Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Riebiņu bibliotēka klātienē apmeklētājiem slēgta

21.10.2021

Svecīšu vakari Riebiņu pagasta kapsētās NENOTIKS

21.10.2021

 

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības noteikumus, 30. oktobrī plānotie svecīšu vakari Riebiņu pagasta kapsētās nenotiks. Aicinām piederīgos šajā laikā sakopt kapu kopiņas un iedegt svecītes aizgājušo tuvinieku piemiņai.

Lasīt vairāk...

Digitālo Covid-19 sertifikātu saņemšana

20.10.2021

 

Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt:

 

 • Preiļu novada pašvaldības foajē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID-karti. Lūgums iepriekš zvanīt uz tālruni 65322766 vai 65307320.
 • SIA "Preiļu slimnīca" Poliklīnikas reģistratūrā (1. stāvs, Raiņa bulvāris 13, Preiļi) katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Tālrunis uzziņai 65307750. 
Lasīt vairāk...

Realizēts projekts “Meža dienas 2021”

20.10.2021

 

Riebiņu apvienības pārvalde ir realizējusi Latvijas Pašvaldību savienības “Meža dienas 2021” ietvaros projektu “Pašvaldību darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana”.

 

Projekta ietvaros Galēnu pagasta Galēnu parkā tika uzstādītas koka konstrukcijas bērnu rotaļu laukumi, radot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Galēnu pagasta iedzīvotājiem, veicinot un dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaļu laukums ir dauzdzfunkcionāls – attīstīs bērnu rāpšanās un balansēšanas prasmes, ķermeņa kustības, stiprinās roku un kāju izturību, bērniem būs dota iespēja aktīvi darboties svaigā gaisā, uzlabot fiziskās prasmes un attīstīt veiklību.

 

 

 


2021. gada 13. oktobrī projekta ietvaros tika organizēts pasākums ar izglītojošu un informatīvu mērķi, kurā piedalījās skolēni no Galēni pamatskolas. Izglītojošā pasākuma norises vieta Galēnu parks un tēma  “Mežu apsaimniekošana un koku nozīme ainavā to aizsardzība un saglabāšana” ko vadīja Astrīda Rudzīte (Preiļu novada vecākā mežsaimniecības konsultante).  

 

 

Projekta kopējās izmaksas - EUR 1380.00, no kuriem Meža attīstības fonda finansējums ir EUR 780,00 un Riebiņu apvienības pārvaldes līdzfinansējums EUR 600.00.

 

Lasīt vairāk...

Informācija par Preiļu novada bāriņtiesas darbu

19.10.2021

 

Informējam, ka no 2021.gada 1.oktobra savu darbu ir uzsākusi jaunā reorganizētā Preiļu novada bāriņtiesa, kurā apvienotas bijušās Preiļu novada bāriņtiesa, Aglonas novada bāriņtiesa, Vārkavas novada bāriņtiesa un Riebiņu novada bāriņtiesa.

 

Preiļu novada bāriņtiesa Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Tālr. 65322106,  29480130

E-pasts: barintiesa@preili.lv

 

Apmeklētāju pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

 

Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

 

Darba laiks:

 

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-18.00

Otrdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Trešdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Ceturtdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Piektdiena 8.00-12.00 un 13.00-16.00

 

Iedzīvotāji pakalpojumus var saņemt tuvāk savai dzīvesvietai:

 

 • Riebiņu apvienības pārvaldē

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV5326

Tālrunis saziņai – 22453617

 

 • Aglonas pagasta pārvaldē

Somersētas iela 34, Aglona, Preiļu nov., LV-5304

Tālrunis saziņai – 26156238

 

 • Vārkavas apvienības pārvaldē

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV5335

Tālrunis saziņai – 20384632

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Preiļu novada bāriņtiesa darbu ar klientiem prioritāri veic konsultējot pa telefonu un/vai saziņā e-pastos. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli! Dokumentus bāriņtiesai var nosūtīt ar pasta starpniecību, klātienē (pastkastītē) vai elektroniski.

 

 

Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Natālija Rivža

Lasīt vairāk...

Darbs ar jaunatni Preiļos 2021. gada septembrī

19.10.2021

 

Sākoties 2021./2022. gada mācību gadam, arī darbs ar jaunatni un Jauniešu centrs “ČETRI” beidzot ieguva atļauju veikt darbu ar jaunatni iekštelpās, uzņemot vienā reizē ne vairāk kā 20 jauniešus un reģistrējot tos. Jaunieši telpas varēja apmeklēt, uzrādot skolas negatīvo Covid-19 testu, veikto testu laboratorijā vai Covid-19 sertifikātu. Līdz tam - augustā jauniešu centrs telpās vienlaikus varēja uzņemt 5 jauniešus, taču paralēli tam tika veikts arī ļoti aktīvs darbs gan vasaras āra terasē, gan tika organizētas dažādas ārpustelpu aktivitātes un nodarbības!

 

Sākumā bija bažas, vai jauniešiem būs palicis ieradums un vēlme pēc tik ilga laika vakaros vai pēc skolas stundām apmeklēt jauniešu centru, jo iekštelpas tiešām ilgu laiku jauniešiem bija ciet, taču esam priecīgas, ka – veicot digitālo darbu, ārpustelpu aktivitātes, nodrošinot vasaras terasi utt., mums izdevās nepazaudēt jauniešus un viņu pieradumu būt kopā ar mums!

 

Septembra mēnesī Jauniešu centra “ČETRI” telpas apmeklēja 486 jaunieši!!!! Pēc apkopotajiem datiem, varam secināt, cik ļoti jaunieši ir izslāpuši pēc socializēšanās, lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējām un kopā būšanas!

 

Dotajā brīdī (no 11.10.) jauniešu telpas var apmeklēt tikai uzrādot Covid-19 sertifikātu, tādēļ aicinām jauniešus no 12 gadiem izvērtēt iespēju vakcinēties!

 

Darbs ar jaunatni NAV apstājies un neapstāsies, strādājam joprojām klātienē, individuāli un arī digitāli! Aktivitātēm var sekot līdzi Jauniešu centra “ČETRI” Facebook lapā, Instagram kontā un arī Preiļu mājaslapā!

 

Vēlam visiem labu veselību un enerģisku rudeni!

 

 

Sagatavoja

Sintija Ančeva

Jauniešu centrs “ČETRI”

Lasīt vairāk...

Apstiprināti divi jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

19.10.2021

 

Šī gada jūlijā noslēgusies projektu izvērtēšana Preiļu novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas dažādas biedrības, no kurām vērtēšanas komisija apstiprinājusi 2 projektus, kuri tiks īstenoti 2021/2022. gadā.

 

Preiļu novadā tiek īstenots projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros izglītojamie, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, saņem individuālu atbalstu – konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga, sociālā pedagoga un citu speciālistu atbalstu, atbalstu individuālās lietošanas priekšmetiem, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju. Tāpat ar 2018.gada rudeni ir uzsākts jauniešu iniciatīvu projekta konkurss.

 

2021/2022. mācību gada rudens projektu konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. Galvenā projekta prasība ir piesaistīt jauniešus, kuriem ir riski pamest izglītības iestādi un ar savām neformālās izglītības metodēm, aktivitātēm pozitīvi motivēt, iedvesmot nepamest mācības. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īstenošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jāiesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.

 

Atklātajā projektu konkursā īstenošanai apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

 

Biedrība “Dodkepu.lv”, projekta nosaukums – “Kamanu suņu sports kā motivātors Salas pamatskolas audzēkņiem”. Projekta mērķis ir paaugstināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu motivāciju mācīties un veicināt līdzdalību ikdienas dzīvē, sniedzot iespēju ārpus stundu aktivitātēs izglītoties par apkārtējo vidi, izmantojot kamanu suņu sporta elementus.

 

Projektā kā galvenās aktivitātes, tās iekļaujot vairāku dienu garumā, paredzētas:

- Iepazīšanās ar kamanu suņu sportu veidiem un aktīva komunikācija ar apmācītiem Sibīrijas Haskijiem gan ziemas, gan bezsniega apstākļos.

- Praktiska darbošanās ar ekipējumu un kamanu suņiem, jaunieši izmēģina dažādus kamanu suņu sporta veidus.

- Iedvesmojoši pieredzes stāsti no Dodkepu.lv sportistiem, kuri vēl pašlaik mācās vispārējā mācību iestādē un aktīvi piedalās kamanu suņu sporta sacensībās.

- Praktiska nodarbība ar fizioterapeitu par veselīgu dzīvesveidu, jaunieši apgūst pamata iesildīšanās/atsildīšanās vingrinājumus, mācās tos pielietot.

- Aktīvs pārgājiens ar uzdevumiem un mācīšanos par apkārtējās dabas procesiem Latvijas valsts mežu takās, kanikrosa ekipējumā kopā ar kamanu suņiem.

- Dalība dodkepu.lv koptreniņos kamanu suņu sportā ar mērķi mācīties strādāt kopā ar kamanu sporta suni un komandā ar citiem jauniešiem.

- Katram jaunietim pieejams, ar pašu jauniešu atlasītām bildēm, fotoalbums gan digitālā, gan, vēl svarīgāk, taustāmā formā ar uzņemtajām dalībnieku fotogrāfijām projekta aktivitāšu laikā.

 

Biedrība “DUEsport, projekta nosaukums – “reStart!”. Projekta mērķis sniegt atbalstu jauniešiem sevis izzināšanas un mērķtiecīgas pašattīstības procesā, un iegūt pieredzi, kā pašam veidot savu dzīvi caur aktīvu līdzdarbošanos sociālās aktivitātēs. Plānotā mērķa grupa ir Preiļu novada jaunieši vecumā no 16 -19 gadiem.  Projekta galvenais uzdevums radīt jaunietim motivāciju turpināt mācīties.

 

Projekta ietvaros notiks sevis izzinošas aktivitātes, būs gan diskusijas par jauniešu vēlamo mācību vidi, lai izzinātu jauniešu vajadzības, kas veicinātu daudz vairāk laika atvēlēt mācībām. Kā arī jaunieši varēs apgūt prezentācijas mākslu, kā saistoši pastāstīt par sevi, gan kā pareizi sevi vizuāli pasniegt, gan attīstīt runas stilu. Jauniešiem būs lieliska iespēja iejusties dažādās situācijās un saprast, cik daudz katrā no viņiem mīt gan līderis, gan vadītājs, gan darītājs. Piedaloties aktivitātēs jaunieši  apzināsies savas stiprās puses, kā rezultātā jaunietis kļūs daudz drosmīgāks savu personīgo mērķu izvirzīšanā. Tas noderēs sevis motivēšanā turpināt izglītoties un iespējams jau ar daudz mērķtiecīgāku pieeju, jo būs izkristalizējies, ko tad īsti jaunietis vēlas sasniegt. Projekts tiks uzsākts šī gada novembrī un ilgs 9 mēnešus.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 

 

Sagatavoja:
PUMPURS Jaunatnes iniciatīvu projektu
Preiļu novada koordinatore
Sintija Ančeva
 

Lasīt vairāk...

LAD izmaksā vienotā platību maksājuma avansu

15.10.2021

 

2021.gada 16.oktobrī Lauku atbalsta dienests (LAD) sāk izmaksāt vienotā platību maksājuma (VPM) un bioloģiskā maksājuma avansu – lauksaimnieki savos kontos maksājumus saņems no 18.oktobra.

 

VPM avansu pirmajā dienā saņems ļoti liels klientu skaits – aptuveni 40,7 tūkstoši lauksaimnieku, kopējā izmaksātā summa būs  98 miljoni eiro. 3244 klienti saņems bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu.

 

Oktobrī platību maksājumos tiks izmaksāti 124,5 miljoni eiro, no tiem 105 miljoni būs VPM avanss, pārējais - bioloģiskā maksājuma avanss. Plašāka informācija par likmēm un izmaksu grafiku skatāma dienesta mājaslapā sadaļā “Platību maksājumi - Atbalsta likmes un izmaksu grafiks”.

 

Vienotā platību maksājuma avanss tiek izmaksāts 70 procentu apmērā - avansā lauksaimnieki saņem 65,1 eiro par hektāru. Bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums ir 85 procentu apmērā, likme (ņemot vērā to, kādi kultūraugi tiek audzēti) ir no 97 līdz 485 eiro par hektāru.

 

VPM gala maksājumu, zaļināšanas, maksājumu, brīvprātīgi saistīto atbalstu par slaucamām govīm, par dārzeņiem, par augļiem un ogām, par aitām un kazām, mazo lauksaimnieku shēmas un citus maksājumus klienti saņems šā gada decembrī.

 

LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM avansa maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums.

Lasīt vairāk...

Ar Zivju fonda atbalstu ir papildināti zivju resursi Rušonas pagasta ezeros

13.10.2021

 

Riebiņu apvienības pārvalde vēl steidz pabeigt 2021. gadā iesāktos projektus un oktobris ir  bagāts ar Valsts Zivju fonda projektu realizēšanu. 2021. gadā ir realizēti četri projekti, kuru ietvaros ir papildināti zivju resursi Preiļu novada Rušonas pagasta ezeros.

 

Šogad zivju mazuļi tika ielaisti sešos ezeros:

 1. Bicānu ezerā tika ielaisti 15 000  zandartu mazuļi;
 2. Eikša ezerā tika ielaisti 5 000 zandartu mazuļi;
 3. Zolvas ezerā tika ielaisti  23 000 līdaku mazuļi;
 4. Jāšezerā tika ielaisti 9000 līdaku mazuļi;
 5. Kategrades ezerā tika ielaisti 12000 līdaku mazuļi;
 6. Rušonas ezerā tika ielaisti 33 000 līdaku mazuļi.

 

 

Par līdaku mazuļu iegādi un piegādi tika noslēgs līgums ar IK AQUALATS, zivis tika iegādātas un ielaistas Jāšezeraā, Rušonas, Zolvas, Kategrādes ezeros, par zandartu mazuļu iegādi un piegādi  tika noslēgs līgums ar  IU Šmita individuālo uzņēmumu "Rūķis", zivis tika iegādātas un ielaista Eikšas un Bicānu ezeros. Zivju mazuļi ūdenstilpnēs tika ielaisti piedaloties pašvaldības pārstāvim, Latgales reģionālās vides pārvaldes vides inspektoram, Pārtikas valsts dienesta pārstāvim, sadarbības partneriem u.c. interesentiem.

 

 

Projekti tika realizēti Valsts Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekts realizēts ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Rušonas pagasta ezeros, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai  nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību, kā arī veidojot labvēlīgu vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Preiļu novadā.

 

Projekta rezultātā papildinot zivju resursus Rušonas pagasta ezeros tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, un Preiļu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi.

 

Projektu kopējā summa EUR  28410,80 , Valsts zivju fonda atbalsts EUR 24147,00 un pašvaldības finansējums EUR 4263,80.

 

Projekta nosaukums

Projektu kopējā summa, EUR

Valsts zivju fonda atbalsts, EUR

Pašvaldības

finansējums, EUR

Zivju pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Bicānu un Eikšas ezeros

6050,00

5142,00

908,00

Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā

6679,20

5677,00

1002,20

Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Kategrades ezerā un Jāšezerā

6098,40

5183,00

915,40

Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Rušonas ezerā

9583,20

8145,00

1438,20

 

 

Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Preiļu novada Rušonas pagastā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana nodrošinās makšķernieku pieplūdumu, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču skaits un ieviestā licencēta makšķerēšana, dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem. Projekta īstenošanas rezultētā tiks veikts ieguldījums Rušonas pagasta ezeru apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Preiļu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Rušonas pagasta ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Preiļu novadā.

 

 

 

Riebiņu apvienības pārvaldes

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Informācija par projektu "Skatu torņa un atpūtas vietas jaunbūve Salmeja ezera krastā"

13.10.2021

Jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļojumam pa Eiropu

13.10.2021

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina Latvijas jauniešus vecumā no 18 līdz 20 gadiem, piedalīties Eiropas Savienības (ES) iniciatīvā “DiscoverEU”, kas ik gadu pilngadību sasniegušiem eiropiešiem sniedz iespēju bez maksas ceļot pa Eiropu, palīdzot izprast Eiropas daudzveidību, iepazīt Eiropas kultūras bagātību un iegūt jaunus draugus. 2022. gadā mobilo ceļojuma biļeti un iespēju apceļot Eiropu varēs izmantot 60 000 Eiropas jauniešu, tostarp 222 – no Latvijas.

 

Iniciatīva “DiscoverEU” piedāvā jauniešiem baudīt pārvietošanās brīvību, iepazīt Eiropu, iegūt jaunus draugus un arī - iepazīt pašam sevi, neformāli gūstot dzīves pieredzi un paplašinot savu redzesloku. No Latvijas bezmaksas ceļošanas iespēju pa Eiropu varēs izmantot 222 jaunieši.

 

Ņemot vērā pagājušā gada pandēmijas radītos ceļošanas ierobežojumus, izņēmuma kārtā šogad iniciatīvā “DiscoverEU” varēs piedalīties ne tikai 18 gadus vecie jaunieši, bet arī 19 līdz 20 gadus veci jaunieši. Savu dalību no 12. – 26. oktobra plkst. 13:00 (pēc vietēja laika) Eiropas Jaunatnes portālā var pieteikt tie, kuri dzimuši laikā no 2001. gada 1. jūlija līdz 2003. gada 31. decembrim un ir ES dalībvalstu pilsoņi.

Lai pieteiktos, jauniešiem jābūt gataviem:

 • tiešsaistes pieteikuma veidlapā norādīt personas apliecības vai pases numuru;
 • ceļojumu sākt vienā no 28 ES dalībvalstīm;
 • ceļot no 1 dienas līdz 1 mēnesim;
 • kļūt par "DiscoverEU" vēstnesi.

 

Līdz ar personas datu aizpildīšanu, jaunieši ir aicināti atbildēt uz pieciem viktorīnas jautājumiem par ES un dažādām Eiropas jaunatnes iniciatīvām, kā arī vienu papildjautājumu. No atbilžu iesniedzējiem tiks atlasīti tie dalībnieki, kas būs pareizi atbildējuši uz konkursa jautājumiem un kuru atbilde uz papildjautājumu būs vistuvāk pareizajai atbildei. Rezultāti dalībniekiem sākot no 2022. gada 6. janvāra tiks nosūtīti e-pastā. Veiksmīgi atlasītie pieteikuma iesniedzēji saņems ceļošanas karti un varēs ceļot laika posmā no 2022. gada marta līdz 2023. gada februārim. Iniciatīvā jaunieši pretendē uz apmaksātām ceļošanas biļetēm, citi izdevumi (nakšņošana, ēdināšana, kā arī apdrošināšana) dalībniekiem jāsedz pašiem.

 

Ceļojumā var doties solo vai līdz 5 draugu grupā, ja arī draugi atbilst “DiscoverEU” bezmaksas ceļošanas kritērijiem. Dalībniekiem ar invaliditāti vai veselības problēmām, kas apgrūtina ceļošanu, būs iespēja saņemt atbalstu. Tā kā Covid-19 pandēmijas turpmākā attīstība nav zināma, visiem ceļotājiem tiks piedāvātas elastīgas biļešu rezervācijas, izmantojot jaunu mobilo ceļojumu karti. Izbraukšanas datumu varēs mainīt jebkurā brīdī līdz izbraukšanas dienai vai mobilās ceļojuma biļetes derīguma termiņam viena gada laikā.

 

“DiscoverEU” ir daļa no šogad pasludinātā Eiropas Dzelzceļa gada, tāpēc jaunieši ir aicināti ceļot galvenokārt ar vilcienu un iepazīt Eiropas pārsteidzošās ainavas un pilsētu daudzveidību. Tāpat, jauniešiem ir iespēja izvēlēties vienu no 7 zaļajiem maršrutiem, apceļojot Eiropas zaļākās un ilgtspējīgākās pilsētas. Ņemot vērā Latvijas pieejas trūkumu starptautiskiem vilcienu maršrutiem, jaunieši varēs ceļot ar autobusu.

 

Kopš 2018. gada bezmaksas Eiropas apceļošanas biļetei pieteikušies 2955, bet biļeti ieguvuši – 280 jaunieši no Latvijas. 

 

Lai uzzinātu vairāk par “DiscoverEU”, skati biežāk uzdotos jautājumus un iepazīsties ar iepriekšējo gadu rezultātiem iniciatīvas faktu lapā

 Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

 

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.Plašāka informācija:

Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts: laura.bringina@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251

Lasīt vairāk...

Uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai tiek sakārtots vēl viens objekts

13.10.2021

 

Preiļu novada dome realizē darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projekta Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”.


Projekta vispārējais mērķis ir Stabulnieku pagasta teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

 

 

a/c Nr. 1 Polkorona - Voveri” esošās situācijas fotofiksācijas

 

Projekta konkrētais mērķis - paaugstināt Stabulnieku pagastā esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas Riebiņu novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, veicot Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona- Voveri km 0.700 -2.700 ceļa infrastruktūras uzlabošanu tiks veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēja, uzlabojot un atjaunojot ceļa infrastruktūru.

 

Rezultātā tiks veicināta vietējās uzņēmējdarbības attīstība, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu lauku teritorijās. Projekta rezultātā tiks izveidotas jaunas darba vietas, paplašināts uzņēmējiem pieejamo pakalpojumu klāsts un sakārtota publiskā infrastruktūra.

 

Projekta plānotās aktivitātes atbilst projekta izvirzītajam mērķim un SAM 5.6.2. mērķim.


Projekta kopējās izmaksas sastāda 400 000.00EUR, no kurām ERAF ir 340 000.00 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 60 000.00 EUR. Projekta sasniedzamo rādītāju vērtības - tiks atjaunota 3.50 ha liela degradētā teritorija Riebiņu novadā, izveidotas jaunas 5 darba vietas un 340 000.00 EUR komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos.

 

Projekta īstenošanas ilgums - 24 mēneši. 

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēts ceļa posms Nr. 1 Polkorona- Voveri km 0.700 - 2.700 garumā, kopējā garumā 2 km.

 

Projekta ietvaros tiks veikta caurteku un ūdens novades sistēmas sakārtošana - sakārtojot meliorācijas sistēmu- iztīrīt novadgrāvjus ceļa blakus teritorijā. Uz ceļa posma paredzēts  Polkorona –Voveri 0.700-2.700 asfaltbetona segums. Tiks uzlabots ceļa tehniskais stāvoklis, paaugstināts satiksmes drošība un komforts, samazinās ceļu uzturēšanas darbu apjomi, ļaus nodrošināt drošu piekļūšanu teritorijā esošajiem īpašumiem un ražošanas uzņēmumiem, tā veicinot ceļam piegulošo apdzīvoto vietu un pārējās teritorijas attīstību, kā arī vienkāršojot ceļa uzturēšanas darbus.

 

Būvdarbus “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona- Voveri km 0.650 -2.720  pārbūve” veic SIA “Krustpils” . Būvdarbu kopējās izmaksas  ir 604237,32 EUR ar PVN 21%. Būvuzraudzību nodrošina SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI”, kopējās izmaksas ar PVN ir EUR 20 570,00. |Autoruzraudzību nodrošina SIA “KEM” ar PVN ir EUR 812,33.

 

SIA “Krustpils” objektā no 16.06.2021. līdz 15.08.2021. bija tehnoloģiskais pārtraukums, taču līguma kopējais darbības termiņš netiek mainīts. Ja meteoroloģiskie laikapstākļi būs būvniecībai labvēlīgi, šogad objektā plānojas pabeigt darbus, kas saistīt ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas  izbūvi un objekta sagatavošanu asfaltbetona seguma virsbūves izbūvei.

 

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

Informāciju sagatavoja

Riebiņu apvienības pārvaldes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Informācija Preiļu novada pašvaldības Riebiņu apvienības pārvaldes SAC “Rušona ” TUVINIEKIEM!!!

13.10.2021

 

Tikšanās ar SAC “Rušona” dzīvojošiem radiniekiem ir iespējama tikai, ja tuvinieks ir vakcinējies un var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ja  tuvinieks  10 dienu laikā nav uzturējies SPKC mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0, nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi 

 

SVARĪGI ZINĀT:

 

 • tikšanās laikā jāievēro drošības pasākumi – 2 m distance, maskas, roku dezinficēšana;
 • tikšanās var tikt organizēta ārpus telpām (piemērotos laikapstākļos) vai īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi);
 • tikšanās laiks (ja iespējams, darba dienu vakaros un brīvdienās) iepriekš ir jāsaskaņo ar administrāciju, tālr: 26487169; 65312202;
 • Apmeklētājs tiks reģistrēts apmeklētāju žurnālā.
 • apmeklējuma laikā gan klientam, gan tuviniekam (pēc nepieciešamības) tiks nodrošināti individuālie aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļi.

 

Pastāv arī iespēja ar tuviniekiem sazināties tiešsaistē iepriekš sazinoties ar administrāciju, saskaņot zvanu laikus lūgums zvanīt 65312202. PLANŠETES numurs  28080616.

 

 Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus.

Lasīt vairāk...

Preiļu novada Jauniešu centra "ČETRI" darbs turpmākos trīs mēnešus

13.10.2021

 

Jauniešu centrs "ČETRI" sākot no 11. oktobra klātienē, ievērojot MK noteikumus, strādā tikai zaļajā režīmā. Jauniešiem, lai apmeklētu Jauniešu centru "ČETRI" nepieciešams uzrādīt Covid-19 sertifikātu.

 

Darba laiku ir iespējams pagarināt un atrasties telpās arī vēlāk vai brīvdienās pēc iepriekšējas vienošanās!

 

Bet VISIEM jauniešiem pēc iepriekšēja pieraksta tiek piedāvātas dažādas INDIVIDUĀLĀS nodarbības.

 

Kā arī ikvienu jaunieti aicinām sekot līdzi digitālajām jaunatnes darbam un dažādām aktivitātēm, kuras regulāri tiek piedāvātas veikt arī attālināti. Sekot informācijai var facebook.com/jcentrs4 un instagram.com/jcentrs4 vai sazināties ar mums personīgi!

Lasīt vairāk...

Riebiņu apvienības pārvalde un pagastu pārvaldes turpmāk pakalpojumus sniegs attālināti

11.10.2021

 

Pamatojoties uz straujo Covid-19 vīrusa izplatību un Ministru kabineta rekomendācijām, no 11. oktobra Riebiņu apvienības pārvaldes un pagastu pārvalžu ēkas apmeklētājiem ir slēgtas. Pašvaldība iedzīvotājus turpinās apkalpot attālināti.

 

Iesniegumus, tāpat kā iepriekš, iespējams nodot ievietojot kastītēs Riebiņu apvienības pārvaldes un pagastu pārvalžu ēku priekštelpās vai izmantojot www.latvija.lv (pakalpojums: elektronisks iesniegums iestādei).

 

Nepieciešamības gadījumā ar Riebiņu apvienības pārvaldi var sazināties pa tālruni 65324376 vai e-pasts riebini@preili.lv. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontaktinformācija pieejama šeit:

 

http://riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/pasvaldiba/kontakti-un-struktura  

 

Aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem, sabiedriskās vietās lietot maskas, pastiprināti mazgāt vai dezinficēt rokas, ievērot distanci un ierobežot klātienes tikšanās telpās. Būsim atbildīgi, rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

 

Lasīt vairāk...

No 11. oktobra Latvijā spēkā stājas ārkārtējā situācija. Drošības pasākumu kopsavilkums.

11.10.2021

 

No 11. oktobra Latvijā spēkā stājas ārkārtējā situācija, kuras mērķis ir apstādināt ļoti straujo Covid-19 vīrusa izplatību, nepārslogot veselības aprūpes sistēmu un glābt iespējami vairāk cilvēku dzīvību. Covid-19 gadījumu lielais skaits pēdējās dienās, zemā vakcinācijas aptvere, slimnīcu pārslodze un epidemioloģijas ekspertu prognozes liek valdībai nekavējoties pieņemt lēmumu par stingriem drošības pasākumiem visā Latvijas teritorijā.

 

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām ir izveidojusi pašu būtiskāko drošības pasākumu kopsavilkumu, kas būs spēkā ārkārtējās situācijas laikā. Detalizētāka informācija par drošības pasākumiem un ierobežojumiem aizvien meklējama Ministru kabineta rīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kā arī nozaru ministriju tīmekļvietnēs.

 

Drošības pasākumu kopsavilkums: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi

 

Aicinām apmeklēt arī citas vienotās mājaslapas sadaļas:

 

 

Aicinām stingri ievērot drošības pasākumu un laipni mudināt to darīt arī līdzcilvēkus!

Lasīt vairāk...

VID nodrošinās klientu apkalpošanu klātienē “zaļajā režīmā”

08.10.2021

 

Sākot no 2021. gada 11. oktobra, Valsts ieņēmumu dienests (VID) pakalpojumus klātienē sniegs tikai “zaļajā režīmā”. Tas nozīmē, ka turpmāk gan VID darbinieki, gan klienti visā Latvijā varēs sniegt un saņemt klātienes pakalpojumus tikai ar derīgiem sadarbspējīgiem vakcinācijas sertifikātiem.

 

Arī turpmāk pieteikties klātienes apmeklējumam varēs, zvanot pa tālruni 67120005, un ierodoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā līdzi būs jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un derīgam sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam.

 

Tie iedzīvotāji, kuriem nav derīga sadarbspējīga vakcinācijas sertifikāta, visus VID pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. VID konsultācijas var saņemt, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

 

Apmeklējot klientu apkalpošanas centrus, apmeklētājiem ir jābūt piesardzīgiem un atbildīgiem, un jāievēro visi valstī noteiktie piesardzības pasākumi – vilkt sejas masku, ieturēt 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas, ievērot respiratoro higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai. Iedzīvotāji nedrīkst apmeklēt VID klientu apkalpošanas centrus, ja ir elpceļu slimības pazīmes, kā arī ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.

 

Informācija par VID klientu apkalpošanas centriem pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Kontakti - Kā ar mums sazināties? - Klientu apkalpošana”. Savukārt par nosacījumiem vienotajos valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) aicinām interesēties attiecīgajā pašvaldībā.

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 67122670     

Lasīt vairāk...

Aicinām skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā „Tu esi Latvijas dārgums”

08.10.2021

 

Latviešu valodas aģentūra izsludina ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu. Šī gada tēma ir „Tu esi Latvijas dārgums”.

 

Konkursā aicinām piedalīties Latvijas vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu un latviešu skolu skolēnus ārzemēs.

 

Kā ierasts, no katras skolas gaidām deviņus labākos radošos darbus (zīmējumus, esejas, dzejoļus, domrakstus). Darbi jāsūta uz Latviešu valodas aģentūru ar norādi „Radošo darbu konkursam” vai e-pastu: evd@valoda.lv līdz š. g. 18. novembrim (pasta zīmogs vai e-pasta vēstules datums).

 

Labāko darbu autorus paziņosim 2022. gada 21. februārī – Dzimtās valodas dienā.

 

Arī šogad labākie skolēnu radošie darbi tiks apkopoti un izdoti krājumā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju.

 

2020. gada konkursa interesantākie darbi būs skatāmi un lasāmi krājumā „Mans grāmatplaukta stāsts”, grāmata ceļu pie lasītāja sāks gada beigās. Skolēnu radošo darbu sērijā šī būs jau piecpadsmitā grāmata. Skolēni, kuru darbi publicēti grāmatā, autoreksemplāru saņems pa pastu.

 

 

Precīzāka informācija:

Velga Līcīte-Meldere,

Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja

tel. 67201684, 26466660

e-pasts: velga.licite@valoda.lv

Lasīt vairāk...

Raidījumu ciklam ģimenēm ar bērniem un pusaudžiem “Žik” tapis 5. raidījums

07.10.2021

 

Šoruden jaunajā sezonā Latgales reģionālā televīzija (turpmāk LRT) turpina iepriekšējos divos gados uzsākto projektu un veido jaunus raidījumu cikla ģimenēm ar bērniem un pusaudžiem “Žik!” raidījumus latgaliešu valodā. Piektais no tiem televīzijas ekrānos būs vērojams jau šo svētdien 10. oktobrī pl. 14:30 kanāla Re:TV Vislatvijas apraidē, kā arī pirmdien 11. oktobrī pl. 18:30 kanāla Re:TV Virszemes apraidē Latgales reģionālajā televīzijā un pl. 20:00 kanālā TV 24 ar atkārtojumu sestdien 16. oktobrī pl. 11:00.

           

Raidījumu ciklam šosezon pilnībā mainīts formāts un katru no tiem veido četras aizraujošas tematiskas sadaļas. Turpināsim vēstīt par atpūtas iespējām ģimenēm ar bērniem dažādās Latgales vietās, kā arī tiksimies ar talantīgiem cilvēkiem, bet iepriekš iekļauto pasākumu un dabas aktivitāšu vietā būs ieskats medijpratībā un dažādu uzņēmumu, kā arī laukos dzīvojošu ģimeņu veiksmes stāstos.

 

           

 

Piektajā raidījumā tā vadītājas LRT žurnāliste Ausma Sprukte un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 5. klases skolniece Adriana Goroščaka izlozēs, kura dosies izzināt atpūtas iespējas Varakļānu muižas pilī un citviet šajā apkārtnē, kā arī, kura tiksies ar Viedokļu līderu skolas pārstāvjiem Diānu Selecku un viņas dēlu Juri, lai pārrunātu sociālo tīklu lietošanas paradumus. Raidījuma gaitā arī aktualizēsim, kā Rēzeknes novada Lendžu pagasta vārdu Latvijā un pasaulē nes kafijas grauzdētavas “KUUP COFFEE” saimnieks Oskars Maculevičs ar ģimeni, gan ieklausīsimies tā dēvētas Latgales repa princeses Daigas Barkānes jeb Ūgas pieredzes stāstā.

           

Turpināsim arī minēt Rēzeknes novada iedzīvotājas Irbes un Jurģa no Īrijas mīklas. Ļoti gaidīsim jūsu atbildes uz tām foto, video, zīmējumu, dzejas vai jebkādā citā brīvā formātā mūsu sociālo tīklu vietnēs, kā arī tās var iesūtīt pa pastu uz adresi Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98, LV-4601 ar norādi Latgales reģionālās televīzijas raidījumam “Žik!”. Pareizo un interesantāko atbilžu autoriem būs balvas!

           

Pavisam cikla “Žik!” jaunajā sezonā būs seši jauni raidījumi, kuri sākot ar 12. septembri līdz 23. oktobrim tiks pārraidīti kanālos Re:TV un TV 24. Pēc katra raidījuma pārraides televīzijā tos, kā arī katru tematisko sadaļu atsevišķi varēs atrast LRT mājas lapā www.lrtv.lv un sociālo tīklu vietnēs https://www.facebook.com/LatgalesRegionalaTV/, https://www.youtube.com/user/LatgalesRegionalaTV, gan platformā https://xtv.lv/.

           

Tāpat smieklīgākos aizkadra kuriozus ievietosim “Žik!” sociālo tīklu lapās Facebook: https://www.facebook.com/ZIKraidiejums un Instagram: https://www.instagram.com/zik_raidiejums/.

           

Raidījumi top konkursa “Par satura veidošanu 2021. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” gaitā. Projektu finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Liels paldies Rēzeknes novada vokālajai studijai “Skonai” par raidījuma muzikālo pavadījumu – dziesmu  “Breinumu myužs”. #NEPLP2021.

Ausma Sprukte

LRT žurnāliste

e-pasts: a.sprukte@inbox.lv

Lasīt vairāk...

Galēnu pamatskola aicina darbā izglītības psihologu

07.10.2021

 

Galēnu pamatskola aicina darbā izglītības psihologu (profesijas kods 263403) – 9 stundas nedēļā uz noteiktu laiku.

 

Izglītība:

Augstākā izglītība un psihologa kvalifikācija vai maģistra vai doktora grādspsiholoģijā, kura iegūšanai izstrādātais zinātniskaisdarbs saistīts ar izglītības psiholoģiju.

 

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt izglītības psihologa darbu, saskaņā ar skolas vadības un iestādes darbību reglamnetējošajiem normatīviem dokumentiem;
 • sadarboties ar skolas pedagogiem;
 • izstrādāt un realizēt iestādes izglītojamo, vecāku un pedagogu pedagoģiskā atbalsta pasākumus;
 • veikt izglītojamo psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu un konsultēšanu;
 • sadarboties ar valsts institūcijām savu kompetenču ietvaros.

 

Piedāvājam:

 • iespēju sniegt atbalstu bērniem, , jauniešiem un vecākiem un skolotājiem;
 • iespēju radošu inovatīvu ideju realizācijai skolas atbalsta komandas darbā;
 • profesionālās kompetences pilnveides un izaugsmes iespējas.

 

Darba samaksa:

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9 stundas nedēļā (0,3 likmes)

 • 249 EUR mēnesī ( darba likme par pilnu slodzi – 830 EUR) pirms nodokļu nomaksas.
 • Pieteikumus ar norādi “Izglītības psihologa vakance” lūdzam sūtīt: uz e-pastu: galenupsk@preili.lv

 

Tālrunis saziņai: 26357781

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi