Notikumu kalendārs

    Septembris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Samaksājot nodokļu pamatparādu, iespējams atbrīvoties no nokavējuma un soda naudas

21.09.2017

 

Lai nodokļu maksātājiem atvieglotu radušos nodokļu parāda slogu, laikā no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018.gada 2.janvārim aicinām ikvienu, kam izveidojies nodokļu parāds, pieteikties VID uz atbalsta pasākumu. Tas paredz nokavējuma un soda naudas pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim tiek samaksāts nodokļu pamatparāds. Atbalsta pasākuma var pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti. Tas atteicas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies. 

 

Ikviena fiziskā persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot to nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kāds tai ir pēc stāvokļa uz pieteikuma iesniegšanas dienu.

 

Savukārt ikviena juridiska persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kas nepārsniedz nodokļu pamatparāda apmēru pēc stāvokļa 2017. gada 1. jūnijā un nav samaksāta līdz dienai, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam.

 

Pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam iespējams, sākot no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018.gada 2.janvārim, aizpildot īpaši tam paredzēto veidlapu. Juridiskās personas šo iesnieguma veidlapu varēs aizpildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sadaļā “Dokumenti – Sagatavot dokumentu “No veidlapas”- Citi – “Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai”), savukārt fiziskās personas to varēs iesniegt arī:

 • personīgi vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
 • sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

 

Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atbalsta pamatparāda summu, nodokļu veidus, uz kuriem piesaka atbalstu, un cik mēnešu laikā apņemas to samaksāt. Atbalsta pamatparādu var sadalīt vienādās daļās, un tas ir maksājams reizi mēnesī. Samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim.

 

Lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu to piemērot, VID pieņems 21 dienas laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Minēto lēmumu VID nodokļu maksātājam nosūtīs, izmantojot VID EDS. Tiem, kas nav EDS lietotāji, lēmums tiks nosūtīts vēstulē uz deklarēto vai norādīto dzīves vietas adresi.

 

VID 21 dienas laikā no dienas, kad atbalsta pamatparāds samaksāts pilnā apmērā, pieņem lēmumu par nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu, ja tāda ir aprēķināta, attiecībā uz atbalsta pamatparādu.

 

Tiem nodokļu maksātājiem, kuri nebūs noteiktajos termiņos maksājuši noteiktos maksājumus saskaņā ar nodokļu pamatparāda nomaksas grafiku, lēmums par atbalsta piemērošanu tiks atcelts un nodokļu parāds pilnā apmērā (ieskaitot nokavējuma un soda naudas) tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā.

 

Vēršam uzmanību, ka piedalīties atbalsta pasākumā nav tiesību šādos gadījumos:

 • ja attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pieņemts lēmums par tā saimnieciskās darbības apturēšanu;
 • ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
 • ja kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;
 • ja attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesa ar nolēmumu ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.

 

Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī tiem nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuru parādiem savulaik jau tika pieņemti lēmumi saskaņā ar 2012.gada Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, ja šie lēmumi joprojām ir spēkā un kuru izpildi VID joprojām uzrauga.

 

VID informēs juridiskās personas par atbalsta pasākumu ar EDS starpniecību, bet fiziskajām personām nosūtīs vēstules, izmantojot VID rīcībā esošo nodokļu maksātāju kontaktinformāciju.

 

Nodokļu maksātāji, kuri vēlēsies noskaidrotu nodokļu pamatparāda, nokavējuma naudas un soda naudas apmēru uz pieteikuma iesniegšanas dienu, to varēs precizēt VID EDS. Fiziskās personas, kuras nav EDS lietotāji, informāciju par savu nodokļu pamatparāda apmēru varēs iegūt, sazinoties ar VID speciālistu, kurš norādīts VID nosūtītajā vēstulē.

 

Atbalsta pasākumu nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai nosaka Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 6712000, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā „Kontakti/Uzdot jautājumu VID”. Plašāka informācija par nodokļu atbalsta pasākumu, kā arī iesnieguma veidlapa pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā „Nodokļi/Noderīgi/Nodokļu parādi”.

 

Informāciju sagatavoja:

Evita Teice-Mamaja

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389      

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

www.vid.gov.lv

Lasīt vairāk...

Skolotāju dienai veltīts koncerts

29.09.2017

Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāle informē

19.10.2017

 

Sieviešu veļas šūšanas uzņēmums SIA “V.O.V.A.” ( Liepāja) plāno atvērt ražošanas cehus Preiļos un Līvānos. Tiks piedāvāts darbs šuvējām ( iespējama apmācība).

 

Tikšanās ar uzņēmuma SIA “V.O.V.A.” pārstāvi:

2017.gada 18. oktobrī plkst. 10.00  Līvānos - Rīgas iela 77, Līvāni

( Nodarbinātības valsts aģentūras telpās)

2017.gada 19. oktobrī plkst. 10.00  Preiļos -  Raiņa bulvāris 24, Preiļi, 29.kabinetā

 

Pieteikties pie NVA nodarbinātības organizatoriem pa tālruni 65314023       ( Preiļi), 65314042 ( Līvāni)

e-pasts: Preili@nva.gov.lv

 

Informācija par uzņēmumu www.vova.lv

Lasīt vairāk...

LOSP aicina sienu un salmus ruļļos nepārdot ārpus Latvijas

19.09.2017

 

Vakar, 18.septembrī notika Zemkopības ministrijas (ZM) Konsultatīvās padomes sēde, kurā piedalījās arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) vadība. Sēdē tika diskutēts par situāciju Latgalē un Latvijas laukos saistībā ar ilgstošajām lietavām.

 

Jau šobrīd Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem pieteikumus par zemniekiem radītajiem zaudējumiem no ārkārtas stāvokļa noteiktās teritorijas. Uz piektdienu bija pieņemti 694 pieteikumi, no kuriem apsekoti jau 513 lauksaimnieki ar kopplatību 18247 ha. Pēc LAD prognozēm un lauksaimnieku viedokļu uzklausīšanas līdz pieteikšanās termiņa beigām - 2.oktobrim, varētu vēl būt nesaņemti iesniegumi no 2/3 applūdušo teritoriju. LAD ģenerāldirektore uzteica Latgales zemnieku godaprātu piesakoties zaudējumu kompensācijai, iesniedzot tikai zaudētās platības.

 

Zaudējumi tiks kompensēti jebkuram zemniekam neatkarīgi no saimniecības lieluma. Skaidrības labad gan ir jānošķir piemājas dārziņi, kuros par radīto zaudējumu gadījumiem ir jāgriežas vietējā pašvaldībā nevis LAD.

 

ZM informēja, ka iepriekšējā nedēļā ir pieņemts lēmums par sankciju nepiemērošanu zemniekiem, kuri līdz 15.septembrim nebūs novākuši ražu plūdu skartajās teritorijās. Tāpat ir pagarināti Lauku attīstības programmas (LAP) projektu uzsākšanas un/vai nobeiguma termiņi līdz 2018.gada septembrim. Akcizētās dīzeļdegvielas piešķiršanā 2018.gadam par pamatu tiks ņemta 2016.gada izlaide no ha, nevis 2017.gada fakts.

 

Premjers un Zemkopības ministrs ir vienojušies ar banku, Finanšu institūcijas ALTUM un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadītājiem par termiņu pagarināšanu izsniegtajiem kredītiem un nodokļu maksājumiem, bez papildus sankcijām zemniekiem, kuri personīgi vērsīsies bankā vai VID ar pamatotu prasību. Nosacījums gan ir viens: ir jābūt labai kredītvēsturei un korektai līdzšinējai nodokļu nomaksai.

 

Sēdē tika minēti gadījumi, kad Polijas un Lietuvas uzņēmēji apbraukā pierobežas lauksaimniekus ar piedāvājumu uzpirkt rupjo lopbarību un sienu ruļļos. LOSP aicina vietējos zemniekus šo sienu pārdot tomēr pašu kolēģiem - lopkopjiem, jo pēc aplēsēm Latvijā šobrīd ir bijis iespējams sagatavot ne vairāk par 60% nepieciešamās rupjās lopbarības. Šajā jautājumā esam gatavi būt starpnieki tajos gadījumos, kad kāds lauksaimnieks meklēs pircēju šā gada vai iepriekšējā gada sienam, rakstot mums uz . Analogi ir ar salmiem ruļļos - pakaišiem.

                                                          

Biedrība - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) - ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 58 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv

Lasīt vairāk...

Dzejas pēcpusdiena Riebiņu CB

21.09.2017

Šogad veiksmīgi īstenots jau otrs Zivju fonda projekts

15.09.2017

 

Pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” šogad ir īstenots jau otrs projekts – projekts “Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti, iegādājoties laivu, komplektējot to ar eholoti un dzinēju, laivas treileri un divus LED  lukturus.

 

Projekta ieviešana realizēta Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvajā  teritorijā, projekta ietvaros tika iegādāta laiva, komplektējot to ar eholoti un dzinēju, laivas treileri un divi LED lukturi, līdz ar to rezultātā nodrošinot zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti.

 

Projekta rezultāti:

 1. Uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšana Riebiņu novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli un sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu
 2. Ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada pašvaldība ilgtermiņā paredz risināt pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un tai pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas problēmas, kā arī veikt makšķernieku kontroli, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu.
 3. Zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Riebiņu novada ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu it sevišķi zivju nārsta laikā.
 4. Projekta realizācija veicinās zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību Riebiņu novada ūdenstilpnēs, jo tiks nodrošināta regulāra ūdenstilpņu un ūdensteču apsekošana, līdz ar to samazināsies zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits.
 5. Projekta īstenošanas rezultātā tiek īstenota sabiedriski noderīga mērķa sasniegšana.

 

Projekta kopējās izmaksas ir  EUR 6568.42, no kuriem, Zivju fonda finansējums EUR 5000.00,  pārējo EUR 1568.42 līdzfinansē pašvaldība.

Lasīt vairāk...

MK rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

30.08.2017

Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu, 64. panta 2. punkta "a" apakšpunktu un Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunktu un otrās daļas 2. punktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot zemkopības ministra sniegto informāciju par lietavu un plūdu izraisītajām sekām:

 

 1. Izsludināt ārkārtējo situāciju no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim šādās administratīvajās teritorijās:
  1. Aglonas novads;
  2. Baltinavas novads;
  3. Balvu novads;
  4. Ciblas novads;
  5. Dagdas novads;
  6. Daugavpils novads;
  7. Ilūkstes novads;
  8. Kārsavas novads;
  9. Krāslavas novads;
  10. Līvānu novads;
  11. Ludzas novads;
  12. Preiļu novads;
  13. Rēzeknes novads;
  14. Riebiņu novads;
  15. Rugāju novads;
  16. Vārkavas novads;
  17. Viļakas novads;
  18. Viļānu novads;
  19. Zilupes novads;
  20. Alūksnes novads;
  21. Jēkabpils novads;
  22. Madonas novads;
  23. Lubānas novads;
  24. Gulbenes novads;
  25. Cesvaines novads;
  26. Varakļānu novads;
  27. Krustpils novads.

 

 1. Noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

 

 1. Zemkopības ministrijai:
  1. līdz 2017. gada 1. oktobrim apzināt ārkārtējās situācijas teritorijā cietušās personas (lauksaimniekus) un faktiskos nodarītos zaudējumus atbilstoši Lauku atbalsta dienestā 2017. gadā deklarētajām platībām;
  2. līdz 2017. gada 1. novembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par kopīgajiem lauksaimnieku zaudējumiem, kā arī priekšlikumus par kompensācijas apmēru atbilstoši kultūraugu un zemes izmantošanas veidam un pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 

 1. Lauku atbalsta dienests un Valsts ieņēmumu dienests cietušajām personām (lauksaimniekiem), kas tieši saistītas ar minētajiem plūdiem un to radītajām sekām, nepiemēro soda sankcijas līgumsaistību neizpildīšanas gadījumā. Iespēju nepiemērot soda sankcijas minētajām personām lūgums rast arī kredītiestādēm un citām līguma attiecībās esošajām personām.

 

5. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta ceturto daļu informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

 

 

 

Ministru prezidents                                                   Māris Kučinskis

 

 

 

Zemkopības ministrs                                                Jānis Dūklavs

Lasīt vairāk...

Notiks informatīvs pasākums par Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award

 

Šī gada 21. septembrī, Preiļu 2. vidusskolā, A.Paulāna iela 2, Preiļos, notiks Valsts izglītības satura centra organizētais informatīvais pasākums, uz kuru aicināti visi, kas ikdienā strādā ar jauniešiem vecumā no 14 līdz 24 gadiem.

 

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar neformālās izglītības rīku - Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award - ko turpmāk varēs izmantot, lai motivētu jauniešus jēgpilni pavadīt laiku, daudzpusīgi attīstīties, izvirzīt un sasniegt individuālus mērķus.

 

Informatīvais pasākums, ko veido divas daļas, sāksies plkst.14.00 un ilgs 40-60 minūtes. Pirmajā daļā - prezentācija par programmas Award būtību un to, ko nepieciešams izdarīt, lai kļūtu par Award vadītāju un lai iesaistītos programmas īstenošanā. Otrajā daļā - saruna ar Award vadītāju, kura stāstīs ar savu programmas Award īstenošanas pieredzi.

 

Dalībai pasākumā var pieteikties, līdz 18. septembrim, sūtot e-pastu Līvijai Uskalei uz livija.uskale@visc.gov.lv

 

Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award palīdz jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. The Duke of Edinburgh's International Award - balva, ko iegūst jaunieši, kas programmas Award ietvaros sasnieguši savus individuālos mērķus - ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums. Iepriekšējā gadā vairāk nekā viens miljons jauniešu 144 pasaules valstīs iesaistījās programmā Award. Programmas Award trīs līmeņos - bronzas, sudraba un zelta - jaunieši noteiktu laika periodu veic pašu izvēlētas aktivitātes četrās programmas Award jomās - veic brīvprātīgo darbu, uzlabo savu fizisko sagatavotību, apgūst vai pilnveido prasmes  un dodas piedzīvojumu ceļojumā. Par programmas Award dalībnieku var kļūt ikviens jaunietis, vecuma no 14 līdz 24 gadiem. Jaunieši, kuri sasnieguši pašu izvirzītos jomu mērķus, tiek aicināti uz svinīgu apbalvošanas pasākumu, kura laikā viņi saņem attiecīgā līmeņa programmas Award apbalvojumu.

 

Latvijā programmu Award jau vairāk nekā desmit gadus īsteno Valsts izglītības satura centrs. No 2016. gada novembra tās īstenošanu "People to people" programmas ietvaros atbalsta British Council.

 

Papildinformācija atrodama: www.award.lv

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts izglītības satura centra

Neformālās izglītības departamenta

Interešu izglītības un audzināšanas darba

nodaļas projektu vadītāja Līvija Uskale

Tālr. 26137373, e-pasts: livija.uskale@visc.gov.lv

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi