Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

27/10/2016

Riebiņu novada izglītības iestādes saņēmušas jaunu sporta inventāru


Riebiņu novada dome laika posmā no 2016. gada 20. jūlija līdz 2016. gada 20. oktobrim īstenoja Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināta projekta konkursa „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” apstiprināto projektu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde sporta stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada izglītības iestādēs”. Projekta īstenošanai Riebiņu novada dome saņēma valsts budžeta finansējumu EUR 3541.00 apmērā.vairāk

27/10/2016

Koncerts Rušonas pamatskolas aktu zālē


vairāk

26/10/2016

Stabulniekos tiek īstenots projekts „Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā”


Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ir atbalstīts Riebiņu novada biedrības izstrādātais projekts „Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā”. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 3282.65, no tām publiskais finansējums – EUR 2954.38.vairāk

25/10/2016

Koncerts Sīļukalna KN


vairāk

25/10/2016

Unikāls dāvinājums Jānim Streičam „Streiča gadā”


Riebiņu vidusskola sadarbībā ar Riebiņu novada domi, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Nacionālo kino centru (NKC), Rīgas Kino muzeju un biedrību „Ekrāns” šī gada maijā izsludināja kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai veltītu zīmējumu un jaunrades darbu konkursu „Jāņa Streiča kino pasaule – manai dvēselei un mūsu laikmetam” Latgales skolu jauniešiem.vairāk

25/10/2016

Balle Sīļukalna KN


vairāk

03/10/2016

Nominantu izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta saņemšanai

Kā katru gadu, tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.

Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai kā ierasts var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:
1.      iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu,
2.      iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu, kā arī kādā nominācijā.


Iesniegumus līdz 2016. gada 31. oktobrim plkst. 17:00 var adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e – pastu rolands.naglis@riebini.lv ar norādi „Nominanta izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta saņemšanai”.vairāk

20/10/2016

Kā novērst ugunsgrēku rašanos mājokļos


vairāk

19/10/2016

Riebiņu novada dome realizē projektu „Meža dienas 2016” ietvaros


Riebiņu novada dome piedalījās un guva atbalstu projektu konkursā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” Meža dienu 2016 norises nodrošināšanai, kur projekta finansētājs – Meža attīstības fonds. Latvijas pašvaldības Meža dienās 2016 uzsāk jaunu tradīciju trīs gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
vairāk

17/10/2016

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved