Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

24/08/2016

Vasaras sezonas noslēgums


vairāk

24/08/2016

Konsultāciju diena Riebiņu novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – inspekcija) Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un Edīte Milevska un inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referents Aleksejs Makuševs 2016. gada 20. septembrī no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 Riebiņos, Saules ielā 8, Riebiņu novada domes telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Riebiņu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.vairāk

24/08/2016

Fitnesa nodarbības


vairāk

22/08/2016

Bērtuļdiena Galēnos


vairāk

15/08/2016

Ja darbs ir atrasts attālāk no dzīvesvietas, NVA piedāvā iespēju saņemt transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres kompensāciju

Lai cilvēki, kuri nevar atrast darbu savā pagastā vai pilsētā, varētu sākt strādāt pie attālākiem darba devējiem Latvijā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš 2013.gada pavasara īsteno nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu. Tas paredz, ka attālāk no dzīvesvietas  nodarbinātām personām darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumiem. Ieguvēji ir ne tikai darba meklētāji, bet arī darba devēji, jo savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus var piesaistīt no citām pilsētām vai novadiem. Kopš NVA piedāvā reģionālās mobilitātes veicināšanas programmu, šo iespēju jau ir izmantojuši 626 strādājošie, no tiem 2016.gada 6 mēnešos - 76.vairāk

05/08/2016

Pludmales volejbola komercturnīrs "VASARA 2016"


vairāk

03/08/2016

Aicinām novada uzņēmējus pieteikties dalībai „Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu aicina pašvaldības un uzņēmējus pieteikties dalībai „Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”, kas notiks 23. un 24. septembrī Latgales vēstniecībā „GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4.vairāk

29/07/2016

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pimgadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Riebiņu novadā/pašvaldībā

Riebiņu novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.vairāk

29/07/2016

Riebiņu novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem


Riebņu novada sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu: atelpas brīža” pakalpojumsaprūpes pakalpojums; sociālās rehabilitācijas pakalpojums.vairāk

19/07/2016

Projekta ietvaros stiprinās novada nevalstisko organizāciju kapacitāti

Biedrība „Riebiņu novada attīstības biedrība” ir saņēmusi atbalstu projektam Nr.2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028 „Atbalsta pasākumi  Riebiņu novada nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai” Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātā atklātā projektu iesniegumu konkursa 2016.gadā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved