bet arī dzīvi lauku reģionos.

 

Kā norāda „AFS Latvija” uzņemšanas koordinatore Ilze Liepiņa, jau līdz šim vairākas Latvijas ģimenes ir izrādījušas interesi kļūt par viesģimeni, taču daļai skolēnu joprojām trūkst viesģimenes, lai viņiem būtu iespēja Latvijā pavadīt vienu mācību gadu.

 

Jau pašlaik ir zināms, ka viesskolēni nākamajā mācību gadā būs tādās pilsētās kā Rīga, Limbaži, Vaiņode, Ogre, Daugavpils un Krāslava. Taču I.Liepiņa norāda, ka joprojām lielākā daļa viesģimeņu ir pieteikušās galvaspilsētā, kaut arī, kā liecina pieredze, viesskolēni labprāt savu apmaiņas gadu pavada tieši Latvijas reģionos, tādā veidā vairāk iepazīstot valsts kultūru un tradīcijas, mācoties mazākā klases kolektīvā un intensīvāk apgūstot latviešu valodu.  

 

Ārvalstu vidusskolēni no dažādām pasaules valstīm Latvijā ieradīsies, lai uzsāktu skolas gaitas kādā no Latvijas skolām un pavadītu šeit 2018./2019. mācību gadu. Viesskolēni Latvijā būs no tādām valstīm kā Taizeme, ASV, Šveice, Itālija, Vācija, Japāna, Ungārija un citām valstīm.

 

„Kļūšana par viesģimeni ir vērtīga pieredze un lielisks veids, kā iepazīt citu kultūru un dalīties ar savām tradīcijām un vērtībām. Līdz ar viesskolēna ienākšanu ģimenē, visi ģimenes locekļi kļūst saliedētāki, jo kopā ar viesskolēnu parādās dažādas kopējas nodarbes – sakot ar ēst gatavošanu līdz ievērojamu vietu apskatīšanai, sniedzot iespēju atklāt un novērtēt kā kultūras, tā arī citas valstu atšķirības,” stāsta I.Liepiņa.

 

Vairāku gadu pieredze pasaulē arī liecina, ka vairums viesģimeņu ar uzņemtajiem viesskolēniem vēl pēc programmas beigām uztur ciešas un draudzīgas attiecības un viesojas cits pie cita. 

 

Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kura ir atvērta starpkultūru pieredzei. Viesģimenes galvenais pienākums ir uztvert viesskolēnu nevis kā ārvalstu viesi, bet kā savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu ar dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē.

 

Viesskolēni Latvijā ierodas ar bezpeļņas organizācijas „AFS Latvija” Starpkultūru programmas” starpniecību. Apmaiņas programmas ietvaros ārvalstu viesskolēnu mērķis ir adaptēties jaunā vidē, iepazīt jaunu kultūru un tradīcijas, apgūt latviešu valodu. Lai to īstenotu, viesskolēni dzīvo viesģimenēs un mācās vietējās skolās.

 

Vairāk informāciju par viesskolēniem iespējams atrasts mājas lapā http://afs.lv/host-an-afser/, kurā iespējams arī aizpildīt pieteikuma anketu, lai kļūtu par viesģimeni.

 

„AFS Latvija” ir nevalstiska brīvprātīgo bezpeļņas organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas vidusskolēniem vairāk nekā 50 valstīs. Tā pārstāv starptautisko asociāciju „AFS Intercultural Programs”. Organizācija darbību Latvijā uzsāka 1990.gadā. 25 gadu laikā ar organizācijas palīdzību mācību apmaiņas programmās uz ārvalstīm devušies vairāk nekā 640 vidusskolēnu, savukārt Latvijā no citām valstīm uzņemti ap 860 jauniešu. AFS vispasaules tīklā ir vairāk nekā 60 partnervalstu.  

 

 

Papildu informācija:
„AFS Latvija” Starpkultūru programmas
Tālrunis: 67280646
E-pasts: zane.ievina@afs.org

www.afs.lv

Lasīt vairāk...

Jauni skaidrojumi par iedzīvotājiem aktuālajiem jautājumiem nodokļu reformas ietvaros

05.06.2018

 

 

Kā mainīsies ienākumi, ja esat tikko atgriezusies no bērna kopšanas atvaļinājuma?

 

Jaunā nodokļu reforma paredzējusi algu pieaugumu dažādām sabiedrības grupām, t.sk. ģimenēm ar bērniem, jo ne tikai samazināta IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodokļa) likme un ieviests VID prognozētais neapliekamais minimums, bet palielināti arī atvieglojumi par apgādājamo. No 1. marta visas ģimenes, kurās aug vairāk nekā divi bērni no 1 līdz 20 gadu vecumam, ik mēnesi saņems piemaksas ģimenes valsts pabalstam: par diviem bērniem – 10 eiro, par trim bērniem – 66 eiro, par katru nākamo bērnu – par 50 eiro vairāk, proti, par četriem bērniem – 116 eiro, par pieciem bērniem – 166 eiro, bet par sešiem bērniem – 216 eiro.

 

Taču jaunā nodokļu reforma atsevišķām grupām liek arī būt vērīgām, lai nodokļu reformas ieguvumi būtu redzami uzreiz, nevis tikai gada beigās. Viena no šādām grupām ir jaunās māmiņas, kas tikko atgriezušās no bērna kopšanas atvaļinājuma.

 

Kā nodokļu reforma skar māmiņas?

Piemēram, Jana ir jaunā māmiņa, kura darba gaitas uzsāka 2018. gada janvārī. Viņas darba alga ir 1200 eiro uz rokas jeb pēc nodokļu nomaksas. VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums laika periodā no 2018.gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam ir 100 eiro mēnesī, jo periodā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30.  septembrim ienākumi nav gūti*. Tā kā pašreizējie ikmēneša ienākumi ir virs 1000 eiro, tad pārrēķina rezultātā diferencētā neapliekamā minimuma dēļ veidosies nodokļa parāds 140 eiro.

 

Ko darīt, lai šāda situācija neizveidotos?

Visos gadījumos, kad ieņēmumi 2018. gadā sagaidāmi lielāki nekā 2017. gadā, ir ieteicams konsultēties ar grāmatvedi. Viena no iespējām ir lūgt darba devēju nepiemērot VID prognozēto neapliekamo minimumu un, ja gada beigās izrādīsies, ka darba ņēmējs nodokļos ir samaksājis vairāk, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts šo naudu atmaksās.

 

Kas notiks, ja neapliekamais minimums tiks piemērots lielāks, nekā tas ir realitātē?

Šādā situācijā, VID pārskatot prognozēto neapliekamo minimumu (VID to prognozēs divas reizes gadā), tiks samazināts otrajam pusgadam prognozētais neapliekamais minimumus. Aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par gadu, var rasties nodokļa piemaksas pienākums. Iesniedzot čekus par attaisnotajiem izdevumiem, piemēram, par medicīnu, izglītību, zobārstniecību vai citus attaisnotos izdevumus, par kuriem Jums pienākas naudas atmaksa no valsts, radušos piemaksu var mazināt.

 

Jāatgādina, ka VID prognozēto neapliekamo minimumu piemēro tajā darba vietā gūtajiem ienākumiem, kuru algas nodokļu grāmatiņā esat atzīmējis kā galveno ienākumu gūšanas vietu.  Ja personas alga nav mainījusies pēdējā gada laikā un tā bijusi līdz 440 eiro, VID prognozēto neapliekamo minimumu piemēro pilnā apmērā jeb 200 eiro. Savukārt algām no 440 līdz 1000 eiro mēnesī neapliekamais minimums, pieaugot algai, samazināsies.  Ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī tas netiek piemērots.

 

EDS – Tava nodokļu internetbanka

Atgādinām, ka savam nodokļa maksātāja statusam un nomaksātajiem nodokļiem ikviens darba ņēmējs var sekot līdzi Elektroniskā deklarēšanas sistēma (EDS). Arī VID prognozēto neapliekamo minimumu jebkura persona var redzēt, ielogojoties savā VID EDS kontā. Sākumlapā parādās sadaļa "Algas nodokļa grāmatiņa". Atverot šo sadaļu, būs redzams ieraksts "Prognozētais mēneša neapliekamais minimums". Ja tur parādās "0", VID prognozēto neapliekamo minimumu darba devējs nepiemēros, bet ja parādās kāda cita vērtība – tā arī būs personai piemērojamais prognozētais mēneša neapliekamais minimums.

 

 

*Ja personai iepriekš nav bijuši ienākumi, VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst 1/12 daļai no maksimālā gada neapliekamā minimuma (200 eiro mēnesī), kas izdalīts ar 2 (2018. gadā – 100 eiro).

 

 

Kas Tev jāzina, ja strādā vairākās darbavietās?

Ar šo gadu ir ieviesta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) progresīvā likme un Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) prognozētais neapliekamais minimums. Tas ir nesis pozitīvas izmaiņas darba ņēmēju maciņos, kas ļauj saņemt lielāku atalgojumu uzreiz, negaidot brīdi, kad tiek iesniegta gada ienākumu deklarācija, lai atgūtu nodokļos pārmaksāto naudu.  Šīs izmaiņas, līdzīgi kā citās attīstītajās pasaules valstīs, darba ņēmējiem liek rūpīgāk sekot līdzi savām finansēm un to plānošanai, lai potenciālie ieguvumi nepārvērstos liekās raizēs.

Viena no grupām, kurām jābūt uzmanīgām, ir  personas, kas  gūst algota darba ienākumus un vienlaikus saņem pensijas vai autoratlīdzības. Proti, šīm personām ir jāseko līdzi, cik lieli ir viņu kopējie ikmēneša ienākumi, jo īpaši, ja tie ir lielāki par 1667 eiro mēnesī.

 

Piemēram, Anna strādā algotu darbu, kur viņa saņem algu 1667 eiro, un viņas algai tiek piemērota 20 % IIN likme  (ar nosacījumu, ka šī darba vieta algas nodokļu grāmatiņā  ir atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta). Anna papildus sniedz arī fotogrāfa pakalpojumus un par to saņem autoratlīdzības ienākumu 300 eiro mēnesī, kam arī tiek piemērota 20 % IIN likme.  Rezultātā gada beigās, saskaitot visus Annas ienākumus, kopā sanāk 23 604 eiro. Jaunā kārtība paredz, ka ienākumiem virs 20 004 eiro ir jāpiemēro 23 % IIN likme, bet Annai visa gada garumā tiek piemērota samazinātā 20 % IIN likme. Tas nozīmē, ka Annai IIN likmes dēļ valsts kasē ir jāpiemaksā iztrūkstošie 3 % no 3604 eiro, kas ir 108 eiro.

 

Līdzīga situācija, kad valsts kasē ir jāpiemaksā nodokļu starpība, darbiniekam var rasties ar VID prognozētā neapliekamā minimuma piemērošanu. VID, pamatojoties uz tā rīcībā esošo informāciju par personas iepriekš saņemtajiem ienākumiem, divas reizes gadā prognozē katram individuāli turpmāk piemērojamo neapliekamā minimuma apmēru. Proti, algām līdz 440 eiro (pirms nodokļu nomaksas) VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pilnā apmērā jeb 200 eiro mēnesī. Savukārt ienākumiem no 440 līdz 1000 eiro mēnesī neapliekamais minimums, pieaugot algai, samazināsies, bet ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī tas netiks piemērots. Jāņem vērā, ka tā ir prognoze un atsevišķos gadījumos, ja ienākumi ir svārstīgi, var rasties situācija, ka VID prognozētais neapliekamais minimums ir noteikts lielāks. Tādējādi, gadam noslēdzoties, personai var nākties piemaksāt trūkstošo IIN.

 

Kā no šīm situācijām izvairīties?

Visos gadījumos, kad ieņēmumi pēdējā pusgada laikā ir palielinājušies, ieteicams konsultēties ar darba devēju. Viena no iespējām ir piemērot ienākumiem nevis 20 % , bet gan 23 % IIN likmi vai arī lūgt darba devēju nepiemērot prognozēto neapliekamo minimumu. Ja gada beigās izrādīsies, ka darba ņēmējs nodokļos ir samaksājis vairāk, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts šo naudu atmaksās.

 

Atgādinām, ka savam nodokļa maksātāja statusam un samaksātajiem nodokļiem ikviens darba ņēmējs var sekot līdzi EDS (Elektroniskās deklarēšanas sistēmā) sadaļā “Pārskati”. Arī VID prognozēto neapliekamo minimumu jebkura persona var redzēt, ielogojoties savā VID EDS kontā. Sākumlapā parādās sadaļa "Algas nodokļa grāmatiņa". Atverot šo sadaļu, būs redzams ieraksts "Prognozētais mēneša neapliekamais minimums". Ja tur parādās "0", VID prognozēto neapliekamo minimumu darba devējs nepiemēros, bet ja parādās kāda cita vērtība – tā arī būs personai piemērojamais prognozētais mēneša neapliekamais minimums.

 

Pensionāri saņems vairāk

 

Nodokļu reforma, kas stājusies spēkā no 2018. gada 1. janvāra, paredz vairākus iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieguvumus. Tostarp arī neapliekamā minimuma palielināšanu pensijām.

 

Ja 2017. gadā pensijām piemērojamais gada neapliekamais minimums bija 2820 eiro gadā jeb 235 eiro mēnesī, tad no šī gada 1. janvāra tas ir par 25 eiro lielāks, sasniedzot 250 eiro mēnesī. Nākamgad neapliekamais minimums palielināsies vēl par 20 eiro, bet 2020. gadā sasniegs jau 300 eiro mēnesī, kas dos taustāmu pienesumu pensionāru maciņos.

 

Daļai pensionāru jābūt vērīgiem

Strādājošajiem pensionāriem, kuri vienlaicīgi saņem gan pensiju, gan arī darba algu, līdz ar jaunajām izmaiņām nepieciešams sekot līdzi kopējam ienākumu apmēram, jo īpaši, ja tie ir lielāki par 1667 eiro mēnesī jeb 20 004 eiro gadā. Tā kā strādājošiem pensionāriem gan pensijai, gan arī darba algai piemēro samazināto 20 % IIN likmi, gada beigās var rasties situācija, ka nodokļos samaksāts mazāk nekā nepieciešams.

Proti, tās personas, kuras saņem pensiju un papildus ir arī algots darbinieks (algas nodokļu grāmatiņa ir iesniegta darba vietā), gada ienākumi ir vairāk nekā 20 004 eiro, var saskarties ar situāciju, ka gada beigās veidojas nodokļu starpība. Jaunā kārtība paredz, ka ienākumiem līdz 20 004 eiro ir jāpiemēro samazinātā 20 % IIN likme, bet virs šīs summas – 23 % IIN likme. Ja visa gada garumā darba devējs, aprēķinot algu, piemēro 20 % IIN likmi, bet kopējie ienākumi (pensija + darba alga + iespējams arī citi ienākumi) pārsnieguši 20 004 eiro, cilvēkam valsts kasē var nākties piemaksāt to summu, par kuru nav samaksāti nodokļi. Piemēram, ja strādājošais pensionārs gadā būs nopelnījis 21 000 eiro un visu gadu viņš būs maksājis 20 % IIN likmi, tad par summu virs 20 004 eiro jeb 1996 eiro pensionāram var gada beigās nākties piemaksāta vēl 3 %, kas ir 59,88 eiro.

 

Nodokļu starpību var kompensēt, iesniedzot čekus

Tomēr tas nenozīmē, ka uzreiz būs jāver vaļā maciņš. Vispirms pārbaudiet, vai esat iesniedzis visus attaisnotos izdevumus, proti, čekus par medicīnas, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem pienākas naudas atmaksa no valsts. Tādējādi šo summu, kuru nepieciešams piemaksāt nodokļos, var samazināt vai pat nosegt.

Lai laikus novērstu nodokļa starpības rašanos, gadījumā, ja kopējie ienākumi ir lielāki un tie ik mēnesi pārsniedz 1667 eiro, ieteicams algas nodokļu grāmatiņā darbavietu neatzīmēt kā galveno ienākumu gūšanas vietu. Tādējādi darba algai jau savlaicīgi tiks piemērota 23 % IIN likme un gadam noslēdzoties, personai nenāksies piemaksāt trūkstošo IIN. Ja gada beigās izrādīsies, ka nodokļos ir samaksāts vairāk, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts šo naudu atmaksās.

 

Tāpat atgādinām - ja pensija ir mazāka par 235 eiro mēnesī, tad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, pensijai nepiemēroto neapliekamā minimuma daļu var piemērot darba algai un saņemt nodokļa atmaksu.

 

Piemērs

Strādājošs pensionārs, kurš saņem algu 400 eiro un pensiju 200 eiro mēnesī, ja pensijai piemēro neapliekamo minimumu 250 eiro. Līdz ar nodokļu izmaiņām, kas spēkā stājušās ar šo gadu, pensionārs uz rokas (pēc nodokļu nomaksas) saņems 483,67 eiro, kas ir par 3,88 eiro vairāk nekā tas bija pagājušajā gadā. Turklāt, ja pensionārs gada laikā katru mēnesi saņem šādus ienākumus, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju, būs tiesīgs saņemt IIN atmaksu par neizmantoto pensionāra neapliekamo minimumu 120 eiro apmērā (250 eiro neapliekamais minimums - 200 izmantotais neapliekamais minimums) x 20 % = 10 eiro x 12 mēneši.

 

Alga

Nodokļi

400 eiro

9,56 % VSAOI = 38,24 eiro

20 % IIN (ja darbavieta algas nodokļa grāmatiņā atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta) = 78,09 eiro

 

Pensija

Nodokļi

200 eiro

0 %

Uz rokas saņem:

400 – 38,24 – 78,09 + 200 = 483,67 eiro

Lasīt vairāk...

Konkurss "Dabai draudzīga ceļošana". Pagarināts darbu iesniegšanas termiņš - 15. jūnijs!

Palielinājies agrīni atklāto vēžu gadījumu skaits

04.06.2018

 

Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija liecina, ka pieaudzis gadījumu skaits, kad ģimenes ārstu darbības rezultātā pacientiem tiek agrīni atklāts vēzis – 1. vai 2. stadijā, tādējādi sniedzot iespēju uzsākt savlaicīgu ārstēšanu un panākt labākus izveseļošanās rezultātus.

 

Pateicoties ģimenes ārstu darbam, 2017. gadā vēzis agrīni tika atklāts 5030 pacientiem, kas reģistrēti ģimenes ārstu praksēs, un tas ir par 269 gadījumiem vairāk nekā 2016. gadā. Lielākais pacientu skaits, kuriem vienā ģimenes ārsta praksē 2017. gadā ir atklāts vēzis 1. vai 2. stadijā, ir 18 cilvēki.

 

Visvairāk savlaicīgi atklāto vēžu gadījumu ir Rīgā ar vislielāko ģimenes ārstu prakšu skaitu, nākamais lielākais atklāto gadījumu skaits ir Kurzemē, kam seko pārējie trīs reģioni ar līdzīgu skaitu.

 

Ģimenes ārstam vēža savlaicīgā atklāšanā ir būtiska loma, jo viņš ir pirmais speciālists, pie kā vēršas pacients. Uzklausot sūdzības un izvērtējot simptomus, ārsts var uzsākt mērķtiecīgu tālāku izmeklēšanu, nepieciešamības gadījumā pacientu ievirzot “zaļajā koridorā”, un nodrošināt izmeklējumu gaitas uzraudzību.

 

Par katru pacientam agrīni atklātu vēža gadījumu ģimenes ārsts papildus valsts piešķirtajam finansējumam prakses darbības nodrošināšanai saņem maksājumu no valsts 71,14 eiro apmērā. Tā piemēram, 2017. gadā kopējā izmaksājamā summa par agrīnu vēža konstatāciju ģimenes ārstu praksēm bija nepilni 358 tūkstoši eiro, savukārt 2016. gadā – nepilni 340 tūkstoši eiro. Maksājums ir par jebkura 1. vai 2. stadijā ģimenes ārsta darbības rezultātā atklāta vēža veidu praksē reģistrētajiem pacientiem.

 

NVD atgādina, ka pacientes var interesēties ģimenes ārsta praksē par iespējām veikt valsts apmaksāto profilaktisko* krūšu vai dzemdes kakla pārbaudi, kuru veikšanai tiek nosūtīta NVD uzaicinājuma vēstule, savukārt ikviens pacients – par iespēju veikt testu zarnu vēža noteikšanai, lai noskaidrotu, vai nav pamata aizdomām par ļaundabīgām slimībām.

 

Gan vēža profilaktiskās pārbaudes, gan pēcpārbaužu izmeklējumi un ārstēšana tiek nodrošināti atbilstoši “zaļā koridora” principam ārpus kopējās rindas un ārstniecības iestādei noteiktā valsts finansējuma (kvotām). Ja no 2016. gada oktobra, kad “zaļais koridors” tikko sāka darboties, tas attiecās uz 11 biežāk sastopamajiem audzēju veidiem, tad no šī gada ārpusrindas izmeklējumi attiecas uz jebkuru audzēja veidu.

 

Iedzīvotāji, kuri gada laikā nav vērsušies pie sava ģimenes ārsta saistībā ar kādu saslimšanu, var doties pie ārsta uz bezmaksas profilaktisko apskati. Apskates laikā ģimenes ārsts iztaujā pacientu, izvērtē vispārējo veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā veic pārbaudes, kas ir ārsta kompetencē.

 

 

*Dzemdes kakla pārbaudi valsts apmaksā sievietēm vecumā no 25 līdz 67 gadiem (reizi trijos gados); krūts vēža pārbaudi sievietēm vecumā no 50 līdz 68 gadiem (reizi divos gados) un zarnu vēža pārbaudi sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem (reizi gadā).

 

Informāciju sagatavoja:                                                                          

Agnese Jasenoviča

Nacionālā veselības dienesta

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Tālr.: 67043787

Lasīt vairāk...

Stabulniekos uzsākta projekta “Ar saknēm ieaudzis Latgalē!” realizācija

04.06.2018

 

Riebiņu novada biedrība “Atspulgs L” ar šī gada 1. jūniju biedrības telpās I. Sorokina ielā 14 ir uzsākusi Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF),  a/s Latvijas valsts meži  un Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA) atbalstītā projekta “Ar saknēm ieaudzis Latgalē!’’ realizāciju.

 

Ar latgalisko dzīvesziņu saistās daudz kultūrvēsturisku tradīciju, amata prasmju, kuras jau arī vidējā paaudze sāk aizmirst. Īstenojot šo projektu, gribam panākt, lai novada, aktīvā un ne tik aktīvā sabiedrības daļa pēc iespējas plašāk sāk izmantot uz vietas pieejamos materiālos un nemateriālos resursus, atsauktu atmiņā seno senču gudrības, māku pielietot tās ikdienā, un atsauktu atmiņā seno amatu prasmes: aušanu, latvisko rotaslietu gatavošanu, māla trauku izgatavošanas mākslu.

 

Projekta mērķis ir veicināt Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību, apgūstot tradicionālās, sen aizmirstās amatu prasmes un iemaņas, kā arī motivēt iedzīvotāju vēlmi piedalīties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, lai celtu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanos un vēlmi dzīvot Latgalē.

 

Projekta uzdevumi: aušanas amata apguves nodarbību noorganizēšana; māla un linu dienas meistarklases īstenošana; Latvisko rotaslietu, atšķirības zīmju izgatavošanas meistarklašu noorganizēšana; projektā izgatavoto radošo darbu izstādes noorganizēšana Stabulnieku pagasta bibliotēkā un projekta īstenošanas noslēguma pasākuma noorganizēšana.

 

Meistarklašu noslēgumā, tiks organizēta izstāde Stabulnieku pagasta bibliotēkā – kā apliecinājums labajiem darbiem, kas tālāk aizceļos uz večo ļaužu aprūpes centru Rušonā un Galēnos.

 

Saglabājot un attīstot Latgaliskās tradīcijas, reģionam parādīsim, kā ar citādām darba metodēm, netradicionāliem risinājumiem un latgalisko identitāti, varam popularizēt un saglabāt nākamajām paaudzēt tās kultūrvēsturiskās tradīcijas, kas raksturīgas Latgales reģionam: latgaliešu ēdieni, māla trauki un to tapšanas process, linu izstrādājumi, spēka zīmes un daudz kas cits.

 

Šis projekts veicinās arī sabiedrisko kultūras, atpūtas aktivitāšu un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu, kas balstās uz vietējiem resursiem, tādējādi saglabājot ilgtspējīgu izmantošanu.

 

Īstenojot projektu, būsim panākuši to, ka ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības līmeņa varēs piedalīties piedāvātajās aktivitātēs, varēs paplašināt saites ar citiem līdzcilvēkiem, būt līdzatbildīgs par pagastā notiekošajiem pasākumiem, jaunu ideju īstenošanu, kā arī apgūt jaunas zināšanas. Visus interesentus aicinām uz nodarbībām un meistraklasēm.

 

Projekta vadītāja

S. Grigale

Lasīt vairāk...

Jaunumi Riebiņu CB

01.06.2018

Visi jaunumi